Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Typ av ledamot som är skiljaktig:

Arbetsdomstolens domarJuristledamot

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Andel överklagade mål : 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,3%

Refererade avgöranden med skiljaktig juristledamot sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2014 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2014 nr 15 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( överlämnat ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att pröva tvist mellan arbetstagare och bolagsman i handelsbolag.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 15

Lagrum : 1 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : BMP. & J.C.

Ombud : Olov Östensson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Karin Renman (referent) och Jonas Malmberg (skiljaktig).
Rättssekreterare : Malin Stensbäck

Dela :

2007 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2007 nr 41 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett tyskt företag i en internationell koncern väcker talan i Arbetsdomstolen mot ett svenskt företag i koncernen med yrkande om utfående av information enligt 13 § lagen om europeiska företagsråd. Arbetsdomstolen har med tillämpning av 40 § samma lag ansetts vara behörig att handlägga tvisten.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 41

Lagrum : 40 § lagen (1996:359) om europeiska företagsråd

Parter ( Privata sektorn ) : Kuehne & Nagel Aktiebolag & Kühne & Nagel AG & Co. KG

Ombud : Claes Broman & Henrik Fagö

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch (skiljaktig), Carina Gunnarsson och Inga Åkerlund.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :