Hem: Om Sören Öman:

Sören Öman AB

Sören Öman bedriver verksamhet som juristkonsult i det helägda aktiebolaget Sören Öman AB, som har så kallat utgivningsbevis för webbplatsen www.sorenoman.se och har utsett Sören Öman till ansvarig utgivare. Mellan den 1 december 2015 och 1 januari 2022 var bolaget vilande. Nedan finns information om bolaget.

Sören Öman AB logga

Sören Öman AB

Registreringsnummer : 556704-5538

Momsregistreringsnummer ( VAT ) : SE556704-553801

» Slå upp numret i Europeiska kommissionens databas VIES

Bolaget är godkänt för F-skatt

Styrelsens säte : Stockholms kommun, Sverige

Adress : Sören Öman AB, Valhallavägen 102, SE-114 41 Stockholm

E-post : 

Hemsida : |  Facebook

Telefon : 08-654 94 62 | 070-741 07 12

Plusgiro : 13121-9

Klientmedel / Säkerhetsbelopp : Var god kontakta Sören Öman före insättning

Karta :

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2022-02-03 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2022-03-22 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2022-03-29 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2022-04-07 Det nya anställ­nings­skyddet ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

Senast uppdaterad 2022-01-22 av Sören Öman