Hem: Om Sören Öman:

Sören Öman AB

Sören Öman har bedrivit verksamhet som juristkonsult i bolaget Sören Öman AB, men slutat med det med anledning av att han utnämnts till ordförande i Arbetsdomstolen per den 1 december 2015. Nedan finns information om bolaget.

Sören Öman AB logga

Sören Öman AB

Registreringsnummer : 556704-5538

Momsregistreringsnummer ( VAT ) : SE556704-553801

» Slå upp numret i Europeiska kommissionens databas VIES

Bolaget är godkänt för F-skatt

Styrelsens säte : Stockholms kommun, Sverige

Adress : Sören Öman AB, Valhallavägen 102, SE-114 41 Stockholm

E-post : 

Hemsida : |  Facebook

Telefon : 08-654 94 62 | 070-741 07 12

Karta :

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2021-12-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2022-02-03 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2022-03-22 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2022-03-29 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

Senast uppdaterad 2021-06-05 av Sören Öman