Hem: Teman: Arbetsrätt:

JO:s ämbetsberättelser

En justitieombudsman (JO) är riksdagens ombudsman och har tillsyn över att regler följs i offentlig verksamhet. JO tar också upp klagomål från enskilda och kan åtala, initiera en disciplinpåföljd för eller uttala kritik mot en offentlig tjänsteman för hur han eller hon skött sig i jobbet. Viktigare fall redovisas i en årlig ämbetsberättelse som lämnas till riksdagen. Det har funnits en justitieombudsman sedan 1809. År 1968 blev det tre JO och sedan 1976 finns det fyra JO.

Förarbeten om justitieombudsmannaämbetet

» Framställning till riksdagen 2022/23:RS2 Översyn av JO-ämbetet ( 6,4 MB )

» Direktiv 2020 för en parlamentarisk utredning om översyn av Riksdagens ombudsmän (JO) ( 118 Kb )

» Bet. 1986/87:KU2 JO-ämbetet ( 7,9 MB )

» SOU 1985:26 JO-ämbetet – En översyn ( 51,8 MB )

» SOU 1975:23 JO-ämbetet – Uppgifter och organisation ( 42,3 MB )

» Bet. 1967:K1LU1 i anledning av prop. 1967:32 ( 1,2 MB )

» Prop. 1967:32 Omorganisation av riksdagens ombudsmannaämbeten ( 6,3 MB )

» SOU 1965:64 Riksdagens justitieombudsmän ( 16,1 MB )

» Bet. 1957:KU33 i anledning av prop. 1957:127 ( 1,7 MB )

» Prop. 1957:127 med förslag till instruktion för riksdagens ombudsmän ( 1,0 MB )

» SOU 1957:2 JO och kommunerna ( 3,7 MB )

» Bet. 1957:KU13 om vilande förslag till ändringar i regeringsformen ( 201 KB )

» Bet. 1956:K1LU i anledning av prop. 1956:161 ( 729 KB )

» Prop. 1956:161 med förslag till ändrad lydelse av 96 och 99–101 §§ regeringsformen (kommunala befattningshavare under JO:s kontroll) ( 1,4 MB )

» SOU 1955:50 Justitieombudsmannainstitutionen m. m. ( 7,7 MB )

» Bet. 1941:1LU8 i anledning av prop. 1941:10 ( 1,1 MB )

» Prop. 1941:10 med förslag till instruktioner för riksdagens justitieombudsman och militieombudsman ( 813 KB )

» Bet. 1941:KU6 om vilande förslag till ändringar i grundlagarna ( 281 KB )

» Bet. 1940:KU18 i anledning av prop. 1940:152 ( 547 KB )

» Prop. 1940:152 med förslag till ändrad lydelse av §§ 96, 97 och 98 regeringsformen samt av § 52 mom. 2 och § 68 riksdagsordningen ( 1,6 MB )

» SOU 1939:7 Justitiekanslerns, Justitieombudsmannens och Militieombudsmannens allmänna ämbetsställning m. m. ( 9,1 MB )

» Bet. 1915:LU14 i anledning av prop. 1915:5 ( 826 KB )

» Prop. 1915:5 med förslag till instruktion för riksdagens justitieombudsman och instruktion för riksdagens militieombudsman ( 2,1 MB )

» Bet. 1915:KU1 om vilande förslag till ändringar i grundlagarna ( 826 KB )

» Bet. 1914:KU24 i anledning av prop. 1914:63 ( 1,3 MB )

» Prop. 1914:63 med förslag till ändrad lydelse av §§ 96–102 och 110 regeringsformen, § 42 mom. 2 och § 68 riksdagsordningen samt § 4 5:o tryckfrihetsförordningen ( 1,1 MB )

» Constitutions-utskottets Memorial N:o 1 med förslag till regeringsform, 1809 ( 28,5 MB )

JO:s ämbetsberättelser – Register

JO:s ämbetsberättelser per decennium (  Stora filer )

JO:s ämbetsberättelse ett visst år

MO:s ämbetsberättelse ett visst år

Militieombudsmannen (MO) var en annan av riksdagens ombudsmän 1915–1968. År 1968, då det blev fler än en JO, slogs militieombudsmannaämbetet samman med JO. MO var en särskild ombudsman för försvaret och såg till att lagar och andra författningar följdes inom försvarsmakten.

» MO:s ämbetsberättelser register 1950–1968 ( 3,7 MB )