: : : : :

Arbetsdomstolens domarMarie-Louise Strömgren

( 26 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Marie-Louise Strömgren
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
26 st.1 st.3,8%1994–2014

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 11,5% ( 3 / 26 st. )
[ i 1 / 3 fall ( 33,3% ) har Marie-Louise Strömgren själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 38,5% ( 10 / 26 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 50,0% ( 5 / 10 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 9 st. ) : Stockholms tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Solna tingsrätt | Nacka tingsrätt | Sundsvalls tingsrätt | Mölndals tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Handens tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2000-12-13, för 17 år 5 mån 13 dgr sedan )

Marie-Louise Strömgren har dömt refererade avgöranden med :
89 ledamöter ♀ 31 ♂ 58
21 sekreterare ♀ 14 ♂ 7
60 parter
33 ombud ♀ 9 ♂ 24

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Marie-Louise Strömgren
( 7 st. ♀ 3 ♂ 4 vid 7 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1992-07-012004-06-3012 år
Ersättare för arbetstagarledamot2010-07-012016-06-306 år
Förordnad i sammanlagt 18 år och 1 dag.

Utsedd efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Marie-Louise Strömgren som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 1,2 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Marie-Louise Strömgren som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Marie-Louise Strömgren som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 26 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2014 ( 3 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2014 nr 89 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen om det förelegat skäl för avskedande av en befälhavare som inte stannat och vänt fartyget i samband med en man överbord–händelse.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 89

Lagrum : 18 §, 19 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : K.L. & Polena Rederi Aktiebolag

Ombud : Björn Kurz & Thomas Wallén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman, Kurt Eriksson, Ari Kirvesniemi, Helena Linde, Malin Ackholt och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Rättssekreterare : Lotta Bodelius

Dela :

Prejudikat : AD 2014 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om preskription. Den huvudsakliga tvistefrågan har rört om arbetsgivaren varit förhandlingsskyldig avseende det krav arbetsgivaren riktat mot arbetstagaren enligt den förhandlingsordning som gällt enligt ett s.k. hängavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 88

Parter ( Privata sektorn ) : S.S. & SOS Top Safe AB & Unionen

Ombud : Bengt Isman & Lena Isenstam

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Per Sundberg, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Claes Frankhammar, Margareta Zandén och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Rättssekreterare : Lotta Bodelius

Dela :

Prejudikat : AD 2014 nr 65 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har väckt talan vid tingsrätten mot två tidigare arbetstagare och yrkat bl.a. att dessa ska betala skadestånd för brott mot upphovsrättslagen och företagshemlighetslagen. Arbetsgivaren är bunden av en förhandlingsordning med en arbetstagarorganisation. Arbetstagarna var tidigare medlemmar i arbetstagarorganisationen, men hade utträtt ur organisationen när talan väcktes. Fråga har uppkommit om talan ska avvisas till följd av att arbetsgivaren inte förhandlat med förbundet enligt förhandlingsordningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 65

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Cargotec Sweden Bulk Handling AB & L-G.N. & M.W.

Ombud : Glenn Nyström & Hans G Wesslau & Jessica Stålhammar & Matti Scheffer & Sören Druve

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Claes-Göran Sundberg, Kurt Eriksson, Ari Kirvesniemi, Jan-Peter Duker, Anders Hammarbäck och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Rättssekreterare : Lisa Anestål

Dela :

2013 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2013 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Ett antal tjänstemän vid en ideell organisation har på visst sätt oreglerad arbetstid. Enligt kollektivavtalet har tjänstemännen rätt till kompensation om arbetsgivaren anmodar dem att arbeta på arbetsfri dag. Tvisten gäller om vissa lördagar och söndagar var arbetsfria dagar i kollektivavtalets mening.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 69

Parter ( Privata sektorn ) : IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer & Svenska Röda Korsets Centralstyrelse & Unionen

Ombud : Lars Åström & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Ulla Erlandsson, Folke K. Larsson, Claes Frankhammar, Elisabeth Ankarcrona, Gunilla Runnquist och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

2012 ( 2 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2012 nr 56 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

En uppsagd arbetstagare har väckt talan om uppsägningens ogiltighet efter det att uppsägningstiden gått ut och anställningen upphört. Arbetsgivaren, som menar att ogiltighetstalan är preskriberad, har begärt ett interimistiskt beslut enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen om att anställningen ska upphöra i avvaktan på att tvisten blir avgjord. Arbetsdomstolen konstaterar att arbetstagaren inte kan göra gällande någon rätt enligt 34 § andra stycket anställningsskyddslagen om att stå kvar i anställningen under tvisten, eftersom anställningen hade hunnit upphöra när tvisten uppkom. Arbetsgivaren kan därför inte få något interimistiskt beslut om att anställningen ska upphöra.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 56

Lagrum : 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.H. & Zooab i Malmö AB

Ombud : Gunnar Björkdal & Marie Marklund & Mats Nilsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Inger Mattsson Kasserud, Veli-Pekka Säikkälä och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Malin Broman Lindfors

Dela :

Prejudikat : AD 2012 nr 20 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En fotbollsspelare har ingått ett anställningsavtal med en idrottsförening. Dagen innan anställningsavtalet undertecknades kom parterna överens om att spelaren skulle erhålla ett visst belopp i s.k. sign on fee. Denna överenskommelse manifesterades genom upprättandet av ett enkelt skuldebrev. Anställningsavtalet – vilket uttryckligen angavs äga retroaktiv verkan – innehöll en skiljeklausul, medan skuldebrevet inte innehöll någon sådan klausul. Arbetstagaren har väckt talan mot idrottsföreningen och yrkat att den ska förpliktas utge betalning i enlighet med skuldebrevet. Idrottsföreningen har invänt att tvisten omfattas av anställningsavtalets skiljeklausul. Fråga om fordran enligt skuldebrevet omfattas av anställningsavtalets skiljeklausul och tvisten därmed ska avgöras genom skiljeförfarande. Också fråga om skiljeklausulen är oskälig enligt 36 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 20

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Ö.Y. & Vasalunds Idrottsförening

Ombud : Anders Nilsson & Lars Nilsson & Mats Jansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Lars Dirke, Britt Angleryd, Charlott Richardson, Inger Mattsson Kasserud, Håkan Löfgren och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

2011 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2011 nr 10 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen om 39 § anställningsskyddslagen varit tillämplig för att upplösa en fullmaktsanställd prästs anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 10

Lagrum : 39 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fackförbundet SKTF & S.S. & Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation & Tvååkers kyrkliga samfällighet

Ombud : Åsa Tillberg & Roger Gåvsten & Ylva Wåhlin

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman, Folke K. Larsson, Gabriella Forssell, Gun Tidestav, Birgitta Widén (f.d. förbundssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Per Lindblom

Dela :

2003 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 66 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal. I kollektivavtal gällande för kabinpersonal hos ett flygbolag föreskrivs att turnaroundflygningar till vissa angivna orter efterföljs av streckdag (vilodag). Fråga om bestämmelsen ger rätt till streckdag vid turnaroundflygningar oavsett i vilken riktning dessa går, dvs. om turnaroundflygningar som startar från de angivna orterna också ger rätt till streckdag.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 66

Parter ( Privata sektorn ) : Britannia Airways Aktiebolag & Flygarbetsgivarna & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Anna Romare & Bo Ericson & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Gudmund Toijer, Siv Kimbré (skiljaktig), Charlott Richardson, Anders Sandgren, Margareta Zandén (skiljaktig) och Marie-Louise Strömgren (skiljaktig).
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som arbetar med bl.a. lossningsarbete, är sjuk vid ett tillfälle då ett fartyg skulle lossas på tid som ersattes som övertidsarbete. Fråga om övertidsarbetet skulle beaktas vid beräkning av arbetstagarens sjuklön. Arbetsdomstolen finner inledningsvis att det åberopade kollektivavtalet inte innebär någon avvikelse från sjuklönelagens regler av betydelse för tvistefrågan. Vidare finner Arbetsdomstolen att övertidsarbetet i detta fall är så förutsägbart och återkommande att ersättningen måste anses vara en sådan normalt utgående förmån som skall ingå i underlaget vid beräkning av sjuklön enligt 6 § sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 39

Lagrum : 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Allmänna IndustriGruppen & Industrifacket

Ombud : Bo Ericson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Peter Syrén (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén, Göran Gräslund, Hans Wahlström och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 99 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om preskription har inträtt beträffande viss skadeståndstalan och om preskriptionsinvändning, som gjordes vid lokal förhandling, kan anses ha gjorts i rätt tid.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 99

Parter ( Privata sektorn ) : Ångermanälvens Vattenregleringsföretag & Sif & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Helena Hedlund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Karin Isacsson, Charlott Richardson, Anders Hagman, Ulrika Värnskog och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :

2001 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 70 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en skötare inom psykiatrisk vård. Skötaren hade dömts för bl.a. sexuellt ofredande. Enligt arbetsgivaren hade han också på andra sätt gett uttryck för ett förhållningssätt gentemot kvinnor, som gjorde honom olämplig för arbete inom vården. Även fråga om arbetsgivaren haft rätt att som grund för uppsägningen åberopa andra omständigheter än de som angetts i det skriftliga uppsägningsbeskedet.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 70

Lagrum : 7 § och 9 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Halland & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Dan Holke & Lars-Håkan Lindkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare; skiljaktig), Siv Kimbré, Olof Nordenfelt, Lillemor Birgersson, Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Marie-Louise Strömgren.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 61 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Otillåten könsdiskriminering? Fråga om en kvinna och ett företag har träffat ett anställningsavtal och om företaget kort därefter skilt kvinnan från denna anställning på grund av att hon var gravid.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 61

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 20 § jämställdhetslagen (1991:433) i dess lydelse före den 1 januari 2001

Parter ( Privata sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Nobel Biocare Aktiebolag & Sveriges Verkstadsindustrier

Ombud : Anders Weihe & Claes Wiberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Lars Dirke, Ingemar Källberg, Leif Haglund, Ulf Perbeck, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 47 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan samarbetsproblem uppstått bland lärare i ett arbetslag genomförde skolledningen en enkätundersökning som gav vid handen att problemen orsakades av en viss lärares beteende. Arbetsgivaren träffade då en överenskommelse med lärarens fackliga organisation som innebar att läraren ”tjänstebefriades” tills vidare och att arbetsgivaren skulle undersöka möjligheterna att finna en annan placering av henne. Arbetsdomstolen finner att överenskommelsen i förhållande till den enskilde läraren utgjort ett av arbetsgivaren fattat ensidigt beslut innebärande en avstängning av läraren. Domstolen finner emellertid att arbetsgivaren enligt det gällande kollektivavtalet, AB 98, haft vägande skäl för åtgärden och därför inte gjort sig skyldig till något kollektivavtalsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 47

Parter ( Kommunala sektorn ) : Halmstads kommun & Lärarnas Riksförbund

Ombud : Gunnar Bergström & Nils Erik Solberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Inga Jerkeman, Inger Mattsson Kasserud, Ulf Perbeck, Lise-Lotte Ewerhard och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 111 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En gymnasielärare har under många år haft hög frånvaro på grund av alkoholmissbruk. I tvist om uppsägning uppkommer frågan om alkoholmissbruket har varit att jämställa med sjukdom. Vidare uppkommer bl.a. frågan om lärarens arbetsförmåga vid tidpunkten för uppsägningen har varit så nedsatt att han inte kunnat utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren. Saklig grund för uppsägningen har inte ansetts föreligga.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 111

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Luleå kommun

Ombud : Anna Lind & Nils Erik Solberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Carl Magnus Pontén, Ylva Tengblad, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

1999 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 117 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om provisionsförsäljares rätt till efter anställningen förfallen provision.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 117

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : PK Produkter Aktiebolag & S.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Leif Haglund och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 7 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om en tidsbegränsad anställning var tillåten enligt reglerna i 5 a § anställningsskyddslagen om överenskommen visstidsanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 7

Lagrum : 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Göteborgs universitet & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Helena Larsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare; särskilt yttrande) och Marie-Louise Strömgren (särskilt yttrande). Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 1 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av arbetstagare vars redovisning av arbete med kassatjänst företett brister.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 1

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Föreningen Emmaus Sundsvall-Luleå & M.B.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Bo Jangenäs, Björn Müntzing, Ulf Perbeck, Jörgen Andersson och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 17 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett mindre företag i textilbranschen, vilket inte är medlem i någon arbetsgivarorganisation, har förhandlat med en facklig organisation om slutande av kollektivavtal. Sedan förhandlingarna avslutats i oenighet har organisationen varslat om stridsåtgärder i form av arbetsnedläggelse och blockad. Fråga om de varslade stridsåtgärderna strider mot artikel 11 i Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I målet uppkommer också fråga om stridsåtgärderna strider mot en allmän rättsgrundsats om proportionalitet mellan vidtagna stridsåtgärder och det syfte som skall främjas med dem.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 17

Lagrum : Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Kurt Kellerman & Industrifacket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Britt Angleryd, Maria Nygren (skiljaktig), Gun Lombach, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Marie-Louise Strömgren.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1997 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 109 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Bestämmelsen i 10 § andra stycket anställningsskyddslagen om att uppsägning anses ha skett tio dagar efter det att uppsägningsbesked i rekommenderat brev har lämnats till posten för befordran har inte ansetts analogiskt tillämplig vid uppsägning av en arbetstagare som anvisats skyddat arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 109

Lagrum : 10 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : P.H. & Samhall Avebe Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Lennart Andersson och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 1997 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan SAS och Norske SAS-Flygeres Forening finns kollektivavtalsbestämmelser om pensioner till piloter med tjänstgöringsplacering i Norge. Fråga bl.a. om vissa pensionstillägg som införs genom förändringar av bestämmelserna skall utgå även till vissa piloter som redan avgått med pension när förändringarna träder i kraft.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 102

Parter ( Privata sektorn ) : Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Ulf Nilsson och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 43 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare, ett bageriföretag, brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla före ett beslut som rörde förändringar av bröddistributionen och som innebar bl.a. visst merarbete för de anställda säljarna av bröd.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 43

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Skogaholms Bröd & Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Jan Sjölin och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 104 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande enligt 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning av en polisman som utom tjänsten gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Betydelsen av polismannens alkoholberoende och av rehabiliteringsinsatser.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 104

Lagrum : Lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : E.T. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Hans Blyme, Ingemar Källberg, Lennart Hörnlund, Björn Qvarnström, Thore Ziethén och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

1994 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 153 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare och en anställd hade överenskommits att den senares anställning skulle upphöra viss dag. Någon dag efter anställningens upphörande avtalade parterna om att arbetsgivaren skulle utge ett ersättningsbelopp till arbetstagaren. Arbetsdomstolen konstaterar att parterna avsåg att beloppet skulle utgöra lön. Fråga om skadestsåndsskyldighet för arbetsgivaren på grund av att socialavgifter och ITP-premier inte har betalats på ersättningsbeloppet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 153

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.N. & Yamaha Scandinavia Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Bengt Huldt och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 137 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en kommun sagt upp en förskollärare som genom ett flertal tidsbegränsade förordnanden omplacerats till arbetsuppgifter utanför barnomsorgen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 137

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : C.S. & Haninge kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Göran Karlstedt, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Thore Ziethén och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 103 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsgivare åsidosatte den primära förhandlingsskyldigheten enligt 11 § medbestämmandelagen genom att inte alls förhandla innan en verksamhetsgren överläts eller genom att uppta och genomföra förhandling för sent.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 103

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Stora Kraft Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet & Svenska Industritjänstemannaförbundet & Sveriges Arbetsledareförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :