Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ledamöter:

Arbetsdomstolens domarHelene Arango Magnusson

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ ”Tredje man” ]

Sök kontaktuppgifter till Helene Arango Magnusson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Helene Arango Magnusson
Aktivitet som ”tredje man” i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
2 st. 1 st. 50,0% 2020–2021

4 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 50,0% ( 1 / 2 st. )
[ i 1 / 1 fall ( 100,0% ) har Helene Arango Magnusson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål: 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,8%

Underinstans : Uppsala tingsrätt

Underinstans : Uppsala tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2020-11-18, för 2 år 6 mån 23 dgr sedan )

Helene Arango Magnusson har dömt refererade avgöranden med :
11 ledamöter ♀ 5 ♂ 6
2 sekreterare ♀ 1 ♂ 1
4 parter
7 ombud ♀ 3 ♂ 4

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Er­sättare för tredje man2016-07-016 år 11 mån 9 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 6 år 11 månader och 9 dagar hittills.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Helene Arango Magnusson dömt sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2021 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2021 nr 38 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett lokalt kollektivavtal för lotsar innehåller en bestämmelse om att lotsar inte ska tjänstgöra enligt avtalet efter fyllda 60 år. Arbetsdomstolen har funnit att bestämmelsen, om den hade tillämpats, visserligen skulle ha inneburit ett missgynnande på grund av ålder, men att åldersgränsen fyllt ett berättigat syfte för att tillgodose äldres ökade behov av vila och även varit ett lämpligt och nödvändigt medel för att uppnå detta. Bestämmelsen har därför inte stått i strid med diskrimineringslagen. Även fråga om bestämmelsen inneburit en avgångsskyldighet och om en anvisning till bestämmelsen varit av kollektivavtals natur.

» Läs hela rättsfallet AD 2021 nr 38

Lagrum : 2 § andra stycket och 32 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 1 kap. 1 §, 4 §, 2 kap. 1 § och 2 § 4 diskrimineringslagen (2008:567)

Parter ( Statliga sektorn ) : Saco-S genom SRAT & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Hedda Mann & Lars Åström & Sophie Silverryd

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Karin Hellmont, Helene Arango Magnusson (skiljaktig), Ari Kirvesniemi (skiljaktig), Gösta Rehnstam, Stina Josefsson och Carl-Gustaf Hjort.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2020 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2020 nr 58 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en arbetstagare på grund av bristande prestationer och samarbetsproblem som är kopplade till en funktionsnedsättning i form av autism.

» Läs hela rättsfallet AD 2020 nr 58

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Staten genom Domstolsverket & T.H.

Ombud : Carl Durling & Henric Einarsson & Johan Norin & Linnéa Littorin

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Carina Gunnarsson (f.d. generaldirektören i Medlingsinstitutet; tillfällig ersättare), Helene Arango Magnusson, Ari Kirvesniemi, Daniela Eriksson, Susanne Östh och Paul Lidehäll. Enhälligt.
Rättssekreterare : Disa Buskhe

Dela :