: : : :

Sammansättningar

Sammansättningar :

» Förklaringar till de olika sammansättningarna

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter sammansättning
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i olika sammansättningar per år sedan 1993

Andel 2018 : 7 ledamöter 66,7% ( 4 st. ) | 3 ledamöter 0,0% ( 0 st. ) | Diskrimineringssammansättning 16,7% ( 1 st. ) | Juristsammansättning 16,7% ( 1 st. ) | Övriga 0,0% ( 0 st. )

År 2009 infördes en särskild diskrimineringssammansättning med fem ledamöter för mål om diskriminering.