: : : : :

Arbetsdomstolens domarKarin Renman

( 26 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Ordförande | Vice ordförande ]

Karin Renman
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
97 st.2 st.2,1%1998 →
FunktionAntal avgöranden
Ordförande68 st. 
Vice ordförande26 st.( varav 8 st. som tillfällig ersättare )
Juristledamot3 st. 

26 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 24,7% ( 24 / 97 st. )
[ i 2 / 24 fall ( 8,3% ) har Karin Renman själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 23,7% ( 23 / 97 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 65,2% ( 15 / 23 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 14 st. ) : Solna tingsrätt | Skaraborgs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Falu tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Umeå tingsrätt | Norrköpings tingsrätt | Luleå tingsrätt | Trelleborgs tingsrätt | Eslövs tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 4 st. ( senaste gången 2015-08-26, för 2 år 9 mån 22 dgr sedan )

Karin Renman har dömt refererade avgöranden med :
154 ledamöter ♀ 64 ♂ 90
34 sekreterare ♀ 24 ♂ 10
174 parter
132 ombud ♀ 44 ♂ 88

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Karin Renman
( 33 st. ♀ 9 ♂ 24 vid 45 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1991-09-091992-04-207 mån 12 dgr
Ersättare för vice ordförande1999-03-012005-01-315 år 11 mån
Ordförande2010-11-017 år 7 mån 16 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 14 år 1 månad och 30 dagar hittills.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i åtta avgöranden ( 8,2% av alla refererade avgöranden med Karin Renman sedan 1993 ), första gången den 25 mars 1998 och senast den 17 februari 1999.
Titel för Karin Renman som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i tre avgöranden.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Karin Renman som vice ordförande per år sedan 1993

Genomsnittet är 3,7 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Karin Renman som vice ordförande per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Karin Renman som vice ordförande sedan 1993 ( 26 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2004 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 86 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare har blivit avskedad från sin anställning eller om arbetstagaren själv har sagt upp sig.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 86

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Montak Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gunnar Blomberg & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Karin Renman, Britt Angleryd, Charlott Richardson, Ulla Lönnqvist Endre, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 50 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en besiktningstekniker vid Aktiebolaget Svensk Bilprovning som utfört reparationer på släpvagnar tillhörande ett kundbolag.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 50

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svensk Bilprovning & Almega Tjänsteförbunden & Sif

Ombud : Claes Ennerberg & Magnus Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman, Inga Britt Lagerlöf, Carl Magnus Pontén, Göran Gräslund, Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

2003 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 83 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har efter en arbetsskada ostridigt nedsatt arbetsförmåga. Fråga om arbetstagaren på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren och därför enligt 23 § anställningsskyddslagen skall vid uppsägning på grund av arbetsbrist få företräde till fortsatt anställning oberoende av turordningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 83

Lagrum : 7 § och 23 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Grafiska Företagens Förbund & Ledarna & Parajett Aktiebolag

Ombud : Björn Liberg & Karin Hultqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Ylva Tengblad, Hans Wahlström och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 50 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats på grund av arbetsvägran och olovlig frånvaro under nära tre månaders tid. Fråga om laga grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning förelegat då arbetstagarens frånvaro enligt arbetstagarsidan hade sin grund i psykisk sjukdom.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 50

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ombud : Lars Bäckström & Malin Fihnborg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman, Erika Thelning, Olof Nordenfelt, Ola Bengtson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Annika Borg. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 20 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har fått vikariat hos en kommun som skolbusschaufför. Fråga huruvida omplacering av arbetstagaren till arbete som skolvaktmästare rättsligt sett har inneburit att arbetstagaren blivit skild från anställning som skolbusschaufför. Sedan denna fråga besvarats nekande uppkommer fråga bl.a. om hur länge vikariatet skulle pågå enligt anställningsavtalet. Arbetsgivaren har ansetts ha bevisbördan för sin uppfattning om visstidsanställningens utsträckning i tiden.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 20

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : M.J. & Trelleborgs kommun

Ombud : Cecilia Kindgren-Bengtsson & Michael Tuveson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman, Siv Kimbré, Mats Holmgren, Göran Gräslund, Anders Tiderman och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Kvarnsjö

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare på ett mindre företag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Fråga om arbetsgivaren har gjort en tillräckligt noggrann omplaceringsutredning.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 14

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Sif & Wedde & Co Aktiebolag

Ombud : Margareta Holmberg & Tord Granström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Renman, Christer Måhl, Mats Holmgren, Anders Hagman, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

2002 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal, ett s.k. övergångsavtal, reglerades vad som skulle gälla för den personal som övergick från SJ till ett bolag när detta tog över SJ:s färjeverksamhet. En befälhavare som vid övergången tjänstgjorde på en av de färjor som togs över av bolaget blev sedermera på grund av arbetsbrist omplacerad till andra färjor. Den färja där han var placerad vid tidpunkten för övergången skulle enligt övergångsavtalet inplaceras i fartygsgrupp 14. De färjor vid vilka befälhavaren arbetade efter omplaceringen var inplacerade i lägre fartygsgrupper. Fråga om befälhavaren enligt övergångsavtalet och sitt eget anställningsavtal är berättigad att i lönehänseende fortsätta att vara placerad i fartygsgrupp 14 även efter omplaceringarna.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 70

Parter ( Privata sektorn ) : Scandlines Aktiebolag & Sjöfartens Arbetsgivareförbund & Sveriges Fartygsbefälsförening

Ombud : Gert Grönstedt & Lena Jónsson Engström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman, Palle Landin, Rolf Hugert, Anders Sandgren, Lars E. Rabenius och Annika Borg. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 43 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal som gäller för fartygsbefäl på utlandsflaggade fartyg föreskrivs att den anställde har rätt till fri hemresa efter avslutad tjänstgöring. I målet är fråga om en överstyrman som sade upp sig och efter iakttagande av den för honom gällande uppsägningstiden lämnade anställningen när fartyget befann sig i Västindien. Fråga om han enligt kollektivavtalet hade rätt till fri hemresa.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 43

Parter ( Privata sektorn ) : Sjöfartens Arbetsgivareförbund & Sveriges Fartygsbefälsförening

Ombud : Gert Grönstedt & Lena Jónsson Engström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman, Karin Isacsson, Peter Ander, Olof Nordenfelt, Lars E. Rabenius och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

2001 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 75 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal genom att ålägga piloter att tjänstgöra fler än tre nätter i följd, samt om bolaget i sammanhanget har åsidosatt facklig organisations tolkningsföreträde enligt medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 75

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Svensk Pilotförening & Swedeways Aktiebolag

Ombud : Rolf Greger Höglund & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Karin Renman, Palle Landin, Anders Sandgren, Alf Eckerhall (direktör i Svenskt Näringsliv; tillfällig ersättare), Jarl Karlsson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 10 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation beslutar att utöva tolkningsföreträde enligt 34 § första stycket medbestämmandelagen. Enligt organisationen har arbetsskyldighet inte förelegat beträffande en viss arbetsuppgift, i första hand på grund av att den enligt organisationens mening inneburit fara för arbetstagarnas liv eller hälsa. Arbetsdomstolen finner att arbetstagarorganisationens uppfattning i tolkningstvisten varit oriktig, samt att felbedömningen varit sådan att tolkningsföreträdet får anses ha utövats utan fog. Arbetstagarorganisationen har därför ålagts att enligt 57 § medbestämmandelagen utge ekonomiskt och allmänt skadestånd till arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 10

Lagrum : 34 § och 57 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Bengt Johansson & Erik Danhard

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Renman, Inga Jerkeman, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Magnus Neuberg (skiljaktig).
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

2000 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 35 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som blivit uppsagd av personliga skäl har kort tid därefter, sedan denna uppsägning återtagits, blivit uppsagd på nytt på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningarna var sakligt grundade. Beträffande den andra uppsägningen har frågan gällt om även denna uppsägning i själva verket berott på förhållanden som var hänförliga till arbetstagaren personligen, s.k. fingerad arbetsbrist.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 35

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hansahälsan Aktiebolag & Privatvårdens Arbetsgivarförbund & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Jonas Stålnacke & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman, Ingemar Källberg, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Gunnar Ericson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 28 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsgivare haft rätt att avskeda en anställd som misshandlat en annan anställd i en träningslokal som tillhandahölls av arbetsgivaren. I målet uppkommer fråga om betydelsen av att arbetstagaren, som led av diabetes, kan ha befunnit sig i ett s.k. hypoglykemiskt tillstånd när misshandeln ägde rum.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 28

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Astra Pharmaceutical Production & Industrifacket

Ombud : Erik Danhard & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman, Siv Kimbré, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 17 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En anställd hos ett bolag, som bedriver restaurangverksamhet på en flygplats, blir efter säkerhetsprövning av Luftfartsverket bedömd som olämplig från säkerhetssynpunkt och får inte längre anlitas i verksamhet på flygplatsen. Luftfartsverkets beslut, som inte får överklagas, får till följd att den anställde blir uppsagd. Vid prövning av frågan huruvida saklig grund för uppsägningen förelegat, har Arbetsdomstolen bl.a. att ta ställning till påståenden om kränkningar av den anställdes rättigheter enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Arbetsdomstolen finner att bolaget, som anses ha varit skyldigt att rätta sig efter Luftfartsverkets beslut, haft saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 17

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Air Inn Aktiebolag & Hotell- och restaurangfacket

Ombud : Kurt Junesjö & Mats Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Renman, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Anders Tiderman och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

1999 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 147 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Frågor dels om en arbetstagare till en högre chef har skickat ett antal vykort med antydningar om ett erotiskt förhållande mellan chefen och arbetstagaren, dels om detta handlande har utgjort laga grund för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 147

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stockholms Stadsmission & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman, Erika Thelning, Carl Magnus Pontén, Göran Söderlöf, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 103 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om den svenska regeringen agerat könsdiskriminerande till nackdel för en kvinnlig domare då den nominerade och därefter, tillsammans med övriga EU-medlemsstaters regeringar, utnämnde en man och inte henne till domare i EG-domstolen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 103

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : B.S-W. & Staten genom Justitiekanslern

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Renman, Palle Landin, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 102 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun har haft rätt att avskeda en arbetstagare som gjort sig skyldig till arbetsvägran.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 102

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Eslövs kommun & S.C.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Carl Magnus Pontén, Göran Söderlöf, Gunnar Ericson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 93 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om byggnadsarbetares rätt till permitteringslön för dag då arbetstagarna på grund av naturhinder inte inställt sig på arbetsplatsen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 93

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Karin Renman, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Karin Ekenger (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Ellen Linder (utredare i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 57 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har efter förhandling om anställningens upphörande och en senare av arbetsgivaren verkställd uppsägning inte återkommit till arbetsplatsen. Arbetstagaren hade på arbetsplatsen lämnat kvar vissa föremål som tillhörde honom. Sedan arbetstagaren utan resultat uppmanats att hämta föremålen kastades dessa bort av arbetsgivaren. Fråga om skyldighet för arbetsgivaren att utge ersättning för egendomen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 57

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : N. & B. Tryckeri Aktiebolag & W.D.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch (skiljaktig), Karin Renman (skiljaktig), Ingemar Källberg, Peter Ander, Eva Frunk Lind (skiljaktig), Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 21 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Den 1 oktober 1997 övergick ansvaret för förvar av utlänningar från landets polismyndigheter under Rikspolisstyrelsen till Statens Invandrarverk (SIV). Vid förvaret i Göteborg arbetade personal som var anställd av polismyndigheten. Fråga om vissa arbetstagares anställningar enligt 6 b § anställningsskyddslagen övergått till en ny arbetsgivare. Arbetsdomstolen fann att det vid tillämpning av 6 b § anställningsskyddslagen är den anställande myndigheten som skall anses som arbetsgivare. Att det i detta fall inte var fråga om något byte av arbetsgivare i formell mening utgjorde således inte något hinder mot att pröva om en övergång av verksamhet eller del av en verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen hade skett. Arbetsdomstolen kom vid denna prövning fram till att en övergång av verksamhet förelåg.

I målet uppkom också fråga om anställningarna för två arbetstagare som hade arbetat i arresten hos polismyndigheten, och alltså inte i förvaret, också skulle anses ha övergått på SIV. Dessa två arbetstagare hade nämligen, när polismyndigheten inför övergången sade upp personal på grund av arbetsbrist, kommit att till följd av turordningsreglerna bli uppsagda i stället för två arbetstagare som arbetade vid förvaret.

Även fråga om SIV hade haft rätt att på grund av arbetsbrist säga upp de arbetstagare som till följd av övergången övergått på SIV.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 21

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Statens invandrarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Anders Hagman, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 10 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare hos ett slakteriföretag. Arbetstagaren hade på grund av en knäskada nedsatt arbetsförmåga och kunde därför enligt arbetsgivarens mening inte längre utföra arbete av någon betydelse för företaget. Fråga om arbetsgivaren har fullgjort sin skyldighet att medverka till arbetstagarens rehabilitering och sin skyldighet att söka omplacera denne. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen inte är sakligt grundad. I målet uppkommer också fråga om arbetstagarens rätt till lön under tid såväl före som efter uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 10

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Scan Farmek Ekonomisk förening & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Mats Holmgren (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Gunnar Ericson och Margareta Zandén.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin anställning eller självmant lämnat den.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 9

Lagrum : 4 §, 18 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : BR-Legetøj A/S Danmark Filial Sverige & Handelsanställdas förbund & Sveriges Handelsarbetsgivare

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Leif Haglund, Inger Mattsson Kasserud, Jörgen Andersson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 5 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person blivit anställd i första hand genom uttryckligt avtal och i andra hand genom s.k. konkludent handlande från arbetsgivarens sida. Arbetsdomstolen finner inte att ett anställningsförhållande har uppkommit.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 5

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Riksskatteverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Peter Ander, Göran Söderlöf, Staffan Holmertz och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

1998 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 109 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt § 18 i Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting (PA-KL) är arbetstagare och förmånsberättigade skyldiga att iaktta och följa de ändringar av och tillägg till pensionsbestämmelserna som kan komma att gälla genom i vederbörlig ordning träffad överenskommelse om ändring av bestämmelserna eller om nytt pensionsavtal. Avtalsparterna träffade i december 1992 med stöd av nämnda paragraf ett kollektivavtal som innebar att pensionstagare erhöll lägre pension än som annars skulle ha utgått. Genom riksdagsbeslut hade pensionsutbetalningarna enligt den allmänna pensioneringen reducerats i samma utsträckning.

Tvist huruvida 1992 års avtal kan göras gällande mot pensionstagare som vid avtalets tillkomst börjat uppbära pensionsförmåner enligt pensionsavtalet. Arbetsdomstolen finner att 18 § i PA-KL inte innehåller något bemyndigande för kollektivavtalsparterna som ger behörighet att träffa ett sådant avtal som 1992 års avtal. Vidare anför domstolen att den kommunala pensionsförmånen är hänförlig till området för pensionstagarens ”enskilda rätt”, varför ett förfogande över förmånerna kräver ett särskilt bemyndigande. Domstolen anser vidare att den kommunala pensionsrätten inte kan betraktas som villkorad och pensionsförmånernas storlek beroende av om avtalsparterna sänker nivån på utgående pensioner. Domstolens slutsats är att 1992 års avtal inte kunnat åberopas mot pensionstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 109

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : K.T. & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Lennart Andersson.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 108 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare säger upp en arbetstagare, tillika facklig förtroendeman, och åberopar till stöd för att uppsägningen skall anses sakligt grundad främst samarbetsproblem. Fråga om arbetsgivaren genom uppsägningen gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning och om uppsägningen är sakligt grundad. Även fråga om arbetstagaren varit avstängd från arbetet i strid mot anställningsskyddslagens regler.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 108

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Axel Christiernsson & Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren (skiljaktig), Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 97 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en vid ett kärnkraftverk anställd lokalvårdare varit skyldig att medverka i en av arbetsgivaren anordnad drogtestning

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 97

Parter ( Privata sektorn ) : EnergiFöretagens Arbetsgivareförening & OKG Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lars Ahlvarsson, Göte Larsson (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :