: : : : :

Arbetsdomstolens domarCarina Gunnarsson

( 8 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Ordförande | Vice ordförande ]

Carina Gunnarsson
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
207 st.1 st.0,5%1995–2015
FunktionAntal avgöranden
Ordförande193 st. 
Vice ordförande8 st.( varav 3 st. som tillfällig ersättare )
Juristledamot6 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 15,9% ( 33 / 207 st. )
[ i 1 / 33 fall ( 3,0% ) har Carina Gunnarsson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 16,4% ( 34 / 207 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 55,9% ( 19 / 34 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 20 st. ) : Attunda tingsrätt | Linköpings tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Varbergs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Vänersborgs tingsrätt | Malmö tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Solna tingsrätt | Nacka tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Borås tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Ångermanlands tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Huddinge tingsrätt | Skellefteå tingsrätt | Falu tingsrätt | Umeå tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 15 st. ( senaste gången 2015-03-11, för 3 år 3 mån 6 dgr sedan )

Carina Gunnarsson har dömt refererade avgöranden med :
197 ledamöter ♀ 81 ♂ 116
49 sekreterare ♀ 31 ♂ 18
370 parter
228 ombud ♀ 80 ♂ 148

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Carina Gunnarsson
( 47 st. ♀ 15 ♂ 32 vid 62 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Notarie1982-06-011982-12-317 mån
Sekreterare1984-01-161987-10-043 år 8 mån 19 dgr
Ersättare för vice ordförande1996-11-211998-06-301 år 7 mån 10 dgr
Ordförande1998-07-012015-08-3117 år 2 mån
Förordnad i sammanlagt 23 år och 29 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tre avgöranden ( 1,4% av alla refererade avgöranden med Carina Gunnarsson sedan 1993 ), första gången den 13 december 1995 och senast den 11 december 1996.
Titel för Carina Gunnarsson som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i sex avgöranden.

Carina Gunnarsson
Har varit ledamot i en tingsrätt (Stockholms tingsrätt) i överklagat mål i Arbetsdomstolen 1993 (1 refererat avgörande) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Carina Gunnarsson som vice ordförande sedan 1993 ( 8 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En lärarförening har träffat ett kollektivavtal med kommunen. Föreningen har framställt vissa krav på ersättning till lärare för sommarlov och jullov. Kommunen har underlåtit att påkalla förhandling när kraven framställts. Fråga om kraven enligt 35 § medbestämmandelagen är oskäliga.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 95

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Arboga kommun & Arboga Lärarförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Carina Gunnarsson, Inga Britt Lagerlöf, Bengt Huldt, Ola Bengtson, Inger Karlsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 61 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetstagare sagts upp uppkommer tvist om hans skyldighet att utföra visst arbete under uppsägningstiden. Arbetstagarens fackliga organisation uttalar med hänvisning till 34 § medbestämmandelagen att arbetstagaren enligt organisationens mening inte är skyldig att utföra arbetet. Samtidigt förklarar organisationen att den inte har för avsikt att företräda sin medlem i ärendet vid förhandlingar med arbetsgivaren. Skall i denna situation organisationens mening i tvistefrågan gälla?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 61

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : R.M. & Sveriges Fastighetsägare Umeå Service Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carina Gunnarsson, Margit Strandberg, Olof Nordenfelt, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Jörgen Andersson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 37 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivaren är skyldig att tillämpa ett arbetarkollektivavtal, verkstadsavtalet, på anställningsförhållandena för s.k. process-stödjare vid en tillverkningsenhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 37

Parter ( Privata sektorn ) : Ericsson Radio Systems Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Carina Gunnarsson, Christer Måhl, Mats Holmgren, Leif Haglund, Jan Sjölin och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1997 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare vid ett postkontor tog en till honom ställd postförskottsförsändelse med sig hem utan att först betala för den. Fråga om det har förelegat laga skäl för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 138

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carina Gunnarsson, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Malmqvist

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 94 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtalsbestämmelse om sjuklön.

Enligt avtalet om allmänna anställningsvillkor för anställda inom massa- och pappersindustrin skall arbetsgivaren fr.o.m. den femtonde dagen i sjukperioden utge sjuklön genom att sjukavdrag görs med 90 procent av den vanliga lönen. Tvist om innebörden av denna bestämmelse mot bakgrund av att arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön fr.o.m. den 1 januari 1997 har utsträckts till att gälla t.o.m. den tjuguåttonde dagen i sjukperioden. Är arbetsgivaren skyldig att utge sjuklön enligt avtalet utöver sjuklön enligt sjuklönelagen fr.o.m. den femtonde dagen i sjukperioden?

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 94

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carina Gunnarsson, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Göte Larsson (skiljaktig) och Magnus Neuberg (skiljaktig).
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 140 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare vid ett företag i metallindustrin sägs upp på grund av arbetsbrist. I tvist rörande arbetstagarens företrädesrätt till återanställning uppkommer fråga om han haft tillräckliga kvalifikationer som svetsare vid företaget.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 140

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Specialkonstruktioner i Dorotea Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carina Gunnarsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Peter Ander, Lars Ahlvarsson, Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 20 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om det förelegat saklig grund för uppsägning av tillsvidareanställda skådespelare och regissörer p.g.a. påstådd arbetsbrist.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 20

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Riksteatern & Svenska Teaterförbundet & Teatrarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Carina Gunnarsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Birgitta Brånedal-Sund, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 153 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Kommun har funnits berättigad att avskeda två vårdare vid ett kommunalt vårdhem för bl.a. utvecklingsstörda omsorgstagare. Avskedandena grundades på att de båda vårdarna, i samband med att de tillsammans med två av omsorgstagarna vid vårdhemmet besökte en fritidsstuga, hade för pengar som tillhörde de båda omsorgstagarna inköpt 10 burkar starköl och tre flaskor lättvin, medfört dessa drycker till stugan och under vistelsen där själva förtärt en del av dryckerna.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 153

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Carina Gunnarsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Bo Hansson (personaldirektör vid Landstinget i Uppsala län; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :