: : : : :

Arbetsdomstolens domarMarie Hafström På Wikipedia

( 15 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande ]

Marie Hafström
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
15 st.1 st.6,7%1993–1996

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 33,3% ( 5 / 15 st. )
[ i 1 / 5 fall ( 20,0% ) har Marie Hafström själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 20,0% ( 3 / 15 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Stockholms tingsrätt | Västerås tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Stockholms tingsrätt | Västerås tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 3 st. ( senaste gången 1995-12-06, för 22 år 6 mån 12 dgr sedan )

Marie Hafström har dömt refererade avgöranden med :
45 ledamöter ♀ 10 ♂ 35
7 sekreterare ♀ 5 ♂ 2
32 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Marie Hafström
( 9 st. ♀ 2 ♂ 7 vid 12 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för vice ordförande1986-07-011994-12-148 år 5 mån 14 dgr
Vice ordförande1994-12-151996-09-301 år 9 mån 16 dgr
Förordnad i sammanlagt 10 år och 3 månader.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Marie Hafström som vice ordförande per år sedan 1993

Genomsnittet är 3,8 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Marie Hafström som vice ordförande per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Marie Hafström som vice ordförande sedan 1993 ( 15 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1996 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 125 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare sägs upp därför att hon på grund av sjukdom inte längre kan utföra de arbetsuppgifter hon anställts för. Arbetsgivaren erbjuder henne inget arbete under uppsägningstiden. Arbetstagaren är förhindrad att utföra de arbetsuppgifter som hon anställts för, men är beredd att under uppsägningstiden utföra vissa andra arbetsuppgifter som förekommer i arbetsgivarens verksamhet. Fråga om arbetstagaren under dessa omständigheter kan anses stå till arbetsgivarens förfogande och därmed är berättigad till lön under uppsägningstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 125

Lagrum : 12 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Stena Line Aktiebolag & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marie Hafström, Ingemar Källberg (skiljaktig), Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Jörgen Andersson (skiljaktig) och Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 78 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har haft sexuellt umgänge med en kvinna som polismannen under tjänsteutövning gav viss hjälp. Arbetsdomstolen har funnit att polismannen gjort sig skyldig till en sådan grov tjänsteförseelse som utgjort grund för avskedande enligt 11 kap. 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 78

Lagrum : 11 kap. 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & T.C.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marie Hafström, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Ulf Perbeck, Göte Larsson och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 63 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I samband med att en kommun övertog ansvaret för dagcenterverksamhet genomfördes en organisationsförändring som innebar bl.a. att en ledningsnivå avskaffades. Detta ledde till att de som anställts som dagcenterföreståndare fick vissa nya arbetsuppgifter och ett i viss mån ökat ansvar. I den nya organisationen kallas de dagcenterchefer.

Fråga om den som anställts som dagcenterföreståndare är skyldig att utföra samtliga uppgifter som ingår i arbetet som dagcenterchef.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 63

Parter ( Kommunala sektorn ) : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter & Örnsköldsviks kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marie Hafström, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Valter Carlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 22 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om allmänt skadestånd för deltagande i en olovlig strejk. Enligt förarbetsuttalanden bör skadeståndet för en olovlig konflikt som varken innehåller försvårande eller förmildrande omständigheter ligga på nivån 2 000 kr i dagens penningvärde. Arbetsdomstolen gör uttalanden om vad som kan utgöra en ”normalkonflikt”. I det aktuella fallet anser domstolen att det föreligger ett par omständigheter som är ägnade att inverka i sänkande riktning på skadeståndets storlek. Strejken var sålunda redan från början avsedd att vara kortvarig och den avbröts också efter mindre än ett dygn. Vidare var strejken att uppfatta inte i första hand som ett påtryckningsmedel i syfte att påverka kollektivavtalsregleringen utan främst som en protestaktion. Särskilt med hänsyn till de allvarliga följder som konflikten fick för företaget i form av två dygns produktionsbortfall anser domstolen dock att ett betydande skadestånd är motiverat. Det allmänna skadeståndet bestäms till 1 700 kr för var och en av arbetstagarna.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 22

Lagrum : 60 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet & Vissa arbetstagare vid Skogaholms Bröd Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marie Hafström, Christer Måhl, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson, Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1995 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 146 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om saklig grund förelegat för uppsägning av försäljare av flygbiljetter. Även fråga huruvida arbetsgivarens i sammanhanget vidtagna indragning av arbetstagarens personalbiljettförmån utgjort en mot 62 § medbestämmandelagen stridande disciplinpåföljd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 146

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Scandinavian Airlines System & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marie Hafström, Karin Isacsson, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Christer Pettersson (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 140 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft saklig grund för att säga upp en arbetstagare som varit hemma från arbetet utan att iaktta sin skyldighet att anmäla sjukfrånvaro och att förete s.k. förstadagsintyg för arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 140

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Cerbo & Allmänna Arbetsgivarförbundet & Industrifacket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson, Jan Sjölin och Lennart Andersson.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en verksamhet övergått från en arbetsgivare till en annan så att arbetstagare ägt rätt att vid beräkning av anställningstid hos den senare tillgodoräkna sig tiden hos den förre.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 100

Lagrum : 3 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bil Båt & Bygg i Göteborg Aktiebolag & Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marie Hafström, Britt Bergendahl, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 4 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En poliskommissarie har dömts för osant intygande, grovt brott och grovt tjänstefel till villkorlig dom och dagsböter. Arbetsdomstolen har funnit att det förelegat grund för att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 4

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marie Hafström, Margit Strandberg, Christian Tydén, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson, Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

1994 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 120 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på en skiljeklausul i ett enskilt anställningsavtal mellan en arbetsgivarorganisation och en arbetstagare. Arbetsdomstolen finner att skiljeklausulen i den föreliggande tvisten skall lämnas utan avseende.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 120

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : D.D. & Småföretagarnas Arbetsgivarorganisation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Thore Ziethén och Solveig Paulsson. Enhälligt.

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 113 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 22 § anställningsskyddslagen bestäms vid uppsägning på grund av arbetsbrist arbetstagarnas plats i turordningen med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren, varvid arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid.

På det statliga området kompletteras 22 § anställningsskyddslagen av avtalsbestämmelser i kollektivavtalet turordningsavtal för arbetstagare hos staten (TurA-S). När en arbetstagares plats i turordningen skall bestämmas, skall enligt 10 § TurA-S all anställningstid hos staten räknas som anställningstid hos arbetsgivaren.

Fråga hur bestämmelsen i 10 § TurA-S skall tolkas vid beräkning av en arbetstagares anställningstid i en reservofficersanställning, närmare bestämt i samband med upprättande av turordning inför uppsägningar på grund av arbetsbrist hos en annan statlig myndighet än den som är arbetsgivare i reservofficersanställningen. För den reservofficersanställning som är aktuell i målet gäller alltjämt reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 113

Lagrum : 8 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | Reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) & Staten genom Statens Arbetsgivarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Marie Hafström, Annika Baude, Ola Bengtson, Marika Fröberg, Solveig Paulsson och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 44 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det funnits skäl för att avskeda en passkontrollant som dömts för förskingring m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 44

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp (skiljaktig), Marie Hafström (skiljaktig), Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göran Karlsson och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida övertidsersättning eller färdtidsersättning enligt bestämmelserna i kollektivavtalet AB 89 skulle utgå till en skötare i ett landsting för tid då hon tillsammans med en annan skötare färdades med en av landstinget tillhandahållen bil för att med bilen hämta en patient utanför landstingets verksamhetsområde.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 39

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Västernorrland & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Annika Baude, Lennart Grudevall och Inger Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

1993 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 194 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag i måleribranschen försätts i konkurs. Bolaget var då bundet av kollektivavtalet för måleriyrket mellan Målaremästarnas Riksförening och Svenska Målareförbundet. I detta avtal finns bl.a. bestämmelser om skyldighet för arbetsgivaren att erlägga arbetsmarknadsavgifter.

Konkursboet säger upp de anställda i bolaget, men driver verksamheten vidare med de uppsagda arbetstagarna under de uppsägningstider som gäller för dem. Boet har ostridigt inte varit arbetsgivare för dem. Tvisten i målet gäller huruvida konkursboet är skyldigt att enligt kollektivavtalet utge arbetsmarknadsavgifter till Svenska Målareförbundet och den häri ingående frågan om en fordran på en sådan avgift utgör en konkurs- eller massafordran enligt konkurslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 194

Lagrum : 11 kap. 1 § konkurslagen (1987:672)

Parter ( Privata sektorn ) : Bålstamålarna Aktiebolags konkursbo & Svenska Målareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Siv Kimbré, Torkel Unge, Ola Bengtson, Åke Wänman och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 180 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Våren 1991 överlät Malmö kommun samtliga aktier i det av kommunen helägda energibolaget. Fråga huruvida kommunen brutit mot den primära förhandlingsskyldigheten i 11 § medbestämmandelagen genom att inte före beslutet om försäljningen påkalla och genomföra förhandlingar med berörd arbetstagarorganisation.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 180

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Qvarnström (skiljaktig), Alf Karlsson och Carl-E. Wallström.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 122 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en 1:e stiftsjägmästare efter beslut av stiftsstyrelsen fått sitt anställningsförhållande i så väsentlig grad försämrat att han därigenom fick anses avskedad.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 122

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.B. & Västerås Stiftssamfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Siv Kimbré, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Göran Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :