: : : : :

Arbetsdomstolens domarSven-Hugo Ryman

( 8 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ ”Tredje man” ]

Sven-Hugo Ryman
Aktivitet som ”tredje man” i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
8 st.1993–1995

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 8 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 12,5% ( 1 / 8 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Göteborgs tingsrätt

Underinstans : Göteborgs tingsrätt

Sven-Hugo Ryman har dömt refererade avgöranden med :
32 ledamöter ♀ 8 ♂ 24
6 sekreterare ♀ 3 ♂ 3
16 parter

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1950-01-011953-12-314 år
Ersättare för tredje man1959-01-011961-12-313 år
Ersättare för vice ordförande1962-01-011963-12-312 år
Vice ordförande1964-01-011972-09-148 år 8 mån 14 dgr
Tredje man1972-09-151992-06-3019 år 9 mån 16 dgr
Förordnad i sammanlagt 37 år 6 månader och 1 dag.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för tredje man i åtta avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Sven-Hugo Ryman sedan 1993 ), första gången den 3 mars 1993 och senast den 13 december 1995.
Titel för Sven-Hugo Ryman som tillfällig ersättare : F.d. utbildningschef och chef för Statens Personalutbildningsnämnd.

( 8 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1995 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 153 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Kommun har funnits berättigad att avskeda två vårdare vid ett kommunalt vårdhem för bl.a. utvecklingsstörda omsorgstagare. Avskedandena grundades på att de båda vårdarna, i samband med att de tillsammans med två av omsorgstagarna vid vårdhemmet besökte en fritidsstuga, hade för pengar som tillhörde de båda omsorgstagarna inköpt 10 burkar starköl och tre flaskor lättvin, medfört dessa drycker till stugan och under vistelsen där själva förtärt en del av dryckerna.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 153

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Carina Gunnarsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Bo Hansson (personaldirektör vid Landstinget i Uppsala län; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 112 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I kollektivavtal rörande lön och allmänna anställningsvillkor m.m. på det kommunala området (ÖLA) ingår Allmänna Bestämmelser (AB). Enligt dessa bestämmelser utges kompensation för övertidsarbete i form av ledighet eller kontant ersättning. Har arbetsgivaren eller den enskilda arbetstagaren rätt att välja kompensationsform?

I domen berörs frågan om en valrätt för arbetsgivaren kan grundas på arbetsledningsrätten.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 112

Parter ( Kommunala sektorn ) : Göteborgs kommun & Vårdförbundet SHSTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Lennart Grudevall, Birgitta Brånedal-Sund, Thore Ziethén och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 90 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Innebörden av att ett avskedande ogiltigförklaras är att anställningen består på samma villkor som tidigare. Anställningen skall alltså fortgå som om avskedandet aldrig hade skett. I enlighet härmed har arbetsdomstolen vid prövning av en invändning om preskription funnit att ersättning som en avskedad arbetstagare har fordrat för tid efter avskedandet men före ogiltigförklaringen skall betraktas som lön och inte som ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 90

Lagrum : 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.K. & B.L. Ingenjörsbyrå Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall, Thore Ziethén och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 7 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En präst har dömts för misshandel i fem fall till villkorlig dom. Arbetsdomstolen har funnit att det förelegat grund för att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 7

Lagrum : 35 kap. 20 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Stockholms Domkapitel & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Lennart Grudevall, Inge Janérus och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I en verkstadslokal som disponerats av en hos Volvo anställd montör har anträffats ett antal skilda verktyg och andra föremål som härrör från Volvo. Arbetsgivaren gör gällande att föremålen åtkommits genom brott. Arbetsgivaren har ansetts berättigad att avskeda montören. Fråga om brottmålsdomens verkan i tvistemålet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 3

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening & Volvo Personvagnar Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

1993 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i arbetstidslagen skall arbetstagare beredas minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). På grund av denna bestämmelse har arbetstagare som haft beredskap eller arbetat övertid beretts tillfälle till veckovila under sin ordinarie arbetstid. Fråga om dessa arbetstagare enligt det mellan parterna gällande kollektivavtalet, det s.k. installationsavtalet, skulle erhålla lön under denna veckovila.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 100

Lagrum : 14 § arbetstidslagen (1982:673)

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Christian Tydén, Ulf Göran Liljebladh, Alf Karlsson och Ingvar Åsen (förre förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 43 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagares uppsägning av sitt anställningsavtal har med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet med tillämpning av 36 § avtalslagen funnits böra lämnas utan avseende och inte kunna av arbetsgivaren göras gällande mot arbetstagaren. I målet även frågor huruvida uppsägningen varit ogiltig enligt lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet eller enligt 30 § eller 33 § jämförd med 39 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 43

Lagrum : 30 §, 33 §, 36 §, 39 § avtalslagen (1915:218) | Lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kristianstads läns landsting & Sveriges Läkarförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margot Ödman (förre förhandlingschefen i Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida ett bolag som driver elinstallationsverksamhet haft saklig grund för att säga upp två montörer som på grund av förslitningsskador respektive kärlförträngningar i fingrarna (s.k. vita fingrar) inte kunde utföra vissa vanligt förekommande arbetsmoment. Från arbetstagarpartens sida åberopas bl.a. de skyldigheter en arbetsgivare har för arbetsanpassning och rehabilitering.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 42

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet & Svenska Elinstallationer Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Ulf Göran Liljebladh, Ola Bengtson, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :