: : : : :

Arbetsdomstolens domarErik Lempert

( 56 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Ordförande | Vice ordförande ]

Erik Lempert
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
57 st.3 st.5,3%1993–1999
FunktionAntal avgöranden
Ordförande1 st. 
Vice ordförande56 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 24,6% ( 14 / 57 st. )
[ i 3 / 14 fall ( 21,4% ) har Erik Lempert själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 22,8% ( 13 / 57 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 38,5% ( 5 / 13 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 6 st. ) : Sundsvalls tingsrätt | Trelleborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Luleå tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Karlskrona tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 3 st. ( senaste gången 1995-06-14, för 22 år 10 mån 10 dgr sedan )

Erik Lempert har dömt refererade avgöranden med :
87 ledamöter ♀ 22 ♂ 65
26 sekreterare ♀ 18 ♂ 8
127 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Erik Lempert
( 27 st. ♀ 3 ♂ 24 vid 40 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1975-01-011977-12-313 år
Ersättare för vice ordförande1983-07-011990-03-316 år 9 mån
Vice ordförande1990-04-011998-12-318 år 9 mån
Förordnad i sammanlagt 18 år 6 månader och 3 dagar.

Erik Lempert
Har varit ledamot i en tingsrätt (Uppsala tingsrätt) i överklagat mål i Arbetsdomstolen 2009 (1 refererat avgörande) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Erik Lempert som vice ordförande per år sedan 1993

Genomsnittet är 8,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Erik Lempert som vice ordförande per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Erik Lempert som vice ordförande sedan 1993 ( 56 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1999 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En undersköterska på ett kommunalt servicehem för äldre människor tillgrep från en av de boende en väska som innehöll drygt 20 000 kr i kontanter. Med anledning därav dömdes hon senare för snatteri och olovligt förfogande. Fråga om det har förelegat laga grund för avskedande. I Arbetsdomstolen görs gällande att undersköterskan har begått gärningen under inflytande av ett läkemedelsberoende av sjukdomskaraktär.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 16

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Älvdalens kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Christer Måhl, Björn Müntzing, Ola Bengtson, Anders Tiderman och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 1 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av arbetstagare vars redovisning av arbete med kassatjänst företett brister.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 1

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Föreningen Emmaus Sundsvall-Luleå & M.B.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Bo Jangenäs, Björn Müntzing, Ulf Perbeck, Jörgen Andersson och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1998 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 112 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Innebär en avtalsbestämmelse i ett kollektivavtal för tidningsdistributörer ett förbud mot att anlita entreprenör för detaljdistribution av tidningar?

Även fråga om avtalsbestämmelsen är ogiltig enligt 7 § konkurrenslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 112

Lagrum : 7 § konkurrenslagen (1993:20)

Parter ( Privata sektorn ) : Skånsk Tidningsdistribution Aktiebolag & Co & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Svenska Transportarbetareförbundet & Tidningsbärarna Kommanditbolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Bo Jangenäs, Bengt Huldt (skiljaktig), Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare; skiljaktig), Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare), Lilian Hindersson (förbundssekreterare i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 101 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en verkställande direktör i ett aktiebolag genom olika åtgärder ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 101

Lagrum : 15 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.L. & MacMeckarna Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Bo Hjern (f.d. verkställande direktören i Sveriges Läkarförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 96 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om uppsägning av kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 96

Lagrum : 30 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Sälen Mur & Betong Handelsbolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Christer Måhl (skiljaktig), Ulf E. Nilsson, Hans Holmberg, Jörgen Andersson (skiljaktig) och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 59 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanställning uppkommer skilda frågor enligt följande.

1. En arbetsgivare åsidosatte återanställningsrätten genom att inte anställa arbetstagaren A vid ett första anställningstillfälle. Om A hade anställts vid detta tillfälle, skulle arbetstagaren B med sämre företrädesrätt rätteligen ha anställts vid ett senare anställningstillfälle. Då anställde arbetsgivaren emellertid A. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren inte åsidosatte B:s företrädesrätt genom att anställa A vid detta senare tillfälle i stället för vid det första.

2. Om arbetsgivaren hade återanställt arbetstagare i enlighet med anställningsskyddslagens regler, skulle arbetstagaren C inte ha erhållit någon anställning. C blev emellertid förbigången av arbetstagare med sämre företrädesrätt eller utan företrädesrätt. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren var skyldig att utge allmänt skadestånd till C för turordningsbrott (jfr AD 1977 nr 159).

3. Frågor om skyldighet att avräkna inkomst av arbete från skadestånd. Arbetsdomstolen har funnit att i visst fall avräkningsskyldighet inte föreligger för övertidsersättning och inte heller för inkomst av deltidsarbete vid sidan av heltidsanställning. I ett annat fall har arbetsdomstolen ansett att provisionsinkomst skall fördelas jämt över ett antal månader, innan avräkning sker.

4. En arbetstagare, vars företrädesrätt till återanställning har blivit åsidosatt av arbetsgivaren A, erhöll anställning hos arbetsgivaren B. Denne gick senare i konkurs och arbetstagaren blev arbetslös. Domstolen har ansett att rätt till ekonomiskt skadestånd avseende tid efter konkursen inte föreligger från arbetsgivaren A för åsidosättande av företrädesrätten.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 59

Lagrum : 25 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Inga Jerkeman, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en besiktningsingenjör vid AB Svensk Bilprovning som, efter förmedling av en kund till bolaget, deltagit i en studie- och konferensresa arrangerad av och för företag inom bilbranschen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 46

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svensk Bilprovning & Alliansen & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Inger Karlsson, Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 44 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En stiftelse som äger fastigheter anlitade en entreprenör för att sköta förvaltningen av stiftelsens fastigheter. Därefter byter stiftelsen entreprenör. Fråga om entreprenörsbytet varit att anse som en sådan övergång av del av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och det inom EU gällande överlåtelsedirektivet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 44

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsteknisk Förvaltning FTF i Mälardalen Aktiebolag & Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Erik Lempert, Palle Landin, Mats Holmgren, Anders Hagman, Jan Sjölin och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 22 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan rektorn vid en folkhögskola beviljats tjänstledighet från sin tjänst för att i stället utföra annat arbete inom skolan förs förhandlingar mellan parterna om rektorns fortsatta anställningsförhållanden. Efter viss ytterligare brevväxling upphör rektorns anställning vid skolan. I tvist mellan parterna uppkommer bl.a. följande frågor.

1) Har rektorn haft en sådan företagsledande ställning att han faller utanför anställningsskyddslagens tillämpningsområde?

2) Sade rektorn själv upp sin anställning eller blev han avskedad av skolan?

3) Förelåg tillräckliga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 22

Lagrum : 1 §, 4 §, 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Östra Grevie Folkhögskoleförening & Y.P.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert (skiljaktig), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Tage Persson, Göte Larsson och Margareta Zandén.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

1997 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 141 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för att säga upp en polis som gjort sig skyldig till snatteri för andra gången och i samband med snatteriet också misshandel, försök till misshandel och våld mot tjänsteman. I målet prövas bl.a. betydelsen av att polismannen lider av en psykisk störning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 141

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : O.C. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Erik Lempert, Siv Kimbré, Peter Ander, Gunilla Boman Pellnäs, Valter Carlsson, Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 123 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare (ett aktiebolag) i plåtslageribranschen sade på grund av arbetsbrist upp samtliga anställda plåtslagare. Två av plåtslagarna kom dock att arbeta kvar hos bolaget. Enligt arbetstagarsidan återanställdes dessa två arbetstagare i strid med gällande regler om företrädesrätt till återanställning. I målet uppkommer bl.a. frågan om de båda plåtslagarna har inträtt som delägare och kompanjoner i bolaget på ett sådant sätt att reglerna om företrädesrätt till återanställning inte är tillämpliga (jfr domstolens domar 1987 nr 9 och 1994 nr 92).

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 123

Lagrum : 25 § och 26 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bröderna Areskougs Byggnadsplåt i Malmö Aktiebolag & Plåtslageriernas Riksförbund & Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Siv Kimbré, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare på grund av arbetsbrist stått i strid med turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Arbetstagarsidan gör i målet gällande att arbetsgivaren borde ha sagt upp en annan arbetstagare och att dennes arbetsuppgifter, som den uppsagde ostridigt inte har kvalifikationer för, skulle delas upp på två andra arbetstagare, som enligt arbetstagarsidans mening har kvalifikationer för varsin del av dessa arbetsuppgifter. Arbetsdomstolen finner att detta går utöver den omplaceringsskyldighet som enligt anställningsskyddslagen åvilar arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 98

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Sundo Aktiebolag & Svenska Träindustriarbetareförbundet & Träindustriförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson, Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 81 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag A i fastighetsbranschen sade upp två arbetstagare som hade till uppgift att bedriva fastighetsskötsel och städning i ett A tillhörigt bostadsområde. Företaget A uppdrog därefter åt ett annat företag B att som enteprenör utföra de uppsagda arbetstagarnas sysslor. Tvist huruvida det inträffade är att anse som en övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och det inom EU gällande överlåtelsedirektivet. Arbetsdomstolen konstaterar bl.a. att företaget B inte har övertagit vare sig arbetskraft eller materiella tillgångar från företaget A. Domstolen finner sammantaget att någon övergång av verksamhet i överlåtelsedirektivets och anställningsskyddslagens mening inte har ägt rum.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 81

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsanställdas Förbund & Fastighetsarbetsgivarnas Förbund & FF – Fastighetsservice Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Siv Kimbré, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Valter Carlsson (skiljaktig) och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 36 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft grund för att häva ett anställningsavtal med stöd av allmänna avtalsrättsliga regler om avtals ogiltighet eller att skilja arbetstagaren ifråga från anställningen genom avskedande eller uppsägning när det framkommit att arbetstagaren på grund av ekonomiska oegentligheter avskedats från en tidigare anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 36

Lagrum : 30 § och 33 § avtalslagen (1915:218) | 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svanberg & Co Aktiebolag & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert (skiljaktig), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ulf Perbeck, Inger Karlsson och Sven Kinnander.
Sekreterare : Örjan Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 16 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en kyrklig samfällighet, i egenskap av arbetsgivare, i strid med bestämmelserna i 16 § 1991 års jämställdhetslag gjort sig skyldig till könsdiskriminering vid tillsättning av en befattning som kyrkoherde.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 16

Lagrum : 16 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Umeå kyrkliga samfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

1996 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 135 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En person har gjort gällande att hon blivit anställd hos ett politiskt parti, i första hand genom ett uttryckligt avtal härom och i andra hand genom att de faktiska omständigheterna innebär att ett anställningsförhållande har uppkommit. Arbetsdomstolen, som beaktat de särskilda förhållanden som är förknippade med politisk verksamhet, har inte funnit att något uttryckligt anställningsavtal har träffats eller att ett anställningsförhållande har uppkommit genom s.k. konkludent handlande från partiets sida.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 135

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Å.J. & Ny Demokrati

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Inga Britt Lagerlöf, Henrik Sahlin, Irene Nilsson Carlsson, Maud Jansson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 133 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt bestämmelse i kollektivavtal för elektrikerbranschen skall vissa servicefordon vara utrustade med tilläggsvärme som skall kunna brukas oberoende av det befintliga färdvärmesystemet. I en tvist rörande tillämpningen av denna bestämmelse träffar avtalsparterna förlikning genom ett kollektivavtal i vilket det tidigare träffade kollektivavtalet anges innebära att bilen vid användande skall vara ur arbetsmiljösynpunkt lämpligt tempererad när den brukas. I målet, som gäller en senare tvist rörande tolkningen av den nu aktuella avtalsregleringen mellan parterna, uppkommer bl.a. följande frågor:

1) Innebär det mellan parterna ursprungligen träffade kollektivavtalet en skyldighet för arbetsgivaren att utrusta ett servicefordon så att kupén kan vara uppvärmd när arbetstagaren sätter sig i fordonet?

2) Träffade avtalsparterna genom det senare ingångna kollektivavtalet en överenskommelse om att det tidigare avtalet skall tolkas så att arbetsgivaren har en skyldighet att utrusta fordonet i enlighet med vad som angetts i det föregående?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 133

Parter ( Privata sektorn ) : Bauer Hiss Aktiebolag & Elinstallatörernas Arbetsgivareförening & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Henrik Sahlin (skiljaktig), Jan Sjölin och Gunnar Ericson.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 122 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I en kollektivavtalsbestämmelse anges dels att semesterlönen utbetalas till arbetstagaren i samband med semestern, dels att semesterlönen utbetalas i samma ordning som ordinarie lön och på ordinarie utbetalningsdagar. Fråga huruvida bestämmelsen innebär att semesterlönen skall utbetalas senast vid löneutbetalningstillfälle som infaller under semesterledigheten.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 122

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Q 3 Golv Entreprenad Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Göte Larsson och Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om ett företag ådragit sig skadeståndsansvar för kollektivavtalsbrott genom att i ett bageri schemalägga ordinarie arbetstid på söndagsdygn före kl. 18.00 utan att ha dispens enligt riksavtalets bestämmelser därom. Har arbetsgivarorganisation blivit skadeståndsskyldig genom att understödja avtalstillämpningen?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 95

Lagrum : 54 §, 55 § och 67 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : B&W Stormarknader Aktiebolag & Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avd. 4

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Christer Måhl, Mats Holmgren, Hans Holmberg, Valter Carlsson och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 87 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har vid arbetsdomstolen väckt en talan som innefattar två fastställelseyrkanden och ett yrkande om allmänt skadestånd mot en arbetsgivare och en central arbetsgivarorganisation. Arbetstagarorganisationen har inte träffat kollektivavtal med någon av svarandeparterna. Fråga har uppkommit om arbetsdomstolens behörighet att pröva den väckta talan.

Arbetsdomstolen finner att fastställelseyrkandena innefattar en begäran om fastställelse av innebörden i visst hänseende av ett kollektivavtal och att yrkandet om allmänt skadestånd utgör ett yrkande om allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. Från denna utgångspunkt finner domstolen att den inte är behörig enligt 2 kap. 1 § arbetstvistlagen att pröva talan. På yrkande av arbetstagarorganisationen beslutar domstolen att överlämna målet till tingsrätt.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 87

Lagrum : 2 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Pilotförbundet & Scandinavian Airlines System

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Sven Kinnander och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 61 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på en skiljeklausul i ett enskilt anställningsavtal mellan en idrottsklubb och en idrottstränare. Arbetsdomstolen finner att klausulen utgör ett rättegångshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 61

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218) | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : K.W. & Luleå Basketbollklubb

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Palle Landin, Lars Josefsson (jur. kand. i Grafiska Företagen; tillfällig ersättare), Lennart Aspegren, Gunnar Ericson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 60 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

I 2 § femte stycket anställningsskyddslagen finns en föreskrift om att ett lokalt avtal om avvikelser från bl.a. turordningsreglerna i 22 § får tillämpas i fråga om arbetstagare som vid uppsägningstidens slut är äldre än 57 och ett halvt år ”bara om arbetsgivaren får den centrala arbetstagarorganisationens medgivande till varje enskild uppsägning”.

Fråga om en arbetsgivare bryter mot lagen om ett sådant medgivande inte föreligger vid tidpunkten för uppsägningen men lämnas därefter.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 60

Lagrum : 2 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : S.H. & Toyota Autoimport Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Peter Ander, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 56 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare sades upp på grund av arbetsbrist från en anställning vid en arbetsgivares lokalkontor i Landskrona. Senare blev en tjänst ledig vid samma kontor. Arbetsgivaren tillsatte tjänsten genom att omplacera en arbetstagare från arbetsgivarens regionhuvudkontor i Helsingborg. Den tjänst som blev ledig i Helsingborg tillsattes med en utifrån kommande sökande. Frågor om arbetsgivaren åsidosatte reglerna i 25 § anställningsskyddslagen om företrädesrätt till ny anställning antingen genom att omplacera till tjänsten i Landskrona eller genom att nyanställa till tjänsten i Helsingborg. I det förra fallet prövar domstolen om arbetsgivaren gjort sig skyldig till ett otillbörligt kringgående av reglerna om företrädesrätt till återanställning och i det senare fallet om lokalkontoret i Landskrona och huvudkontoret i Helsingborg utgjort skilda driftsenheter.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 56

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Hyresgästföreningen i Norra Skåne & Y.D.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Peter Ander, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 15 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en av ett bildelsföretag anställd som startat en egen i viss mån med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 15

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & S-H.G. med firma Grubbströms Lastvagnsdelar

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

1995 ( 12 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 156 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det i ett visst fall har skett en övergång av en verksamhet eller del därav.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 156

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Inelta Instrument och Elteknik Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Margit Strandberg, Mats Holmgren och Gunnar Ericson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :