: : : : :

Arbetsdomstolens domarInga Åkerlund

( 14 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Ordförande | Vice ordförande ]

Inga Åkerlund
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
177 st.1994–2010
FunktionAntal avgöranden
Ordförande154 st. 
Vice ordförande14 st.( varav 3 st. som tillfällig ersättare )
Juristledamot9 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 17,5% ( 31 / 177 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 26,0% ( 46 / 177 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 47,8% ( 22 / 46 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 20 st. ) : Göteborgs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Umeå tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Borås tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Malmö tingsrätt | Kristianstads tingsrätt | Nacka tingsrätt | Kalmar tingsrätt | Norrköpings tingsrätt | Mora tingsrätt | Sollentuna tingsrätt | Västerås tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Ängelholms tingsrätt | Skövde tingsrätt | Solna tingsrätt | Växjö tingsrätt | Örebro tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 5 st. ( senaste gången 2010-02-10, för 8 år 4 mån 7 dgr sedan )

Inga Åkerlund har dömt refererade avgöranden med :
187 ledamöter ♀ 82 ♂ 105
39 sekreterare ♀ 27 ♂ 12
317 parter
189 ombud ♀ 46 ♂ 143

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Inga Åkerlund
( 37 st. ♀ 12 ♂ 25 vid 60 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1989-06-261990-06-1711 mån 23 dgr
Ersättare för vice ordförande1994-12-151998-09-093 år 8 mån 26 dgr
Ordförande1998-10-012010-09-3012 år
Förordnad i sammanlagt 16 år 8 månader och 16 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tre avgöranden ( 1,7% av alla refererade avgöranden med Inga Åkerlund sedan 1993 ), första gången den 7 september 1994 och senast den 21 december 1994.
Titel för Inga Åkerlund som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i nio avgöranden.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Inga Åkerlund som vice ordförande per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,8 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Inga Åkerlund som vice ordförande per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Inga Åkerlund som vice ordförande sedan 1993 ( 14 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i tvist om uppsägning på grund av arbetsbrist vid en statlig myndighet om tillämpning av turordningsreglerna i 3 § TurA-S. Skulle en arbetstagare med vissa arbetsuppgifter med kartmaterial hänföras till en turordningskrets avseende kartproduktion eller en krets avseende allmänna kontorsarbetsuppgifter?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 88

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/SPO) & Staten genom Arbetsgivarverket & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 66 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om lönediskriminering uppkommer vid prövningen huruvida arbetsgivaren tillämpat lägre lön för vissa arbetstagare än för en annan arbetstagare fråga huruvida ersättning för obekväm arbetstid och värdet av arbetstidsförkortning skall ingå i underlaget för lönejämförelsen. Arbetsdomstolen har beslutat att enligt artikel 177 i Romfördraget inhämta EG-domstolens förhandsavgörande i frågan.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 66

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433) | Artikel 177 i Romfördraget

Parter ( Kommunala sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Örebro läns landsting

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Christer Måhl, Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare), Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Birgitta Kihlberg och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av ett kommunanställt vårdbiträde som på grund av en s.k. pisksnärtsskada har nedsatt arbetsförmåga och som därför enligt kommunens mening inte längre kunde utföra arbete av någon betydelse för kommunen. Arbetstagarsidan gör i målet gällande att kommunen inte fullgjort sitt rehabiliterings- och anpassningsansvar och inte heller sina skyldigheter i omplaceringshänseende, vilket kommunen däremot menar sig ha gjort. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen är sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 115

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Perstorps kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Inga Åkerlund, Christer Måhl, Mats Holmgren, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Staffan Holmertz och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1996 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 144 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Våren 1994 omorganiserade en kommun sin barnomsorgsverksamhet inom en stadsdelsförvaltning så att områdena inom barnomsorgen förändrades och skola och barnomsorg integrerades. Därvid kom bl.a. ett antal tjänster som föreståndare inom barnomsorgen att dras in och nya tjänster inrättades som verksamhetschef. Sommaren 1995 sades bl.a. ett antal av föreståndarna upp på grund av arbetsbrist.

Härefter har en tvist uppkommit om kommunen – så som tvisten slutligt prövats – gentemot tre av dessa föreståndare uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket lagen om anställningsskydd. De erbjudanden om omplacering som lämnats har avsett tjänster som förskollärare, fritidspedagog och fritidsassistent. De tre arbetstagarna avböjde erbjudandena. I målet prövas också betydelsen från omplaceringssynpunkt av att en av de uppsagda arbetstagarna har ryggbesvär.

Vidare prövas om kommunen begick turordningsbrott genom att våren 1994 tillsätta de nya tjänsterna som verksamhetschef med andra arbetstagare än de tre i målet aktuella och i juni 1995 säga upp de tre.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 144

Lagrum : 7 § andra stycket och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Göteborgs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Inga Åkerlund, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 119 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Interimistiskt beslut rörande tillåtlighet av varslade stridsåtgärder.

En arbetstagarorganisation A varslar under avtalslöst tillstånd om blockad mot ett företag. A varslar vidare arbetsgivarorganisationerna B, C och D om sympatiåtgärder. Mellan å ena sidan A samt å andra sidan B, C och D gäller skilda kollektivavtal. B, C och D gör invändning om fredsplikt under påstående att de varslade sympatiåtgärderna syftar till att åstadkomma ändring i dessa kollektivavtal eller till att genomföra bestämmelser som är avsedda att tillämpas sedan avtalen har upphört att gälla.

Arbetsdomstolen finner att den i målet föreliggande utredningen inte ger stöd för slutsatsen att de varslade sympatiåtgärderna har ett syfte som är otillåtet enligt 41 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 119

Lagrum : 41 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Elinstallatörernas Arbetsgivareförening & EnergiFöretagens Arbetsgivareförening & HAO Handelsarbetsgivarna & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inga Åkerlund, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Valter Carlsson och Erik Adolfsson (utredningschef vid Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 113 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en hos staten anställd arbetstagare, som innehar en konstitutorialtjänst som 1:e postiljon, är skyldig att utföra arbetsuppgifter hos ett av de bolag som efter Postverkets bolagisering driver den postverksamhet som tidigare bedrevs av staten.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 113

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Staten genom Postverkets avvecklingsorganisation & T.N.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Inga Åkerlund, Siv Kimbré, Anders Hagman, Ola Bengtson, Göte Larsson och Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om löneavdrag varit otillåtna såsom stridande mot bestämmelser i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt eller om avdragen är att betrakta som en sådan i efterhand genomförd korrigering av preliminärt utbetalad lön som inte utgör en kvittningsåtgärd. (Se rättsfallen AD 1977 nr 27 och 101 samt 1980 nr 59).

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 70

Lagrum : 3 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Björn Olsson (byråchef i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 47 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om anställningsavtal ingåtts vid en förhandling.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 47

Parter ( Privata sektorn ) : A.A. & D.A. & Dimitra Inköp Handelsbolag & Handelsanställdas förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Inga Åkerlund, Palle Landin, Mats Holmgren, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 10 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har sagts upp under åberopande av att han skulle ha gjort sig skyldig till sexuella trakasserier av elever och sökande till utbildning vid Dramatiska Institutet. Arbetsdomstolen har förklarat uppsägningen ogiltig eftersom arbetsgivaren inte på något sätt försökt förmå arbetstagaren att ändra det beteende som ansetts olämpligt.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 10

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Dramatiska Institutet & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Inga Åkerlund, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Gunnar A. Karlsson, Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1995 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 97 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Ett företag handhade driften och bemanningen av bostadsplattformar enligt ett managementavtal. Som följd av att plattformarna överläts till annat företag upphörde avtalet att gälla. Arbetsbrist uppstod hos företaget och anställda sades upp. Uppsägningarna ägde rum innan de nya bestämmelserna i anställningsskyddslagen om arbetstagares ställning vid övergång av verksamhet hade trätt i kraft. Rörande en av plattformarna skedde emellertid förändringen beträffande driften och bemanningen efter ikraftträdandet. Den uppkomna situationen har givit arbetsdomstolen anledning att gå in på frågan om verkan enligt de nya bestämmelserna av tidigare arbetsgivares uppsägning mot arbetsgivare till vilken verksamhet gått över. Domstolen finner att uppsägningen inte har någon rättsverkan mot denne.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 97

Lagrum : 7 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd i lydelsen fr.o.m. den 1 januari 1995.

Parter ( Privata sektorn ) : Safe Service Aktiebolag & Sveriges Fartygsbefälsförening & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Marika Fröberg, Gunnar A. Karlsson och Sven Kinnander.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 96 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Yrkande om interimistiskt förordnande. Ett företag innehade entreprenader för linjetrafik inom tre skilda områden. Efter förnyad upphandling gick företaget emellertid miste om entreprenaderna, som övertogs av andra entreprenörer. Företaget sade med anledning härav upp ett antal anställda på grund av arbetsbrist. Arbetstagarsidan har anfört att skiftet i de tre fallen av entreprenör utgör en sådan övergång av verksamhet som avses med de nya bestämmelserna om arbetstagares ställning vid övergång av företag, verksamheter och delar av verksamheter som gäller fr.o.m. den 1 januari 1995 och att företaget därför haft att iaktta bestämmelsen i 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen om förbud mot uppsägning vid övergång av verksamhet.

Arbetsdomstolen finner att det inte har ägt rum någon övergång av verksamhet i de tre aktuella fallen i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen. Något hinder har därför inte förelegat för företaget att säga upp anställda på grund av arbetsbrist som följd av att de tre entreprenaderna förlorades.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 96

Lagrum : 6 b § och 7 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Swebus Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson, Marika Fröberg, Gunnar A. Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

1994 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 157 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida vad som förekommit vid ett förhandlingssammanträde inneburit att ett avtal om bl.a. avgångsvederlag till en arbetstagare kommit till stånd. Så har inte funnits vara fallet.

”I målet är fråga om avtalsförhandlingar där parterna mötts vid ett förhandlingssammanträde för att söka nå överenskommelse i en fråga av icke alltför omfattande och komplicerad natur. Vid sådana avtalsförhandlingar måste det typiskt sett antas vara av parterna avsett att ingen av dem skall bli bunden vid enskilda villkor, som man under förhandlingarnas gång enas om, förrän enighet nåtts om alla villkor som parterna eller en av dem önskar få reglerade genom det åsyftade avtalet …”

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 157

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.E. & RE Ingenjörer Aktiebolag & Rejlers Ingenjörer Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Inga Åkerlund (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Stig Ahlin och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 111 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I ett avtal om anställnings upphörande och om avgångsvederlag har tagits in en skiljeklausul. Fråga om klausulen kan anses oskälig mot arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 111

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.J. & Telia Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Inga Åkerlund (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Lennart Andersson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 108 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har gjort sig skyldig till förskingring av sammanlagt drygt 40 000 kr ur en kamratförenings kaffekassa och beklädnadskassa. Brottet har ansetts utgöra grund för avskedande enligt 11 kap. 1 § 1976 års lag om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 108

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : E.L. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Inga Åkerlund (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :