: : : : :

Arbetsdomstolens domarHans Stark På Wikipedia

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

[ Ordförande | Vice ordförande ]

Hans Stark
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
136 st.1 st.0,7%1993–1999
FunktionAntal avgöranden
Ordförande135 st. 
Vice ordförande1 st.(som tillfällig ersättare)

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 22,8% ( 31 / 136 st. )
[ i 1 / 31 fall ( 3,2% ) har Hans Stark själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 27,2% ( 37 / 136 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 43,2% ( 16 / 37 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 16 st. ) : Stockholms tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Motala tingsrätt | Lunds tingsrätt | Sollentuna tingsrätt | Solna tingsrätt | Karlstads tingsrätt | Nacka tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Karlskrona tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Malmö tingsrätt | Örebro tingsrätt | Landskrona tingsrätt | Värnamo tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 5 st. ( senaste gången 1996-06-26, för 21 år 9 mån 29 dgr sedan )

Hans Stark har dömt refererade avgöranden med :
128 ledamöter ♀ 46 ♂ 82
24 sekreterare ♀ 17 ♂ 7
239 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Hans Stark
( 35 st. ♀ 7 ♂ 28 vid 57 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1960-01-011963-12-314 år
Ersättare för vice ordförande1972-09-151973-06-309 mån 16 dgr
Ordförande1973-11-011986-12-3113 år 2 mån
Ordförande1992-01-011998-09-306 år 9 mån
Förordnad i sammanlagt 24 år 8 månader och 14 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i ett avgörande ( 0,7% av alla refererade avgöranden med Hans Stark sedan 1993 ), den 3 februari 1999.
Titel för Hans Stark som tillfällig ersättare : F.d. justitieråd.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Hans Stark som vice ordförande sedan 1993 ( 1 st. )

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanställning uppkommer följande frågor.

1. Tre arbetstagare, vilkas företrädesrätt till återanställning har åsidosatts av arbetsgivaren A, erhöll anställning hos arbetsgivaren B. Denne gick senare i konkurs. Två av arbetstagarna blev arbetslösa. Den tredje arbetstagaren kunde återgå till en annan anställning från vilken han var tjänstledig. Arbetsdomstolen har ansett att ingen av de tre arbetstagarna har rätt till ersättning från arbetsgivaren A för ekonomisk skada som avser tid efter konkursen.

2. En annan arbetstagare, vilkens företrädesrätt till återanställning har åsidosatts, påbörjade en tid efter det att hon blivit arbetslös en högskoleutbildning till socionom. Studierna bedrevs på heltid under tre och ett halvt år. Arbetsdomstolen anser att det inte är visat i målet att arbetstagaren under terminstiderna har stått till arbetsmarknadens förfogande på det sätt som krävs för att hon skall vara berättigad till ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 14

Lagrum : 25 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Stark (f.d. justitieråd; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :