Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Tillfälliga ersättare:

Arbetsdomstolens domarAri Kirvesniemi

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

[ Arbetsgivarledamot ]

Sök kontaktuppgifter till Ari Kirvesniemi på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Ari Kirvesniemi
Aktivitet som arbetsgivarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
50 st. 5 st. 10,0% 2007–2022

36 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 20,0% ( 10 / 50 st. )
[ i 5 / 10 fall ( 50,0% ) har Ari Kirvesniemi själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål: 20,0% ( 10 / 50 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 60,0% ( 6 / 10 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,8%

Underinstanser ( 8 st. ) : Stockholms tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Sundsvalls tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Attunda tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Nacka tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 6 st. ( senaste gången 2020-11-18, för 2 år 6 mån 23 dgr sedan )

Ari Kirvesniemi har dömt refererade avgöranden med :
101 ledamöter ♀ 51 ♂ 50
25 sekreterare ♀ 17 ♂ 8
98 parter
98 ombud ♀ 40 ♂ 58

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Ari Kirvesniemi
( 27 st. ♀ 17 ♂ 10 vid 33 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Er­sättare för arbets­givar­ledamot2010-07-012019-06-309 år
Arbets­givar­ledamot2019-07-012022-06-303 år
Förordnad i sammanlagt 12 år.

Utsedd efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetsgivarledamot i ett avgörande ( 2,0% av alla refererade avgöranden med Ari Kirvesniemi sedan 1993 ), den 24 januari 2007.
Titel för Ari Kirvesniemi som tillfällig ersättare : Direktör i Vårdföretagarna.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Ari Kirvesniemi som tillfällig ersättare sedan 1993 ( 1 st. )

2007 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2007 nr 6 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mot en arbetstagares krav på bl.a. skadestånd enligt anställningsskyddslagen har en arbetsgivare invänt att talan är preskriberad. Arbetstagaren har åberopat två brev och ett telefaxmeddelande som vid olika tidpunkter kommit arbetsgivaren tillhanda. Fråga om de båda breven var för sig eller tillsammans kan anses innebära att arbetstagaren har underrättat arbetsgivaren inom den frist som anges i 41 § första stycket anställningsskyddslagen. Även fråga om underrättelse genom telefaxmeddelandet har skett inom den i paragrafen angivna fristen.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 6

Lagrum : 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.S. & M.S. Store Aktiebolag

Ombud : Anders Samuelson & Ann-Charlotte Nordenström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Folke K. Larsson, Ari Kirvesniemi (direktören i Vårdföretagarna; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Hans Wahlström (f.d. förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Inge Karlström

Dela :