Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Skiljaktiga ledamöter:

Arbetsdomstolens domarJonas Malmberg På Wikipedia ( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Ordförande ]

Sök kontaktuppgifter till Jonas Malmberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Jonas Malmberg
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
114 st. 2 st. 1,8% 2013–2022
Funktion Antal avgöranden
Ordförande 106 st.  
Juristledamot 9 st.  

92 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 17,5% ( 20 / 114 st. )
[ i 2 / 20 fall ( 10,0% ) har Jonas Malmberg själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål: 36,8% ( 42 / 114 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 81,0% ( 34 / 42 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,8%

Underinstanser ( 26 st. ) : Stockholms tingsrätt | Linköpings tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Skaraborgs tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Ystads tingsrätt | Gävle tingsrätt | Kalmar tingsrätt | Södertälje tingsrätt | Sundsvalls tingsrätt | Örebro tingsrätt | Norrköpings tingsrätt | Varbergs tingsrätt | Solna tingsrätt | Västmanlands tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Uddevalla tingsrätt | Attunda tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Malmö tingsrätt | Eskilstuna tingsrätt | Luleå tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Växjö tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 6 st. ( senaste gången 2022-03-23, för 10 mån 8 dgr sedan )

Jonas Malmberg har dömt refererade avgöranden med :
123 ledamöter ♀ 61 ♂ 62
24 sekreterare ♀ 17 ♂ 7
227 parter
203 ombud ♀ 76 ♂ 127

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Jonas Malmberg
( 32 st. ♀ 15 ♂ 17 vid 37 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Ord­förande2012-10-012022-04-309 år 7 mån
Förordnad i sammanlagt 9 år och 7 månader.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i nio avgöranden ( 7,9% av alla refererade avgöranden med Jonas Malmberg som ledamot sedan 1993 ), första gången den 12 februari 2014 och senast den 17 juni 2020.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där Jonas Malmberg haft skiljaktig mening sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2022 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2022 nr 15 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Vid Samhall finns arbetstagare som är anställda i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning och som därför inte omfattas av anställningsskyddslagen. Enligt ett tillämpligt kollektivavtal ska dock ett avskedande av arbetstagare som inte omfattas av anställningsskyddslagen ogiltigförklaras om skälen för avskedandet inte ens skulle ha räckt till en giltig uppsägning. En arbetstagare, som på grund av funktionsnedsättning blivit anvisad arbete hos Samhall, har avskedats efter att han agerat olämpligt mot kvinnliga kollegor. Arbetsdomstolen har ansett att agerandet inte varit acceptabelt och inte ska behöva tålas i ett anställningsförhållande. Mot bakgrund av Samhalls uppdrag ansåg Arbetsdomstolen att det kan ställas större krav på bolaget än på andra arbetsgivare när det gäller att vidta åtgärder för att komma till rätta med brister i anvisade arbetstagares ageranden som har samband med deras funktionsnedsättning. Domstolen har vidare funnit att den avskedade arbetstagarens agerande haft sådant samband med hans funktionshinder att Samhall borde ha försökt komma till rätta med problemet genom tillrättavisningar eller andra åtgärder, i stället för att direkt skilja honom från anställningen. Avskedandet har därför ogiltigförklarats. Arbetstagaren hade inte rätt till allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2022 nr 15

Lagrum : 7 §, 9 §, 18 § och 19 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Fremia & Industrifacket Metall & Samhall Aktiebolag

Ombud : Sonia Ericstam & Sven Rosqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg (skiljaktig), Anna Middelman, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt (skiljaktig), Johanna Hasselgren, Ronny Wenngren (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Elisabeth Mohlkert.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2014 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2014 nr 15 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( överlämnat ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att pröva tvist mellan arbetstagare och bolagsman i handelsbolag.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 15

Lagrum : 1 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : BMP. & J.C.

Ombud : Olov Östensson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Karin Renman (referent) och Jonas Malmberg (skiljaktig).
Rättssekreterare : Malin Stensbäck

Dela :