: : : : :

Arbetsdomstolens domarErik Mosesson

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | ”Tredje man” | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Erik Mosesson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1997 ( 35 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Erik Mosesson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
81 ledamöter ♀ 22 ♂ 59
74 parter

Erik Mosesson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Ove Sköllerholm ( 11 st. ), Michaël Koch ( 8 st. ), Hans Tocklin ( 5 st. ), Nina Pripp ( 5 st. ), Hans Stark ( 3 st. ) och Lars Johan Eklund ( 3 st. ) varit ordförande

Erik Mosesson
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
7 st.1995–2003
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande5 st.(som tillfällig ersättare)
”Tredje man”2 st.(som tillfällig ersättare)

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 28,6% ( 2 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 28,6% ( 2 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Stockholms tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Stockholms tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2001-05-09, för 16 år 11 mån 15 dgr sedan )

Erik Mosesson har dömt refererade avgöranden med :
30 ledamöter ♀ 7 ♂ 23
7 sekreterare ♀ 5 ♂ 2
19 parter
4 ombud ♀ 1 ♂ 3

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Erik Mosesson
( 4 st. ♀ 0 ♂ 4 vid 4 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1993-01-251998-12-315 år 11 mån 7 dgr
Förordnad i sammanlagt 5 år 11 månader och 7 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande och tredje man i sju avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Erik Mosesson sedan 1993 ), första gången den 15 november 1995 och senast den 21 maj 2003.
Titel för Erik Mosesson som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Erik Mosesson som vice ordförande sedan 1993 ( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 43 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om visst krav på s.k. ackordstagartillägg var oskäligt i den mening som avses i 35 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 43

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Östervåla VVS-Service Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & VVS-Installatörerna

Ombud : David Johnsson & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Peter Ander, Maria Nygren, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 41 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har vid två tillfällen vägrat att utföra en viss arbetsuppgift. Fråga om omständigheterna har varit sådana att arbetsgivaren varit berättigad att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 41

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Skånsk Tidningsdistribution Aktiebolag & Co & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Svenska Transportarbetareförbundet & Tidningsbärarna Kommanditbolag

Ombud : Roine Johansson & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Mats Holmgren (skiljaktig), Ulf Perbeck (skiljaktig), Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :

1998 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person som sedan lång tid regelbundet medverkat i en veckotidning har varit att betrakta som arbetstagare eller som uppdragstagare.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 138

Parter ( Privata sektorn ) : Allers Förlag Aktiebolag & Förlags- och Medieförbundet & Svenska Journalistförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Leif Haglund, Eva Frunk Lind, Birgitta Kihlberg och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i kollektivavtalet kan en arbetstagare som i anställningen gjort sig skyldig till fel eller försummelse åläggas disciplinpåföljd i form av skriftlig varning eller – vid svårare förseelse – löneavdrag. Fråga om en arbetsgivare, ett landsting, brutit mot kollektivavtalet genom att tilldela en lärare en skriftlig varning för att denne uteblivit från studiedagar.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 69

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Kalmar län & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Lotta Kärger (förhandlaren i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Gunnar Ericson, Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare genom att dröja med betalning av ersättning till en facklig förtroendeman brutit mot förtroendemannalagen eller kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 138

Parter ( Privata sektorn ) : Safe Service Aktiebolag & Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :