: : : : :

Arbetsdomstolens domarJohnny Sköldvall

( 15 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ ”Tredje man” ]

Johnny Sköldvall
Aktivitet som ”tredje man” i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
15 st.1994–2000

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 13,3% ( 2 / 15 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 20,0% ( 3 / 15 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Ängelholms tingsrätt | Eslövs tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Ängelholms tingsrätt | Eslövs tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st. ( senaste gången 1999-01-20, för 19 år 4 mån 3 dgr sedan )

Johnny Sköldvall har dömt refererade avgöranden med :
51 ledamöter ♀ 17 ♂ 34
11 sekreterare ♀ 7 ♂ 4
41 parter
2 ombud ♀ 1 ♂ 1

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Johnny Sköldvall
( 4 st. ♀ 1 ♂ 3 vid 4 tillfällen )

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för tredje man i 15 avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Johnny Sköldvall sedan 1993 ), första gången den 15 juni 1994 och senast den 9 februari 2000.
Titlar för Johnny Sköldvall som tillfällig ersättare : F.d. föredragande i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott & F.d. avdelningsdirektör i Arbetsmarknadsstyrelsen.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Johnny Sköldvall som tredje man per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,1 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Johnny Sköldvall som tredje man per år sedan 1993

( 15 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 14 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som bl.a. dömts för brott mot tystnadsplikt.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 14

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : J.H. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ombud : Eva Lindahl & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Charlotte Abrahamsson, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

1999 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 102 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun har haft rätt att avskeda en arbetstagare som gjort sig skyldig till arbetsvägran.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 102

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Eslövs kommun & S.C.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Carl Magnus Pontén, Göran Söderlöf, Gunnar Ericson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 29 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En städledare har avskedats från sin anställning. Som grund för avskedandet har arbetsgivaren åberopat att städledaren på olika sätt misskött sig i sitt arbete, bl.a. genom att sexuellt trakassera kvinnliga städare. Arbetsdomstolen finner att avskedandet har varit lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 29

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Ledarna & Partena Clean Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Charlotte Abrahamsson, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Inger Öhrn Karlsson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som skadat material ingående i arbetsgivarens tillverkning och som enligt arbetstagarsidan gjort detta under påverkan av sjukdom.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 2

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Forbo-Forshaga Aktiebolag & Industrifacket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gunilla Boman Pellnäs, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 103 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i det kommunala pensionsavtalet kan arbetsgivaren för särskilt fall efter överenskommelse med arbetstagaren besluta att utge garantipension till arbetstagaren. Sedan det uppstått tvist huruvida ett antal kommunalt anställda lärare blivit berättigade till garantipension enligt denna bestämmelse väcker arbetstagarnas organisationer talan i arbetsdomstolen. Kommunen gör därvid invändning om rättegångshinder med hänvisning till att tvister om tolkning och tillämpning av pensionsavtalets bestämmelser enligt avtalet skall avgöras av en särskild skiljenämnd. I målet uppkommer följande frågor:

a) utgör den aktuella tvisten en sådan tvist om tolkning och tillämpning av pensionsavtalet som skall avgöras av skiljenämnden?

b) är kommunen på grund av bestämmelserna i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen förhindrad att i rättegången åberopa skiljeklausulen?

c) har kommunen vid central förhandling i tvisten avstått från rätten att åberopa skiljeklausulen för den händelse talan väcks vid domstol?

d) är en tillämpning i detta fall av pensionsavtalets skiljeklausul att anse som oskälig enligt 36 § avtalslagen?

e) skall tvisten återförvisas till förnyade tvisteförhandlingar mellan parterna?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 103

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund & Trollhättans kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Inger Mattsson Kasserud, Ola Bengtson, Sune Israelsson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan R:son Matz

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 97 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om en uppsägning av ett anställningsavtal skett för att anställningen skulle upphöra eller för omreglering av anställningsvillkoren.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 97

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Stiftelsen AF Bostäder & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Birgitta Brånedal-Sund, Valter Carlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

1996 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 117 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvist uppkommer med anledning av att en arbetstagare skilts från sin anställning. I målet uppkommer frågor om arbetsgivaren gjort sig skyldig till förhandlingsvägran, om arbetstagaren var tillsvidareanställd eller provanställd och om saklig grund för uppsägning förelåg. Vidare uppkommer fråga om arbetstagaren är berättigad till ekonomiskt skadestånd för inkomstbortfall som inträffar några månader efter det att han skilts från sin anställning och efter det att han innehaft ett par tillfälliga anställningar.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 117

Lagrum : 10 § och 15 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 §, 19 §, 30 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Conamara Aktiebolag & Hotell- och Restauranganställdas Förbund & O.K.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 99 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en stadsarkitekt, som innehade ett visstidsförordnande, med anledning av vissa åtgärder med en av arbetsgivaren leasad bil.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 99

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : ArkitektFörbundet & Bodens kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 20 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om det förelegat saklig grund för uppsägning av tillsvidareanställda skådespelare och regissörer p.g.a. påstådd arbetsbrist.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 20

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Riksteatern & Svenska Teaterförbundet & Teatrarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Carina Gunnarsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Birgitta Brånedal-Sund, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 11 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Övergångsbestämmelserna till 1995 års verkstadsavtal innehåller regler dels om generell lönehöjning, dels om löneöversyn. Är arbetsgivaren skyldig att börja betala ut den överenskomna generella lönehöjningen redan fr.o.m. första ordinarie avlöningstillfälle eller har arbetsgivaren rätt att avvakta till dess löneöversynen slutförts?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 11

Parter ( Privata sektorn ) : ABB Assist Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren (skiljaktig), Ulf Göran Liljebladh (skiljaktig), Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

1995 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 121 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare – bryggeriföretag – har ansetts ha haft laga skäl för avskedande av en utkörare som befinns övertygad om att olovligen ha tillgripit fyra kartonger starköl ur arbetsgivarens lager.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 121

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Pripps Bryggerier & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulla Erlandsson, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Tage Persson, Inger Karlsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare på grund av arbetsbrist stått i strid med turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Hade arbetstagaren i anställningsskyddslagens mening tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete i viss befattning?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 59

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ledarna & Luftkonditionering Norr Aktiebolag & Plåtslageriernas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Ola Bengtson, Alf Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 23 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en kamrer som enligt arbetsgivaren, en skolstiftelse, haft samarbetssvårigheter och brister i sin kompetens m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 23

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kommunala Företagens Samorganisation & Stiftelsen Franska Skolan & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1994 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetsledare som enligt arbetsgivaren visat oförmåga att rätta sig efter föreskrifter om arbetets utförande.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 95

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Industritjänstemannaförbundet & Tetus Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Hans Holmberg, Marika Fröberg, Birgitta Kihlberg och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 85 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Tre arbetstagare sades upp av en arbetsgivare som upphör med sin verksamhet. De erbjöds och accepterade anställningar hos ett övertagande företag. Detta avsåg att avveckla verksamheten vid den driftsenhet där de tre arbetstagarna varit sysselsatta och sedan driva verksamhet endast vid två andra driftsenheter. De erbjudanden som de tre fick och accepterade innebar att de skulle placeras vid endera av de två driftsenheter som skulle behållas. Arbetsgivaren har, när uppsägningen sedan sker, inte ansetts mot dessa tre arbetstagare kunna göra gällande att deras ursprungliga arbetsplats utgör en särskild driftsenhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 85

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.B. & A.R. & Bukowski Auktioner Aktiebolag & C.F.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Christian Tydén, Lars Ahlvarsson, Göran Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :