: : : : :

Arbetsdomstolens domarBjörn Olsson På Wikipedia

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ ”Tredje man” ]

Björn Olsson
Aktivitet som ”tredje man” i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
2 st.1996

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 2 st. )

Björn Olsson har dömt refererade avgöranden med :
12 ledamöter ♀ 2 ♂ 10
2 sekreterare ♀ 2 ♂ 0
5 parter

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för tredje man i två avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Björn Olsson sedan 1993 ), första gången den 24 april 1996 och senast den 5 juni 1996.
Titel för Björn Olsson som tillfällig ersättare : Byråchef i Arbetsmarknadsstyrelsen.

( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om löneavdrag varit otillåtna såsom stridande mot bestämmelser i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt eller om avdragen är att betrakta som en sådan i efterhand genomförd korrigering av preliminärt utbetalad lön som inte utgör en kvittningsåtgärd. (Se rättsfallen AD 1977 nr 27 och 101 samt 1980 nr 59).

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 70

Lagrum : 3 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Björn Olsson (byråchef i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 48 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kammarrätt har sagt upp samtliga sina kammarrättsassessorer på grund av arbetsbrist. Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägningarna. Även fråga om tillämpningen av 3 § kollektivavtalet om turordning av arbetstagare hos staten (TurA-S) och om 12 § lagen om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 48

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 12 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Domstolsverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Hans Blyme, Björn Olsson (byråchef i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Tage Persson, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Lennart Andersson och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :