: : : : :

Arbetsdomstolens domarBritt Bergendahl

( 4 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ ”Tredje man” ]

Britt Bergendahl
Aktivitet som ”tredje man” i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
4 st.1995–1996

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 25,0% ( 1 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Nacka tingsrätt

Underinstans : Nacka tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1996-06-05, för 21 år 11 mån 17 dgr sedan )

Britt Bergendahl har dömt refererade avgöranden med :
20 ledamöter ♀ 6 ♂ 14
4 sekreterare ♀ 3 ♂ 1
9 parter

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för tredje man1994-12-081995-12-311 år 24 dgr
Förordnad i sammanlagt 1 år och 24 dagar.

( 4 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 66 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan tre arbetstagare vid häktet i Umeå blivit uppsagda på grund av arbetsbrist yrkas bl.a. ogiltigförklaring av uppsägningarna. Fråga i målet bl.a. om dels det statliga arbetsgivarbegreppet enligt 1994 års lag om offentlig anställning (1994 års LOA), dels omfattningen av omplaceringsskyldigheten enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 66

Lagrum : 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Susanne Jarnfelter (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Britt Bergendahl, Ola Bengtson, Birgitta Brånedal-Sund, Göte Larsson och Jörgen Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 37 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En person, som har arbetat i ett bolags rörelse, äger 49 procent av aktierna i bolaget. Fråga bl.a. om hon intagit en företagsledande eller därmed jämförlig ställning i den mening som avses i 1 § andra stycket första punkten anställningsskyddslagen, och om sådan övergång av företag till en ny arbetsgivare som åsyftas i 25 § andra stycket i den lagen har skett.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 37

Lagrum : 1 § och 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : G.L. & Kuwait Petroleum Service Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Britt Bergendahl, Ulf Göran Liljebladh, Henrik Sahlin, Jan Sjölin och Sven-Olof Arbestål. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1995 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 132 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person som genom beslut av länsarbetsnämnd anvisats en ungdomspraktikplats hos en arbetsgivare kan betraktas som arbetstagare hos denne.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 132

Lagrum : Lagen (1992:322) om ungdomspraktikanter

Parter ( Privata sektorn ) : M.G. med firma Gudmundsätragård & Svenska Lantarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Britt Bergendahl, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en verksamhet övergått från en arbetsgivare till en annan så att arbetstagare ägt rätt att vid beräkning av anställningstid hos den senare tillgodoräkna sig tiden hos den förre.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 100

Lagrum : 3 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bil Båt & Bygg i Göteborg Aktiebolag & Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marie Hafström, Britt Bergendahl, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :