: : : : :

Arbetsdomstolens domarErik Mosesson

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | ”Tredje man” | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Erik Mosesson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1997 ( 35 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Erik Mosesson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
81 ledamöter ♀ 22 ♂ 59
74 parter

Erik Mosesson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Ove Sköllerholm ( 11 st. ), Michaël Koch ( 8 st. ), Hans Tocklin ( 5 st. ), Nina Pripp ( 5 st. ), Hans Stark ( 3 st. ) och Lars Johan Eklund ( 3 st. ) varit ordförande

Erik Mosesson
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
7 st.1995–2003
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande5 st.(som tillfällig ersättare)
”Tredje man”2 st.(som tillfällig ersättare)

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 28,6% ( 2 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 28,6% ( 2 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Stockholms tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Stockholms tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2001-05-09, för 17 år 18 dgr sedan )

Erik Mosesson har dömt refererade avgöranden med :
30 ledamöter ♀ 7 ♂ 23
7 sekreterare ♀ 5 ♂ 2
19 parter
4 ombud ♀ 1 ♂ 3

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Erik Mosesson
( 4 st. ♀ 0 ♂ 4 vid 4 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1993-01-251998-12-315 år 11 mån 7 dgr
Förordnad i sammanlagt 5 år 11 månader och 7 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande och tredje man i sju avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Erik Mosesson sedan 1993 ), första gången den 15 november 1995 och senast den 21 maj 2003.
Titel för Erik Mosesson som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 60 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

I 2 § femte stycket anställningsskyddslagen finns en föreskrift om att ett lokalt avtal om avvikelser från bl.a. turordningsreglerna i 22 § får tillämpas i fråga om arbetstagare som vid uppsägningstidens slut är äldre än 57 och ett halvt år ”bara om arbetsgivaren får den centrala arbetstagarorganisationens medgivande till varje enskild uppsägning”.

Fråga om en arbetsgivare bryter mot lagen om ett sådant medgivande inte föreligger vid tidpunkten för uppsägningen men lämnas därefter.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 60

Lagrum : 2 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : S.H. & Toyota Autoimport Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Peter Ander, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 56 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare sades upp på grund av arbetsbrist från en anställning vid en arbetsgivares lokalkontor i Landskrona. Senare blev en tjänst ledig vid samma kontor. Arbetsgivaren tillsatte tjänsten genom att omplacera en arbetstagare från arbetsgivarens regionhuvudkontor i Helsingborg. Den tjänst som blev ledig i Helsingborg tillsattes med en utifrån kommande sökande. Frågor om arbetsgivaren åsidosatte reglerna i 25 § anställningsskyddslagen om företrädesrätt till ny anställning antingen genom att omplacera till tjänsten i Landskrona eller genom att nyanställa till tjänsten i Helsingborg. I det förra fallet prövar domstolen om arbetsgivaren gjort sig skyldig till ett otillbörligt kringgående av reglerna om företrädesrätt till återanställning och i det senare fallet om lokalkontoret i Landskrona och huvudkontoret i Helsingborg utgjort skilda driftsenheter.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 56

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Hyresgästföreningen i Norra Skåne & Y.D.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Peter Ander, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :