: : : : :

Arbetsdomstolens domarErika Thelning

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ ”Tredje man” ]

Erika Thelning
Aktivitet som ”tredje man” i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
3 st.1999–2003

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 3 st. )

Erika Thelning har dömt refererade avgöranden med :
16 ledamöter ♀ 4 ♂ 12
3 sekreterare ♀ 2 ♂ 1
7 parter
4 ombud ♀ 3 ♂ 1

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för tredje man1995-07-012007-06-3012 år
Förordnad i sammanlagt 12 år.

( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 50 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats på grund av arbetsvägran och olovlig frånvaro under nära tre månaders tid. Fråga om laga grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning förelegat då arbetstagarens frånvaro enligt arbetstagarsidan hade sin grund i psykisk sjukdom.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 50

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ombud : Lars Bäckström & Malin Fihnborg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman, Erika Thelning, Olof Nordenfelt, Ola Bengtson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Annika Borg. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En facklig förtroendeman vid en statlig myndighet medverkar vid tillkomsten av ett brev som är ställt verkets generaldirektör och som innehåller kritik mot en tilltänkt myndighetschef. Förtroendemannens organisation gör i målet gällande att den anställde, sedan han avslutat det fackliga uppdraget och den tilltänkte chefen tillträtt som chef, med anledning av sin medverkan vid brevets tillkomst utsatts för åtgärder från arbetsgivarens sida och därvid bl.a. fråntagits arbetsuppgifter. Frågor om arbetsgivaren brutit mot 8 och 11 §§ medbestämmandelagen, 4 § förtroendemannalagen och grunderna för anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 74

Lagrum : 8 § och 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | Lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Saco-S genom Civilekonomernas Riksförbund & Staten genom Riksskatteverket

Ombud : Helena Hedlund & Kristina Ahlström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Per Virdesten, Erika Thelning, Leif Haglund, Ola Bengtson, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 147 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Frågor dels om en arbetstagare till en högre chef har skickat ett antal vykort med antydningar om ett erotiskt förhållande mellan chefen och arbetstagaren, dels om detta handlande har utgjort laga grund för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 147

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stockholms Stadsmission & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman, Erika Thelning, Carl Magnus Pontén, Göran Söderlöf, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :