Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Årsarkiv:

Arbetsdomstolens domar 2006

( 65 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan » Gå direkt till listan )

Antal refererade avgöranden per år sedan 1993

Genomsnitt : 55 st. per år
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med skiljaktig mening 2006 : 10,8% ( 7 / 65 st. )

Andel avgöranden med skiljaktig mening per år sedan 1993

Genomsnitt : 17,3%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med tillfälliga ersättare 2006 : 61,5% ( 40 / 65 st. )

Andel avgöranden med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Genomsnitt : 49,1%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel överklagade mål 2006 : 12,3% ( 8 / 65 st. )

Andel överklagade mål per år sedan 1993

Genomsnitt : 23,2%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Ändringsfrekvens 2006 : 62,5% ( 5 / 8 st. )

 

Ändringsfrekvens per år sedan 1993

Genomsnitt : 55,5%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter 2006 : 41,1%

Andel kvinnliga ledamöter per år sedan 1993

Genomsnitt : 35,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med kvinnlig majoritet 2006 : 29,2% ( 19 / 63 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden sedan 1993 : 22,2%

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande 2006 : 4 st.

Antal ogiltigförklaringar per år sedan 1993

Genomsnitt : 4,5 st.
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader 2006 : 431 169 kr (i AD 2006 nr 69)

Utdömda rättegångskostnader i alla direktstämda mål 2006 totalt : 6 984 627 kr

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande 2006 : 139 693 kr | Median : 112 017 kr

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Underinstanser 2006 :

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Ordföranden i Arbetsdomstolen 2006 ( 5 st.  3  2  ) (antal refererade avgöranden)
Ledamöter i Arbetsdomstolen 2006
104 st.
49  (47%)
55  (53%)
Vice ordföranden
27 st.
14  (51%)
13  (49%)
”Tredje män”
11 st.
(38%)
(62%)
Arbetsgivarledamöter
31 st.
13  (26%)
18  (74%)
Arbetstagarledamöter
30 st.
12  (35%)
18  (65%)
Ordinarie ledamöter
25 st.
12  (48%)
13  (52%)
Tillfälliga ersättare
28 st.
15  (42%)
13  (58%)
Skiljaktiga ledamöter
15 st.
(20%)
12  (80%)
Sekreterare i Arbetsdomstolen 2006
13 st.
10  (74%)
(26%)
Parter i Arbetsdomstolen 2006
124 st.
Privata sektorn : 48 avgöranden ( 74% )
Kommunala sektorn : 11 avgöranden ( 17% )
Statliga sektorn : 6 avgöranden ( 9% )
Ombud i Arbetsdomstolen 2006
85 st.
21  (15%)
64  (47%.)

Arbetsrättslig litteratur 2006 ( 57 st. )

Stein Evju, Virksomhetsoverdragelse i utvikling – Høyesteretts dom 31. januar 2006 i Arbeidsrett 2006 s. 52–64

Stein Evju, Aldersdiskriminering, likebehandling og pensjonsalder – Om Mangold, Chacón Navas – og arbeidsmiljølovens kap. 13 i Arbeidsrett 2006 s. 137–161

Tron Dalheim, Midlertidig ansettelse – tilkallingsvikarer, ekstrahjelper m.v. i Arbeidsrett 2006 s. 244–259

Stein Evju, Reservasjonsrett og valgrett under et nytt regime i Arbeidsrett 2006 s. 209–227

Kent Källström, Föreningsfriheten efter Sørensen och Rasmussen i Festskrift till Peter Seipel (red. Peter Wahlgren och Cecilia Magnusson Sjöberg), 2006, s. 305–318

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Tron Sundet, ”Pretensjonens betydning” i tvist om opphør av arbeidsforhold – randmerknader til Høyesteretts kjennelse 12. juli 2006 (HR-2006–01272-U) i Arbeidsrett 2006 s. 125–128

Ruth Nielsen, Princippet om forbud mod forskelsbehandling pga. alder som et almindeligt EU-retligt princip i UfR B 2006 s. 259–264

Kurt Junesjö och Staffan Holmertz, Lysande avtal – En historia om Elektrikerförbundets kollektivavtal under 100 år, 2006

Förlag : Svenska Elektrikerförbundet, Stockholm.

Ruth Nielsen, Princippet om ligebehandling af kvinder og mænd som et generelt princip i kontraktretten 1 i TfR 2006 s. 71–103

Torgeir Aarvaag Stokke, Kollektiv uttreden av fagforbund i Arbeidsrett 2006 s. 81–89

Ronnie Eklund, The Laval Case i Industrial Law Journal 2006 nr 2 s. 202–208

Jonas Malmberg, Dansk avhandling om integritetsskydd i arbetslivet i EU & arbetsrätt 2006 nr 2 s. 8

Anmälan av :
Martin Gräs Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret – med særlig fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i den private sektor, 2006.

Jonas Malmberg, Anmälan av Staffan Ingmanson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU i Europarättslig tidskrift 2006 s. 421–427

Anmälan av :
Staffan Ingmanson; Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU, 2005.

Terese Smith Ulseth, Daglig leders stillingsvern. Samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett i Arbeidsrett 2006 s. 186–202

Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun och Jonas Malmberg, The Vaxholm case from a Swedish and European perspective i Transfer: European Review of Labour and Research 2006 s. 155–166

Ruth Nielsen, Koncernarbejdsret, andra upplagan 2006

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Per Jacobsen i Juristen 1992 s. 333–338 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1991 med titeln: Koncernarbejdsret i Danmark og internationalt.

Hans Jonasson, Samarbete genom lagstiftning – Samarbetsförfarandets organisation, procedur och innehåll, 2006

Terese Smith Ulseth, Daglig leders stillingsvern – Samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett, 2006

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anteckningar :
Själva avhandlingen (dr. juris) utkom 2005 med titeln: Daglig leder – Samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett, Universitetet i Oslo.

Øyvind Sollie, Kommentarer til advokat Magne Mjaalands artikkel om sluttavtaler i Arbeidsrett nr. 2/2006 i Arbeidsrett 2006 s. 276–279

Liisa Nieminen, Positiv särbehandling vid tillsättning av tjänster enligt EG-rätten i Nordisk Administrativt Tidsskrift 2006 s. 285–305

Line Coll, Blir retten til personlig integritet på arbeidsplassen krenket ved arbeidsgivers innsyn i virksomhetsrelatert e-post? i Arbeidsrett 2006 s. 162–182

Per Norberg, Kommentar till Tore Sigeman om Vaxholmsmålet i Europarättslig tidskrift 2006 s. 117–120

Anteckningar :
Jämför Tore SIgeman i Europarättslig tidskrift 2005 s. 465–495.

Paulina Dejmek, En inre marknad för tjänstepensioner? – drygt ett år med EG-direktiv 2003/41/EG i Europarättslig tidskrift 2006 s. 605–621

Arbetsrättsliga föreningen 50 år – Fri rörlighet och arbetsrätten – Anföranden vid ett halvdagsseminarium 12 november 2004 i Stockholm (red. Ronnie Eklund) [ Arbetsrättsliga föreningens skrifter Vol. 7 ], 2006

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Håkan Göransson och Anders Karlsson, Diskrimineringslagarna – En praktisk kommentar, fjärde upplagan 2006

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Hans Ytterberg i Lag & Avtal 2000 nr 9 s. 35 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2000, 2:a uppl. 2002, 3:e uppl. 2004.

Erik Moberg, Lockout, strejk och blockad – En strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden, 2006

Förlag : Ratio, Stockholm.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2009 s. 77–81.

Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Anställningsskydd, småföretag och tillväxt i Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt [ ITPS rapport Vol. 16 ] (red. Daniel Rauhut och Björn Falkenhall), 2006, s. 115–138

Förlag : Institutet för tillväxtpolitiska studier, Östersund.

Anteckningar :
ITPS rapport A2005:016.

Astrid Flesland, Innsyn i e-post i Arbeidsrett 2006 s. 42–51

Anders Weihe, Öppningsklausuler – Anställnings- och konkurrenspakter i tyska företag – en modell även för Sverige?, 2006

Förlag : Teknikföretagen.

Alex Borch, Hjemmevakt og arbeidsfri i Arbeidsrett 2006 s. 232–241

Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora – Clash of Civilisations? i Essays on tort, insurance, law and society in honour of Bill W. Dufwa (red. Hugo Tiberg), 2006

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Per Gunnar Edebalk, Sjukpenning och sjuklön – Samspelet mellan staten och arbetsmarknadens parter 1974–1993 [ Working paper serien Vol. 3 ], 2006

Förlag : Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Ole Hasselbalch, Funktionærret eller ansættelsesret? i UfR B 2006 s. 63–69

Ole Hasselbalch, Foreningsfrihedsloven i kontekst – organisationsret, organisationsfrihed, alternativ organisering, 2006

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Anställningsskydd, rörlighet och tillväxt i Vägar till en öppnare arbetsmarknad [ Arbetslivsinstitutets Årsbok ] (red. Jonas Olofsson och Maria Zavisic), 2006, s. 151–158

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetslivsinstitutets Årsbok 2006.

Berit Bengtsson, Kampen mot § 23 – Facklig makt vid anställning och avsked i Sverige före 1940 [ Uppsala studies in economic history Vol. 74 ], 2006

Förlag : Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.

Stein Evju, Die Sicht der skandinavischen Länder i Reformdruck auf das Arbeitsrecht in Europa – Wie reagieren nationale Rechtsordnungen? (red. Volker Rieble), 2006, s. 33–48

Förlag : ZAAR-Verlag, München.

Tron Sundet, Litt om ny begjæring om fratreden eller gjeninntreden i samme sak i Arbeidsrett 2006 s. 115–122

Örjan Edström, Svensk arbetsrätt i ett europeiskt perspektiv i Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt [ ITPS rapport Vol. 16 ] (red. Daniel Rauhut och Björn Falkenhall), 2006, s. 241–281

Förlag : Institutet för tillväxtpolitiska studier, Östersund.

Anteckningar :
ITPS rapport A2005:016.

Mia Rönnmar, The Managerial Prerogative and the Employee’s Obligation to Work – Comparative Perspectives on Functional Flexibility i Industrial Law Journal 2006 s. 56–74

Erik Werlauff och Peer Schaumburg-Müller, Virksomhedsoverdragelse og tjenestemænd i UfR B 2006 s. 220–224

Ronnie Eklund, Fri rörlighet av tjänster och skyddet av arbetstagare i En gränslös europeisk arbetsmarknad – Europaperspektiv 2006 (red. Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim och Nils Wahl), 2006, s. 195–220

Förlag : Santérus, Stockholm.

Else Bugge Fougner och Claude A. Lenth, Noen betraktninger om avtaleloven § 38 i Arbeidsrett 2006 s. 265–273

Erling Hjelmeng och Olav Kolstad, Allmenngjøringsloven og innsynsrett – EØS-rettslige problemstillinger i Arbeidsrett 2006 s. 1–41

Kurt Weltzien och Heidi S. Reinholdt, Pornotitting i arbeidstiden – en kommentar til Rt. 2005 side 513 i Arbeidsrett 2006 s. 105–111

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Rt. 2005 s. 513.

Catharina Calleman, Regleringen av arbetsmarknad och anställningsförhållanden för hushållstjänster [ IFAU Rapport Vol. 7 ], 2006

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2006:07.

Martin Gräs Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret – med særlig fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i den private sektor, 2006

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2006 nr 2 s. 8.
Jens Hartig Danielsen i UfR B 2006 s. 332.
Ole Hasselbalch i Arbeidsrett 2006 s. 130–134.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2005.

Gabriella Sebardt, Redundancy and the Swedish Model in an International Context [ Studies in employment and social policy Vol. 31 ], 2006

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Anmäld av :
Silvana Sciarra i JT 2007–08 s. 218–222.

Magne Mjaaland, Sluttavtaler – Skatte- og trygdemessige konsekvenser for arbeidstaker i Arbeidsrett 2006 s. 92–101

Kerstin Ekberg, Striden i Stenkyrka – En facklig prövning, andra upplagan 2006

Förlag : Hjalmarson & Högberg, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1999.
Gustafsson-fallet.

Bo Bylund och Lars Viklund, Rätt från början! – Arbetsrättens grunder med praktikfall, tolfte upplagan 2006

Förlag : Lag & Avtal, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1981, 2:a uppl. 1984, 3:e uppl. 1988, 11:e uppl. 2003.

Jan Fougner, Virksomhetsoverdragelse og tilpasning i Arbeidsrett 2006 s. 65–76

Kim Schioldann, Funktionær og lønmodtager, 2006

Förlag : Gjellerup.

Jonas Malmberg, The Legal Position of Employees’ in Cross-Border Transfers of Undertakings in the EU – A Question of Jurisdiction and Choice of Law i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2006 s. 385–406

Jonas Malmberg, Labor Law in the Economic and Social Union of Europe i Labor Law, Policy and Mobility – Europe at the Crossroads, 2006, s. 1–16

Förlag : European Union Center of Excellence.

Anteckningar :
Occasional Paper.

Henning Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, fjärde upplagan 2006

Förlag : Damm & Søn, Oslo.

Anmäld av :
Jan Fougner i Tidsskrift for forretningsjus 1997 s. 96–98 (2:a uppl.).
Einar Mo i Arbeidsrett 2005 s. 243–251 (3:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1993, 2:a uppl. 1996, 3:e uppl. 2005.

Mia Rönnmar, Den svenska arbetsrätten i internationell belysning i Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt [ ITPS rapport nr 16 ] (red. Daniel Rauhut och Björn Falkenhall), 2006 nr 16, s. 210–239

Förlag : Institutet för tillväxtpolitiska studier, Östersund.

Anteckningar :
ITPS rapport A2005:016.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2006 ( 65 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 127 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som på arbetsplatsen och under arbetstid kastat kniv efter en arbetskamrat. Arbetsdomstolen har funnit att beteendet varit sådant att grund för avskedande förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 127

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Husqvarna Aktiebolag & Industrifacket Metall & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Anna Nordin & Bo Villner & Per Dalekant

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Peter Syrén (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Ingrid Lyberg, Elisabeth Ankarcrona (direktören i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare), Inger Mattsson Kasserud, Hans Wahlström (f.d. förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lars-Erik Klason. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Björne

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 126 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polismyndighet utannonserade tre lediga anställningar som polisinspektör med funktion som yttre befäl. En kvinnlig polis sökte en sådan anställning. Polismyndigheten beslöt att anställa tre män. Med anledning av anställningsförfarandet och senare händelser har uppkommit tvist beträffande i huvudsak följande frågor:

1. Har polismyndigheten gjort sig skyldig till könsdiskriminering genom sitt sätt att dels inhämta referenser, dels sammanställa de inhämtade referenserna?

2. Innebar polismyndighetens beslut om anställning av en av männen att den kvinnliga sökanden blev diskriminerad på grund av kön?

3. Har polismyndigheten genom en senare vidtagen lönesänkning och ett retroaktivt löneavdrag utsatt kvinnan för repressalier i strid mot jämställdhetslagen?

4. Har polismyndigheten brutit mot kollektivavtal genom lönesänkningen och löneavdraget?

5. Har polismyndigheten genom det retroaktiva löneavdraget gjort sig skyldig till otillåten kvittning i lön?

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 126

Lagrum : 15 §, 17 § och 22 § jämställdhetslagen (1991:433) i dess år 2004 gällande lydelse | 3 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Arbetsgivarverket & Svenska Polisförbundet

Ombud : Carl Durling & Jakob Broman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Berndt Molin, Peter Ander, Håkan Torngren, Sven-Olof Arbestål (f.d. förhandlingschefen i Facket för Service och Kommunikation (SEKO); tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Maria Wiklund

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 123 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat vägande skäl för att stadigvarande förflytta en lärare mot hennes vilja på grund av två händelser som inträffat med två elever och om det förelegat grund för avskedande. Arbetsdomstolen finner inte visat att det förelegat vägande skäl till förflyttningen efter det att en lång tid passerat utan att kommunen vidtagit några åtgärder och finner att förflyttningen haft grund i lärarens religiösa tillhörighet. Arbetsdomstolen finner vidare att kommunen varit förhindrad att avskeda läraren på grund av den s.k. tvåmånadersregeln.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 123

Lagrum : 54 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 §, 9 § och 10 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Uppsala kommun

Ombud : Birgitta Lind & Gunnar Bergström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Marianne Lishajko (hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Mårten Holmström, Inger Mattsson Kasserud, Anders Hagman, Margareta Zandén och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 121 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som vid upprepade tillfällen brustit i efterlevnaden av diverse på arbetsplatsen gällande regler. Arbetstagaren hade vid uppsägningstillfället varit anställd hos arbetsgivaren i 16 år. Arbetsdomstolen finner att arbetstagaren gjort sig skyldig till misskötsamhet såväl före som efter uppsägningstillfället, att han vid flera tillfällen fått tillsägelser av arbetsgivaren i anledning av misskötsamheten samt erinrats om att fortsatt misskötsamhet kunde leda till uppsägning och att det inte skäligen kunnat krävas av arbetsgivaren att försöka omplacera arbetstagaren. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen varit sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 121

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket Metall & SSAB Oxelösund Aktiebolag & Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Ombud : Bo Villner & Jan Bergman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Berndt Molin, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Ulf Perbeck, Erland Olauson och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 118 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om saklig grund för uppsägning förelegat av en behandlingsassistent på ett privat behandlingshem. Enligt arbetsgivarparterna har arbetstagaren brutit sin lojalitetsplikt samt sin avtalade och lagstadgade tystnadsplikt samt därutöver uppträtt oprofessionellt och olämpligt mot en patient. Arbetsdomstolen finner att arbetstagaren brutit mot tystnadsplikten vid två tillfällen och agerat klandervärt genom att på ett omotiverat sätt blanda sig i ett pågående placeringsärende och att saklig grund för uppsägning förelegat. Även fråga om otillåten avstängning.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 118

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)

Parter ( Privata sektorn ) : Alfa Rehabilitering Aktiebolag & Fackförbundet SKTF & Föreningen Vårdföretagarna & Nämndemansgården i Sverige Aktiebolag

Ombud : Anders Hult & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Anders Eka, Berndt Molin, Karl Olof Stenqvist, Lillemor Birgersson, Jan Sjölin (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 116 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetssökande A ansåg sig ha blivit utsatt för könsdiskriminering i samband med ett anställningsförfarande. A väckte talan mot arbetsgivaren vid tingsrätten utan att först ha vänt sig till Jämställdhetsombudsmannen (JämO). Tingsrätten avslog A:s ansökan om rättshjälp. Arbetsdomstolen har fastställt tingsrättens beslut med motiveringen att det som regel bör krävas att den rättssökande i första hand söker utnyttja det rättsskydd som tillhandahålls av JämO.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 116

Lagrum : 7 § och 9 § rättshjälpslagen (1996:1619)

Part i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.C.

Ombud : Bengt Bråstad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inga Åkerlund och Lars Johan Eklund. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation påkallade förhandling med ett bolag och påstod därvid att en av organisationens medlemmar oriktigt hade blivit skild från sin tillsvidareanställning hos bolaget. Bolaget, som avböjde att förhandla, har gjort gällande att medlemmen aldrig varit anställd hos bolaget utan endast arbetssökande och att det därför inte haft skyldighet att förhandla. Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 115

Lagrum : 10 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Boländerna i Uppsala Kommanditbolag & Uppsala Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ombud : Jan Åldemo & John Norder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Peter Syrén (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Per Winberg och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 114 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare sade upp sig från sin anställning, men ångrade sig och ville två dagar senare återta uppsägningen, vilket arbetsgivaren inte tillät. Fråga om arbetstagarens uppsägning kan anses vara provocerad av arbetsgivaren eller av annat skäl inte kan anses bindande för honom. Även fråga om arbetsgivaren borde ha tillåtit att uppsägningen återtogs.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 114

Parter ( Privata sektorn ) : Industri och KemiGruppen & Industrifacket Metall & Paper-Pak Sweden Aktiebolag

Ombud : Jakob Broman & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Berndt Molin, Elisabeth Holming Schiller (förhandlingschefen i Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Björne

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 112 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare på grund av samarbetsproblem. I målet uppkommer bl.a. fråga om bolaget har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 112

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Civilekonomernas Riksförbund & Kommunala Företagens Samorganisation & SL Infrateknik Aktiebolag

Ombud : Anders Elmér & Jens Tillqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anders Eka, Mårten Holmström, Ulrika Egerlid Schotte (direktören i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Lennart Olovsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Maria Wiklund

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 111 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av lärare som misshandlat en elev genom att ge denne en örfil. Avskedandet har bedömts som lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 111

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Stockholms stad

Ombud : Carl Falck & Christina Madfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Kurt Eriksson, Kerstin Brodowsky, Anders Hagman, Ronny Wenngren och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 110 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En förvaltningschef för kommunens kultur- och fritidsförvaltning sades upp på grund av arbetsbrist när förvaltningen lades ned. Fråga om kommunen fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Arbetsdomstolen finner att arbetstagaren inte haft tillräckliga kvalifikationer för en anställning som rektor och att kommunen därmed fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 110

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Fackförbundet SKTF & Hylte kommun

Ombud : Göran Söderlöf & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Maj Johansson, Britt Angleryd, Anders Sandgren, Ulf Perbeck, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge Karlström

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En terminalarbetare vid en av Postens godsterminaler har dömts till fängelse i tre år för rån. Arbetsdomstolen har funnit att uppsägningen av honom har varit sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 109

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Facket för Service och Kommunikation (SEKO) & Posten AB

Ombud : Peter Lindgren & Robert Sjunnebo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Christer Måhl, Bengt Huldt, Agnes Günther, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 105 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En officer har beviljats tjänstledighet under sex månader. Av misstag utbetalades full lön under tjänstledigheten. Fråga om officeren varit i god tro när han mottog och förbrukade medlen. Även fråga om officeren har gjort sig skyldig till sådan tjänsteförseelse som avses i 14 § lagen om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 105

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Naturvetareförbundet & O.K. & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Anders Elmér & Gunnar Jonason

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingrid Lyberg, Jan Nordin, Anders Hagman, Ella Niia och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Kristine Skår

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 104 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det har förelegat vägande skäl för förflyttning av lärare mot dennes vilja. Arbetsdomstolen finner att sådana skäl inte har visats föreligga samt att beslutet om förflyttning av läraren i själva verket var grundat på hennes medlemskap i Filadelfiaförsamlingen.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 104

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Uppsala kommun

Ombud : Birgitta Lind & Gunnar Bergström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Christer Måhl, Elisabeth Bjar, Ylva Tengblad, Inger Efraimsson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Maria Wiklund

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 103 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en idrottsförening haft laga grund för avskedande av en anställd sedan denne skickat ut två mejl med kritik mot personer i föreningens styrelse. Båda mejlen har nått ut till ett stort antal mottagare. Arbetsdomstolen finner bl.a. att mejlens innehåll haft karaktären mera av angrepp på enskilda personer och beskyllningar än av saklig kritik samt att de har skadat föreningens anseende. Laga grund för avskedande har ansetts föreligga. I målet uppkommer även fråga om bestämmande av ersättningen till arbetstagarens rättshjälpsbiträde.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 103

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 34 § rättshjälpslagen (1996:1619)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Korpen Stockholm Motionsidrottsförening & L-E.L.

Ombud : Sven Lindvall & Toivo Öhman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Gunilla Upmark, Göran Trogen, Håkan Torngren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Maria Wiklund

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om föreningsrättskränkning, brott mot förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen samt otillåten avstängning enligt anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivaren brutit mot förhandlingsskyldigheten genom att vid förhandlingar inte ge en något närmare beskrivning av vad som låg till grund för en uppsägning och avstängning av en arbetstagare samt att arbetsgivaren inte visat att den hade fog för avstängningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 100

Lagrum : 8 §, 15 § och 16 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Göteborgs kommun & Göteborgs Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation

Ombud : Gunnar Bergström & Peter Jacobsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Ulrika Stenbeck Gustavson, Kurt Eriksson, Rolf Hugert, Håkan Torngren, Sven-Olof Arbestål (f.d. förhandlingschefen i Facket för Service och Kommunikation (SEKO); tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 99 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inte varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt 13 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 99

Lagrum : 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Industri och KemiGruppen & Södermalms sten Aktiebolag & Stockholms Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)

Ombud : Lars Sydolf & Lennart Markebo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Sören Öman, Inga Jerkeman, Jan Nordin, Anders Hagman, Ella Niia och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Kristine Skår

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 97 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En hos Svenska kyrkan anställd präst som lider av viss födoämnesallergi har deltagit i ett rekryteringsförfarande inför anställning som missionär i Brasilien. Fråga om Svenska kyrkan genom att neka honom sådan anställning har gjort sig skyldig till diskriminering enligt lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 97

Lagrum : 3 §, 4 § och 5 § första punkten lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder

Parter ( Privata sektorn ) : Malmö Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) & Svenska kyrkan

Ombud : John Norder & Mikael Grebelius & Ylva Wåhlin

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Kurt Eriksson, Rolf Hugert, Håkan Torngren, Gunilla Kevdal och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 96 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kvinna med ursprung från Bosnien blivit könsdiskriminerad och etniskt diskriminerad när staten i stället för henne anställt en man av svenskt ursprung som klientinspektör på ett häkte. Arbetsdomstolen har inte funnit visat att kvinnan var den bäst meriterade av de två varför talan avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 96

Lagrum : 15 § och 17 § jämställdhetslagen (1991:433) | 8 § och 10 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Parter ( Statliga sektorn ) : Facket för Service och Kommunikation (SEKO) & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Anneli Hoffstedt & Jonas Wiberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Gudmund Toijer, Ingrid Lyberg, Peter Ander, Anders Hagman, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Maria Wiklund

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 94 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har vidtagit stridsåtgärder mot en arbetsgivare i byggbranschen i förhållande till vilken organisationen inte är bunden av kollektivavtal. Interimistisk prövning av stridsåtgärdernas tillåtlighet.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 94

Lagrum : 2 kap. 17 § regeringsformen (1974:152) | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : HGS Linköping Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ombud : Clarence Crafoord & Gunnar Strömmer & Peter Kindblom & Ulf Öberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Christer Måhl, Göran Trogen, Agnes Günther, Jan Sjölin (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 92 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare, som driver en förskola, haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som sagts upp med hänvisning till att arbetsbrist förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 92

Lagrum : 7 § och 8 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 11 § och 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteföretagen & Butterfly Förskola Aktiebolag & Lärarförbundet

Ombud : Lars Viklund & Mia Fransson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Claes-Göran Sundberg, Britt Angleryd, Gunnar Göthberg (skiljaktig), Teddy Glans (skiljaktig), Gunilla Kevdal och Lars E. Rabenius.
Sekreterare : Angelica Jonsson

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 90 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som drabbats av förslitningsskador i axlarna och om arbetstagaren på grund av sin sjukdom inte längre hade förmåga att utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivaren inte fullgjort sina skyldigheter att utreda möjligheterna till rehabiliterings- och anpassningsåtgärder och att det därmed inte förelegat saklig grund för uppsägningen. I målet uppkommer även fråga om arbetstagarens rätt till lön under uppsägningstiden efter att sjukskrivningen upphört samt vilka omständigheter som får läggas till grund för bedömningen av om det förelegat saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 90

Lagrum : 7 §, 9 § och 12 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket Metall & P.T. Rostfria o Mek Aktiebolag & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Andreas Modig & Jakob Broman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Berndt Molin, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Ylva Tengblad, Per Winberg och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I kollektivavtal mellan SAS Scandinavian Airlines Sverige AB och Tjänstemannaförbundet HTF föreskrivs att Air Pursers skall utses utifrån behov på basen i Stockholm, enligt senioritetslistan och under förutsättning av uppfyllda kvalifikationskrav. Vid rekrytering år 2004 av Air Pursers ställde SAS Scandinavian Airlines Sverige AB vid sidan av senioritetskriteriet vissa särskilda kvalifikationskrav som bolaget fastställt efter förhandling med den lokala fackliga klubben. Fråga om SAS Scandinavian Airlines Sverige AB härigenom brutit mot kollektivavtalet. Sedan den frågan besvarat nekande har fråga uppkommit om vissa sökande som inte blev antagna till befattningarna som Air Purser har uppfyllt de av SAS Scandinavian Airlines Sverige AB uppställda kvalifikationskraven. Arbetsdomstolen har funnit att så inte har varit fallet.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 89

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & SAS Scandinavian Airlines Sverige Aktiebolag & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Björn Lindskog & Eva-Helena Kling

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anette Bergene (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Berndt Molin, Anders Sandgren, Claes Frankhammar, Lars E. Rabenius och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 87 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare inom massa- och pappersindustrin har i samband med en omorganisation tillskapat en befattning benämnd kvalitetsingenjör. Fråga om huruvida kvalitetsingenjörens arbetsuppgifter omfattas av tjänstemannaavtal eller arbetaravtal.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 87

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Sif & Vallviks Bruk Aktiebolag

Ombud : Andreas Edenman & Ulf Åkesson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Inga Jerkeman, Göran Trogen, Tomas Weis (jur. kand. i Sveriges Byggindustrier; tillfällig ersättare), Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 85 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har blivit avskedad sedan han dömts för grov kvinnofridskränkning till villkorlig dom och dagsböter. Fråga om det förelegat laglig grund för avskedandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 85

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 22 § statstjänstemannalagen (1965:274)

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ombud : Gunnar Bergström & Thomas Wallén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Håkan Torngren, Lennart Olovsson och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :