Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Årsarkiv:

Arbetsdomstolens domar 2000

( 44 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan » Gå direkt till listan )

Antal refererade avgöranden per år sedan 1993

Genomsnitt : 55 st. per år
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med skiljaktig mening 2000 : 22,7% ( 10 / 44 st. )

Andel avgöranden med skiljaktig mening per år sedan 1993

Genomsnitt : 17,3%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med tillfälliga ersättare 2000 : 56,8% ( 25 / 44 st. )

Andel avgöranden med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Genomsnitt : 49,1%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel överklagade mål 2000 : 29,5% ( 13 / 44 st. )

Andel överklagade mål per år sedan 1993

Genomsnitt : 23,1%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Ändringsfrekvens 2000 : 38,5% ( 5 / 13 st. )

 

Ändringsfrekvens per år sedan 1993

Genomsnitt : 55,5%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter 2000 : 29,6%

Andel kvinnliga ledamöter per år sedan 1993

Genomsnitt : 35,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med kvinnlig majoritet 2000 : 9,1% ( 4 / 45 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden sedan 1993 : 22,2%

Antal enkönade sammansättningar 2000 : Bara män : 2 st. | Bara kvinnor : 0 st.

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande 2000 : 2 st.

Antal ogiltigförklaringar per år sedan 1993

Genomsnitt : 4,5 st.
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader 2000 : 241 282 kr (i AD 2000 nr 107)

Utdömda rättegångskostnader i alla direktstämda mål 2000 totalt : 1 781 313 kr

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande 2000 : 74 221 kr | Median : 54 676 kr

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Underinstanser 2000 :

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Ordföranden i Arbetsdomstolen 2000 ( 5 st.  2  3  ) (antal refererade avgöranden)
Ledamöter i Arbetsdomstolen 2000
84 st.
32  (38%)
52  (62%)
Vice ordföranden
16 st.
(54%)
(46%)
”Tredje män”
13 st.
(51%)
(49%)
Arbetsgivarledamöter
18 st.
(14%)
13  (86%)
Arbetstagarledamöter
31 st.
(19%)
22  (81%)
Ordinarie ledamöter
25 st.
(32%)
17  (68%)
Tillfälliga ersättare
17 st.
(14%)
13  (86%)
Skiljaktiga ledamöter
19 st.
(24%)
14  (76%)
Sekreterare i Arbetsdomstolen 2000
11 st.
(36%)
(64%)
Parter i Arbetsdomstolen 2000
86 st.
Privata sektorn : 34 avgöranden ( 77% )
Kommunala sektorn : 4 avgöranden ( 9% )
Statliga sektorn : 6 avgöranden ( 14% )
Ombud i Arbetsdomstolen 2000
70 st.
12  (13%)
58  (64%.)

Arbetsrättslig litteratur 2000 ( 121 st. )

Kent Källström, Dopingtester på idrottsutövare som är arbetstagare i Idrottsjuridisk skriftserie 2000 s. 86–93

Tore Sigeman, Universiteten väntar på regeringen i Lag & Avtal 2000 nr 10 s. 8

Owen Fiss, Do Public Officials Have a Right to Privacy? i Zur Autonomie des Individuums – Liber Amicorum Spiros Simitis (red. Manfred Weiss och Dieter Simon), 2000, s. 91–98

Förlag : Nomos, Baden-Baden.

Tore Sigeman, Nyttig inventering av turordningsregler i EU & arbetsrätt 2000 nr 1 s. 7

Anmälan av :
Catharina Calleman; Turordning vid uppsägning, 1999.

Alex Borch och Jan Fougner, Konkurranse med nåværende eller tidligere arbeidsgiver i Lov og Rett 2000 s. 67–100

Jens Kristiansen, Arbejdsgiverens kontrol med ansatte – Danmark i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 101–113

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Svante Nycander, Genmäle till Reinhold Fahlbeck – Kollektiv arbetsrätt i USA, TfR 1999 s. 866 ff. i TfR 2000 s. 1038–1043

Anteckningar :
Se Reinhold Fahlbeck i TfR 1999 s. 866–883.

Peter Nobel, Weihe virrar till begreppen i Lag & Avtal 2000 nr 2 s. 6

Jenny Julén Votinius, Ett välsignat tillstånd? – Om diskriminering av gravida arbetssökande i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 111–147

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Mats Björck och Carl Falck, Ny praxis för att tolka avtal? i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 6

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2000 nr 42.

Jens Paulsen och Niels Sørensen, Konkurrence- og kundeklausuler & andre erhvervsbegrænsende aftaler, 2000

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 2001 s. 117–118.

Pia Justesen, Lighedskravet for etniske minoriteter på arbejdsmarkedet – Et menneskeretligt perspektiv, 2000

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Jens Kristiansen, Perspektiver og udfordringer for arbejdsretten i Juristen 2000 s. 205–218

Barbro Feltzing, Människan är subjektet i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 5

Henning Jakhelln, Arbeidsrettslige studier (Band I-III; Band IV Rettslige studier), 2000

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jens Kristiansen, Konfliktret som grundrettighed – og dens konflikt med andre grundlæggende interesser i Grundrettigheder – Københavns Universitet Årsskrift 1999, 2000, s. 225–237

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Lena Maier, EU, arbetsrätten och normgivningsmakten – En rättslig studie av gemenskapsrättens inverkan på medlemsstaternas arbetsrättsliga normgivningsutrymmen, 2000

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Pär Hallström i EU & Arbetsrätt 2001 nr 1 s. 7.
Atle Sønsteli Johansen i Retfærd 2001 nr 93 s. 82–85.
Ruth Nielsen i Lag & Avtal 2001 nr. 3 s. 34.

Tore Sigeman, Förhållningsregler och sanktionsregler – Anteckningar om arbetstagares skadeståndsansvar i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 459–483

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Erika Szyszczak, EC Labour Law, 2000

Förlag : Longman, Harlow.

Ann Numhauser-Henning, Positiv särbehandling i förnyad belysning i Lex Lundensis 2000 s. 2 & 6–9

Ruth Nielsen, Persondata og arbejdsgiverens ledelsesret i Juridisk Instituts Julebog [ Juridisk Instituts Julebog ], 2000, s. 275–297

Birgitta Nyström, Arbetsrätten och integrationen i Öresundsregionen i Rätten (om)kring Øresund (red. Boel Flodgren och Ruth Nielsen), 2000, s. 165–188

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Jan Fougner, Arbeidsavtalen Utvalgte emner, 1999 i TfR 2000 s. 1094–1101

Anmälan av :
Jan Fougner; Arbeidsavtalen Utvalgte emner, 1999.

Kent Källström, Grundläggande rättigheter kan förhindra sociala målsättningar inom unionen i Lag & Avtal 2000 nr 10 s. 6–7

Kent Källström, HD-dom öppnar för dubbel prövning i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 8

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : NJA 1999 s. 745 Walds Mode.

Lotti Ryberg-Welander, Arbetstidsregleringens utveckling – En studie av arbetstidsreglering i fyra länder [ Lund studies in sociology of law Vol. 11 ], 2000

Förlag : Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund.

Anmäld av :
Lena Gonäs i EU & Arbetsrätt 2001 nr 1 s. 8.
Jørgen Dalberg-Larsen i Retfærd 2001 nr 93 s. 76–81.

Ann Numhauser-Henning, Rätt att gå vid 67? i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 277–301

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Michaël Koch, Anmälan av Håkan Göransson, Arbetsrätten – En introduktion i SvJT 2000 s. 198–199

Anmälan av :
Håkan Göransson; Arbetsrätten – En introduktion.

Thomas C. Kohler, Autonomy and Personhood – The Implications for Labor and Employment law i Zur Autonomie des Individuums – Liber Amicorum Spiros Simitis (red. Manfred Weiss och Dieter Simon), 2000, s. 163–170

Förlag : Nomos, Baden-Baden.

Kent Källström, Kollektivavtalsparternas autonomi och lönediskriminering – Kommentar till Barnmorskemålet C-236/98 i Europarättslig tidskrift 2000 s. 655–660

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Barnmorskemålet, EG-domstolens dom i mål C-236/98.

Reinhold Fahlbeck, Open Heart Surgery – Reform of Labour Mediation Regime in Sweden i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2000 s. 409–427

Mark Bell, Article 13 EC – The European Commissions Anti-discrimination Proposals i Industrial Law Journal 2000 nr 1 s. 79–84

Ann Numhauser-Henning, Fantasifullt om visstidsdirektivet i Lag & Avtal 2000 nr 4 s. 34

Anmälan av :
Christophe Vigneau & Kerstin Ahlberg & Brian Bercusson & Niklas Bruun; Fixed-term work in the EU – A European agreeement against discrimination and abuse, 1999.

Sture Nordh, Respektera kollektivavtalen! i Lag & Avtal 2000 nr 6 s. 6

Anders von Koskull, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Finland i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 115–138

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Reinhold Fahlbeck, Spännande om arbetsrätten i Lag & Avtal 2000 nr 9 s. 34

Anmälan av :
The Rise and Development of Collective Labour Law, 2000.

Anders Kjellberg, En succéhistoria med frågetecken i Lag & Avtal 2000 nr 6 s. 33

Anmälan av :
Reinhold Fahlbeck; Nothing Succeeds Like Success – Trade Unionism in Sweden, 1999.

Ann Numhauser-Henning, Om likabehandling, positiv särbehandling och betydelsen av kön i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 149–183

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Eva-Helena Kling, Gräddfil för löner i nytt institut i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 8

Torgeir Bjørnaraa, Espen Gaard och Annette Selmer, Norsk tjenestemannsrett – Kommentarer til tjenstemannsloven med forskrifter mv., 2000

Förlag : Tano Aschehoug, Oslo.

Per Norberg, Den sociala marknadsrätten i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 67–90

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Thomas Kreuder, Netzwerkbeziehungen und Arbeitsrecht – Individualarbets- und betriebsverfassungsrechtliche Aspekte bei Franchisesysteme i Zur Autonomie des Individuums – Liber Amicorum Spiros Simitis (red. Manfred Weiss och Dieter Simon), 2000, s. 171–208

Förlag : Nomos, Baden-Baden.

Kent Källström, Rik källa att ösa argument ur i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 33

Anmälan av :
Michael Gotthardt; Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis im Königreich Schweden und der BRD, 1999.

Hans Ytterberg, Välkommen handbok i Lag & Avtal 2000 nr 9 s. 35

Anmälan av :
Håkan Göransson & Anders Karlsson; Diskrimineringslagarna – En praktisk kommentar, 2000.

Kent Brorsson, Ingen skillnad i grundsyn i Lag & Avtal 2000 nr 2 s. 4

Jens Paulsen, Udvidet funktionærbegreb – U 98.135 VL i UfR B 2000 s. 124–127

Gillian S. Morris och Timothy J. Archer, Collective Labour Law, 2000

Förlag : Hart, Oxford.

Finn Arnesen, Islands høyesterett følger EFTA-domstolen i Europarättslig tidskrift 2000 s. 667–670

Catharina Calleman, Arbetsdomstolen och sexismen i SvJT 2000 s. 685–694

Anders Weihe, Oklara lagar missar målet i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 7

Anna Ekström, Segern måste förvaltas i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 7

Lord Wedderburn of Charlton, Collective Bargaining or Legal Enactment – The 1999 Act and Union Recognition i Industrial Law Journal 2000 nr 1 s. 1–44

Håkan Lavén, Nytänkande om styrelsearbete saknas i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 34–35

Anmälan av :
Marianne Iliste (red.); Hur klarade man vågen? – 25 år med lagen om styrelserepresentation, 1999.

Bo Lauritzen, Konkursregulering med tilbagevirkende kraft af opsigelsesvarsler i ansættelsesforhold i UfR B 2000 s. 504–506

Lena Gonäs, Industrial Relations på svenska – Några kommentarer till Nils Elvanders artiklar om IR-fältets utveckling i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 3 s. 159–166

Anteckningar :
Jämför Nils Elvander i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1998 nr 3 s. 171–185, Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 1 s. 5–17 och Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 3 s. 139–158. Jämför också Niklas Bruun i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 4 s. 265–269.

Sten Edlund, Glavås huvudtema förbisett i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 35

Anmälan av :
Mats Glavå; Arbetsbrist och kravet på saklig grund – En alternativrättslig studie, 1999.

Ronnie Eklund, Anmälan av Lynn M. Roseberry, The Limits of Employment Discrimination in the United States and European Community, Copenhagen 1999 i Europarättslig tidskrift 2000 s. 531–534

Anmälan av :
Lynn M. Roseberry; The Limits of Employment Discrimination in the United States and European Community, Copenhagen 1999.

Torbjörn Pettersson, Balans viktig mellan parterna i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 6

Anteckningar :
Replik till Ingemar Hamskär i Lag & Avtal 1999 nr 10 s. 4.

Torbjörn Pettersson, fp vill skapa neutralitet i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 4

Antti Suviranta, Labour Law in Finland, tredje upplagan 2000

Förlag : Kluwer, The Hague.

Anteckningar :
1:a uppl. 1987, 2:a uppl. 1997.
1–2 uppl. med titeln: Labour Law and Industrial Relations in Finland.

Erland Olauson, Schlaug hamnar fel i Lag & Avtal 2000 nr 6 s. 5

Ole Hasselbalch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Rith Nielsen i UfR B 2001 s. 18.

Sven-Hugo Ryman, Svår uppgift väntar för nytt medlingsinstitut i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 4–5

Lennart Konow, Ansættelse- og arbejdsret i det offentlige, nionde upplagan 2000

Förlag : Danmarks Forvaltningshøjskole.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1999 s. 436 (8:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1992, 2:a uppl. 1993, 3:e uppl. 1994, 4:e uppl. 1995, 5:e uppl. 1996, 6:e uppl. 1997, 7:e uppl. 1998, 8:e uppl. 1999.

Catharina Calleman, Legal regulation of information about employees and potential employees i Comparative Labor Law & Policy Journal 2000 s. 771–785

Ingemar Hamskär, Turordningen nästa prov för fp i Lag & Avtal 2000 nr 2 s. 5

Henrik Karl Nielsen, Ingen højeste arbejdstid? i UfR B 2000 s. 62–69

Christina Helgesson, Affärshemligheter i samtid och framtid [ Rättsvetenskapliga biblioteket Vol. 13 ], 2000

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i JT 1999–2000 s. 947–952.

Anteckningar :
Christina Helgesson heter numera Christina Wainikka.

Manfred Weiss, Zum Verhältnis von Individuum und Kollektiv im Arbeitsrecht i Zur Autonomie des Individuums – Liber Amicorum Spiros Simitis (red. Manfred Weiss och Dieter Simon), 2000, s. 467–482

Förlag : Nomos, Baden-Baden.

Mattias Malmstedt, Från arbetstagare till unionsmedborgare – från likabehandling som medel till likabehandling som mål? i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 219–257

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Mia Rönnmar, Arbetsgivarens arbetsledningsrätt – Från arbetsgivarprerogativ till krav på saklig grund i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 283–311

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Susanne Fransson, Lönediskriminering – En arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag, 2000

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Kent Källström i Lag & Avtal 2001 nr 5 s. 33.
Lena Svenæus i EU & arbetsrätt 2001 nr 3 s. 7.
Svante Nycander i JT 2001–02 s. 687–693.

Mia Rönnmar, Anna Christensens skrifter i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 667–681

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ronnie Eklund, Obligatorisk mammaledighet – Nytt vin i gamla läglar i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 59–79

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anna Christensen, Strukturella aspekter på diskrimineringslagstiftning och normativa förändringsprocesser i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 35–65

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ingemar Hamskär, Vän eller fiende? i Lag & Avtal 2000 nr 4 s. 4

Ronnie Eklund, Utstationering av arbetstagare i SvJT 2000 s. 260–269

Mia Rönnmar, Brittisk arbetsrätt stärker individen i Lag & Avtal 2000 nr 2 s. 8

Steven D. Anderman, Labour law – Management decisions and workers’ rights, fjärde upplagan 2000

Förlag : Butterworth, London.

Anteckningar :
1:a uppl. 1992, 2:a uppl. 1993, 3:e uppl. 1998.

Lena Svenæus, Jämställdhetslagens illusionsregler i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 525–540

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Margareta Wadstein, Diskriminering är konkret i Lag & Avtal 2000 nr 4 s. 6

Klas Levinson, Anställdas representation i företagsstyrelser – en enkätundersökning av svenskt näringsliv i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 s. 73–84

Erik Söderlind och Anders Nordström, Konkurrensrättens inverkan på kollektivavtalet i Ny Juridik 2000 nr 3 s. 57–70

Anders Weihe, Enkla resonemang är inte alltid bra i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 6

Petra Herzfeld Olsson, Negativ föreningsrätt ur europeiskt perspektiv i EU & arbetsrätt 2000 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Anders Agell (red.); Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Gustafssonmålet i perspektiv, 1999.

Hans Sundberg, Lönegaranti och EU-medlemskap i Europarättslig tidskrift 2000 s. 82–101

Torgeir Aarvaag Stokke, Lange linjer og paradokser i norske lønnsoppgjør i Retfærd 2000 nr 91 s. 44–58

Lars Holo, Metoder til å motvirke lavlønnskonkurranse i Norge i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 61–79

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Andreas Inghammar, Diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 185–218

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Nils Elvander, Industrial Relations i USA i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 1 s. 5–17

Anteckningar :
Kommentarer av Niklas Bruun i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 4 s. 265–269 och av Lena Gonäs i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 3 s. 159–166.

Karl Krook och Hilding Starland, Arbetsmiljölagen, tjugotredje upplagan 2000

Förlag : Arbetarskyddsnämnden, Stockholm.

Anteckningar :
5:e uppl. 1983, 6:e uppl. 1984, 7:e uppl. 1986, 8:e uppl. 1986, 9:e uppl. 1987, 10:e uppl. 1988, 11:e uppl. 1989, 12:e uppl. 1989, 13:e uppl. 1990, 14:e uppl. 1991, 15:e uppl. 1993, 16:e uppl. 1994, 17:e uppl. 1995, 18:e uppl. 1996, 19:e uppl. 1997, 20:e uppl. 1998, 21:a uppl. 1999, 22:a uppl. 2000.
Utgiven utan författarangivelse 1977, 1978, 1979 (2:a uppl.), 1982 (3–4 uppl.).
5:e uppl. av enbart Hilding Starland.

Jonas Malmberg, Mellan marknad och hierarki i Lag & Avtal 2000 nr 6 s. 8

Niklas Bruun, Industrial Relations, kunskapssamhället och forskningen – Några kommentarer till Nils Elvanders artiklar om IR-fältets utveckling i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 4 s. 265–269

Anteckningar :
Jämför Nils Elvander i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1998 nr 3 s. 171–185, Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 1 s. 5–17 och Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 3 s. 139–158. Jämför också Lena Gonäs i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 3 s. 159–166.

Jonas Malmberg, Metoder att motverka låglönekonkurrens i Sverige i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 3–27

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Nils Elvander, Industrial Relations – Internationellt, svenskt, allmänt i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 3 s. 139–158

Anteckningar :
Kommentarer av Niklas Bruun i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 4 s. 265–269 och av Lena Gonäs i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 3 s. 159–166.

Samuel Engblom, Likabehandling av arbetstagare och arbetsföretagare – en normativ utmaning i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 259–282

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Clyde W. Summers, Individualism, Collectivism and Autonomy in American Labor law i Zur Autonomie des Individuums – Liber Amicorum Spiros Simitis (red. Manfred Weiss och Dieter Simon), 2000, s. 413–426

Förlag : Nomos, Baden-Baden.

Niklas Bruun, Normativa mönster och enspåriga domar i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 35–46

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Günter Schaub, Arbeitsrechts-handbuch – Systematische Darstellung und Nachschlagewerk für die Praxis, nionde upplagan 2000

Förlag : Beck, München.

Anteckningar :
3:e uppl. 1977, 5:e uppl. 1983, 6:e uppl. 1987, 7:e uppl. 1992, 8:e uppl. 1996.
Efter 9:e uppl. av också andra än Günter Schaub.

Ruth Nielsen, Metoder til at modvirke lavtlønskonkurrence i Danmark i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 29–45

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Elisabeth Vigerust, Likelønn og Norges internasjonale forpliktelser – en utfordring for arbeidslivets partner i Festskrift JURKs 25 års jubileum – Kvinnerett – før og nå, betydningen av rettshjelpstiltak, rettspolitisk arbeid (red. Anne Karin Storhaug och Kirsti Strøm Bull), 2000, s. 71–86

Förlag : Juridisk rådgivning for kvinner, Oslo.

Kim Schioldann, Parallelle overenskomster i UfR B 2000 s. 45–50

Paul Davies och Mark Freedland, Employees, Workers, and the Autonomy of Labour law i Zur Autonomie des Individuums – Liber Amicorum Spiros Simitis (red. Manfred Weiss och Dieter Simon), 2000, s. 31–46

Förlag : Nomos, Baden-Baden.

Birgitta Nyström, Regleringsformernas och aktörernas ställning vid normeringen av framtidens svenska arbetsmarknad i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 303–323

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Kent Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Sverige i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 85–99

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Ole Hasselbalch, Gældende ret eller myndighedernes ret i Festskrift til Aage Michelsen (red. Paul Krüger-Andersen, Mette Neville och Niels Winther-Sørensen), 2000, s. 21–33

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Niklas Bruun, Metoder att motverka låglönekonkurrens i Finland i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 47–59

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Anders Eka, Anmälan av Anders Agell (red.), Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Gustafssonmålet i perspektiv, Rättsfondens skriftserie nr 34, 1999 i SvJT 2000 s. 662–664

Anmälan av :
Anders Agell (red.); Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Gustafssonmålet i perspektiv, Rättsfondens skriftserie nr 34, 1999.

Helga Aune och Henning Jakhelln, Arbeidsgiverens kontrolladgang – arbeidstakerens integritet i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 139–160

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Niklas Bruun, EG-domstolen och Tham-professurerna i Europarättslig tidskrift 2000 s. 661–666

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Tham-professurerna, EG-domstolens dom den 6 juli 2000 i mål C-407/98.

Lars Viklund, Arbetsdomstolens moralsyn är anakronistisk i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 4–5

Jonas Malmberg, Värdefullt bidrag i debatten i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 33

Anmälan av :
Catharina Calleman; Turordning vid uppsägning, 1999.

Birgitta Nyström, Intressant bok om tillidsmændene i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 34–35

Anmälan av :
Ole Hasselbalch; Tillidsmandsret, 2:a uppl., 1999.

Lars Harrysson, Tjänstepensionering före ATP – Framväxten och innebörden av oantastbara pensioner för anställda i enskild tjänst i Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia 2000 s. 1–33

Ole Hasselbalch, Ferieloven – lov nr. 396 af 31 maj 2000, 2000

Förlag : Greens Jura.

Birgitta Nyström, Avtal viktig symbolfråga i Lag & Avtal 2000 nr 6 s. 4

Karin Lundström, Inkonsekventa diskrimineringsförbud i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 26

Bengt Furåker, Offentligt och privat anställdas upplevelser av sitt arbete i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 s. 33–47

Per Wisselgren, Samhällets kartläggare – Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering i Sverige 1830–1920, 2000

Förlag : Umeå universitet Humanistiska fakulteten.

Ole Hasselbalch, Lawful Industrial Action and the Employment Relationship in Denmark i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2000 s. 143–153

Karin Lundström, Indirekt könsdiskriminering i EG-domstolens tappning i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 91–109

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2000 ( 44 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 116 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En tjänsteman vid en skattemyndighet har haft som bisyssla att upprätta bouppteckningar. Sedan verksamheten uppmärksammats av arbetsgivaren har den underkastats en skatterevision som enligt arbetsgivarens uppfattning utvisar att tjänstemannen har underlåtit att redovisa inkomster och därigenom undanhållit staten skatt. Fråga om det har förelegat laga skäl för avskedande av tjänstemannen. I tvisten uppkommer också fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 116

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Riksskatteverket

Ombud : Kristina Ahlström & Rolf H H Larsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Gun Lombach, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Företrädare för en ideell förening undertecknar ett avtal mellan föreningen och dess heltidsanställde generalsekreterare om att det vid uppsägning från föreningens sida skall gälla en uppsägningstid om 30 månader utöver uppsägningstiden enligt gällande kollektivavtal. Sedan föreningen sagt upp generalsekreteraren uppkommer tvist rörande i huvudsak följande frågor: – a) är avtalet inte gällande mot föreningen därför att dess företrädare har saknat behörighet eller befogenhet att underteckna avtalet? – b) har rätten till ersättning enligt avtalet förfallit med anledning att den anställde avlidit? – c) är avtalet oskäligt enligt 36 § avtalslagen?

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 115

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Biljardförbundet & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Lars Åström & Michael Wågström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Ingemar Källberg, Olof Nordenfelt, Anders Hagman, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 111 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En gymnasielärare har under många år haft hög frånvaro på grund av alkoholmissbruk. I tvist om uppsägning uppkommer frågan om alkoholmissbruket har varit att jämställa med sjukdom. Vidare uppkommer bl.a. frågan om lärarens arbetsförmåga vid tidpunkten för uppsägningen har varit så nedsatt att han inte kunnat utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren. Saklig grund för uppsägningen har inte ansetts föreligga.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 111

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Luleå kommun

Ombud : Anna Lind & Nils Erik Solberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Carl Magnus Pontén, Ylva Tengblad, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En civilingenjör sägs upp på grund av arbetsbrist. Fråga om civilingenjören hade tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifter som utfördes av andra hos arbetsgivaren anställda ingenjörer med kortare anställningstid hos arbetsgivaren. Även fråga om arbetsgivaren genom att i uppsägningsbeskedet ange att arbetstagaren ”kan ha” företrädesrätt till återanställning fullgjort sin skyldighet att lämna besked om företrädesrätten till återanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 107

Lagrum : 8 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Neweng Consulting Aktiebolag & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ombud : Björn-Erik Björck & Leif Broomé

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Susanne Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Carl Magnus Pontén, Gun Lombach, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 105 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga vid bestämmande av ekonomiskt skadestånd om betydelsen av att arbetstagaren inte har anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen förrän omkring fem månader efter anställningens upphörande.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 105

Lagrum : 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Biltema Sweden Aktiebolag & H.J.

Ombud : Rune Brännström & Tord Cederberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Peter Ander, Ulf Perbeck, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 103 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En person fick anställning hos en ideell förening som bedrev verksamhet med ett projekt rörande arbetshandikappade personer. I målet uppkommer frågor dels om arbetstagaren erhöll tidsbegränsad anställning avseende viss tid eller avseende visst arbete, dels om arbetstagaren blev avskedad från anställningen samt dels om beräkningen av ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 103

Lagrum : 5 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kooperationens Förhandlingsorganisation & Kooperativ Utveckling i Roslagen & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Anders Elmér & Sophie Thörne

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anders Sandgren och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet, Transportavtalet, föreskrivs bl.a. följande. På därigenom i förväg gjord framställning från Svenska Transportarbetareförbundet är arbetsgivaren skyldig, att då anledning därtill föreligger, förete avlöningslistor, arbetstidskort, arbetstidsschema samt andra handlingar, som organisationen behöver för att tillvarata arbetstagarnas gemensamma intressen i förhållande till arbetsgivaren. Fråga i visst fall om arbetsgivaren varit skyldig att förete sådana handlingar.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 100

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Blondie Fjärr i Kungsbacka Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Sofie Rehnström & Stefan Ruben

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gudmund Toijer, Bo Jangenäs, Bengt Huldt, Mats Holmgren, Maud Jansson och Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 97 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Anställningsskyddslagen har inte ansetts vara tillämplig i fråga om en arbetstagare som sammanbott med arbetsgivaren under äktenskapsliknande förhållanden.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 97

Lagrum : 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget B.Å:s Partiförsäljning & R.C.

Ombud : Ante Lärkemyr & Stig Barrdahl

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 92 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett skyddsombud vid en kriminalvårdsanstalt har hindrats av arbetsgivaren från att fullgöra sina uppgifter. För bedömning av den frågan har varit avgörande om skyddsombudet med stöd av 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen (1977:1160) har stoppat visst arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 92

Lagrum : 6 kap. 7 §, 10 § och 11 § arbetsmiljölagen (1977:1160)

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Annett Olofsson & Bengt Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Christer Måhl (skiljaktig), Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Ninel Jansson (skiljaktig) och Sven Kinnander (skiljaktig).
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 90 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpning av 34 § andra och tredje stycket lagen om anställningsskydd i ett fall där parterna tvistar om huruvida arbetstagaren är bunden av sin egen uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 90

Lagrum : 34 § andra och tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ombud : Annett Olofsson & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Carl Magnus Pontén och Jan Sjölin. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 85 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning genomfördes en förhandling på lokal nivå mellan arbetsgivaren och arbetstagarens fackförening, som i vart fall vid den tidpunkten saknade kollektivavtal med arbetsgivaren. Därefter genomfördes även en förhandling på central nivå, utan att frågan om preskription berördes. Sedan arbetstagaren vid tingsrätten ansökt om stämning på bolaget med yrkanden om bl.a. skadestånd invänder arbetsgivaren att arbetstagarens talan är förlorad på grund av preskription. Fråga bl.a. om arbetsgivaren agerat på ett sådant sätt att han får anses ha medgett en förlängning av preskriptionstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 85

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Kemira Kemi Aktiebolag & P.S.

Ombud : Erik Karlsson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Carl Magnus Pontén och Hans Wahlström. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 84 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I ett mål om skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen uppkommer fråga om en sådan underrättelse som avses i 41 § anställningsskyddslagen framställts i rätt tid.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 84

Lagrum : 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.L. med uppgiven firma BMLE Städservice & L.A.

Ombud : Måns Rasmusson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Carl Magnus Pontén och Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2000 nr 81 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett landsting haft rätt att med stöd av allmänna avtalsrättsliga regler om avtals ogiltighet häva ett avtal om tidsbegränsad anställning med en läkare alternativt om landstinget haft rätt att avskeda läkaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 81

Lagrum : 30 § och 36 § avtalslagen (1915:218) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Uppsala län & M.L.

Ombud : Anders Elmér & Gunnar Bergström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Siv Kimbré, Anders Sandgren (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Jan Sjölin och Magnus Neuberg.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 77 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En anställd vid en fondkommissionsfirma har utöver sin fasta lön haft rätt till viss resultatlön som utbetalas i början av det efterföljande året. Fråga om det enligt anställningsavtalet har varit en förutsättning för rätten till resultatlön att anställningen har pågått under hela intjänandeåret.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 77

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : J.B. & NF Nordiska Fondkommission Aktiebolag

Ombud : Anders Nordström & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Karin Isacsson, Anders Sandgren, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Margareta Zandén och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 76 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En byrådirektör vid dåvarande Statens Invandrarverk sades upp med hänvisning till att det förelåg samarbetssvårigheter. I tvist om uppsägningens giltighet uppkommer frågan om myndigheten har fullgjort sin skyldighet att enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen bereda byrådirektören annat arbete hos myndigheten. Vidare uppkommer frågan om myndigheten gjorde sig skyldig till en otillåten avstängning av arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 76

Lagrum : 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : K.S. & Staten genom Migrationsverket

Ombud : Gunnar Björkdal & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 75 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en arbetstagare som i brev till företagsledningen påstås ha bl.a. riktat hotelser om våld mot en högre chef.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 75

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ericsson Microelectronics Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ombud : Anna Nordin & Kurt Eriksson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Maj Johansson, Siv Kimbré, Peter Ander, Ola Bengtson, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Sven Kinnander.
Sekreterare : Lise-Lott Johansson

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En facklig förtroendeman vid en statlig myndighet medverkar vid tillkomsten av ett brev som är ställt verkets generaldirektör och som innehåller kritik mot en tilltänkt myndighetschef. Förtroendemannens organisation gör i målet gällande att den anställde, sedan han avslutat det fackliga uppdraget och den tilltänkte chefen tillträtt som chef, med anledning av sin medverkan vid brevets tillkomst utsatts för åtgärder från arbetsgivarens sida och därvid bl.a. fråntagits arbetsuppgifter. Frågor om arbetsgivaren brutit mot 8 och 11 §§ medbestämmandelagen, 4 § förtroendemannalagen och grunderna för anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 74

Lagrum : 8 § och 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | Lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Saco-S genom Civilekonomernas Riksförbund & Staten genom Riksskatteverket

Ombud : Helena Hedlund & Kristina Ahlström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Per Virdesten, Erika Thelning, Leif Haglund, Ola Bengtson, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Frågor om bestämmande av allmänt skadestånd till arbetstagare vilkas företrädesrätt till återanställning vid flera tillfällen har åsidosatts av den tidigare arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 68

Lagrum : 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Johan Sigeman & Lena Ekman-Joo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Palle Landin, Mats Holmgren, Anders Hagman, Ulla Lindqvist och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 64 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hos ett företag inom processindustrin har vid tre tillfällen lämnat arbetsplatsen några timmar före nattskiftets slut. Han har därefter gjort korrigeringar i det databaserade systemet för registrering av arbetstiden så att det framstod som om han arbetat full tid vid de aktuella tillfällena. Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 64

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Stora Enso Paperboard Aktiebolag & T.K.

Ombud : Tommy Westerlund & Ulrika Runelöv

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maria Nygren och Jörgen Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 57 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare enligt det mellan parterna gällande kollektivavtalet (riksavtalet för slakteri- och charkuteribranschen) hade rätt att utan lokal överenskommelse förlägga den ordinarie arbetstiden som tvåskift enligt ett schema som innebar bland annat att skiftlagens bemanning varierade mellan veckans dagar och att arbete bedrevs på söndagar. Vid jakande svar på denna fråga uppkom spörsmålet om arbetstagarorganisationen ändå haft fog för sin uppfattning när den utövade tolkningsföreträde i tvistefrågan.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 57

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ombud : Erik Danhard & Per Hidesten

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Per Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Peter Ander, Mats Holmgren, Anders Tiderman (skiljaktig) och Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 54 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetet för två chaufförer är anordnat så att arbetet skall betraktas som tvåskiftsarbete enligt Transportavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 54

Parter ( Privata sektorn ) : B.B. Frakt Aktiebolag & Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Anders Sandberg & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Christer Måhl, Mats Holmgren, Olof Nordenfelt, Gunnar Ericson (skiljaktig) och Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Lise-Lott Johansson

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2000 nr 51 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det på grund av arbetets särskilda beskaffenhet varit tillåtet att tidsbegränsa vissa anställningar som lärare. Även fråga om en deltidsanställd arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning kan göra anspråk på anställning med högre sysselsättningsgrad.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 51

Lagrum : 5 § och 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Tjänstemannaförbundet HTF & Uppsala kommun

Ombud : Göran Smedberg & Ola Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Christer Måhl, Anders Sandgren, Lillemor Birgersson (skiljaktig), Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 49 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Begreppet hemvist i 2 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen har ansetts ha samma innebörd som i 10 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken (jfr beslutet 1999 nr 78).

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 49

Lagrum : 2 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 10 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : U.M. & Uddeholm Tooling Aktiebolag

Ombud : Anders E Bengtsson & Jim Runsten & Jörgen Ekström & Lars-Gunnar Karlerö

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inga Åkerlund och Christian von Szalay. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare i byggnadsbranschen och en lokal facklig organisation träffades i oktober 1997 beträffande vissa arbetsplatser en överenskommelse som innebar bl.a. att yrkesarbetare garanterades en grundlön om 117 kr 50 per timme. Överenskommelsen skulle enligt sin ordalydelse gälla med tre månaders ömsesidig uppsägningstid, dock längst till den 31 mars 1998. Under avtalsrörelsen år 1998 träffades mellan de centrala avtalsparterna en överenskommelse innebärande bl.a. att utgående förtjänster fr.o.m. den 1 april 1998 skall ökas med 3 kr 75 öre per timme. Tvist har uppkommit i fråga om de i den lokala överenskommelsen angivna yrkesarbetarnas lönenivå fr.o.m. den 1 april 1998. Arbetsdomstolen finner att den lokala överenskommelsen inte har haft någon giltighet i tiden efter den 31 mars 1998. Vidare finner domstolen att yrkesarbetarna därefter inte heller enligt sina enskilda anställningsavtal har varit berättigade till den förtjänstnivå som angavs i den tidigare gällande lokala överenskommelsen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 46

Parter ( Privata sektorn ) : Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Inga Britt Lagerlöf, Bengt Huldt, Anders Sandgren, Hans Karlsson och Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 45 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En tysk ingenjör som var anställd hos ett tyskt företag hade sedan flera år placering vid ett dotterföretag i Sverige. Sedan arbetsgivaren förklarat att arbetstagarens utlandsuppdrag var avslutat uppkom tvist huruvida arbetsgivaren genom sitt besked hade sagt upp eller omplacerat arbetstagaren under sådana förhållanden att denne blivit berättigad till ekonomiskt och allmänt skadestånd. Fråga bl.a. om tvisten skall bedömas enligt svensk eller tysk rätt.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 45

Lagrum : 1 § och 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Hoechst Aktiengesellschaft & S.D.

Ombud : Thorvald Persson & Torbjörn Widemar

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Siv Kimbré, Peter Ander, Ola Bengtson, Hans Wahlström och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :