Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Diskrimineringsutredningen 2001 (N 2001:01)

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Diskrimineringsutredningen 2001 (N 2001:01) [ Avslutad 2002 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:43 Ett utvidgat skydd mot diskriminering [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 28 st. ♀ 18 ♂ 10 ) :

Marianne Tejning  []  ( Särskild utredare )
Charlotte Abrahamsson  []  ( Expert )
Anders Dereborg  []  ( Expert )
Catarina Eklundh  []  ( Expert )
Örjan Härneskog  []  ( Expert )
Jimmy Järvenpää  []  ( Expert )
Agneta Lindelöf  []  ( Expert )
Katri Linna  []  ( Expert )
Eva Lisskar-Dahlgren  []  ( Expert )
Jenny Olausson  []  ( Expert )
Anna Skarhed  []  ( Expert )
Astrid Utterström  []  ( Expert )
Cafer Uzunel  []  ( Expert )
Margareta Wadstein  []  ( Expert )
Hans Ytterberg  []  ( Expert )
Gunilla Zackari  []  ( Expert )
Maria-Paz Acciardo  []  ( Ledamot )
Maud Jansson  []  ( Ledamot )
Dan Isaksson  []  ( Sekreterare )
Karin Lundström  []  ( Sekreterare )
Gudrun Persson Härneskog  []  ( Sekreterare )
Emma Boman Lindberg  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Diskrimineringsutredningen 2001 (N 2001:01)


Beteckning : N 2001:01
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2003-03-06
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-12-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:106 och 2002:12
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Tejning, Marianne, fr.o.m. 2001-04-01 t.o.m. 2002-05-15
Expert : Abrahamsson, Charlotte, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Expert : Boman, Emma, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Expert : Dereborg, Anders, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2001-10-14
Expert : Eklundh, Catarina, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-01-29
Expert : Härneskog, Örjan, fr.o.m. 2002-01-30 t.o.m. 2002-05-02
Expert : Järvenpää, Jimmy, fr.o.m. 2002-01-30 t.o.m. 2002-05-02
Expert : Lindelöf, Agneta, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Expert : Linna, Katri, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2001-12-04
Expert : Lisskar-Dahlgren, Eva, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Expert : Olausson, Jenny, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Expert : Skarhed, Anna, fr.o.m. 2001-10-15 t.o.m. 2002-05-02
Expert : Utterström, Astrid, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Expert : Uzunel, Cafer, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Expert : Wadstein, Margareta, fr.o.m. 2001-12-05 t.o.m. 2002-05-02
Expert : Ytterberg, Hans, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Expert : Zackari, Gunilla, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Bengtsson Ekström, Katarina, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Bergström, Gunnar, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Ledamot : Acciardo, Maria-Paz, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2001-06-10
Durling, Carl, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Gellner, Lars, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Ledamot : Jansson, Maud, fr.o.m. 2001-06-11 t.o.m. 2002-05-02
Johansson, Helena, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Söderlöf, Göran, fr.o.m. 2001-04-25 t.o.m. 2002-05-02
Sekreterare : Isaksson, Dan, fr.o.m. 2001-09-01 t.o.m. 2002-05-25
Sekreterare : Lundström, Karin, fr.o.m. 2001-04-02 t.o.m. 2002-03-31
Sekreterare : Persson Härneskog, Gudrun, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2002-05-15

Rapporter

SOU 2002:43Ett utvidgat skydd mot diskriminering

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman