Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Årsarkiv:

Arbetsdomstolens domar 2004

( 46 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan » Gå direkt till listan )

Antal refererade avgöranden per år sedan 1993

Genomsnitt : 55 st. per år
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med skiljaktig mening 2004 : 13,0% ( 6 / 46 st. )

Andel avgöranden med skiljaktig mening per år sedan 1993

Genomsnitt : 17,3%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med tillfälliga ersättare 2004 : 50,0% ( 23 / 46 st. )

Andel avgöranden med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Genomsnitt : 49,1%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel överklagade mål 2004 : 10,9% ( 5 / 46 st. )

Andel överklagade mål per år sedan 1993

Genomsnitt : 23,1%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Ändringsfrekvens 2004 : 20,0% ( 1 / 5 st. )

 

Ändringsfrekvens per år sedan 1993

Genomsnitt : 55,5%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter 2004 : 39,4%

Andel kvinnliga ledamöter per år sedan 1993

Genomsnitt : 35,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med kvinnlig majoritet 2004 : 26,1% ( 12 / 43 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden sedan 1993 : 22,2%

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande 2004 : 5 st.

Antal ogiltigförklaringar per år sedan 1993

Genomsnitt : 4,5 st.
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader 2004 : 948 330 kr (i AD 2004 nr 91)

Utdömda rättegångskostnader i alla direktstämda mål 2004 totalt : 4 442 161 kr

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande 2004 : 138 818 kr | Median : 105 961 kr

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Underinstanser 2004 :

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Ordföranden i Arbetsdomstolen 2004 ( 5 st.  3  2  ) (antal refererade avgöranden)
Ledamöter i Arbetsdomstolen 2004
91 st.
40  (44%)
51  (56%)
Vice ordföranden
17 st.
(49%)
(51%)
”Tredje män”
13 st.
(68%)
(32%)
Arbetsgivarledamöter
26 st.
(26%)
18  (74%)
Arbetstagarledamöter
27 st.
(19%)
18  (81%)
Ordinarie ledamöter
30 st.
13  (43%)
17  (57%)
Tillfälliga ersättare
12 st.
(11%)
(89%)
Skiljaktiga ledamöter
11 st.
(17%)
(83%)
Sekreterare i Arbetsdomstolen 2004
12 st.
11  (96%)
(4%)
Parter i Arbetsdomstolen 2004
90 st.
Privata sektorn : 37 avgöranden ( 80% )
Kommunala sektorn : 3 avgöranden ( 7% )
Statliga sektorn : 6 avgöranden ( 13% )
Ombud i Arbetsdomstolen 2004
67 st.
16  (17%)
51  (55%.)

Arbetsrättslig litteratur 2004 ( 123 st. )

Peter Hammerich och Klaus Henrik Wiese-Hansen, Individuella pensjonsrettigheter i virksomhetsoverdragelser – arbeidsmiljøloven § 73 B nr. 1 og 3 i Arbeidsrett 2004 s. 90–109

Claes Nordlöf, Vill AD etablera ny princip? i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 6

Niels Henrik Nielsen, Bedømmelse af indirekte kønsdiskrimination i ligebehandlingssager i UfR B 2004 s. 12–16

Steen A. Rasmussen, Systematisk aktion i UfR B 2004 s. 6–12

Hans Elliot, Lagen om lönegaranti har försämrats i Lag & Avtal 2004 nr 2 s. 4

Betina Wolfgang Rennison, Løn & Ledelse – når kommunikation får konsekvens i Nordisk Administrativt Tidsskrift 2004 s. 116–133

Espen Bergh, Pensjonsrettigheter ved virksomhetsoverdragelse – hvilke forpliktelser påhviler ny arbeidsgiver? i Arbeidsrett 2004 s. 200–209

Kyrre Eggen, Ansattes ytringsfrihet – Rettslige bånd eller gyldene lenker? i Arbeidsrett 2004 s. 2–23

Klas Jonsäter, I boken framgår tydligt skolans psykosociala problem i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 46

Anmälan av :
Tor Nitzelius & Göran Söderlöf; Skolans arbetsmiljö – Praktiska typfall, 2004.

Mats Kumlien, Continuity and Contract – Historical Perspectives on the Employee’s Duty of Obedience in Swedish Labour Law, 2004

Förlag : Institutet för rättshistorisk forskning, Stockholm.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2005 nr 2 s. 8.
Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 2005 nr 7/8 s. 41.

Erik Danhard, Lön i konkurs – Med 2004 års regler om löneförmånsrätt och lönegaranti, 2004

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Peter Savin i Lag & Avtal 2004 nr 5 s. 39.

Mads Krarup och Agnete Andersen, Barselsregler – fleksibilitet, fravær og dagpenge, andra upplagan 2004

Förlag : Thomson Reuters, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2004 s. 354–355.

Anteckningar :
1:a uppl. 2004.

Per Arne Larsen, Arbeidsmiljøloven – kommentarer – praksis – veiledning, tredje upplagan 2004

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Anmäld av :
Astrid Merethe Svele i Arbeidsrett 2005 s. 56–59 (3:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1999, 2:a uppl. 2001.

Anders Sandgren, Vetenskapligt om anställningsotrygghet i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 37

Anmälan av :
Katharina Näswall & Johnny Hellgren & Magnus Sverke; Anställningsotrygghet – Individen på den flexibla arbetsmarknaden.

Maria Fritz, Tredjelandsmedborgares rättigheter vid arbete inom EU i Ny Juridik 2004 nr 3 s. 16–52

Raoul Smitt, Jan Andersson, Per Andelius, Örjan Edholm, Ulf Franke, Håkan Palm, Rolf Skog, Ulf Wettergren, Håkan Winström och Toivo Öhman, VD-avtalet, 2004

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Jørgen Rønnow Bruun, Pernille Leidersdorff-Ernst och Helge Werner, Nyere arbejdsretlig praksis om retten til at iværksætte konflikt til støtte for konkurrerende krav om overenskomst i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 63–78

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Claus Juel Hansen, Henrik Holm Jensen och Jacob Lehmann Madsen, Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, 2004

Förlag : Thomson/GadJura.

Merete Bårdsen, Anvendelse av direktivet om virksomhetsoverdragelse i situasjoner hvor det ikke overføres ansatte – EF-domstolens dom i Abler-saken i Arbeidsrett 2004 s. 141–146

Douglas Engdahl, Arbetsdomstolen ska inte bakbindas i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 4

Susanne Fransson och Eberhard Stüber, Samverkan och lönekartläggning – en rättsutveckling i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2004 nr 3 s. 147–159

Karl Pfeifer, Inga straffrättsliga äventyr för AD i Lag & Avtal 2004 nr 3 s. 6

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2004 nr 2.

Peter Savin, Analysen lär påverka domstolarna i Lag & Avtal 2004 nr 5 s. 39

Anmälan av :
Erik Danhard; Lön i konkurs, 2004.

Maria Fritz, Unionsmedborgarskapet och arbetskraftens fria rörlighet i Ny Juridik 2004 nr 2 s. 57–93

Tore Sigeman, Skandinavisches Arbeitsrecht – Ein Überblick aus rechtsvergleichender Sicht i Zeitschrift für ausländishes und internationales Arbeits- und Sozialrect (ZIAS) 2004 nr 2 s. 179–186

Peter Kindblom och Gunnar Ericson, Lönegranskning än en gång i Lag & Avtal 2004 nr 6 s. 6

Pernilla Lundblad, Analys av EUs arbetsrätt i ljuset av förslaget till nytt fördrag i EU & arbetsrätt 2004 nr 2 s. 8

Anmälan av :
Ruth Nielsen; Europæisk arbejdsret, 2003.

Sussanne Lundberg, Martin Wästfelt och Anders Hult, Inför ett generellt skydd mot diskriminering och godtycke i Lag & Avtal 2004 nr 10 s. 44

Geir J. Kruge, Oppsigelse av daglig leder i prøvetid – en kommentar til Høyesteretts dom i Rt. 2003 side 1071 i Arbeidsrett 2004 s. 56–66

Ronnie Eklund, Sweden – part-time work – welfair or unfair? i Employment Policy and the Regulation of Part-time Work in the European Union (red. Silvana Sciarra, Paul Davies och Mark Freedland), 2004, s. 258–298

Förlag : Cambridge University Press, New York.

Jan Fougner, Tron Sundet, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Mette Jenssen, Merete Bårdsen och Bjørn Jacobsen, Kollektiv arbeidsrett, 2004

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Eli Mette Jarbo i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 132–133.

Nina Holst-Christensen, EU-Konventets udkast til en forfatningstraktat og den danske fagforeningsfrihed i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 237–248

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Henrik Karl Nielsen, Bedømmelse af indirekte kønsdisdiskrimination i ligebehandlingssager i UfR B 2004 s. 12–16

Ronnie Eklund, Anmälan av Jeff Kenner, EU Employment Law – From Rome to Amsterdam and Beyond, 2002, & Síofra O’Leary, Employment Law at the European Court of Justice – Judicial Structures, Policies and Processes, 2002 i Europarättslig tidskrift 2004 s. 327–336

Anmälan av :
Jeff Kenner; EU Employment Law – From Rome to Amsterdam and Beyond, 2002.
Síofra O’Leary; Employment Law at the European Court of Justice – Judicial Structures, Policies and Processes, 2002.

Martin Gräs Lind, Ulovligt tilvejebragte beviser i civile retssager i UfR B 2004 s. 85–89

Nils Wahl, Arbetsrätt och konkurrensrätt i SvJT 2004 s. 198

Maria Steinberg, Skyddsombud i allas intresse – En rättsvetenskaplig studie, 2004

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Örjan Edström i JT 2005–06 s. 199–203.

Anderz Andersson, Örjan Edström och Lars Zanderin, Arbetsrätten i staten, andra upplagan 2004

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anmäld av :
Hans Stark i SvJT 1997 s. 88–89 (1:a uppl.).
Kjell Sandström i Lag & Avtal 1997 nr 2 s. 21 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1996.

Lena Svenæus, Vilar systemet på diskriminering av kvinnor? i Lag & Avtal 2004 nr 2 s. 7

Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora – On Freedom of Religion at the Work Place – A Stakeholder cum Balancing Factors Mode i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2004 s. 27–64

Hans Petter Graver, Statspensjonens grunnlovsvern i Lov og Rett 2004 s. 21–42

Alan C. Neal, Lessons from the Nordic Countries – ”Basic Buliding Blocks” for an Enlarged Common European Labour Market i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2004 s. 339–367

Göran Söderlöf, Kollektivavtalet kan stärkas i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 43

Catharina Calleman, Om familjebandet i arbetsrätten – ”Ett förträffligt korrektiv mot missbruk” i TfR 2004 s. 318–364

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Arne Fanebust, Innföring i arbeidsrett – Den individuelle delen, 2002 i TfR 2004 s. 202–206

Anmälan av :
Arne Fanebust; Innföring i arbeidsrett – Den individuelle delen, 2002.

Petra Herzfeld Olsson, Betydelsen av vissa arbetsrättsligt relevanta rättigheter i EU:s stadga om grundläggande rättigheter – Å vad bidde det då då? i Europarättslig tidskrift 2004 s. 218–236

Petra Herzfeld Olsson, Facklig föreningsfrihet – En mänsklig rättighet med kärna och variation i Arbeidsrett 2004 s. 24–37

Petra Herzfeld Olsson, AD har inte bedömt granskningsarvodena i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 8

Anna Ekström, Ingemar Hamskär, Dan Holke, Katri Linna, Lena Maier och Erland Olauson, Tunn kritik av Arbetsdomstolen i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 8

Lars Svenning Andersen och Jacob Sand, Arbejdsgivers kontrolbeføjelser – narko- og alkoholpolitikker i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 27–44

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Erik C. Aagaard, Arbeid under konflikt – Streikbryteri? i Arbeidsrett 2004 s. 38–49

Sören Öman, Skillnader mellan privatanställdas och offentliganställdas yttrandefrihet i Sverige i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003 [ TemaNord Vol. 509 ], 2004, s. 145–150

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2004:509.

Niklas Bruun, Anmälan av Ruth Nielsen, EUropæisk arbejdsret, 2003 i TfR 2004 s. 403–404

Anmälan av :
Ruth Nielsen, EUropæisk arbejdsret, 2003.

Tore Sigeman, Kan facken få grepp om gästande tjänsteföretag? i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 44–45

Emma Berg och Jenny Welander, Fri rörlighet och social trygghet – Förordningen (EEG) nr 1408/71 och den svenska socialförsäkringen i tillämpning [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 152 ], 2004

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anteckningar :
Jenny Welander heter numera Jenna Welander Wadström.

Nina Melsom, Hvilken rett har arbiedsgiver til å gjøre seg kjent med arbeidstakernes e-post? i Arbeidsrett 2004 s. 178–185

Tore Sigeman, Arbetsdomstolen i internationellt perspektiv i SvJT 2004 s. 561–572

Sören Öman, Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion [ Departementsserien (Ds) Vol. 33 ], 2004

Anteckningar :
Ds 2004:33.

Bo Villner, Lag & Avtal lägger locket på? i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 4

Grete Søreide Lauridsen och Therese Fevang, Abeidsgivers adgang og mulighet å behandle og bruke personopplysninger om arbeidstaker i Arbeidsrett 2004 s. 259–272

Björn Lindskog, Branschen behöver fristående ombud i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 7

Ragnar Eldøy, Ugyldige ansettelsesavtaler og arbeidsmiljølovens opphørsregler i Arbeidsrett 2004 s. 273–277

Mats Glavå, Principbefästande undantagslagstiftning – rättskonstruktionistiska reflektioner med utgångspunkt i Britanniaprincipen och Lex Britannia i Nya och gamla perspektiv på transporträtten [ Svenska sjörättsföreningen skrifter Vol. 78 ] (red. Svante O. Johansson), 2004, s. 1–27

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Dan Holke, Man tvingar fram en allmän avtalsreglering i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 43

Mia Rönnmar, The managerial prerogative and the employee’s duty to work – a comparative study of functional flexibility in working life i International Journal of Human Resource Management 2004 s. 451–458

Erland Olauson, Ingemar Hamskär, Anna Ekström, Dan Holke, Katri Linna och Lena Maier, ADs avskaffande och den svenska modellen – en bagatell? i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 6–7

Per Kaare Nedrum och Kjetil Hardeng, Forhåndsavtale med øverste leder. Omsider fritt frem, men for hvem? i Arbeidsrett 2004 s. 66–74

Sanna Wolk, Anställdas immaterialrättigheter – divergenta förhållanden i Ny Juridik 2004 nr 4 s. 17–34

Lynn M. Roseberry, Tørklærdiskrimination på arbejdsmarkedet i UfR B 2004 s. 189–196

Ruth Nielsen, EU’s charter om grundlæggende rettigheder i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 225–235

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Jørgen Rønnow Bruun, Deltidsloven med kommentarer, 2004

Förlag : LO.

Jaan Paju, Hit men inte längre? – Om arbetstagarbegreppet och unionsmedborgarskapet i C-456/02 Trojani i Europarättslig tidskrift 2004 s. 666–671

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom i mål C-456/02 Trojani.

Markos Montmar Stavroulakis, Tillsynen på arbetsrättens område i händelse av ett nytt tjänstedirektiv i Europarättslig tidskrift 2004 s. 551–557

Jan Fougner, Anmälan av Ole Hasselbalch, Lærebog i ansættelseret & personaljura, 2004 i TfR 2004 s. 613–617

Anmälan av :
Ole Hasselbalch; Lærebog i ansættelseret & personaljura, 2004.

Jan Fougner, Adgang til partiell oppsigelse? i Arbeidsrett 2004 s. 60–65

Lars Christian Sunde, Arbeidsmiljøloven § 60 nr 2 – rettslig vurdering eller politisk verdivalg? i Kritisk Juss 2004 s. 99–207

Ole Hasselbalch, Anmälan av Mads Krarup & Agnete Andersen, Barselsregler – fleksibilitet, fravær og dagpenge, 2004 i UfR B 2004 s. 354–355

Anmälan av :
Mads Krarup & Agnete Andersen; Barselsregler – fleksibilitet, fravær og dagpenge, 2004.

Kent Brorsson, Ombuden måste ha god kännedom om arbetsmarknaden i Lag & Avtal 2004 nr 5 s. 4

Jonas Malmberg, Hur säkerställs att EU:s arbetsrätt efterlevs på arbetsplatserna? i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2004 nr 4 s. 265–273

Tarjei Thorkildsen, Oppsigelser i forbindelse med utsetting av oppdrag i Arbeidsrett 2004 s. 50–59

Jonas Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar i SvJT 2004 s. 792–808

Jonas Malmberg, Effective Enforcement of EC Labour Law – A Comparative Analysis of Community Law Requirements i European Journal of Industrial Relations 2004 s. 219–229

Jonas Malmberg, Analys om domen där AD bekräftar praxis om fingerad arbetsbrist i Pointlex 2004 s. 2004‑06‑16

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2004 nr 52.

Henning Jakhelln, Ytringsfrihet i arbeidsforhold – Arbeidstakere – samfunnsengasjerte borgere, betrodde og innsiktsfulle medarbeidere – eller kranglebøtter, bråkmakere og angivere? i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003 [ TemaNord Vol. 509 ], 2004, s. 47–128

Förlag : Nordiska ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2004:509.

Mia Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk rätt [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 157 ], 2004

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2005 nr 2 s. 8.
Stein Evju i Nytt i privatretten 2005 nr 3 s. 7.

Ole Hasselbalch, Offentlige personaleforhold og forvaltningsretten i Juristen 2004 s. 36–39

Lars Hartzell, Så skyddas företagets hemligheter – förbud med vite kan hindra att know how missbrukas i Legala affärer 2004 nr 3 s. 20–23

Stefan Jørstad, Arbeidsgiveres adgang til å kontrollere og overvåke sine ansatte – Med hovedvekt på grunnvilkårene for behandling av personopplysninger i arbeidslivet [ Complex Vol. 3 ], 2004

Förlag : Institutt for rettsinformatikk, Oslo.

Anteckningar :
Complex 3/04.

Ruth Nielsen, Det nye ligebehandlingsdirektiv (2002/73/EF) – perspektiver for nordisk ret i Arbeidsrett 2004 s. 75–89

Ruth Nielsen, Anmälan av Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, 2002 i TfR 2004 s. 636–638

Anmälan av :
Per Norberg; Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, 2002.

Arne Fliflet, Offentlig ansattes ytringsfrihet – eksempler fra norsk praksis i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003 [ TemaNord Vol. 509 ], 2004

Förlag : Nordiska ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2004:509.

Ruth Nielsen, Anmälan av Jan Fougner, Lars Holo & Odd Friberg, Arbeidsmiljøloven, 8 uppl. 2003 i TfR 2004 s. 602

Anmälan av :
Jan Fougner & Lars Holo & Odd Friberg; Arbeidsmiljøloven, 8 uppl. 2003.

Ruth Nielsen, Employment and ICT Law i IT Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 47 ], 2004, s. 97–110

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Gabriella Sebardt, Avoiding pitfalls and realizing potentials – researching redundancy regulation in Sweden, the United Kingdom and Japan i International Journal of Human Resource Management 2004 s. 441–450

Ruth Nielsen, Arbejdsmiljøret, tredje upplagan 2004

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 1986, 2:a uppl. 1993.

Erik Danhard, Arbetsskyldighetens gränser i Ny Juridik 2004 nr 2 s. 7–56

Michael Lunn, Forvaltningslovens betydning i personalesager i Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, 2004, s. 423–440

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Tron Sundet, Nyere høyesterettspraksis om prosessuelle spørsmål på arbeidsrettens område i Arbeidsrett 2004 s. 210–222

Stefan Thorpenberg, Lärarundantag och ägande i den nya medicinska och naturvetenskapliga forskningen – En intervjustudie av forskares rättsuppfattning i Retfærd 2004 nr 106 s. 2–28

Kjersti Svee Aas, Virksomhetsoverdragelse i anbudssituasjoner – særlig om forhold relatert til prisfastsettelse i Arbeidsrett 2004 s. 186–199

Ole Hasselbalch, Er det mon en god idé? En lov om arbejds- og ansættelsesret i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 15–25

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Jens Kristiansen, Anmälan av Per Alkestrup & Morten Erritzøe Christensen, Ordentlig opsigelse, 2003 i UfR B 2004 s. 17–18

Anmälan av :
Per Alkestrup & Morten Erritzøe Christensen; Ordentlig opsigelse, 2003.

Ulla Liukkunen, The Role of Mandatory Rules In International Labour Law – A Comparative Study in the Conflict of Laws, 2004

Förlag : Talentum, Helsingfors.

Anmäld av :
Michael Bogdan i Nordic Journal of International Law 2004 s. 395–397.

Liv Torill Kjeldsberg, Saksbehandlingsreglene i oppsigelsessaker, særlig om kravet til drøftelser i Arbeidsrett 2004 s. 223–238

Jens Kristiansen, Persondataloven og den danske model i Lov & Ret 2004 nr 8 s. 12–16

Jens Tillqvist och Anders Lindow, Egna principer går före den allmänna civilrätten i Lag & Avtal 2004 nr 2 s. 6

Kjetil Vågen, Virksomhetsoverdragelse – Identitetskravet i aml § 73 A første ledd i Arbeidsrett 2004 s. 239–258

Jens Kristiansen, Europæiske overeneskomster – om EU-traktatens forhandlingsordning på arbejdsmarkedsområdet i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 141–157

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Henrik Chr. Strand, Rettidig opsigelse i funtionærlovens § 2, stk. 7 i UfR B 2004 s. 250–254

Jens Kristiansen, Ombudsmandsprøvelse af afskedigelsessager i Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, 2004, s. 391–399

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Jens Kristiansen, Anmälan av Ruth Nielsen, Europæisk arbejdsret, 2003 i UfR B 2004 s. 35–36

Anmälan av :
Ruth Nielsen, Europæisk arbejdsret; 2003.

Bernard Johann Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 158 ], 2004

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Kent Källström i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 42.
Jonas Malmberg i JT 2005–06 s. 204–213.
Stein Evju i Nytt i privatretten 2005 nr 2 s. 5.

Michael Bogdan, Anmälan av U. Liukkunen, The Role of Mandatory Rules In International Labour Law – A Comparative Study in the Conflict of Laws, 2004 i Nordic Journal of International Law 2004 s. 395–397

Anmälan av :
U. Liukkunen; The Role of Mandatory Rules In International Labour Law – A Comparative Study in the Conflict of Laws, 2004.

Jens Kristiansen, Anmälan av Ole Hasselbalch, Tidsbegrænset ansættelse, 2003 i UfR B 2004 s. 18–19

Anmälan av :
Ole Hasselbalch; Tidsbegrænset ansættelse, 2003.

Tron Sundet, Anmälan av Nils Storeng & Tom H Beck & Arve Due Lund, Arbeidslivets spilleregler I-III, 2003 i Arbeidsrett 2004 s. 147–155

Anmälan av :
Nils Storeng & Tom H Beck & Arve Due Lund; Arbeidslivets spilleregler I-III, 2003.

Martin Agell, Arbetstagare och arbetsgivare från andra länder är rättslösa i Lag & Avtal 2004 nr 10 s. 43

Henrik Zahle, Privatansattes ytringsfrihed i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003 [ TemaNord Vol. 509 ], 2004, s. 129–143

Förlag : Nordiska ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2004:509.

Jens Tillqvist, Gör fackliga ombudsmän skadeståndsansvariga! i Lag & Avtal 2004 nr 8 s. 42

Ole Hasselbalch, Anmälan av Lene Court-Payen & Susanne Christensen & Mette Klingsten, Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer, 2004 i UfR B 2004 s. 381

Anmälan av :
Lene Court-Payen & Susanne Christensen & Mette Klingsten; Lov om kollektive Afskedigelser med Kommentarer, 2004.

Lars Lunning, Facklig förtroendeman – Kommentar till förtroendemannalagen, sjunde upplagan 2004

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1979 nr 10 s. 34 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1976, 2:a uppl. 1979, 3:e uppl. 1982, 4:e uppl. 1985, 5:e uppl. 1989, 6:e uppl. 1997.
1–5 uppl. utg. av Publica.

Ole Hasselbalch, Forum for arbejdsretlige afgørelser – domstolene eller det fagretlige system? i UfR B 2004 s. 367–372

Torgeir Aarvaag Stokke, Tariffavtalebestemmelser på arbeidsmiljølovens område i Arbeidsrett 2004 s. 159–177

Kent Brorsson och Gustav Herrlin, Orimliga summor till lönegranskningen i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 9

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2004 ( 46 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2004 nr 111 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En svensk arbetstagarorganisation har vidtagit stridsåtgärder mot ett lettiskt bolag, som hyr ut arbetskraft från Lettland till företag som bedriver verksamhet i Sverige. En annan svensk arbetstagarorganisation har vidtagit sympatiåtgärder mot det lettiska bolaget. Bolaget är inte bundet av kollektivavtal i förhållande till någon av de svenska arbetstagarorganisationerna. Bolaget, som är bundet av två kollektivavtal med en lettisk arbetstagarorganisation, hävdar bl.a. att stridsåtgärderna strider mot EG-rätten. Interimistisk prövning av stridsåtgärdernas tillåtlighet.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 111

Lagrum : 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740) | 41 § och 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Laval un Partneri Ltd & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 1 & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Anders Elmér & Dan Holke & Martin Agell & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Christer Måhl, Göran Trogen (skiljaktig), Inger Mattsson Kasserud (skiljaktig), Jörgen Andersson och Henry Sjöström.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 109 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande om att anställning trots avskedande skall bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts. En anställd har under ordväxling och handgemäng med en arbetskamrat tagit en kniv i handen. I målet är tvistigt bl.a. om den anställde uttalade något hot mot arbetskamraten. Arbetsdomstolen har vid en förhandsprövning av utredningen funnit att övervägande skäl inte talar för att avskedandet har vidtagits utan att det har förelegat ens saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 109

Lagrum : 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Köttcentralen i Helsingborg Aktiebolag & V.B.

Ombud : Magnus Weidenhaijn & Rikard Mauritzon

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Rolf Hugert och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 108 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om bisysslor som två polismän har för avsikt att åta sig är förenliga med 7 § LOA.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 108

Lagrum : 7 § och 7 c § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ombud : Jan Värnhall & Jeffrey Hamberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Per Sundberg, Gunilla Upmark, Jan Nordin, Anders Hagman, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Lars-Erik Klason. Enhälligt.
Sekreterare : Catrine Björkman

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 103 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § Avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. – Fråga om tillämpning av denna bestämmelse på en domstolssekreterare vid Arvika tingsrätt.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 103

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/SPO) & Staten genom Domstolsverket

Ombud : Lars Viklund & Torsten Nilsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Charlotte Abrahamsson, Inga Jerkeman, Håkan Torngren, Lillemor Birgersson, Inger Efraimsson och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Catrine Björkman

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har stadigvarande förflyttat en tandläkare från en klinik till en annan. Fråga om förflyttningen stått i strid med tandläkarens enskilda anställningsavtal. Sedan den frågan besvarats nekande har prövats om det har funnits sådana vägande skäl som enligt bestämmelserna i 8 § mom. 1 i AB 01 krävs för en stadigvarande förflyttning mot arbetstagarens önskan. Vidare fråga om arbetstagarorganisationen ådragit sig skadeståndsskyldighet för obefogat tolkningsföreträde.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 102

Lagrum : 34 § och 57 § 1 st. lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Folktandvården Stockholms län AB & Tjänstetandläkarna

Ombud : Gunnar Bergström & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Per Sundberg, Berndt Molin, Bengt Huldt, Ulf Perbeck, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 99 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har vid interimistisk prövning av ett yrkande om förbud mot stridsåtgärd funnit att det ifrågasatta handlandet inte utgjorde en stridsåtgärd.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 99

Lagrum : 38 §, 39 § och 41 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Iso Team Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 12

Ombud : Alexander E. Broch & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Gunilla Svahn Lindström, Gunilla Upmark, Åsa Kjellberg Kahn (förhandlingschefen i Elektriska Istallatörsorganisationen; tillfällig ersättare), Agnes Günther, Lennart Olovsson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 96 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har vidtagit stridsåtgärd mot en arbetsgivare i förhållande till vilken organisationen inte är bunden av kollektivavtal. Interimistisk prövning av stridsåtgärdens tillåtlighet.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 96

Lagrum : 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Göteborgs Hamn Aktiebolag & Svenska Hamnarbetarförbundet & Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4 & Sveriges Hamnar

Ombud : Dennis Töllborg & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Eva Plogeus, Claes Frankhammar, Kent Johansson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Catrine Björkman

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 94 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

På sjöfartens område gäller en ramöverenskommelse med riktlinjer för avtal om krigsrisktillägg och krigsolycksfallsförsäkring. Vid bestämmande av det geografiska område inom vilket det föreligger risk för krigshandlingar skall enligt överenskommelsen ”hänsyn bl.a. tas till Utrikesdepartementets bedömningar samt om försäkringsbolagen har höjt sina premier på grund av krigsfara”. Fråga om arbetsgivarsidan på grund av ramöverenskommelsen har haft skyldighet att under Irakkriget teckna särskild överenskommelse om krigsrisktillägg avseende hela Persiska viken.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 94

Parter ( Privata sektorn ) : Ledarna & Sjöbefälsförbundet & Sjöfartens Arbetsgivareförbund & Sveriges Fartygsbefälsförening

Ombud : Björn Egerlund & Mats Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Peter Ander, Claes Frankhammar, Inger Efraimsson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 91 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I anläggningsavtalet finns bestämmelser som innebär att löneformen ackord skall tillämpas om förutsättningarna härför är uppfyllda. Om så inte är fallet tillämpas tidlön. Tvisten gällde om det för tre brobyggnadsprojekt på Botniabanan som uppfördes på tidlön, hade funnits förutsättningar att tillämpa ackord.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 91

Parter ( Privata sektorn ) : Peab Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Christer Måhl, Charlott Richardson, Olof Nordenfelt, Hans Wahlström och Stina Nilsen. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2004 nr 90 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en verkställande direktör har förfarit illojalt mot sin arbetsgivare och det därmed funnits skäl för att häva anställningsavtalet. Även fråga om huruvida ersättning från arbetslöshetskassa skall avräknas från det ekonomiska skadeståndet.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 90

Parter ( Privata sektorn ) : Sievert Aktiebolag & Sveriges Civilingenjörsförbund & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Björn Lindskog & Björn-Erik Björck

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Christer Måhl, Gabriella Forssell, Håkan Torngren, Ulrika Värnskog och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2004 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En anställd hos en ideell förening deltog vid bildandet av en facklig organisation på sin arbetsplats och var därefter aktiv i organisationens arbete. Fråga bl.a. om föreningen gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning. Arbetsdomstolen har vid denna prövning funnit bl.a. att negativa uttalanden från representanter för arbetsgivaren som riktats dels mot den anställda personligen och hennes arbete i den fackliga organisationen, dels mot organisationen inte utgör åtgärder i den mening som avses i 8 § medbestämmandelagen, oavsett om uttalandena gjorts muntligt eller skriftligt eller hur de distribuerats.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 89

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)

Parter ( Privata sektorn ) : Ideella Föreningen Emmaus Björkå & Kooperationens Förhandlingsorganisation & R.L. & Syndikalistiska Driftsektionen Emmaus Björkå

Ombud : John Norder & Sara Kullgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Agnes Günther, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 86 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare har blivit avskedad från sin anställning eller om arbetstagaren själv har sagt upp sig.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 86

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Montak Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gunnar Blomberg & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Karin Renman, Britt Angleryd, Charlott Richardson, Ulla Lönnqvist Endre, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 85 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande mm. En besiktningstekniker, anställd i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, har blivit avskedad. Enligt arbetsgivaren har besiktningsteknikern vid ett tillfälle tillgripit pengar ur arbetsgivarens kassa alternativt på visst sätt handlat i strid med de interna redovisningsrutinerna. Vidare har arbetsgivaren gjort gällande att det funnits misstankar om att arbetstagaren vid ett icke ringa antal tillfällen gjort sig skyldig till oegentligheter. Enligt domstolen kan enbart misstankar om oegentligheter eller brott inte läggas till grund för ett avskedande eller en uppsägning. Domstolen har dock funnit utrett att besiktningsteknikern vid ett tillfälle hanterat redovisningen av kassan på ett icke korrekt sätt och underlåtit att rapportera det inträffade till arbetsgivaren. Domstolen har emellertid funnit att det varken funnits skäl för avskedande eller för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 85

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svensk Bilprovning & Almega Tjänsteförbunden & Sif

Ombud : Hanna Björknäs & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Marianne Jenryd, Eva Plogeus, Björn Liljedorff (förhandlingschefen i Maskinentreprenörerna; tillfällig ersättare), Agnes Günther, Hans Wahlström (f.d. förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett kommunalanställt vårdbiträde avsiktligen eller av vårdslöshet har tillfogat en vårdtagare skador och om kommunen därför har haft rätt att skilja vårdbiträdet från anställningen genom avskedande eller uppsägning. I målet uppkommer också fråga om betydelsen av att vårdbiträdet efter skadornas uppkomst inte tillkallade sjuksköterska eller anmälde det inträffade till arbetsledningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 82

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Bergs kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Johanna Read Hilmarsdottir & Thomas Wallén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Peter Syrén (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Britt Angleryd, Rolf Hugert, Agnes Günther, Hans Wahlström (f.d. förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 80 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen kunde anses uppfyllt när central förhandling inte ägt rum innan talan väcktes, men innan invändning om bristande förhandling gjordes.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 80

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 35 § och 37 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : B.B. & Blombyn i Norrköping Aktiebolag & Handelsanställdas förbund

Ombud : David Hellman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Claes Frankhammar, Inger Mattsson Kasserud, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 76 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal m.m. Tvisten gäller hur antalet semesterdagar i en semesterperiod skall beräknas för anställda med oregelbundna arbetstider vid Tågia AB.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 76

Lagrum : 9 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Tågia Aktiebolag

Ombud : Annett Olofsson & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Karin Isacsson, Peter Ander, Carl Magnus Pontén, Ninel Jansson och Stina Nilsen. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagarorganisation som vill kräva skadestånd kan anses ha underättat motparten om fordringsanspråket inom den tid som föreskrivs i 41 § anställningsskyddslagen. Även fråga om brott mot förhandlingsskyldigheten i 10 § medbestämmandelagen och om rätt till ersättning för ej uttagen kompensationsledighet.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 74

Lagrum : 10 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 31 §, 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiva Media Publishing i Sverige Aktiebolag & Svenska Journalistförbundet

Ombud : Johan Linder & Martin Lindeblad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Susanne Sundberg (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Bengt Huldt, Ylva Tengblad, Hans Wahlström och Leif Åkerblom. Enhälligt.
Sekreterare : Catrine Björkman

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om giltigt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning har träffats samt, i sådant fall, om det finns stöd i kollektivavtalet och de enskilda anställningsavtalen för att tidsbegränsa anställningarna på sätt som skett. Vidare fråga bl.a. om det förelegat företrädesrätt till återanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 73

Lagrum : 2 §, 4 §, 5 §, 5 a §, 6 §, 15 §, 22 §, 25 §, och 36 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Pilotförbundet & SAS Commuter A/S

Ombud : Lars Hartzell & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Christer Måhl, Peter Ander, Carl Magnus Pontén, Lars-Erik Klason och Leif Åkerblom. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 72 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Föreningsrättskränkning? En facklig förtroendeman utsågs till en befattning som medförde visst personalansvar, beordringsrätt och lönetillägg. Arbetsdomstolen har funnit bl.a. att arbetsgivarens senare beslut att inte låta arbetstagaren tillträda befattningen utgjorde en åtgärd i den mening begreppet har i 8 § medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen har emellertid också funnit att arbetstagarsidan inte har lyckats styrka att arbetsgivaren uttalat att åtgärden berott på arbetstagarens fackliga arbete och därigenom inte heller gjort sannolikt att någon föreningsrättskränkning förekommit. Vidare har Arbetsdomstolen funnit bl.a. att arbetsgivaren har åsidosatt skyldighet enligt 5 § förtroendemannalagen att varsla den lokala arbetstagarorganisationen innan beslutet fattades.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 72

Lagrum : 3 §, 8 § och 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Allmänna IndustriGruppen & Industrifacket & Plastal Aktiebolag

Ombud : Anne Alfredson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Palle Landin (skiljaktig), Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Bo Almgren (skiljaktig).
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 71 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har åsidosatt den i 45 § medbestämmandelagen föreskrivna varselskyldigheten genom att utvidga en pågående stridsåtgärd utan att skriftligen varsla motparten minst sju arbetsdagar i förväg. Fråga om det allmänna skadeståndets storlek.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 71

Lagrum : 45 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Mattias Landgren & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Carl Magnus Pontén och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Catrine Björkman

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I byggnadsavtalet finns tillämpningsregler rörande 38–40 §§ MBL vid arbeten inom byggnads- och anläggningsavtalens tillämpningsområde. Enligt en bestämmelse om sanktioner i kollektivavtalet skall allmänt skadestånd normalt inte utgå vid brott mot dessa regler om avtalsbrottet framstår som ursäktligt eller rör rena formaliafel. En arbetsgivare har vid anlitandet av en underentreprenör brutit mot tillämpningsreglerna. Frågan är om arbetsgivaren kan undgå skadeståndsskyldighet på grund av att avtalsbrottet i detta fall är att anse som ursäktligt eller rör ett rent formaliafel enligt regeln om sanktioner.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 67

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier & Tage & Söner Byggnads Aktiebolag

Ombud : Gunnar Blomberg & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Margit Strandberg, Rolf Hugert, Agnes Günther, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 61 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvisten handlar om huruvida ett bolag har gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte tillämpa en ackordsöverenskommelse som träffades den 27 november 2001 förrän i samband med löneutbetalningar i februari 2002. Det är ostridigt i målet att ackordsöverenskommelsen fick skriftlig form först den 18 januari 2002. Bl.a. fråga om vid vilken tidpunkt ackordsöverenskommelsen fått rättsverkan som kollektivavtal samt huruvida bestämmelsen i byggnadsavtalet § 3 c 2 om att en överenskommelse om prestationslön skall vara skriftlig innebär ett formkrav för sådana avtal eller endast utgör en ordningsföreskrift.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 61

Lagrum : 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : NCC Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Magnus Weidenhaijn & Mats Borgström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Peter Syrén (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Rolf Hugert, Olof Nordenfelt, Jan Sjölin och Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 58 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har haft flera på varandra följande tidsbegränsade anställningar som vikarierande lektor vid Lunds universitet. Fråga om den senaste vikariatsanställningen till följd av bestämmelsen i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen har övergått till en tillsvidareanställning när den sammanlagda anställningstiden överskridit tre år. Den huvudsakliga tvistefrågan har därvid rört om denna bestämmelse över huvud taget är tillämplig när det, som i målet, är fråga om en läraranställning som avses i högskoleförordningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 58

Lagrum : 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Saco-S genom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) & Staten genom Lunds universitet

Ombud : Bengt Johansson & Thomas Kihlberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Göran Söderlöf, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Tibbling

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 57 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en arbetstagare som var anställd hos Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik som s.k. trygghetsansvarig. Till stöd för avskedandet åberopades bl.a. att arbetstagaren haft illojala kontakter med underleverantörer till bolaget. Även fråga om bolaget gjort sig skyldigt till brott mot gällande kollektivavtal och brott mot 18 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 57

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 18 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik & Kommunala Företagens Samorganisation & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Jens Tillqvist & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Karin Isacsson, Olof Nordenfelt, Lillemor Birgersson, Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 56 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om laglig grund för avskedande av en byggnadsingenjör vid ett allmännyttigt bostadsföretag. Domstolen har funnit styrkt att ingenjören i samband med en entreprenad handlat på ett sätt som varit ägnat att i hög grad skada arbetsgivarens förtroende för honom. Enligt domstolen har det inte förelegat tillräckliga skäl för avskedande, men väl saklig grund för uppsägning. Omständigheterna har varit sådana att det inte ansetts skäligt att kräva att arbetsgivaren skulle försöka omplacera ingenjören.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 56

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastigo & Ingenjörsförbundet & Skelleftebostäder Aktiebolag

Ombud : Jonas Stålnacke & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Susanne Forssman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Henry Sjöström (skiljaktig).
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :