Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Årsarkiv:

Arbetsdomstolens domar 2002

( 57 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan » Gå direkt till listan )

Antal refererade avgöranden per år sedan 1993

Genomsnitt : 57 st. per år
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med skiljaktig mening 2002 : 15,8% ( 9 / 57 st. )

Andel avgöranden med skiljaktig mening per år sedan 1993

Genomsnitt : 17,5%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med tillfälliga ersättare 2002 : 49,1% ( 28 / 57 st. )

Andel avgöranden med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Genomsnitt : 49,2%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel överklagade mål 2002 : 28,1% ( 16 / 57 st. )

Andel överklagade mål per år sedan 1993

Genomsnitt : 22,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Ändringsfrekvens 2002 : 56,3% ( 9 / 16 st. )

 

Ändringsfrekvens per år sedan 1993

Genomsnitt : 54,4%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter 2002 : 40,5%

Andel kvinnliga ledamöter per år sedan 1993

Genomsnitt : 35,8%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med kvinnlig majoritet 2002 : 29,8% ( 17 / 57 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden sedan 1993 : 22,2%

Antal enkönade sammansättningar 2002 : Bara män : 2 st. | Bara kvinnor : 0 st.

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande 2002 : 3 st.

Antal ogiltigförklaringar per år sedan 1993

Genomsnitt : 4,6 st.
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader 2002 : 221 619 kr (i AD 2002 nr 6)

Utdömda rättegångskostnader i alla direktstämda mål 2002 totalt : 3 404 892 kr

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande 2002 : 94 580 kr | Median : 78 446 kr

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Underinstanser 2002 :

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Ordföranden i Arbetsdomstolen 2002 ( 5 st.  2  3  ) (antal refererade avgöranden)
Ledamöter i Arbetsdomstolen 2002
96 st.
40  (42%)
56  (58%)
Vice ordföranden
21 st.
10  (59%)
11  (41%)
”Tredje män”
11 st.
(73%)
(27%)
Arbetsgivarledamöter
23 st.
(20%)
15  (80%)
Arbetstagarledamöter
34 st.
11  (35%)
23  (65%)
Ordinarie ledamöter
24 st.
11  (46%)
13  (54%)
Tillfälliga ersättare
21 st.
(18%)
16  (82%)
Skiljaktiga ledamöter
15 st.
(24%)
11  (76%)
Sekreterare i Arbetsdomstolen 2002
11 st.
10  (88%)
(13%)
Parter i Arbetsdomstolen 2002
117 st.
Privata sektorn : 43 avgöranden ( 75% )
Kommunala sektorn : 7 avgöranden ( 12% )
Statliga sektorn : 7 avgöranden ( 12% )
Ombud i Arbetsdomstolen 2002
90 st.
16  (14%)
74  (64%.)

Arbetsrättslig litteratur 2002 ( 128 st. )

Ole Hasselbalch, The Roots – the History of Nordic Labour Law i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 11–35

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Svante Nycander, Anmälan av Peter Wahlgren (red), Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43 i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2002 s. 287–291

Anmälan av :
Jonas Malmberg & Peter Wahlgren (red); Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43.

Sven-Hugo Ryman, En väg öppen för Persson i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 8

Guiseppe Casale, Collective Bargaining and the Law in Central and Eastern Europe – Recent Trends and Issues i Labour Law Congress 2002, 2002

Hazel D. Oliver, Email and Internet Monitoring in the Workplace – Information Privacy and Contracting-Out i Industrial Law Journal 2002 s. 321–352

Ole Hasselbalch, Ansættelsesretten, tredje upplagan 2002

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Arne Fanebust i TfR 1986 s. 700 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1985.

Torbjörn Andersson, Om hanteringen av förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i arbetstvister och tillika kollektivavtal i konkurrensförfarandet i Skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten (red. Jens Fejø och Ruth Nielsen), 2002, s. 247 ff.

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Roine Johansson, TU hoppas på avtal i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 4

Michael Berner och Michael Møllegaard Jessen, Skal forvaltningsretlige spørgsmål prøves fagretligt? – Eller skal fagretlige spørgsmål prøves forfatningsretligt? i UfR B 2002 s. 268–275

Henning Jakhelln, Åremålsansettelse av forskere – et uheldig og slett forbredt høringsutkast i Lov og Rett 2002 s. 65–66

Niklas Bruun, The Future of Nordic Labour Law i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 375–385

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Reinhold Fahlbeck, Industrial Relations and Collective Labour Law – Characteristics, Principles and Basic Features i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 87–133

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Sanna Wolk, Rättsfallsreferat, Anställdas närstående rättigheter, AD 2002 nr 87 i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2002 s. 593–596

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2002 nr 87.

Niklas Bruun, The Autonomy of Collective Agreement i Labour Law Congress 2002, 2002

Roine Johansson, SJF kan stoppa utlasning i Lag & Avtal 2002 nr 8 s. 4

Toivo Öhman, Fotbollens kollektivavtal och anställningsvillkor – ett udda regelsystem i Idrottsjuridisk skriftserie 2002 s. 337–347

Birgitta Nyström, Allsidig belysning av kvalifikationskrav i Lag & Avtal 2002 nr 6 s. 33

Anmälan av :
Örjan Edström; Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001.

Bruno Veneziani, Samma diagnos, annan behandling i EU & arbetsrätt 2002 nr 4 s. 7–8

Anmälan av :
Jonas Malmberg & Peter Wahlgren (red); Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43.

Torgeir Aarvaag Stokke, Mediation in Collective Interest Disputes i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 135–158

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Svante Nycander, Det våras för korporatismen i Lag & Avtal 2002 nr 8 s. 34

Anmälan av :
Niklas Bruun; The Autonomy of Collective Agreement i Labour Law Congress 2002 – Reports, 2002.
Guiseppe Casale; Collective Bargaining and the Law in Central and Eastern Europe – Recent Trends and Issues i Labour Law Congress 2002 – Reports, 2002.

Peter Blume och Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 2003 s. 108–109.
Sören Öman i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7–8.
Sören Öman i SvJT 2003 s. 1149–1153.

Birgitta Nyström, Sverige måste avskaffa krav på kollektivavtal för rätt till information och förhandling i EU & arbetsrätt 2002 nr 1 s. 5

Sanna Wolk, Kerli Tults, Hanna Seppänen, Silvina Peñaloza, Ulrika Nyh och Christine Kirchberger, Ownership of the copyright in works and the patent right in inventions created by employees – in Finland, Sweden, Germany, Austria, the United Kingdom, Estonia and Argentina [ Skrifter utgivna av institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet Vol. 120 ], 2002

Förlag : Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM), Stockholm.

Anteckningar :
Skrifter utgivna av institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet, nr. 120.

Terry Thomas, Employment Screening and the Criminal Records Bureau i Industrial Law Journal 2002 s. 55–70

Caroline Heide-Jørgensen, Negativ foreningsfrihed og de liberale erhverv – Igen i UfR B 2002 s. 160–165

Anteckningar :
Jämför Caroline Heide-Jørgensen i UFR B 2001 s. 266–274 och Jonas Christoffersen i UFR B 2001 s. 446–453 och UFR B 2002 s. 276–280.

Heike Milling och Rasmus Skovsgaard Haugaard, Opsigelse af kollektive overenskomster ved virksomhedsoverdragelse i UfR B 2002 s. 41–47

Anders Sandgren, Reformera arbetsdomstolen i Lag & Avtal 2002 nr 1 s. 7

Byrial Rastad Bjørst, Ligeløn og procesmidlerne – Lov contra aftaler i Retskulturer [ Årsskrift for Retsvidenskabeligt Institut ] (red. Agnete Weis Bentzon, Byrial Rastad Bjørst och Henning Koch), 2002, s. 105–121

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Tom Sørum, Forholdet mellom tariffavtaler og konkurranserett – med en spesiell del om tariffavtalene for losse- og laste-arbeidere [ Marius nr 291 ], 2002

Förlag : Sjørettsfondet, Oslo.

Niklas Bruun, Tillförlitligt om EU-rätten i Lag & Avtal 2002 nr 7 s. 34

Anmälan av :
Birgitta Nyström; EU och arbetsrätten, 3:e upplagan, 2002.

Birgitta Nyström, Intressant om gränsdragningsproblem i Lag & Avtal 2002 nr 8 s. 35

Anmälan av :
Per Norberg; Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan markandsrättsliga värden och sociala värden, 2002.

Jonas Malmberg, Anmälan av Lotta Lerwall, Könsdiskriminering – En analys av nationell och internationell rätt i SvJT 2002 s. 204–211

Anmälan av :
Lotta Lerwall; Könsdiskriminering – En analys av nationell och internationell rätt.

Mia Rönnmar, Kräv sakliga skäl för arbetsledning i Lag & Avtal 2002 nr 9 s. 33

Anmälan av :
Tamara K. Hervey; EC Law on Justifications for Sex Discrimination in Working Life.
Marie-Ange Moreau; Justifications of Discrimination i Labour Law Congress 2002 – Reports, 2002.

Henrik Bengtsson och Johan Kahn, Företagshemligheter i domstolarnas praxis i Ny Juridik 2002 nr 4 s. 7–49

Antti Suviranta, Impact of Electronics on Labor Law in Finland i Comparative Labor Law & Policy Journal 2002 s. 93–115

Claes Borgström, Dubbla roller ger kunskap i Lag & Avtal 2002 nr 6 s. 4

Christian Ardhe, EG-direktiv hotar kollektivavtal i Lag & Avtal 2002 nr 9 s. 5

Catharina Calleman, Förstärkt integritetsskydd inom arbetslivet? i SvJT 2002 s. 472–482

Anteckningar :
Replik av Sören Öman i SvJT 2002 s. 740–745.

Ronnie Eklund, Temporary Employment Agencies in the Nordic Countries i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 311–333

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Peter Hanau, Heinz-Dietrich Steinmeyer och Rolf Wank, Handbuch des Europäischen Arbeits- und Sozialrechts, 2002

Förlag : Verlag C.H. Beck.

Anmäld av :
Tore Sigeman i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 6.

Atle Sønsteli Johansen, Betydningen av om ansatte følger med for spørsmålet om det foreligger overdragelse ette rådsdirektiv 77/187 EØF, jfr. arbeidsmiljøloven kpt. XII A. i Lov og Rett 2002 s. 447–453

Anteckningar :
Jämför Einar Østerdahl Poulsson i Lov og Rett 2003 s. 57–58.

Jonas Christoffersen, Mere om negativ foreningsfrihed, duplik i UfR B 2002 s. 276–280

Anteckningar :
Jämför Caroline Heide-Jørgensen i UFR B 2001 s. 266–274 och UFR B 2002 s. 160–165 och Jonas Christoffersen i UFR B 2001 s. 446–453.

Ann Numhauser-Henning, Fixed-term Work in Nordic Labour Law i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2002 s. 429–458

Rasmus Skovsgaard Haugaard, Erstatning, godtgørelse og kompensation i offentligretlige afskedigelsessager i Juristen 2002 s. 163–174

Jørgen Boe, Direktørens modelkontrakt – med variationer, 2002

Förlag : Thomson.

Anmäld av :
Mads Bryde Andersen i UfR B 2003 s. 107.

Anne Rutberg och Rolf Skog, Användning av optioner för belöning av anställda – privat- och skatterättsliga frågor i Förhandlingarna vid det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15–17 augusti 2002. Del 1, 2002, s. 481–503

Sanna Wolk, Kommentar till AD 2002 nr 87 i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2002 s. 597–598

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2002 nr 87.

Claes Borgström, Takhöjden är oväntat låg i Lag & Avtal 2002 nr 2 s. 4

Peter Vibe Jespersen, Udelukker et ansættelsesforhold med en førud aftalt fratrædelsedag en funktionær fra fratrædelsegodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2 a? i UfR B 2002 s. 253–254

Anders Sandgren, Den svenska modellens uppgång och fall i Lag & Avtal 2002 nr 5 s. 34

Anmälan av :
Svante Nycander; Makten över arbetsmarknaden, 2002.

Henrik Matz, Arbetsdomstolen undanröjer tingsrätts beslut om förhandsavgörande – några EG-processrättsliga synpunkter i Europarättslig tidskrift 2002 s. 313–320

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2001 nr 67.

Ole Hasselbalch, Deltid, 2002

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Örjan Edström, Co-Determination in Private Enterprises in Four Nordic Countries i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 159–188

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Lisbeth Lindorff Riis, Foreningers retsstilling – Forligkompetence i sager vedrørende løn- og arbejdsvilkår, 2002

Förlag : Handelshøjskolen i Århus.

Juan Antonio Sagardoy, Analysis of Cases of Application of Community Regulations to Non-Community Workers i Labour Law Congress 2002, 2002

Michael Ford, Two Conceptions of Worker Privacy i Industrial Law Journal 2002 nr 2 s. 135–155

Eva Edwardsson, Spännande om krockande rättsområden i Lag & Avtal 2002 nr 1 s. 34

Anmälan av :
Niklas Bruun & Jari Hellsten (red.); Collective Agreement and Competition in the EU – The Report of the COLCOM-project, 2001.

Hans Stark, Användbar lärobok i arbetsrätt i Lag & Avtal 2002 nr 5 s. 35

Anmälan av :
Mats Glavå; Arbetsrätt, 2001.

Anders von Koskull, Employment Privacy Protection – Nordic Comparative Perspectives i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 335–356

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Lucy Vickers, Freedom of Speech and Employment, 2002

Förlag : Oxford University Press, Oxford.

Anmäld av :
Davis Lewis i Industrial Law Journal 2003 s. 72–74.

Steen A. Rasmussen, Arbejdsgiver eller arbejdstager i UfR B 2002 s. 287–291

Ruth Nielsen, Nordic and EU Labour Law (Europeanization of Nordic Labour Law) i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 37–75

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Peter Arnt Nielsen, Anmälan av Einar Mo & Geir Lolleng, Internasjonale arbeidsforhold, 2001 i TfR 2002 s. 830–835

Anmälan av :
Einar Mo & Geir Lolleng; Internasjonale arbeidsforhold, 2001.

Karl Pfeifer, Fel bunta ihop rättsfall i Lag & Avtal 2002 nr 7 s. 4

Jeff Kenner, EU Employment Law – Frome Rome to Amsterdam and Beyond, 2002

Förlag : Hart, Oxford.

Anmäld av :
Pernilla Lundblad i EU & arbetsrätt 2003 nr 2 s. 8.
Ronnie Eklund i Europarättslig tidskrift 2004 s. 327–336.
Ruth Nielsen i Modern Law Review 2004 s. 346–348.

Anders von Koskull, Personuppgiftslagens tillämplighet på manuell behandling vid rekrytering till jobb. En fråga om grundläggande rättigheter i FJFT 2002 s. 614–656

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Vicki Paschalia, Användbara slutsatser om fri rörlighet i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 32

Anmälan av :
Ann Numhauser-Henning; ”Freedom of Movement and Transfer of Social Rights” i Labour Law Congress 2002.
Juan Antonio Sagardoy; ”Analysis of Cases of Application of Community Regulations to Non-Community Workers” i Labour Law Congress 2002.

Rune Lium, Arbeidsgivers erstatningsansvar etter det ulovfestede objektive erstatningsansvaret for skader/sykdommer arbeidstaker har pådratt seg i arbeidsforhold i Lov og Rett 2002 s. 307–316

Kent Källström, Employment Agreements and Contract Work in the Nordic Countries i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 77–86

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Cecilia Magnusson Sjöberg, Integritetsskydd i arbetslivet i Lov & Data 2002 nr 3 s. 3–5

Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 143 ], 2002

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i EU & arbetsrätt 2002 nr 2 s. 8.
Birgitta Nyström i Lag & Avtal 2002 nr 8 s. 35.
Ruth Nielsen i UfR B 2003 s. 104–106.
Nils Wahl i SvJT 2003 s. 394–401.
Ruth Nielsen i TfR 2004 s. 636–638.

Lára V. Júlíusdóttir, Icelandic Labour Law i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 357–374

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Henrik Karl Nielsen, Lønmodtagerens fravær på grund af force majeure i UfR B 2002 s. 501–507

Ann Numhauser-Henning, Fixed-term Work in Nordic Labour Law i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 277–310

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Henrik Karl Nielsen, Lønmodtagerens fravær på grund af force majeure i UfR B 2002 s. 501–507

Sten Edlund, En splittrad utredning i Lag & Avtal 2002 nr 6 s. 32

Anteckningar :
Kommentar till Svante Nycander, Makten över arbetsmarknaden.

Nils Eliasson, Protection of Accrued Pension Rights – An inquiry into reforms of statutory and occupational pension schemes in a German, Norwegian and Swedish contexA [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 141 ], 2002

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Jens Kristiansen, Arbejsdretlig lærebog, andra upplagan 2002

Förlag : Thomson/GadJura, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 2000 s. 391–392 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1999.
Ny titel: Grundlæggende arbejdsret.

Pär Hallström, Klargörande om könsdiskriminering i Lag & Avtal 2002 nr 3 s. 34

Anmälan av :
Lotta Lerwall; Könsdiskriminering – En analys av nationell och internationell rätt, 2001.

Agneta Lindblom Hulthén, TUs krav är orimliga i Lag & Avtal 2002 nr 9 s. 4

Lotta Lerwall, Avskedande pga graviditet – Alltid könsdiskriminering i Europarättslig tidskrift 2002 s. 101–112

Annamaria Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 144 ], 2002

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Kent Källström i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 33.
Sören Öman i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7–8.
Dennis Töllborg i FJFT 2003 s. 567–584.
Sören Öman i SvJT 2003 s. 1149–1153.

Jens Karlsson och Karl-Johan Bergström, Sätt sjuklön efter företagsstorlek i Lag & Avtal 2002 nr 7 s. 6

Ronnie Eklund, Anmälan av Niklas Bruun & Jari Hellsten, Collective Agreements and Competition Law in the EU i Europarättslig tidskrift 2002 s. 380–384

Anmälan av :
Niklas Bruun & Jari Hellsten; Collective Agreements and Competition Law in the EU.

Ronnie Eklund, Anmärkningsvärd mångfald i Lag & Avtal 2002 nr 8 s. 8

Lotta Vahlne Westerhäll, Den starka statens fall? – En rättsvetenskaplig studie av social trygghet, 2002

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 8.

Ruth Nielsen, Skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten: Arbejdsretlige perspektiver i Skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten (red. Jens Fejø och Ruth Nielsen), 2002, s. 11–18

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Jonas Lindblad, Företagsnedläggningar i EU – Arbetsgivares ansvar varierar stort i EU & arbetsrätt 2002 nr 2 s. 6

Kent Källström, Kontrollbehov ställt mot god sed i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 33

Anmälan av :
Annamaria Westregård; Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002.

Carina Gråbacke, Möten med marknaden – Tre svenska fackförbunds agerande under perioden 1945–1976 [ Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Vol. 85 ], 2002

Förlag : Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborg.

Kent Källström, Flygförares fria rörlighet i Lag & Avtal 2002 nr 4 s. 6

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2002 nr 15.

Kent Källström, Nationella regler om konkurrensklausuler förenliga med den fria rörligheten i EU & arbetsrätt 2002 nr 2 s. 3

Jonas Malmberg, The Collective Agreement as an Instrument for Regulation of Wages and Employment Conditions i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 189–213

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Susanne Fransson, Direkt och indirekt diskriminering i Lag & Avtal 2002 nr 2 s. 6

Reijo Aarnio, Integritetsskydd i arbetslivet i Förhandlingarna vid det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15–17 augusti 2002. Del 1, 2002, s. 7–22

Sören Öman, Intressant om samspelet mellan EG-domstolen och de nationella domstolarna i EU & arbetsrätt 2002 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Silvana Sciarra (red.); Labour Law in the Courts – National Judges and the European Court of Justice, 2001.

Sören Öman, Integritetsskydd för arbetstagare – Replik till Catharina Calleman i SvJT 2002 s. 740–745

Anteckningar :
Jämför Catharina Calleman i SvJT 2002 s. 472–482.

Marie-Ange Moreau, Justifications of Discrimination i Labour Law Congress 2002, 2002

Jan Fougner och Johan Kr. Øydegard, Styringsretten som grunnlag for å endre arbeidets innhold i TfR 2002 s. 550–584

Ann Numhauser-Henning, Freedom of Movement and Transfer of Social Rights i Labour Law Congress 2002, 2002

Lene Court-Payen och Lise Bardenfleth, De nye regler om barsel i UfR B 2002 s. 324–330

Michael Whincup, Anmälan av Reinhold Fahlbeck, Nothing Succeeds Like Success – Trade Unionism in Sweden, 1999 i TfR 2002 s. 789–791

Anmälan av :
Reinhold Fahlbeck; Nothing Succeeds Like Success – Trade Unionism in Sweden, 1999.

Jens Kristiansen, Faglige organisationers konfliktret overfor enkeltarbejdsgivere, 2002

Förlag : Kristelig Arbejdsgiverforening.

Peter Hanau, Nordisk arbetsrätt framställd för resten av världen i EU & arbetsrätt 2002 nr 4 s. 7

Anmälan av :
Jonas Malmberg & Peter Wahlgren (red); Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43.

Reinhold Fahlbeck, Electronic Technology and Work – A Swedish Perspective i Comparative Labor Law & Policy Journal 2002 s. 257–280

Reinhold Fahlbeck, Ora et labora – Bed och arbeta – Om religionsfrihet i arbetslivet i TfR 2002 s. 467–549

Anteckningar :
Publicerad på engelska (”Ora et Labora – On Freedom of Religion at the Work Place: A Stakeholder cum Balancing Factors Mode”) i International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2004 s. 27–64.

Jens Kristiansen, Gennemførelse af EU’s arbejdsret – kollektive aftaler eller lovgivning? i Förhandlingarna vid det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15–17 augusti 2002. Del 1, 2002, s. 399–416

Ola Wiklund och Alexander Gottsén, När juridik blir politik i Lag & Avtal 2002 nr 2 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2001 nr 76.

Ann Numhauser-Henning, Arbetsrätt och funktionshinder i Arbetsliv och funktionshinder (red. Malena Sjöberg), 2002, s. 112–123

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Jens Kristiansen, Lønfastsættelse ved domstolene? – Nogle overvejelser i anledning af Højesterets dom af 27. juni 2002 om domstolsprøvelse af et overenskomstbaseret lønkrav i UfR B 2002 s. 448–456

Ruth Nielsen, Implementation of EC Directives in Denmark i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2002 s. 459–478

Ruth Nielsen, Rätt att inte fråga EG i Lag & Avtal 2002 nr 1

Wiweka Warnling-Nerep, ”Påtvingat kroppsligt ingrepp” (RF 2:6) och JO:s rättsvägledande funktion i FT 2002 s. 19–42

Tamara K. Hervey, EC Law on Justifications for Sex Discrimination in Working Life i Labour Law Congress 2002, 2002

Gabriella Sebardt, Lär av omställningsavtalen i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 7

Karin Lundström, Marknaden som skäl för löneskillnad i Lag & Avtal 2002 nr 5 s. 6

Hans Sundberg, Lönegarantidirektivets tillämpning i Sverige i Europarättslig tidskrift 2002 s. 113–123

Ulla B. Neergaard, Kollektiv arbejdsret og den europæiske state action doktrin i Skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten (red. Jens Fejø och Ruth Nielsen), 2002, s. 63–74

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Lynn M. Roseberry, Equal Rights and Discrimination Law in Scandinavia i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 215–256

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Ingemar Hamskär och Göran Söderlöf, Ta tillvara parternas kunskap i Lag & Avtal 2002 nr 9 s. 8

Lotta Lerwall, Dags att förnya synen på begreppet ”könsdiskriminering” i FT 2002 s. 113–135

Ruth Nielsen, Anmälan av Mats Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund – En alternativrättslig studie, 1999 i TfR 2002 s. 791–793

Anmälan av :
Mats Glavå; Arbetsbrist och kravet på saklig grund – En alternativrättslig studie, 1999.

Kurt Junesjö, Distansarbete, datorer, integritet – Handbok för anställda, andra upplagan 2002

Förlag : LO, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2000.

Ingemar Hamskär och Erland Olauson, Kollektivavtal kan värnas av parterna i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 6–7

Síofra O’Leary, Employment Law at the European Court of Justice – Judicial Structures, Policies and Processes, 2002

Förlag : Hart, Oxford.

Anmäld av :
Niklas Bruun i EU & arbetsrätt 2003 nr 2 s. 7.
Ronnie Eklund i Europarättslig tidskrift 2004 s. 327–336.

Ruth Nielsen, Avhandling om gränsdragningen mellan arbetsrätt och konkurrensrätt i EU & arbetsrätt 2002 nr 2 s. 8

Anmälan av :
Per Norberg; Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan markandsrättsliga värden och sociala värden, 2002.

Tore Sigeman, Employment Protection in Scandinavian Law i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 257–275

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Ingemar Hamskär, Svagt skydd för integritet i Lag & Avtal 2002 nr 3 s. 4

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2002 ( 57 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 137 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en skiljeklausul i ett kollektivavtal som arbetsgivaren var bunden av kommit att utgöra avtalsinnehåll i ett anställningsavtal mellan arbetsgivaren och en arbetstagare som inte tillhörde den kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationen.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 137

Parter ( Privata sektorn ) : Bankaktiebolaget JP Nordiska & DIK-förbundet

Ombud : Anders Elmér & Anders Lindow

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Dag Ekman, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Peter Ander (skiljaktig), Jarl Karlsson och Lars E. Rabenius.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 136 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt kollektivavtalet Kyrkans AB 2000 utgår tillägg för obekväm arbetstid för den som utfört arbete på sådan tid. En präst inom Svenska kyrkan med en veckoarbetstid om 40 timmar har ålagts av sin arbetsgivare att arbeta lördag t.o.m. onsdag och att ha sina arbetsfria dagar förlagda till torsdag och fredag. Arbetsgivaren har gjort gällande att arbetstagaren endast har rätt att få ob-tillägg för det arbete som utförts enligt den fastställda predikoturen. Arbetstagaren har av domstolen ansetts berättigad till tillägg för obekväm arbetstid även för förberedelsetid och skrivtid som han nedlagt under obekväm arbetstid. Vidare har en överenskommelse som träffats mellan de centrala parterna inte ansetts medföra att arbetstagaren inte skulle vara berättigad till ob-tillägg för det arbete som han utfört.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 136

Parter ( Privata sektorn ) : Danderyds församling & Kyrkans Akademikerförbund & Svenska kyrkans Församlingsförbund

Ombud : Gunnar Bergström & Robert Svec

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Karin Isacsson, Ola Bengtson, Ulf Perbeck, Margareta Zandén och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 134 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsledare i tunnelbanan har omplacerats till arbete som trafikvärd. Fråga om arbetsgivaren därigenom skilt arbetstagaren från dennes anställning och – när denna fråga besvarats nekande – om beslutet om omplacering kan underkastas rättslig prövning samt om beslutet stred mot god sed på arbetsmarknaden.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 134

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Connex Tunnelbanan Aktiebolag & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Lars Sydolf & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Jan-Åke Porsgren. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 128 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare som bedriver verksamhet med marknadsundersökningar genom telefonintervjuer avsåg att anställa ytterligare personal. Ett telefonsamtal med en av de arbetssökande ledde till att rekryteringen av denne avbröts. I tvist huruvida arbetsgivaren har gjort sig skyldig till etnisk diskriminering har ansetts att det var arbetsgivaren som genom vad som inträffade under telefonsamtalet föranledde att rekryteringen avbröts. Vidare har ansetts antagligt att arbetsgivarens ställningstagande till en del berodde på att den arbetssökande enligt arbetsgivarens uppfattning inte uppfyllde ett krav på att den anställde skall kunna tala tydlig svenska. Inför domstolen har arbetsgivaren dock inte gjort gällande att den arbetssökande inte uppfyllde ett sådant krav. Arbetsgivaren har ansetts skyldig att utge allmänt skadestånd på grund av etnisk diskriminering.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 128

Lagrum : 8 §, 9 § och 10 § lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : GfK Sverige Aktiebolag & Ombudsmannen mot etnisk diskriminering & Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund

Ombud : Birgitta Lind & Per-Niclas Aurell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Britt Angleryd, Bengt Huldt, Ola Bengtson, Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Kvarnsjö

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 126 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare vid en statlig myndighet fick besked om att på grund av arbetsbrist skulle hennes tidsbegränsade anställning inte komma att fortsätta och blev därvid underrättad om att hon hade företrädesrätt till återanställning under viss tid. Efter det att andra anställts under denna tid väckte hon talan mot arbetsgivaren och yrkade skadestånd under påstående att brott mot hennes företrädesrätt hade skett. Fråga om arbetstvistlagen skall tillämpas på en sådan talan.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 126

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 1 kap. 2 § andra stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : S.G. & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ombud : Jöran Gundmark & Mats Edsgården

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Göran Gräslund och Birgitta Kihlberg. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 122 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En provanställd ställningsbyggare underrättades om att anställningen skulle upphöra i förtid vid en viss tidpunkt. Arbetstagaren har därefter inom den ursprungligen avtalade prövotiden utfört arbete åt arbetsgivaren, som senare före prövotidens utgång avbröt anställningen. Fråga huruvida arbetsgivaren därvid avskedat arbetstagaren från en anställning tills vidare.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 122

Lagrum : 4 §, 6 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : GP Ställningar Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gunnar Blomberg & Mats Borgström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Per Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Charlott Richardson, Kent Johansson, Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Leif Åkerblom. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Kvarnsjö

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 121 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En rektor har på förfrågan gjort negativa uttalanden om en lärare vid ett samtal med rektorn på en annan skola, där läraren sökt anställning. Uttalandena har inte ansetts utgöra förtal. Inte heller har uttalandena ansetts utgöra fel eller försummelse av rektorn. En skadeståndstalan mot kommunen grundad på 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen har därför avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 121

Lagrum : 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) | 3 kap. 1 § och 2 § skadeståndslagen (1972:207)

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : C.E. & Stockholms stad

Ombud : Jan Gedeborg & Mats Björkenfeldt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Charlott Richardson, Anders Hagman, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Kvarnsjö

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 115 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som arbetat hos ett redovisningsföretag som självständig handläggare hade i sitt anställningsavtal en konkurrensklausul. Fråga om arbetstagaren i samband med att anställningen avslutades brutit mot konkurrensklausulen, om åtagandet enligt klausulen kan anses oskäligt och om det finns skäl att jämka klausulen. Även fråga om arbetstagaren under anställningstiden brutit mot anställningsavtalet genom att otillbörligt konkurrera med företaget och därför blivit skyldig att ersätta företaget för den skada som kan visas ha uppkommit som en följd av handlandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 115

Lagrum : 36 § och 38 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Gourimeko Företagskonsult Handelsbolag & L.L. & Tirfing Redovisning-Administration-Strategi Aktiebolag

Ombud : Ola Brinnen & Olof Nyström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Christer Måhl, Peter Ander, Ola Bengtson, Lilian Hindersson och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har fått kännedom om att en provanställd kvinna anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier av sin närmaste chef. Fråga huruvida arbetsgivaren har uppfyllt sin skyldighet enligt 22 a § jämställdhetslagen att utreda de uppgivna trakasserierna och vidta de åtgärder som skäligen kunde krävas för att förhindra fortsatta sexuella trakasserier. Vidare fråga om arbetsgivaren har åsidosatt jämställdhetslagen eller grunderna för anställningsskyddslagen genom att inte låta kvinnans provanställning övergå i en tillsvidareanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 102

Lagrum : 22 §, 22 a § och 27 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Casino Cosmopol Aktiebolag & Sif

Ombud : Lars Sydolf & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Karin Isacsson, Peter Ander, Anders Hagman, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lars-Erik Klason. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 99 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om preskription har inträtt beträffande viss skadeståndstalan och om preskriptionsinvändning, som gjordes vid lokal förhandling, kan anses ha gjorts i rätt tid.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 99

Parter ( Privata sektorn ) : Ångermanälvens Vattenregleringsföretag & Sif & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Helena Hedlund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Karin Isacsson, Charlott Richardson, Anders Hagman, Ulrika Värnskog och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 98 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

På en fabrik som tillverkar säkerhetsutrustning till bilar inträffade en olycka, varvid en arbetstagare skadades. Tillverkningsarbetet på olycksplatsen upphörde omedelbart och arbetsgivaren vidtog vissa reparationsåtgärder, varefter arbetet återupptogs. Tvist har uppstått i fråga om arbetsgivaren i samband härmed har hindrat huvudskyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter. Avgörande för den frågan har varit huruvida det kan anses visat i målet att huvudskyddsombudet med stöd av 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen avbrutit arbetet i fråga.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 98

Lagrum : 6 kap. 7 §, 10 § och 11 § arbetsmiljölagen (1977:1160) | 3 § och 10 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Autoliv Hammarverken Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ombud : Hans Lindberg & Henric Ask

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren, Lotta Kärger (förhandlaren i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Maud Jansson (skiljaktig) och Bo Almgren (skiljaktig).
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 92 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare som vikarierade som obehörig lärare enligt bestämmelsen i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen övergått till en tillsvidareanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 92

Lagrum : 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Gotlands kommun & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Gunnar Bergström & Martin Wästfelt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 90 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En professor vid Göteborgs universitet träffade ett avtal med universitetet om tjänstledighet. Fråga om avtalet innebar att tjänstledigheten skulle pågå ända fram till dess professorn uppnått pensionsåldern eller om avtalet gällde tills vidare och professorn därför ensidigt kunnat avbryta tjänstledigheten efter skälig uppsägningstid.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 90

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom Sveriges Läkarförbund & Staten genom Göteborgs universitet

Ombud : Jan Schöldström & Sven Lindvall

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Christian von Szalay (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Annika Borg. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om styrelsen för en förening, vars verksamhet bedrivs utifrån antroposofisk grund, kan anses ha skilt en arbetstagare, medarbetare, från dennes anställning genom att omplacera denne till nya arbetsuppgifter. I tvisten aktualiseras vissa bestämmelser i ett kollektivavtal mellan Huvudmannaförbundet för antroposofiskt orienterade verksamheter och Medarbetareförbundet för antroposofiskt orienterade medarbetare.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 89

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Ensjöholm & Huvudmannaförbundet & Norrköpings Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ombud : John Norder & Lars Lindman-Backius

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Enligt ett kollektivavtal för piloter i ett bolag skall före varje trafikprograms ikraftträdande en slingkommitté upprätta principiella flygprogram för besättningen. Fråga om ett flygbolag sedan detta skett gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att genomföra vissa ändringar utan att dessförinnan ta upp dessa i slingkommittén.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 88

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Skyways Express Aktiebolag & Svensk Pilotförening

Ombud : Ann-Charlotte Nordenström & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Gunilla Upmark, Peter Ander, Göran Söderlöf, Jan Sjölin och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 87 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida musiker inom Försvarsmakten till arbetsgivaren har överlåtit sina s.k. närstående rättigheter enligt 45 § upphovsrättslagen avseende videoinspelning av ett framträdande där musikerna medverkade.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 87

Lagrum : 45 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Parter ( Statliga sektorn ) : Försvarsförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Gunnar Jonason & Mattias Erdös & Staffan Michelson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Claes-Göran Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Charlott Richardson, Ola Bengtson, Stina Nilsen och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Kvarnsjö

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 85 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

En städare avskedades från sin anställning sedan arbetsgivaren funnit att ett stort antal samtal, varav flera timslånga, hade ringts till städarens mobiltelefon från telefoner hos ett företag, vid vilket denne städade. Bonus i form av samtalstid hade därvid tillförts det kontantkort som städarens mobiltelefon var utrustad med. Fråga om det var städaren själv, alternativt någon som städaren förmått därtill, som ringt dessa samtal och om grund för avskedande förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 85

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Fastighetsanställdas Förbund & Sodexho Clean Aktiebolag

Ombud : Lars Bäckström & Solveig Sörlien

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Marianne Jenryd, Ingemar Källberg, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Stina Nilsen och Leif Åkerblom. Enhälligt.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 84 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om förutsättningar förelegat för interimistiskt förordnande om arbetstidsförläggning sedan vissa arbetstagare, med hänvisning till att deras resp. fackliga organisation utövat tolkningsföreträde, inte accepterat ett arbetstidsschema innefattande viss kvällstjänstgöring.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 84

Lagrum : 69 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund & Norrbottens läns landsting & Sveriges Psykologförbund

Ombud : Lars Åström & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Inger Mattsson Kasserud och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 83 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av ett vårdbiträde inom hemtjänsten som påstås ha stulit pengar från en vårdtagare. I målet uppkommer frågan om artikel 6 punkt 2 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna innebär att Arbetsdomstolen vid sin prövning av det berättigade i avskedandet är bunden av den lagakraftägande brottmålsdom genom vilken vårdbiträdet frikänts från åtal avseende samma gärningar som arbetsgivaren lagt henne till last.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 83

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Uddevalla kommun

Ombud : Bo Ericson & Margaretha Sandberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Siv Kimbré, Björn Müntzing, Agnes Günther, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 80 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som dömts för barnpornografibrott.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 80

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ombud : Eva Lindahl & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Ingemar Källberg, Peter Ander, Ola Bengtson, Håkan Meijer (tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 78 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om disciplinansvar för en överste som beslutat om löneförhöjning för en överstelöjtnant, vilket enligt arbetsgivaren, Försvarsmakten, gjorts utan föreskrivet samråd med Högkvarteret och i strid med en policy angående lönesättning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 78

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Officersförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Gunnar Jonason & Lars P Merkel

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Charlott Richardson, Ola Bengtson, Barbro Palmerlund och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 75 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

I samband med nedläggningen av en avdelning på ett företag blir åtta arbetstagare uppsagda på grund av arbetsbrist. Det är ostridigt att det vid uppsägningstillfället finns tre lediga heltidsbefattningar och en ledig befattning på halvtid. – Fråga om företaget fullgjort sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § anställningsskyddslagen genom att vid ett stormöte informera arbetstagarna om de lediga befattningarna och uppmana dem att söka dessa. Även fråga om turordningsbrott och om arbetstagarna haft tillräckliga kvalifikationer för arbete som utförs av arbetstagare med kortare anställningstid än de i målet berörda arbetstagarna. Dessutom fråga om arbetstagarna gjort vad som skäligen kan krävas för att minska den ekonomiska skadan.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 75

Lagrum : 7 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsföretagen & Samfood & Co Aktiebolag & Sif

Ombud : Pia Wiséen Wernblom & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Per Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Peter Ander, Anders Hagman, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Kvarnsjö

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 72 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en skiljeklausul kommit att utgöra avtalsinnehåll mellan parterna i ett anställningsförhållande och om en tillämpning av klausulen i en tvist mellan parterna är oskälig.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 72

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : P.K. & Silverskäret Fondkommission Aktiebolag

Ombud : Claes G Bjursén & Johan Linder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Margit Strandberg, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Anders Tiderman och Sven Kinnander (f.d. direktören i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal, ett s.k. övergångsavtal, reglerades vad som skulle gälla för den personal som övergick från SJ till ett bolag när detta tog över SJ:s färjeverksamhet. En befälhavare som vid övergången tjänstgjorde på en av de färjor som togs över av bolaget blev sedermera på grund av arbetsbrist omplacerad till andra färjor. Den färja där han var placerad vid tidpunkten för övergången skulle enligt övergångsavtalet inplaceras i fartygsgrupp 14. De färjor vid vilka befälhavaren arbetade efter omplaceringen var inplacerade i lägre fartygsgrupper. Fråga om befälhavaren enligt övergångsavtalet och sitt eget anställningsavtal är berättigad att i lönehänseende fortsätta att vara placerad i fartygsgrupp 14 även efter omplaceringarna.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 70

Parter ( Privata sektorn ) : Scandlines Aktiebolag & Sjöfartens Arbetsgivareförbund & Sveriges Fartygsbefälsförening

Ombud : Gert Grönstedt & Lena Jónsson Engström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman, Palle Landin, Rolf Hugert, Anders Sandgren, Lars E. Rabenius och Annika Borg. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 68 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om förutsättningar i visst fall för att tillämpa bestämmelsen i 5 a § anställningsskyddslagen om överenskommen visstidsanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 68

Lagrum : 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.F. & SACO (Sveriges akademikers centralorganisation)

Ombud : Lars Viklund & Sten Åke Zethræus

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Klas Lohmander (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Anders Tiderman och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :