Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Årsarkiv:

Arbetsdomstolens domar 2005

( 60 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan » Gå direkt till listan )

Antal refererade avgöranden per år sedan 1993

Genomsnitt : 57 st. per år
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med skiljaktig mening 2005 : 15,0% ( 9 / 60 st. )

Andel avgöranden med skiljaktig mening per år sedan 1993

Genomsnitt : 17,5%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med tillfälliga ersättare 2005 : 63,3% ( 38 / 60 st. )

Andel avgöranden med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Genomsnitt : 49,2%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel överklagade mål 2005 : 18,3% ( 11 / 60 st. )

Andel överklagade mål per år sedan 1993

Genomsnitt : 22,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Ändringsfrekvens 2005 : 45,5% ( 5 / 11 st. )

 

Ändringsfrekvens per år sedan 1993

Genomsnitt : 54,4%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter 2005 : 40,3%

Andel kvinnliga ledamöter per år sedan 1993

Genomsnitt : 35,8%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med kvinnlig majoritet 2005 : 23,3% ( 14 / 60 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden sedan 1993 : 22,2%

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande 2005 : 4 st.

Antal ogiltigförklaringar per år sedan 1993

Genomsnitt : 4,6 st.
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader 2005 : 368 240 kr (i AD 2005 nr 77)

Utdömda rättegångskostnader i alla direktstämda mål 2005 totalt : 5 207 281 kr

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande 2005 : 127 007 kr | Median : 116 816 kr

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Underinstanser 2005 :

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Ordföranden i Arbetsdomstolen 2005 ( 5 st.  3  2  ) (antal refererade avgöranden)
Ledamöter i Arbetsdomstolen 2005
106 st.
47  (44%)
59  (56%)
Vice ordföranden
21 st.
(29%)
12  (71%)
”Tredje män”
13 st.
(41%)
(59%)
Arbetsgivarledamöter
31 st.
13  (36%)
18  (64%)
Arbetstagarledamöter
37 st.
15  (35%)
22  (65%)
Ordinarie ledamöter
24 st.
11  (46%)
13  (54%)
Tillfälliga ersättare
27 st.
11  (33%)
16  (67%)
Skiljaktiga ledamöter
15 st.
(33%)
10  (67%)
Sekreterare i Arbetsdomstolen 2005
14 st.
12  (85%)
(15%)
Parter i Arbetsdomstolen 2005
131 st.
Privata sektorn : 48 avgöranden ( 80% )
Kommunala sektorn : 6 avgöranden ( 10% )
Statliga sektorn : 6 avgöranden ( 10% )
Ombud i Arbetsdomstolen 2005
92 st.
31  (25%)
61  (49%.)

Arbetsrättslig litteratur 2005 ( 142 st. )

Annamaria Westregård, Drogtester på den offentliga sektorn – är de genomförbara med stöd av arbetsledningsrätten? i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 653–673

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Kent Brorsson, Osakligt om flexibilitet och företagsnedläggelse i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 41

Jens Kristiansen, Anmälan av Ole Hasselbalch, Lærebog i ansættelseret & personaljura, 2004 i UfR B 2005 s. 185–186

Anmälan av :
Ole Hasselbalch; Lærebog i ansættelseret & personaljura, 2004.

Erik Danhard, Lön i företagsrekonstruktion – Om lönegaranti m.m. vid företagsrekonstruktion, 2005

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anders Hult, Sussanne Lundberg och Martin Wästfelt, Skyddet mot diskriminering måste komma alla till godo i Lag & Avtal 2005 nr 6 s. 38

Sören Öman, Yttrandefrihet i arbetslivet i Sverige i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 135–143

Sören Öman, Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap [ Arbetslivsrapport Vol. 29 ], 2005

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetslivsrapport 2005:29. 29 sid.

Ronnie Eklund, Gender aspects in Filipino Labor Law i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 131–190

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Dan Holke och Ingemar Hamskär, EG-rätten förbjuder inte fackliga stridsåtgärder i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 40

Kent Brorsson, Det krävs ökad flexibilitet för att jobben ska stanna i Lag & Avtal 2005 nr 3 s. 23

Jørgen Rønnow Bruun, Ferieloven med kommentarer, andra upplagan 2005

Förlag : LO, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 2001.

Bill W. Dufwa, Channeling in Tort Law i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 91–109

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Örjan Edström, Employment Protection at Dismissals in the Knowledge-based Society – Patronizing Core Workers? i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 111–130

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Jens Kristiansen, Aftaler om fratræden i det offentlige i Advokaten (dk) 2005 nr 2 s. 63–67

Jens Kristiansen, Anmälan av Mia Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext, 2004 i UfR B 2005 s. 223–224

Anmälan av :
Mia Rönnmar; Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext, 2004.

Jens Kristiansen, Det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb i personalesager i UfR B 2005 s. 214–221

Tore Sigeman, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt i Europarättslig tidskrift 2005 s. 465–495

Anteckningar :
Kommentar av Per Norberg i Europarättslig tidskrift 2006 s. 117–120.

Bob Hepple, Labour Laws and Global Trade, 2005

Förlag : Hart, Oxford.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2005 nr 3 s. 8.

Anders von Koskull, Finland – En etyd i tre satser i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 93–106

Ole Hasselbalch, Arbejdsrettens systematik og fremstillingsmetode i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 297–319

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Henning Jakhelln, Ny arbeidsmiljølov i Lov og Rett 2005 s. 513–514

Mette Langborg Christiansen, Ansættelsesretlige emner i insolvensretten, 2005

Förlag : Nyt Juridisk Forlag, København.

Erik C. Aagaard, Om uttrykket ”endringsoppsigelser” i Arbeidsrett 2005 s. 232–236

Erik C. Aagaard, Lovreguleringen om adgangen til varsling – noen spørsmål i Arbeidsrett 2005 s. 189–192

Lars Gorton, Good Faith (Loyalty) in Contractual Relations i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 249–284

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Kent Källström, Ett standardverk för svensk arbetsrätt i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 42

Anmälan av :
Bernard Johann Mulder; Anställningen vid verksamhetsövergång, 2004.

Tadeshi Hanami, Nothing Fails like Failure – Trade Unionism in Japan i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 285–295

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Lone L. Hansen, Dansk eller fremmed ret i ansættelsen – Ansættelsesrettens internationale lovvalgsspørgsmål, 2005

Förlag : Gjellerup.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2006 s. 91–92.

Eli Mette Jarbo, Anmälan av Jan Fougner, Tron Sundet, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Mette Jenssen, Merete Bårdsen, Bjørn Jacobsen: Kollektiv arbeidsrett, 2004 i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 132–133

Anmälan av :
Jan Fougner, Tron Sundet, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Mette Jenssen, Merete Bårdsen, Bjørn Jacobsen: Kollektiv arbeidsrett, 2004.

Gunnar Karnell, Upphovsrättsligt skäliga vederlag – i friköp m.m., internationellt, europeiskt och i svenska Högsta domstolen i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 361–374

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Staffan Ingmanson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU [ Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 11 ], 2005

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i Europarättslig tidskrift 2006 s. 421–427.

Lena Maier, Utstationering av arbetstagare och det svenska kollektivavtalssystemet – En rättslig analys, 2005

Förlag : Saco.

Svante Nycander, Tre förslag som värnar den svenska modellen i Lag & Avtal 2005 nr 6 s. 36

Ole Hasselbalch, Informations- og samrådsloven med kommentarer, 2005

Förlag : Thomson/GadJura, København.

Anmäld av :
Mette Klingsten i UfR B 2006 s. 90–91.

Denis Frank, Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen – En studie av invandringspolitiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 1960–1972, 2005

Förlag : Växjö University Press, Växjö.

Jan Fougner och Åshild Eikenes Lien, Praksis vedrørende etterlønnsavtaler i Arbeidsrett 2005 s. 132–136

Kishio Hobara, Some Issues Concerning Workmen’s Accident Compensation Insurance in Japan i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 321–360

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Kerstin Ahlberg, EU-perspektiv och komparativ arbetsrätt i intressant festskrift i EU & arbetsrätt 2005 nr 4 s. 8

Anmälan av :
Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck, 2005.

Svante Nycander, Turordningsavtalen skyddar föreningsrätten i Lag & Avtal 2005 nr 4 s. 39

Kent Källström, Proportionalitetsprincipen i svensk arbetsrätt i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 391–402

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Sugeno Kazu, The Birth of Labor Tribunal System in Japan – A Synthesis of Labor-Law Reform and Judicial Reform i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 573–586

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Jaan Kolk, Målet mellan Frankrike och kommissionen påverkar i Lag & Avtal 2005 nr 3 s. 39

Lars Gellner och Lars Sydolf, Tvistelösning i arbetsrätten – Förhandling och process, 2005

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Hans Stark i Lag & Avtal 2005 nr 9 s. 42.

Niklas Bruun, Anmälan av Catherine Barnard, Simon Deakin & Gillian S. Morris (red.), The Future of Labour Law – Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC, 2004 i EU & arbetsrätt 2005 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Catherine Barnard & Simon Deakin & Gillian S. Morris (red.); The Future of Labour Law – Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC, 2004.

Lars Kokkvold, Sykdomsfravær som oppsigelsesgrunn etter at verneperioden i arbeidsmiljøloven § 64 utløpt i Arbeidsrett 2005 s. 44–55

Tore Sigeman, Anteckningar till Arbetsdomstolens beslut 2005 nr 49 i Seminarium den 9 maj 2005 i seminarieserien Action Jean Monne, 2005

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2005 nr 49.
Kompletterande underlag till seminarium den 9 maj 2005 i seminarieserien Action Jean Monne.

Mette Klingsten, Grænseoverskridende arbejdskraft og internationale entrepriser i Forhandlingerne ved det 37. nordiske Juristmøde i Reykjavík 18.-20. august 2005, 2005, s. 117–130

Matthew W. Finkin och Albert J. Harno, Second Thought on a Restatement of Employment Law i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 191–208

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Asbjørn Kjønstad, Styringsretten i helsevesenet i Arbeidsrett 2005 s. 1–27

Niklas Bruun och Magnus Lundberg, Styrelserepresentation på undantag – Corporate Governance-debattens tysta reformprogram i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2005 nr 4 s. 217–234

Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Arbetsrätten i Sverige och Finland efter EU-inträdet i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 7–45

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Mats Glavå, 30 år med anställningsskydd – och med myter. En kritisk reflektion över anställningsskyddets utveckling i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 209–229

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Kirsten Ketscher, Etnisk ligebehandling, religionsfrihed og ligestilling mellem kvinder og mænd – Set i lyset af Føtex-sagen i UfR B 2005 s. 235–243

Alvin L. Goldman och William T. Lafferty, Is There a Principled Basis for Separating the Authority of a Works Council from the Authority of a Collective Bargaining Representative? i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 231–247

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Marit B. Frogner, ”Tilsigelsesavtaler” – kommentarer til Høyesteretts dom av 27. juni 2005 i Arbeidsrett 2005 s. 237–242

Reinhold Fahlbeck, Kumlien spårar arbetslydnaden i Lag & Avtal 2005 nr 7/8 s. 41

Anmälan av :
Mats Kumlien; Continuity and Contract – Historical Perspectives on the Employee’s Duty of Obedience in Swedish Labour Law, 2004.

Thomas Bull, Arbetsdomstolens opartiskhet och Europadomstolen i Europarättslig tidskrift 2005 s. 808–812

Anna Odhner, Sysselsättningsstrategin har haft effekt även om det går frustrerande långsamt i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 110–112

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Ruth Nielsen, EU’s rammedirektiv 2000/78/EF og gennemørelsen i Danmark – Særlig om værnet mot chikane – bevidbyrde, håndhævelse og sanktioner i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 72–92

Fumito Komiya, Reconsideration on Employment Termination Law in Japan i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 375–389

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Manfred Weiss, The Future of Employee Involvement in Company Boards in Germany i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 633–652

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Thomas Kihlberg, ”Din tur?” – Turordningsregler vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist – Vad gäller för lärare inom högskolan? [ SULFs skriftserie Vol. 28 ], 2005

Förlag : Sveriges universitetslärarförbund, Stockholm.

Carin Ulander-Wänman, Varslad, uppsagd, återanställd – Företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS i praktisk tillämpning [ IFAU Rapport Vol. 4 ], 2005

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2005:04.

Henrik Karl Nielsen, Ansættelsesbeviskrav i socialretten i Juristen 2005 nr 1 s. 17–21

Jari Hellsten, On Social and Economic Factors in the Developing European Labour Law – Reasoning on Collective Redundancies, Transfer of Undertakings and Converse Pyramids [ Arbetsliv i omvandling Vol. 11 ], 2005

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:11.

Ole Hasselbalch, EU-implementeringsoverenskomster og lønmodtageres personlige krav i UfR B 2005 s. 106–112

Mia Rönnmar, Kvalitativ flexibilitet trots kvantitativa brister i Lag & Avtal 2005 nr 2 s. 46

Pernille Bille Tvedt, Misligholdelse af funktionærkontrakter – Belysning af samspillet mellem obligationsretten og funktionærretten, 2005

Förlag : Thomson.

Anmäld av :
Torsten Iversen i UfR B 2006 s. 272–273.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2004 vid Aarhus Universitet.

Gerd Egede-Nissen, Bestemmelsene om fortrinnsrett i den nye arbeidsmiljøloven i Arbeidsrett 2005 s. 175–188

Ole Hasselbalch, Ytringsfriheden i ansættelsesforhold i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 115–134

Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Konkurranseklausuler og avgangsvederlag i Avtalslagen 90 år – Aktuell nordisk rättspraxis (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Eva Lindell-Frantz och Per Samuelsson), 2005, s. 195–204

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Byrial Rastad Bjørst, Ligeløn for job af samme værdi, 2005

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Niklas Bruun i Lag & Avtal 2005 nr 10 s. 41.
Kirsten Ketscher i UfR B 2006 s. 388–389.

Ole Hasselbalch, Saglighedskravet ved ledeksesrettens udøvelse i nordisk perspektiv i Arbeidsrett 2005 s. 28–42

Lars Sydolf, Förkorta uppsägningstvister med hjälp av snabbdomar i Lag & Avtal 2005 nr 4 s. 41

Anders Elmér och Martin Agell, Sverige kan inte kringgå direktivet med otillåtna krav i Lag & Avtal 2005 nr 2 s. 44

Heikki Halila, Arbetsfredspliktens subjektiva dimension och olika slags organisationsstrukturer i FJFT 2005 s. 478–487

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Roger Blanpain, Smoking and the Workplace – Rights and Obligations of Employers and Employees i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 43–63

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Henrik Boman och David Johnsson, En uppluckrad bevisbörda ger inte rättssäkerhet i Lag & Avtal 2005 nr 4 s. 40

Allan Larsson, För tidigt att avgöra vad sysselsättningsstrategin betytt i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 104–109

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Anders Sandgren, Verkstadsindustrin och förhandlingsformerna i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 487–514

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Sweden – Transition through collective bargaining i Collective Bargaining and Wages in Comparative Perspective – Germany, France, The Netherlands, Sweden and the United Kingdom [ Bulletin of Comparative Labour Relations Vol. 56 ] (red. Roger Blanpain), 2005, s. 117–143

Förlag : Kluwer Law International, The Hague.

Stein Evju, Virksomhetsoverdragelse og rettsvirkninger – Særlig om reservasjonsrett, tariffvilkår og endringer i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 1–91

Thomas Lindqvist och Robert Utterström, Byggnads har inte bara fackliga syften i Lag & Avtal 2005 nr 2 s. 43

Ole Hasselbalch, Ytringsfrihed, ansættelse og retssystemets grænser i Arbeidsrett 2005 s. 193–210

Eva Häussling och Philip Ismar, Svenska modellen har inte anspassats till EUs rörlighet i Lag & Avtal 2005 nr 3 s. 40–41

Hans Stark, Ett verktyg för de erfarna i Lag & Avtal 2005 nr 9 s. 42

Anmälan av :
Lars Gellner & Lars Sydolf; Tvistelösning i arbetsrätten – Förhandling och process, 2005.

Alexander De Becker, Offentlige arbejdsforhold i en juridisk usikker verden – ikke kun et dansk problem i Juristen 2005 s. 141–146

Cathrine Lilja Hansson, Skydd mot diskriminering i arbetslivet – trakasserier och bevisbörda i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 107–114

Jonas Malmberg, Bevisfrågor i den nya diskrimineringsrätten i Forhandlingerne ved det 37. nordiske Juristmøde i Reykjavík 18.-20. august 2005, 2005, s. 241–256

Cathrine Lilja Hansson, Först nu står vi vid vägskälet som kan leda till systemskifte i Arbetsrätten i Sverige och Finland efter EU-inträdet, Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 46–50

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Henrik Bengtsson och Johan Kahn, Företagshemligheter i domstolarnas praxis – del 2 i Ny Juridik 2005 nr 3 s. 7–41

Lone L. Hansen, Udstationerede lønmodtagere – er det hjemlandets eller værtslandets regler, der gælder? i UfR B 2005 s. 189–196

Jonas Malmberg, Två lärda framställningar om arbetsledningsrätten i EU & arbetsrätt 2005 nr 2 s. 8

Anmälan av :
Mats Kumlien; Continuity and Contract – Historical Perspectives on the Employee’s Duty of Obedience in Swedish Labour Law, 2004.
Mia Rönnmar; Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk rätt, 2004.

Einar Engh, Midlertidig ansettelse for et bestemt oppdrag i Arbeidsrett 2005 s. 170–174

Ruth Nielsen, Laerebog i arbejdsret, nionde upplagan 2005

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Per Jacobsen i UfR B 1985 s. 100–103 (1:a uppl.).
Boel Flodgren i TfR 1989 s. 60–62 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1984, 3:e uppl. 1990, 4:e uppl. 1992, 5:e uppl. 1994, 6:e uppl. 1996, 7:e uppl. 1998, 8:e uppl. 2001.

Rasmus Skovsgaard Haugaard, Sammenstødsproblemer inden for den offentlige arbejds- og ansættelsesret, 2005

Förlag : Aarhus Universitet.

Bo Rönngren, Inte bara defensivt arbete och skadekontroll i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 80–82

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Takashi Araki, Changing Employment Security in Japan Revisited i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 25–41

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Astrid Merethe Svele, Virkeområdet for de nye arbeidstidsreglene – arbeidstaker i ledende eller særlig uavhengig stilling i Arbeidsrett 2005 s. 159–169

Ulla Liukkunen, Norwegian International Labour Law and the European Integration – Some Observations i Arbeidsrett 2005 s. 211–217

Astrid Merethe Svele, Anmälan av Per Arne Larsen, Arbeidsmiljøloven – kommentarer – praksis – veiledning, 2004 i Arbeidsrett 2005 s. 56–59

Anmälan av :
Per Arne Larsen; Arbeidsmiljøloven – kommentarer – praksis – veiledning, 2004.

Lena Marcusson, Anställning i medborgarnas tjänst i Festskrift till Hans Ragnemalm (red. Göran Regner, Hans-Heinrich Vogel och Marianne Eliasson), 2005, s. 205–216

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ruth Nielsen, Den konstitutionella udvikling i EU-arbejdsretten i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 443–458

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Lena Svenæus, ADs hantering av EG-rätten har satt likalönsprincipen ur spel i Lag & Avtal 2005 nr 6 s. 37

Einar Mo, Anmälan av Henning Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 3. utgave 2004 i Arbeidsrett 2005 s. 243–251

Anmälan av :
Henning Jakhelln; Oversikt over arbeidsretten, 3. utgave 2004.

Stein Evju, Ufravikelighet – en kommentar i Arbeidsrett 2005 s. 137–139

Jonas Malmberg, Medryckande om globalisering och internationell arbetsrätt i EU & arbetsrätt 2005 nr 3 s. 8

Anmälan av :
Bob Hepple; Labour Laws and Global Trade, 2005.

Anders Sandgren, Kollektivavtalet används för att stänga ute konkurrens i Lag & Avtal 2005 nr 4 s. 42

Tron Sundet, Litt om rettsgebyrloven § 10 nr. 10 i Arbeidsrett 2005 s. 218–230

Jan Erik Dølvik, De nordiske arbeidslivspartene i EU – Europeisering, påvirkning og forsvar av de nasjonale avtaleregimene i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 51–79

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Lars Hartzell, Utvidgad informationsskyldighet i MBL i Advokaten 2005 nr 6 s. 25

Anders Sandgren, Ett syndikalistavtal hade räddat letterna i Lag & Avtal 2005 nr 2 s. 29

Bengt Lundell och Birgitta Nyström, Industrial Relations och den svenska arbetsrätten i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 403–415

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Lena Maier, Tjänstedirektivet, social dumpning och de nationella arbetsmarknadssystemen i Europarättslig tidskrift 2005 s. 729–750

Lotta Vahlne Westerhäll, Den svenska socialförsäkringen efter EU-inträdet i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 113–140

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Gunnar Göthberg, Jan Nordin och Göran Trogen, Arbetsrätt för arbetsgivare – Lagregler i praktiken, 2005

Förlag : Thomson fakta, Stockholm.

Anteckningar :
Utgiven 1981 i lösbladsutgåva under titeln: Arbetsrätt.

Ronnie Eklund, EG har inga regler om lön och stridsåtgärder i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 39

Vivian Storlund, Artistic Work – A Precursor of Work in IT Society i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 543–572

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Clyde W. Summers, Comparative Labor Law in America. Its Foibles, Functions and Future i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 587–600

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Finn Lænkholm och Asger Tue Pedersen, Aktieoptioner i ansættelsesforhold efter den seneste højsteretspraksis i UfR B 2005 s. 98–105

Axel Adlercreutz, Kollektivavtalet som avtalsform och avtalstyp i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 11–24

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Andrzej Świątkowski, Balance of Economic Weapons during Collective Labour Dispute (Doe Polish Labour Law Equate the Lockout with the Strike?) i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 601–614

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Lars Magnusson, En gemensam sysselsättningsstrategi för Europa – problem och framtidsutsikter i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 87–103

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Gudrun Holgersen, Noen hovedpunkter i EU-rettens regulering av vern mot diskriminering i arbeidslivet, med hovedvekt på trakassering i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 55–71

Dennis Töllborg, Twenty Years after – välkommen till Oceanien i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 615–631

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Lars Hartzell, Det är billigare att lägga ned i Sverige i Lag & Avtal 2005 nr 2 s. 45

Tore Sigeman, Från recption till ideologikritik – Om arbetsrättens doktrinhistoria i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 515–532

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Per Gunnar Edebalk, Sjuklön och sjukpenning – 1955 års sjukförsäkringsreform och sjuklönefrågan, 2005

Förlag : Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Annamaria Westregård, Ulric Hermansson och Olof Beck, En utvärdering av Försvarsmaktens drogpreventiva program, 2005

Förlag : Karolinska institutet, Stockholm.

Per Kaare Nedrum och Svein Aage Valen, Virksomhetsoverdragelse og pensjon i Arbeidsrett 2005 s. 140–158

Gabriella Sebardt, Redundancy and the Swedish Model – Swedish Collective Agreements on Employment Security in a National and International Context, 2005

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Silvana Sciarra i JT 2007–08 s. 218–222.

Sören Öman, Privat e-post på arbetet i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 685–708

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Sverker Rudeberg, Resultat och politiska realiteter styr arbetsgivarnas EU-engagemang i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 83–86

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Einar Østerdahl Poulsson, Virksomhetsoverføring – erververs undersøkelsesrett og -plikt – kjøpsrett og arbeidsrett i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 93–107

Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Finska och svenska arbetsdomstolar som arbetsrättsliga gemenskapsdomstolar i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 65–90

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Mona Næss, Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdagelser over landegrensene i Arbeidsrett 2005 s. 112–131

Bernard Johann Mulder, Överlåtelsedirektivet gav starkare anställningsskydd i EU & arbetsrätt 2005 nr 3 s. 7

Ronnie Eklund, Michaël Koch, Tore Sigeman, Jonas Malmberg, Lars Johan Eklund, Sören Öman, Lars Lunning, Reinhold Fahlbeck, Carina Gunnarsson, Inga Åkerlund, Per Olof Ekelöf och Johan Lind, Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund (red. Ronnie Eklund) [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VI ], andra upplagan 2005

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1979 av Hans Stark, Tore Sigeman, Edvard Nilsson, Håkan Torén, Olof Bergqvist, Lars Lunning, Johan Lind, Reinhold Fahlbeck, Åke Bouvin och Per Olof Ekelöf.

Göran Söderlöf och Tor Nitzelius, Vårdens arbetsmiljö – praktiska typfall, 2005

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Tuomas Pöysti, Anmälan, yttrandefrihet och lojalitetsplikt i arbetslivet i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 144–173

Einar Østerdahl Poulsson, Kjetterske tanker om ufravikelighetsprinsippet i Arbeidsrett 2005 s. 65–91

Hans Petter Graver, Konkurranseregler og valg av leverandør av kollektive tjenestepensjoner i Arbeidsrett 2005 s. 92–111

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2005 ( 60 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett företag i flygbranschen har i en arbetsbristsituation erbjudit ett antal övertaliga flygkaptener fortsatt anställning som flygstyrmän. Erbjudandena har accepterats av flygkaptenerna. Fråga om omplaceringarna har varit stridande mot det tillämpliga kollektivavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 130

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Malmö Aviation Aktiebolag & Svensk Pilotförening

Ombud : Erik Danhard & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Charlotte Abrahamsson, Ingrid Lyberg, Claes Frankhammar, Anders Sandgren, Inger Efraimsson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 126 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har annonserat ut en ledig anställning vid miljöförvaltningen. Fråga om en man av jugoslavisk härkomst blivit utsatt för etnisk diskriminering genom att han inte blev kallad till anställningsintervju. I målet är tvistigt vilket underlag som kommunen haft tillgång till för bedömningen av hans kvalifikationer.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 126

Lagrum : 8 § och 10 § lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Klippans kommun & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ombud : Björn-Erik Björck & Gunnar Bergström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Berndt Molin, Kerstin Brodowsky, Ylva Tengblad, Birgitta Kihlberg och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 124 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en lärare på en folkhögskola. Till stöd för avskedandet åberopades bl.a. att läraren skriftligen och muntligen med ett grovt språkbruk framfört kränkande påståenden och omdömen om bl.a. skolans rektor till folkhögskolans styrelse och personal. Fråga också om arbetsgivaren är skadeståndsskyldig eftersom beskedet om avskedande inte lämnats till arbetstagaren personligen eller i rekommenderat brev.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 124

Lagrum : 18 § och 20 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivaralliansen & Lärarnas Riksförbund & Nordiska Folkhögskolan

Ombud : Kristina Rollbäck & Sven Lindvall

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Lars Johan Eklund, Folke K. Larsson, Jan Nordin, Håkan Torngren, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 121 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan ett tidningsföretag och en lokal facklig organisation träffades en överenskommelse vilken innehöll bl.a. en bestämmelse om att företaget garanterade alla medlemmar i den fackliga organisationen arbete fram till uppnådd pensionsålder. I tvist rörande verkningarna av denna bestämmelse uppkommer i första hand fråga huruvida den med giltig verkan har kunnat sägas upp till upphörande. Sedan den frågan besvarats jakande uppkommer fråga huruvida bestämmelsen har influtit i de berörda arbetstagarnas enskilda anställningsavtal. Arbetsdomstolen har funnit att så ej har varit fallet.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 121

Lagrum : 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Grafiska Fackförbundet Mediafacket & Grafiska Personalklubben vid DN/Expressen & Kvällstidningen Expressen & Svenska Tidningsutgivareföreningen

Ombud : Bo Ericson & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman, Kerstin Brodowsky, Claes Frankhammar, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 117 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om fältarkeologer, som haft flera på varandra följande s.k. projektanställningar vid ett stadsmuseum, sedermera kommit att bli anställda tills vidare.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 117

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Kommunala sektorn ) : Arkeologsektionen av Göteborgs/Tanums Lokala Samorganisationer av SAC & Göteborgs kommun

Ombud : Christina Madfors & Mikael Grebelius

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Christer Måhl, Göran Trogen, Inger Mattsson Kasserud, Per Winberg och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 116 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation varslade om total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som arbetsgivarna utförde på vissa arbetsplatser. Fråga om arbetsgivarna i samband med denna stridsåtgärd i sin tur vidtagit en stridsåtgärd mot förbundet. Enligt förbundet har arbetsgivarna vidtagit stridsåtgärder genom att utestänga arbetstagare, som enligt förbundet inte omfattades av den av förbundet varslade arbetsnedläggelsen, från deras arbetsplatser och inte betala lön till dem för den tiden. I andra hand fråga om arbetsgivarna varit skyldiga att enligt kollektivavtalet betala lön, alternativt permitteringslön till arbetstagarna.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 116

Lagrum : 41 § och 45 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Bravida Nord Aktiebolag & Bravida Öst Aktiebolag & El & Industrimontage Svenska Aktiebolag & Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Elinstallatören S.S. Aktiebolag & Köpings Elektriska Affär Aktiebolag & NELAB Försäljnings Aktiebolag & R.Tu. med registrerade firman R:s Elektriska & Sigges El. Malå Aktiebolag & Skanska Electro Aktiebolag & Skellefteå Elektriska Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet & Umeå El och VVS Automatik Aktiebolag & YIT Building Systems Aktiebolag

Ombud : Kurt Junesjö & Mattias Landgren & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Mårten Holmström, Peter Ander, Elisabeth Bjar, Sven-Olof Arbestål (f.d. förhandlingschefen i SEKO - Facket för Service och Kommunikation; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En präst i Svenska kyrkan har blivit uppsagd av skäl hänförliga till hans personliga förhållanden. Sedan tvist uppkommit om uppsägningens giltighet avskedas prästen med hänvisning till händelser som inträffat efter uppsägningen. Såväl uppsägningen som avskedandet har av Arbetsdomstolen ansetts strida mot anställningsskyddslagen. Särskilt fråga om storleken av de allmänna skadestånden.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 115

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fackförbundet SKTF & Svenska kyrkans Församlingsförbund & Uppsala kyrkliga samfällighet

Ombud : Roger Gåvsten & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Britt Angleryd, Jan Nordin, Håkan Torngren, Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 111 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivarorganisation A haft skyldighet att på begäran av en arbetstagarorganisation träda i central tvisteförhandling rörande en uppsägningsfråga som berörde en arbetsgivare som nyligen trätt in i A och som fört lokal tvisteförhandling enligt ett kollektivavtal som varit gällande för arbetsgivaren på grund av tidigare medlemskap i arbetsgivarorganisationen B. Vid ställningstagandet till A:s förhandlingsskyldighet uppkommer särskilt frågan om arbetsgivaren vid den aktuella tidpunkten varit bunden av kollektivavtalet mellan arbetstagarorganisationen och A. Sedan denna fråga besvarats nekande har domstolen funnit att A inte har varit skyldig att träda i förhandling.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 111

Lagrum : 26 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Annett Olofsson & Jens Tillqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Catharina Nordlander (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Kurt Eriksson, Jan Nordin, Anders Hagman, Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 110 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder mot en arbetsgivare i förhållande till vilken organisationen inte är bunden av kollektivavtal. Arbetsgivaren är dock bunden av kollektivavtal med annan arbetstagarorganisation. Med anledning av en fredspliktsinvändning från arbetsgivarsidan yrkar arbetstagarorganisationen interimistisk prövning av de varslade stridsåtgärdernas tillåtlighet. Arbetsdomstolen har funnit att det inte finns något rättsligt hinder mot dessa stridsåtgärder.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 110

Lagrum : 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : ABB Power Technologies Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Anders Weihe & Bo Ericson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Lars Johan Eklund, Eva Plogeus, Rolf Hugert, Agnes Günther, Jörgen Andersson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i 18 § andra stycket anställningsskyddslagen. En arbetsgivare åberopar som grund för avskedande det förhållandet att arbetstagaren dömts för brott. Arbetstagarsidan gör gällande att tvåmånadersfristen skall beräknas med utgångspunkt från den dag då arbetsgivaren fick del av tingsrättens dom och arbetstagarens överklagande eftersom arbetstagaren erkänt de faktiska omständigheterna och endast överklagat tingsrättens dom i påföljdsdelen. Arbetsgivaren hävdar att fristen skall beräknas med utgångspunkt från den dag då hovrättens dom vann laga kraft eftersom det, enligt arbetsgivaren, var fråga om förnekad brottslighet och det funnits utrymme för att skuldfrågan i hovrätten skulle kunna komma i ett annat läge än i tingsrätten. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivaren har haft rätt att avvakta lagakraftvunnen dom i brottmålet. Slutsatsen blir därför att arbetsgivaren är oförhindrad att lägga den aktuella brottsligheten till grund för avskedandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 107

Lagrum : 18 § andra stycket och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 51 kap. 23 a § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ombud : Linn Sidén & Ullika Dalén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulrika Stenbeck Gustavson, Berndt Molin, Peter Jeppsson, Agnes Günther, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 105 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hos en arbetsgivare inom träindustrin har sedan många år lidit av alkoholism av sjukdomskaraktär. Fråga huruvida det har förelegat saklig grund för uppsägning av arbetstagaren mot bakgrund bl.a. av de rehabiliteringsåtgärder som arbetsgivaren vidtagit och av arbetstagarens arbetsförmåga.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 105

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget G.K. & Skogs- och Träfacket & Trä- och Möbelindustriförbundet

Ombud : Andreas Edenman & Anne Alfredson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Christer Måhl, Anders Sandgren, Anders Hagman, Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun annonserade efter en bygglovarkitekt. En sökande med annan etnisk bakgrund än svensk blev kallad till intervju men fick inte anställningen. Fråga om han blivit utsatt för direkt eller indirekt etnisk diskriminering på grund av det språkkrav som kommunen tillämpade.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 98

Lagrum : 8 §, 9 § och 10 § 1 lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning i dess lydelse före den 1 juli 2003

Parter ( Kommunala sektorn ) : Norrköpings kommun & Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Ombud : Birgitta Lind & Christina Madfors & Ellinor Gudmundsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Lars Dirke, Kurt Eriksson, Peter Jeppsson, Agnes Günther, Hans Wahlström (f.d. förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 97 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare som haft anställning vid en stormarknad. Arbetsdomstolen finner inte styrkt att arbetstagaren med uppsåt att tillägna sig varor på sätt arbetsgivarparterna påstått gjort sig skyldig till stöld men utrett att arbetstagaren inte iakttagit bolagets interna regler om personalköp och hemlåning av varor. Arbetsdomstolen finner att skäl för avskedande inte förelegat och att omständigheterna inte heller varit sådana att det skulle ha förelegat saklig grund för uppsägning. Även fråga om storleken av det allmänna skadeståndet.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 97

Lagrum : 7 §, 18 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bilema T.B. Aktiebolag & Handelsanställdas förbund & Svensk Handel

Ombud : Jonas Wiberg & Stefan Myrefelt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Hans Blyme, Folke K. Larsson, Charlott Richardson, Anders Hagman, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 92 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som är sysselsatt med arbete som drivs i kontinuerligt treskift, begärde att få förlägga sin föräldraledighet så att han skulle vara ledig måndag – fredag och arbeta i skiftlagen under lördagar och söndagar. Bolaget motsatte sig den begärda ledigheten. Fråga bl.a. om det skulle medföra en påtaglig störning i bolagets verksamhet att förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 92

Lagrum : 14 § föräldraledighetslagen (1995:584)

Parter ( Privata sektorn ) : AssiDomän Cartonboard Aktiebolag & Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Ombud : Andreas Edenman & Kirsi Piispanen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Claes-Göran Sundberg, Berndt Molin, Kerstin Brodowsky (skiljaktig), Anders Hagman, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Fackförbundet SKTF; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagarorganisations lokalavdelning vidtagit en olovlig stridsåtgärd riktad mot ett bolag i byggbranschen som anlitade polsk arbetskraft med F-skattsedel. Även fråga om lokalavdelningen gjort sig skyldig till förhandlingsvägran.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 88

Lagrum : 16 §, 38 §, 39 §, 41 § och 54 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Iso Team Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 12

Ombud : Alexander E. Broch & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Claes-Göran Sundberg, Gunilla Upmark, Charlott Richardson, Håkan Torngren, Ronny Wenngren och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 87 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Ett biltillverkningsföretag har nekat en kvinna anställning med hänvisning till att hon inte uppfyllde företagets krav på viss kroppslängd. Fråga om företaget härigenom gjort sig skyldigt till indirekt könsdiskriminering.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 87

Lagrum : 16 § och 17 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Teknikarbetsgivarna & Volvo Personvagnar Aktiebolag

Ombud : Anders Weihe & Anna Nordin

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund, Berndt Molin, Peter Ander, Anders Hagman, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 86 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning av en kriminalvårdare som dömts för narkotikabrott och dopningsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 86

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ombud : Bo Ericson & Gunilla Eriksson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman (skiljaktig), Inga Jerkeman, Gabriella Forssell, Elisabeth Bjar, Ronny Wenngren (skiljaktig) och Bo Almgren (skiljaktig).
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 85 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning. En arbetstagare har under en utlandstjänstgöring månatligen uppburit ett schabloniserat kostnadsbidrag. Arbetsgivaren har, sedan arbetstagaren återvänt till Sverige och anställningsvillkoren därmed omförhandlats innebärande bl.a. att kostnadsbidrag inte längre skulle utgå, fortsatt att under drygt tre och ett halvt års tid felaktigt betala ut nämnda ersättning till arbetstagaren. Sedan arbetsgivaren uppmärksammat förhållandena stoppades betalningarna och de felaktigt utbetalda ersättningarna, som då uppgick till totalt 417 986 kr, återbetalades. Enligt Arbetsdomstolen har det förelegat saklig grund för uppsägning eftersom arbetstagaren borde ha insett att han inte hade rätt till ersättningarna och det inte skäligen kunde krävas att arbetstagaren omplacerades till annat arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 85

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Sif & Teknikarbetsgivarna & Volvo Lastvagnar Aktiebolag

Ombud : Anna Nordin & Magnus Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Dag Ekman, Folke K. Larsson, Peter Ander, Anders Hagman, Maud Jansson (skiljaktig) och Karl-Erik Svensson (skiljaktig).
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 84 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Till byggnadsavtalet hör bl.a. ett avtal med särskilda bestämmelser för byggnadsföretag med speciell verksamhetsinriktning, S-avtalet. I tvist om tillämpning av avtalet uppkommer huvudsakligen följande frågor:

1. Får den fasta lönedelen vid lön i annan form enligt S-avtalet bestämmas till ett fast belopp per månad, eller skall den bestämmas som en timersättning?

2. Får lön i annan form enligt S-avtalet bestämmas individuellt mellan arbetsgivaren och en enskild arbetstagare?

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 84

Parter ( Privata sektorn ) : Interoc Specialföretag Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Ola Brinnen & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Bengt Huldt, Karl Olof Stenqvist, Gunilla Kevdal och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Karin Fiala

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om disciplinansvar för en handläggare på Försäkringskassan med anledning av att denne gjort obehöriga slagningar i Försäkringskassans datasystem.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 82

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Försäkringskassan

Ombud : Jenny Levander & Robert Lakatos

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Per Sundberg, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Ylva Tengblad, Gunilla Kevdal och Titti Sandqvist (ombudsmannen i Försäkringstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en skiljeklausul i ett kollektivavtal kommit att utgöra avtalsinnehåll mellan parterna i ett anställningsförhållande och om klausulen utgör ett rättegångshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 79

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Borås Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation & Föreningen Vårdföretagarna & Sjuhäradsbygdens Assistansservice Aktiebolag

Ombud : John Norder & Lars Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Marianne Jenryd, Britt Angleryd, Maria Nygren, Håkan Torngren, Jörgen Andersson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 78 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en präst. Påståenden bl.a. om att prästen låtit församlingen stå för kostnaderna för mat som inte kommit verksamheten till del och att hon gjort otillbörliga blomsterinköp samt ställt in gudstjänster utan giltiga skäl. Tillika fråga om vilka omständigheter som kan ligga till grund för prövningen av avskedandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 78

Lagrum : 18 § och 19 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hässleholms församling & Kyrkans Akademikerförbund & Svenska kyrkans Församlingsförbund

Ombud : Lennart Berggren & Linda Thomasson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman, Mårten Holmström, Tomas Weis (jur. kand. i Sveriges Byggindustrier; tillfällig ersättare), Agnes Günther, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 77 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft laglig grund för att avskeda en enhetschef vid kommunen. Enligt kommunen har grund för avskedande förelegat bl.a. med hänsyn till att arbetstagaren brutit mot lagen om offentlig upphandling vid handläggning av ett upphandlingsärende för kommunens räkning. Arbetsdomstolen finner att skäl för avskedande inte förelegat och att omständigheterna inte heller varit sådana att det skulle ha förelegat saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 77

Lagrum : 18 § och 19 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 4 § tredje stycket räntelagen (1975:635)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Ingenjörsförbundet & Östersunds kommun

Ombud : Christina Madfors & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Berndt Molin, Rolf Hugert, Agnes Günther, Inger Öhrn Karlsson och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Catrine Björkman

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 75 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Tillräckliga kvalifikationer? Fråga bl.a. om två montörer hade tillräckliga kunskaper i engelska språket för arbete som servicetekniker i ett företag som till stor del utför arbeten utomlands.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 75

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hedemora Diesel Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Bo Villner & Hans Lindberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Ingrid Lyberg, Charlott Richardson, Monica Johanson, Birgitta Kihlberg och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 72 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om saklig grund för uppsägning av en resesäljare som enligt arbetsgivaren inte följt vissa rutiner för kassaredovisning.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 72

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Viking Line Skandinavien Aktiebolag

Ombud : Rolf Greger Höglund & Ulrika Värnskog

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Christian von Szalay (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Kurt Eriksson, Jan Nordin, Håkan Torngren, Lennart Olovsson och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :