Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Årsarkiv:

Arbetsdomstolens domar 1995

( 82 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan » Gå direkt till listan )

Antal refererade avgöranden per år sedan 1993

Genomsnitt : 55 st. per år
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med skiljaktig mening 1995 : 20,7% ( 17 / 82 st. )

Andel avgöranden med skiljaktig mening per år sedan 1993

Genomsnitt : 17,3%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med tillfälliga ersättare 1995 : 37,8% ( 31 / 82 st. )

Andel avgöranden med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Genomsnitt : 49,1%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel överklagade mål 1995 : 23,2% ( 19 / 82 st. )

Andel överklagade mål per år sedan 1993

Genomsnitt : 23,2%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Ändringsfrekvens 1995 : 42,1% ( 8 / 19 st. )

 

Ändringsfrekvens per år sedan 1993

Genomsnitt : 55,5%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter 1995 : 22,7%

Andel kvinnliga ledamöter per år sedan 1993

Genomsnitt : 35,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med kvinnlig majoritet 1995 : 1,2% ( 1 / 95 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden sedan 1993 : 22,2%

Antal enkönade sammansättningar 1995 : Bara män : 14 st. | Bara kvinnor : 0 st.

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande 1995 : 10 st.

Antal ogiltigförklaringar per år sedan 1993

Genomsnitt : 4,5 st.
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader 1995 : 498 750 kr (i AD 1995 nr 108)

Utdömda rättegångskostnader i alla direktstämda mål 1995 totalt : 4 496 246 kr

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande 1995 : 86 466 kr | Median : 66 230 kr

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Underinstanser 1995 :

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Ordföranden i Arbetsdomstolen 1995 ( 5 st.  1  4  ) (antal refererade avgöranden)
Ledamöter i Arbetsdomstolen 1995
96 st.
27  (28%)
69  (72%)
Vice ordföranden
16 st.
(49%)
(51%)
”Tredje män”
14 st.
(67%)
(33%)
Arbetsgivarledamöter
26 st.
(6%)
21  (94%)
Arbetstagarledamöter
35 st.
(8%)
29  (92%)
Ordinarie ledamöter
32 st.
(19%)
26  (81%)
Tillfälliga ersättare
24 st.
(7%)
21  (93%)
Skiljaktiga ledamöter
18 st.
(7%)
16  (93%)
Sekreterare i Arbetsdomstolen 1995
14 st.
(56%)
(44%)
Parter i Arbetsdomstolen 1995
149 st.
Privata sektorn : 57 avgöranden ( 70% )
Kommunala sektorn : 16 avgöranden ( 20% )
Statliga sektorn : 9 avgöranden ( 11% )

Arbetsrättslig litteratur 1995 ( 53 st. )

Ruth Nielsen och Jørgen Rønnow Bruun, Afskedigelse på grund af graviditet m.v. i UfR B 1995 s. 104–109

Ruth Nielsen, Main-streaming af arbejdsretten i Juristen 1995 s. 105–113

Tore Modeen, Finlands nya statstjänstemannalag i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1995 s. 364370

Susanne Fransson, Vilken väg väljer arbetsdomstolen? i Lag & Avtal 1995 nr 8 s. 30

Anteckningar :
Ang. EG-regler om lönediskriminering.

Susanne Fransson, EU-anpassningen var inte tillräcklig i Lag & Avtal 1995 nr 1 s. 29

Anteckningar :
Debatt om införandet av företagsöverlåtelsedirektivet med Susanne Fransson i Lag & Avtal 1994 nr 8 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1995 nr 9 s. 29, Susanne Fransson i Lag & Avtal 1995 nr 1 s. 29, Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 2 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 29, Lars Sydolf i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 30 och Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 4 s. 29.

Reinhold Fahlbeck, Past, Present and Future Role of the Employment Contract in Labour Relations in Sweden i The Employment Contract in Transforming Labour Relations (red. Lammy Betten), 1995, s. 77–104

Förlag : Kluwer, The Hague.

Tomas Matsson, Användbar arbetsrättsöversikt för icke-experter i Advokaten 1995 nr 8 s. 26

Anmälan av :
Tore Sigeman; Arbetsrätten – En översikt av svensk rätt med europarätt.

Birgitta Nyström, Konfliktlösning på högsta nivå i Lag & Avtal 1995 nr 7 s. 30

Anmälan av :
Sven-Hugo Ryman; Staten som arbetsgivare – Ett problem med dubbla roller på högsta nivå, Lag & Avtals skriftserie 1995.

Lise Bergh, Dan Holke, Kurt Junesjö och Erland Olauson, Arbetsrätten och det nya Europa, 1995

Förlag : Tiden, Stockholm.

Anmäld av :
Lena Maier i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1995 s. 157–161.
Lars Sydolf i Lag & Avtal 1995 nr 9 s. 28.

Ola Åhman, Om säljarens köprättsliga ansvar för personalavgång i samband med överlåtelse av kunskapsföretag i Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv (red. Claes Sandgren), 1995

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anna Ekström, Förflyttning av konstitutorialanställda i Ny Juridik 1995 s. 72–87

Henrik Karl Nielsen, Folkeretlig normering af den aktive arbejdsmarkedspolitik i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1995 s. 303–328

Hans Elliot, Släktskap och närstående – En konkursrättslig-genealogisk studie i Advokaten 1995 nr 3 s. 12 ff.

Maria Fritz, Fri rörlighet för arbetstagare i Ny Juridik 1995 nr 2 s. 106–120

Henrik Zahle, Ytringsfrihed for privat ansatte i UfR B 1995 s. 361–369

Einar Mo, Grunnriss av den norske internasjonale arbeidsretten i TfR 1995 s. 924–972

Reinhold Fahlbeck, Hur skall förhandling föras? i Lag & Avtal 1995 nr 4 s. 29

Anteckningar :
Debatt om införandet av företagsöverlåtelsedirektivet med Susanne Fransson i Lag & Avtal 1994 nr 8 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1995 nr 9 s. 29, Susanne Fransson i Lag & Avtal 1995 nr 1 s. 29, Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 2 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 29, Lars Sydolf i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 30 och Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 4 s. 29.

Reinhold Fahlbeck, Employment Exchange and Hiring Out of Employees in Sweden i TfR 1995 s. 589–622

Henrik Karl Nielsen, Offentlige kontrakter og den internationale arbejdsret i Juristen 1995 s. 202–211

Reinhold Fahlbeck, Den svenska rätten skall vara EG-rätt i Lag & Avtal 1995 nr 2 s. 29

Anteckningar :
Debatt om införandet av företagsöverlåtelsedirektivet med Susanne Fransson i Lag & Avtal 1994 nr 8 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1995 nr 9 s. 29, Susanne Fransson i Lag & Avtal 1995 nr 1 s. 29, Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 2 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 29, Lars Sydolf i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 30 och Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 4 s. 29.

Reinhold Fahlbeck, Employee privacy in Sweden i Comparative Labor Law Journal 1995 nr 1 s. 139–174

Anteckningar :
En tidigare version publicerad i JT 1991/92 s. 41–62.

Anderz Andersson och Örjan Edström, Arbetsrätten, kapitel 4 i Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv (red. Claes Sandgren), 1995, s. 201–273

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Merete Preisler, Kollektive opsigelser – set i lyset af sygeplejerskekonflikten i UfR B 1995 s. 392–396

Peter Savin, Övergång av verksamhet i Advokaten 1995 nr 2 s. 12 ff.

Peer Schaumburg-Müller, Forligsmandsloven – Lov om mægling i arbejdsstridigheder kommenteret, 1995

Förlag : Nyt Juridisk Forlag, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1995 s. 239.

Thomas Kihlberg, Analysen saknas i Lag & Avtal 1995 nr 2 s. 30

Anmälan av :
Eskil Hinn & Lennart Aspegren; Statlig anställning – En lagkommentar och vägledning, 1994.

Niklas Bruun, Hur förnya arbetsrätten? i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1995 nr 2 s. 83–98

Sten Edlund och Birgitta Nyström, Arbetsrätt i förändring, 1995

Förlag : Nerenius & Santérus, Stockholm.

Anmäld av :
Weine Vedin i Lag & Avtal 1995 nr 4 s. 30.
Lars Lunning i SvJT 1995 s. 699–700.
Håkan Göransson i JT 1995/96 s. 180–182.

Sven-Hugo Ryman, Staten som arbetsgivare – Ett problem med dubbla roller på högsta nivå – En uppsats om medlingen i TCO-S-konflikten 1985 [ Lag & Avtals skriftserie ], 1995

Förlag : Lag & Avtal, Stockholm.

Anmäld av :
Birgitta Nyström i Lag & Avtal 1995 nr 7 s. 30.

Mats Dahl, Lex Britannia och social dumping i Ny Juridik 1995 nr 2 s. 59–91

Lea Rosa Phjola, Isabella Riska, Risto Vuorenrinne, Mårten Willamo, Tony Wingert och Maria Neovius, Den negativa föreningsfriheten i Människorättsdomstolens praxis i FJFT 1995 s. 383–403

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Lars Adam Rehof, Menneskeretlige krav til den arbejdsretlige procesordning i UfR B 1995 s. 49–57

Klaus Ewald Madsen, Kåre Mønsted och Nils Kjellegaard Jensen, Kollektiv overenskomst som (egnet) middel til implementering af EF-direktiver inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken i UfR B 1995 s. 337–346

Curt Riberdahl, Förtroendevalda och anställda i kommuner och landsting i FT 1995 s. 155–174

Jens Kristiansen, For dårlig retssikkerhed i det fagretlige system i Lov og Rett 1995 s. 28–30

Erik Werlauff, Udlicitering og lonmodtagere – lonmodtagernes retsstilling ved udlicitering af offentlige opgaver i UfR B 1995 s. 272–278

Niklas Bruun, Arbetsrätt, politik och domarvärderingar i Liv, arbejde og forvaltning (red. Peter Blume, Kirsten Ketscher och Steen Rønsholdt), 1995, s. 265–276

Förlag : GadJura, København.

Anteckningar :
Til Ole Krarup på 60 års dagen 17. marts 1995.

Antti Suviranta, Worker Privacy in Finland i Comparative Labor Law Journal 1995 nr 1 s. 45–60

Lars Sydolf, Facklig handbok fyller sitt syfte i Lag & Avtal 1995 nr 9 s. 28

Anmälan av :
Lise Bergh& Dan Holke & Kurt Junesjö & Erland Olauson; Arbetsrätten och det nya Europa.

Lars Sydolf, EG-anpassning in absurdum i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 30

Anteckningar :
Debatt om införandet av företagsöverlåtelsedirektivet med Susanne Fransson i Lag & Avtal 1994 nr 8 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1995 nr 9 s. 29, Susanne Fransson i Lag & Avtal 1995 nr 1 s. 29, Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 2 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 29, Lars Sydolf i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 30 och Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 4 s. 29.

Lars Lunning, Anmälan av Sten Edlund & Birgitta Nyström; Arbetsrätt i förändring i SvJT 1995 s. 699–700

Anmälan av :
Sten Edlund & Birgitta Nyström; Arbetsrätt i förändring.

Åke Bouvin och Sören Öman, MBL-förhandling duger som EG-överläggning i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 29

Anteckningar :
Debatt om införandet av företagsöverlåtelsedirektivet med Susanne Fransson i Lag & Avtal 1994 nr 8 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1995 nr 9 s. 29, Susanne Fransson i Lag & Avtal 1995 nr 1 s. 29, Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 2 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 29, Lars Sydolf i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 30 och Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 4 s. 29.

Lena Maier, Anmälan av Lise Bergh, Dan Holke, Kurt Junesjö & Erland Olauson; Arbetsrätten och det nya Europa och av Birgitta Nyström; EU och arbetsrätten i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1995 nr 2 s. 157–161

Förlag : Lena Maier heter numera Lena Maier Söderberg..

Anmälan av :
Lise Bergh & Dan Holke & Kurt Junesjö & Erland Olauson; Arbetsrätten och det nya Europa.
Birgitta Nyström; EU och arbetsrätten.

Ronnie Eklund, Contract Labour in Denmark, Finland, Norway and Sweden, 1995

Anteckningar :
Stencil.

Ole Krarup, Anmälan av Per Jacobsen; Kollektiv Arbejdsret, 5. reviderede udgave i UfR B 1995 s. 23–24

Anmälan av :
Per Jacobsen; Kollektiv Arbejdsret, 5. reviderede udgave.

Poul Johannessen, Fortsat tvivl om virksomhedsoverdragelseloven? i UfR B 1995 s. 141–143

Kurt Junesjö, Jakten på den perfekta arbetskraften – Om drogtester, gentester och andra medicinska tester i arbetslivet, 1995

Förlag : Åhnberg Förlag, Uppsala.

Ola Bengtson, Bra bok som kan göras bättre i Lag & Avtal 1995 nr 1 s. 30

Anmälan av :
Anderz Andersson & Lars Bejstam & Örjan Edström & Lars Zanderin; Kommunal arbetsrätt, 1994.

Kurt Junesjö, En ny arbetsrätt – Tankar och förslag, 1995

Förlag : LO, Stockholm.

Brian Bercusson, The Collective Labour Law of the European Union i European Law Journal 1995 s. 157–179

Jan Tormod Dege, Arbeidsgivers styringsrett – Band I Ytre rammevilkår og arbeidsavtalen, 1995

Förlag : Dege & Co advokatfirma, Oslo.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i TfR 1999 s. 469–473.

Anteckningar :
3 band utg. 1995–1997. Band I Ytre rammevilkår og arbeidsavtalen 1995. Band II Oppsigelse og avskjed – Den alminnelige del 1997. Band III Oppsigelse og avskjed – Den spesielle del 1997.

Weine Vedin, Behövlig bok i föränderlig tid i Lag & Avtal 1995 nr 4 s. 30

Anmälan av :
Sten Edlund & Birgitta Nyström; Arbetsrätt i förändring, 1995.

Nils Kjellegaard Jensen, Kåre Mønsted och Klaus Ewald Madsen, Kollektiv overenskomst som (egnet) middel til implementering af EF-direktiver inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken i UfR B 1995 s. 337–346

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1995 ( 82 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 163 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag A bedrev för viss tidsperiod enligt entreprenadavtal med Länstrafiken i Malmöhus län linjetrafik med buss inom två skilda områden. Vid upphandling avseende senare tid förlorade företaget A entreprenaderna till företagen B och C. Tvist huruvida entreprenörsskiftet från företaget A till företagen B och C är att anse som en övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och det inom EU gällande överlåtelsedirektivet. Arbetsdomstolen konstaterar att varken företaget B eller företaget C har övertagit vare sig arbetskraft, administration, fordon, fastigheter eller andra materiella tillgångar från företaget A. Dessa förhållanden talar enligt domstolens mening med avsevärd styrka för att ”verksamheten” inte bevarat sin identitet vid entreprenörsskiftet. Domstolen finner sammantaget att någon övergång av verksamhet i överlåtelsedirektivets mening inte har ägt rum och därmed inte heller i anställningsskyddslagens mening.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 163

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Linjebuss Sverige Aktiebolag & Ödåkra Buss Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Swebus Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Siv Kimbré (skiljaktig), Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Hans Karlsson och Sven Kinnander.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 158 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kvinnlig förvaltningsekonom vid en kommuns stadsbyggnadsförvaltning har lägre lön än en manlig förvaltningsekonom vid samma kommuns socialförvaltning. Fråga huruvida lönediskriminering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreligga. Arbetsdomstolen finner att de bägge ekonomerna utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Det föreligger alltså enligt paragrafens första stycke en presumtion för otillåten könsdiskriminering. Vid prövning enligt andra stycket i samma paragraf finner domstolen vidare att kommunen inte har visat att löneskillnaden mellan de bägge ekonomerna till någon del beror på skillnader i deras sakliga förutsättningar för arbetet eller på någon annan saklig grund, som varken direkt eller indirekt har samband med könstillhörighet. Domstolens slutsats blir att otillåten könsdiskriminering skall anses föreligga. Kommunen förpliktas att betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till den kvinnliga förvaltningsekonomen.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 158

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Kumla kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Henrik Sahlin (skiljaktig), Inger Mattsson Kasserud (skiljaktig), Hans Karlsson och Sven Kinnander.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 157 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 4 § i 1974 års allmänna pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän är den som avses i avtalet skyldig att underkasta sig de ändrade bestämmelser som kan komma att gälla genom avtal om ändring i pensionsavtalet eller genom nytt avtal. Arbetsgivarverket och de statsanställdas huvudorganisationer träffade den 25 maj 1993 med stöd av nämnda paragraf ett kollektivavtal om viss sänkning av pensionernas nivå. Genom riksdagsbeslut hade pensionsutbetalningarna enligt den allmänna pensioneringen reducerats i samma utsträckning. – Tvist huruvida 1993 års avtal kan göras gällande mot en pensionstagare som vid avtalets tillkomst börjat uppbära pensionsförmåner enligt pensionsavtalet. Arbetsdomstolen finner att 4 § i pensionsavtalet inte innehåller något bemyndigande för kollektivavtalsparterna som ger behörighet att träffa ett sådant avtal som 1993 års avtal. Vidare anför domstolen att den statliga pensionsrätten är att uppfatta som en form av uppskjuten lön och pensionsförmånerna därmed som hänförliga till området för pensionstagarens ”enskilda rätt”, varför ett förfogande över förmånerna kräver ett särskilt bemyndigande. Domstolen anser vidare att den statliga pensionsrätten inte kan betraktas som villkorad och pensionsförmånernas storlek beroende av om avtalsparterna sänker nivån på utgående förmåner. Domstolens slutsats är att 1993 års avtal inte kunnat åberopas mot pensionstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 157

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : J.Ö. & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Ola Bengtson, Hans Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 156 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det i ett visst fall har skett en övergång av en verksamhet eller del därav.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 156

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Inelta Instrument och Elteknik Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Margit Strandberg, Mats Holmgren och Gunnar Ericson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 153 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Kommun har funnits berättigad att avskeda två vårdare vid ett kommunalt vårdhem för bl.a. utvecklingsstörda omsorgstagare. Avskedandena grundades på att de båda vårdarna, i samband med att de tillsammans med två av omsorgstagarna vid vårdhemmet besökte en fritidsstuga, hade för pengar som tillhörde de båda omsorgstagarna inköpt 10 burkar starköl och tre flaskor lättvin, medfört dessa drycker till stugan och under vistelsen där själva förtärt en del av dryckerna.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 153

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Carina Gunnarsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Bo Hansson (personaldirektör vid Landstinget i Uppsala län; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 152 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning under åberopande av arbetsbrist. Skedde uppsägningen i själva verket av personliga skäl? Hade arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 152

Lagrum : 7 § första stycket och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Privatvårdens Arbetsgivarförbund & Praktikertjänst Aktiebolag & Vårdförbundet SHSTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Henrik Sahlin, Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 149 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en uppsägning varit sakligt grundad. Vid bedömningen härav har den avgörande frågeställningen varit huruvida uppsägningen, som arbetsgivaren påstått, berott på arbetsbrist eller om den, som arbetstagarsidan gjort gällande, berott på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 149

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Privatvårdens Arbetsgivarförbund & Kungsbacka Hälsan Aktiebolag & Sveriges Läkarförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Hans Blyme, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 148 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare avskedades i februari 1994 från sin anställning hos den statliga myndigheten Postverket. Den 1 mars samma år genomfördes en bolagering avseende Postverkets verksamhet. Den del av verksamheten inom vilken arbetstagaren hade varit sysselsatt fördes till Posten Distribution AB. Senare samma månad väckte arbetstagaren talan mot detta bolag med yrkande om ogiltigförklaring av avskedandet. Fråga om talan väckts mot rätt part. – Arbetsdomstolen har funnit att Posten Distribution AB inte vid tidpunkten för bolagiseringen hade övertagit Postverkets rättigheter och skyldigheter på grund av arbetstagarens anställningsavtal med Postverket. I domen behandlas frågan om arbetstagarens anställning har övergått till det nämnda bolaget med tillämpning av rättsregler som blivit gällande som följd av Sveriges anslutning till EES-avtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 148

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Posten Distribution Aktiebolag & U.V.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Karin Isacsson, Bengt Huldt, Lennart Aspegren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Björn Rosengren. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 147 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetaravtal eller tjänstemannaavtal är tillämpliga på det arbete som sedan den 1 oktober 1993 utförs av ett antal arbetstagare inom s.k. hem för vård och boende, vilka drivs av Landstinget i Älvsborg. Tvisten gäller närmare bestämt frågan om arbetet är att anse som sådant arbete som utförs av ”vårdare i behandlingsarbete” och som hör till Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde eller om arbetet är sådant som utförs av ”behandlingsassistenter” enligt Svenska Kommunaltjänstemannaförbundets avtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 147

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Älvsborg & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Marie Pernebring, Ylva Tengblad, Hans Karlsson och Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 146 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om saklig grund förelegat för uppsägning av försäljare av flygbiljetter. Även fråga huruvida arbetsgivarens i sammanhanget vidtagna indragning av arbetstagarens personalbiljettförmån utgjort en mot 62 § medbestämmandelagen stridande disciplinpåföljd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 146

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Scandinavian Airlines System & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marie Hafström, Karin Isacsson, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Christer Pettersson (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 154 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En tingsrätt beslutade att inte pröva arbetstagares lönefordran utan samtidig prövning av arbetsgivarens kvittningsinvändning och ett av arbetsgivaren väckt genkäromål ävensom att sammanlägga målet med andra tvistemål. Beslutet överklagades av arbetstagaren med stöd av 49 kap. 7 § rättegångsbalken. Arbetsdomstolen finner att prövningen av arbetstagarens lönefordran oskäligt uppehålles, om kvittningsinvändningen, genkäromålet och andra tvistemål skall prövas samtidigt. Domstolen förordnar om att kvittningsinvändningen skall avvisas, att prövningen av genkäromålet skall anstå till dess lönefordringen prövats och att målet om lönefordringen skall särskiljas från övriga tvistemål.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 154

Lagrum : 9 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt | 49 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Enia Återvinningscenter Aktiebolag & J.C.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Bengt Huldt och Björn Rosengren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 140 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft saklig grund för att säga upp en arbetstagare som varit hemma från arbetet utan att iaktta sin skyldighet att anmäla sjukfrånvaro och att förete s.k. förstadagsintyg för arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 140

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Cerbo & Allmänna Arbetsgivarförbundet & Industrifacket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson, Jan Sjölin och Lennart Andersson.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare genom att dröja med betalning av ersättning till en facklig förtroendeman brutit mot förtroendemannalagen eller kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 138

Parter ( Privata sektorn ) : Safe Service Aktiebolag & Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 137 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda en kypare som påstås ha stulit en flaska eau de toilette i tax-free butiken ombord på det fartyg där denne var anställd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 137

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stena Line Aktiebolag & Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 135 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

I ett avtal om anställning i en tjänst som innefattar telefonförsäljning till privatpersoner har tagits in en skiljeklausul. Fråga om klausulen utgör ett rättegångshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 135

Lagrum : 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.E. & Svensk Ekonomibyrå Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Michaël Koch, Karin Isacsson, Bengt Huldt, Lennart Aspegren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Björn Rosengren. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 134 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

|  ]

Sammanfattning :

I mål vid arbetsdomstolen angående ogiltigförklaring av avskedande m.m. är tvistigt huruvida övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen har ägt rum. Part har yrkat att till ledning för tvistens prövning förhandsavgörande från EG-domstolen skall inhämtas i vissa närmare angivna frågor rörande tolkningen av det s.k. överlåtelsedirektivet. – Arbetsdomstolen finner att fråga visserligen uppkommer i målen om att tolka överlåtelsedirektivet. Enligt domstolens mening ger dock tidigare domar från EG-domstolen tillräcklig vägledning för bedömningen av de EG-rättsliga tolkningsfrågor som måste lösas för att målen skall kunna avgöras. Yrkandet om inhämtande av förhandsavgörande avslås.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 134

Lagrum : Artikel 177 i Romfördraget

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Linjebuss Sverige Aktiebolag & Ödåkra Buss Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Swebus Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Bo Jangenäs, Peter Ander, Ola Bengtson, Göte Larsson (skiljaktig) och Sune Israelsson (skiljaktig).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 133 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en avdelningsföreståndare som arbetat vid en vårdcentral avstängts från arbetet i strid mot kollektivavtal och senare avskedats utan laga grund eller i vart fall förflyttats i strid mot avtalet genom att omplaceras till en tjänst som sjuksköterska.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 133

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Vårdförbundet SHSTF & Västerbottens läns landsting

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Bo Jangenäs, Lars Ahlvarsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 132 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person som genom beslut av länsarbetsnämnd anvisats en ungdomspraktikplats hos en arbetsgivare kan betraktas som arbetstagare hos denne.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 132

Lagrum : Lagen (1992:322) om ungdomspraktikanter

Parter ( Privata sektorn ) : M.G. med firma Gudmundsätragård & Svenska Lantarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Britt Bergendahl, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett kollektivavtals – vägavtalet – bestämmelser om reskostnadsersättning innehåller en regel om att rätt till sådan ersättning inte föreligger vid arbetstagares dagliga resor från bostaden till fast tjänsteställe. Vid ett företag har emellertid i stor omfattning med avvikelse från kollektivavtalsregeln träffats överenskommelser mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare om reskostnadsersättning. Arbetsgivaren upphörde vid en senare tidpunkt med att utge ersättning under hänvisning till kollektivavtalsregeln. Den huvudsakliga tvistefrågan i målet gäller om överenskommelserna varit ogiltiga i enlighet med 27 § medbestämmandelagen såsom en otillåten avvikelse från kollektivavtalet. – Vägavtalets bestämmelser om reseersättning och traktamente är likalydande med motsvarande bestämmelser i byggnadsavtalet. Dessa senare bestämmelser har normerande verkan. Vilken betydelse har detta förhållande för tolkningen av vägavtalet? I målet berörs också frågan om betydelsen av lokal praxis.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 130

Lagrum : 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Skanska Sydöst Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Birgitta Isaksson Perez, Torkel Unge, Christian Tydén, Börje Grahn och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 127 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Kammarrätten i Jönköping fattade beslut om att på grund av medelsbrist säga upp samtliga assessorer där. Kammarrätten grundade sitt beslut på att alla assessorer tillhörde en turordningskrets. Beslutet innebar att kammarrätten inte avsåg att samtidigt säga upp några jurister inom den s.k. utbildningskretsen, till vilken man räknade fiskalsaspiranter, fiskaler och adjungerade ledamöter. Innan beslutet om uppsägning har verkställts väcker JUSEK talan hos arbetsdomstolen och yrkar att domstolen skall fastställa att turordningskretsen skall omfatta inte bara kammarrättens assessorer utan även dess adjungerade ledamöter och fiskaler som påbörjat eller avslutat tjänstgöring i länsrätt. Vidare yrkar JUSEK interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken att kammarrättens beslut om uppsägning av assessorerna tills vidare inte skall få verkställas. – Arbetsdomstolen kommer i sitt beslut fram till att det inte finns något rättsligt stöd för att ta upp yrkandet om interimistiskt förordnande till prövning. Domstolen finner vidare på grundval av de uppgifter som föreligger i målet att det inte kan anses vara av avsevärd betydelse för JUSEK att få sin fastställelsetalan upptagen till prövning. JUSEK:s talan avvisas därför i sin helhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 127

Lagrum : 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Domstolsverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Hans Blyme, Ingemar Källberg, Ola Bengtson, Ulf Perbeck, Sune Israelsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 131 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare yrkade i en ansökan om stämning vid tingsrätten ogiltigförklaring av avskedande/uppsägning alternativt att rätten skulle förordna att han återinsattes på sin gamla arbetsplats. Samma dag som sammanträde för muntlig förberedelse hölls i målet sade arbetsgivaren upp arbetstagaren. Arbetstagaren återkallade då sin tidigare väckta talan, varefter tingsrätten avskrev målet från vidare handläggning och förordnade att vardera parten skulle bära sin rättegångskostnad. – I arbetsdomstolen yrkar arbetsgivaren ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten. Arbetsdomstolen uttalar i sitt beslut att bestämmelserna i 5 kap. 2 § första stycket lagen om rättegången i arbetstvister om kvittning av rättegångskostnader inte kan tillämpas i andra fall än då domstolen företagit målet till avgörande i sak. Arbetsdomstolen förpliktar arbetstagaren enligt 18 kap. 5 § rättegångsbalken att utge ersättning för arbetsgivarens rättegångskostnader i tingsrätten.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 131

Lagrum : 18 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740) | 5 kap. 2 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Arbetsmarknadsstyrelsen & T.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lennart Aspegren och Björn Rosengren. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 122 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kapten vid Försvarsmakten har sagts upp och avstängts från sin anställning som officer. Bakom Försvarsmaktens beslut låg omständigheter hänförliga till kaptenens medlemskap i en motorcykelklubb och denna klubbs ansökan om medlemskap i motorcykelorganisationen Hell’s Angels. – På grundval av den utredning som arbetsdomstolen fått tillgång till i målet kommer arbetsdomstolen fram till att Försvarsmakten inte haft vare sig saklig grund för uppsägningen eller rätt att avstänga kaptenen. I målet är även fråga om Försvarsmakten fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen och om vissa ordningsföreskrifter följts.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 122

Lagrum : 2 kap. 1 § regeringsformen (1974:152) | 7 §, 30 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Försvarsmakten & Svenska Officersförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Michaël Koch, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ylva Tengblad, Jan Sjölin och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 121 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare – bryggeriföretag – har ansetts ha haft laga skäl för avskedande av en utkörare som befinns övertygad om att olovligen ha tillgripit fyra kartonger starköl ur arbetsgivarens lager.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 121

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Pripps Bryggerier & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulla Erlandsson, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Tage Persson, Inger Karlsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 120 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsdomstolen är behörig att pröva en tvist av internationell karaktär. – Talan har väckts mot ett i Danmark registrerat aktiebolag med yrkande om skadestånd till vissa arbetstagare under påstående att bolaget inte har iakttagit deras på bestämmelser i anställningsskyddslagen grundade företrädesrätt till återanställning. Bolaget har invänt att bolaget har hemvist i Danmark och att svensk domstol därför saknar domsrätt i tvisten. – Arbetsdomstolen finner att domsrätt för svensk domstol föreligger. För att komma till denna slutsats har domstolen beaktat vissa bestämmelser i Luganokonventionen, vilken inte är direkt tillämplig i tvisten.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 120

Parter ( Privata sektorn ) : E.H.A. & Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Ylva Tengblad, Gunnar Ericson och Björn Rosengren. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 118 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist haft tillräckliga kvalifikationer för befattning som projektadministratör på annonsbyrå.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 118

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.E. & Kommanditbolaget Bennich & Hamner Annonsbyrå

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Ingemar Källberg, Bengt Huldt, Henrik Sahlin, Sven Kinnander och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :