: : : : :

Arbetsdomstolens domarYamaha Scandinavia Aktiebolag

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Yamaha Scandinavia Aktiebolag
Aktiv som part 1994 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Göteborgs tingsrätt

Underinstans : Göteborgs tingsrätt

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Yamaha Scandinavia Aktiebolag som part sedan 1993 ( 1 st. )

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 153 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare och en anställd hade överenskommits att den senares anställning skulle upphöra viss dag. Någon dag efter anställningens upphörande avtalade parterna om att arbetsgivaren skulle utge ett ersättningsbelopp till arbetstagaren. Arbetsdomstolen konstaterar att parterna avsåg att beloppet skulle utgöra lön. Fråga om skadestsåndsskyldighet för arbetsgivaren på grund av att socialavgifter och ITP-premier inte har betalats på ersättningsbeloppet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 153

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.N. & Yamaha Scandinavia Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Bengt Huldt och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :