Hem: Teman: Offentliga utredningar:

1995 års Arbetstidskommitté (A 1995:02)

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

1995 års Arbetstidskommitté (A 1995:02) [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 35 st. ♀ 17 ♂ 18 ) :

Laila Bjurling  []  ( Ledamot )
Ulrica Messing  []  ( Ordförande )
Acko Ankarberg  []  ( Ledamot )
Christel Anderberg  []  ( Ledamot )
Ylva Annerstedt  []  ( Ledamot )
Bertil Borglund  []  ( Ledamot )
Ingrid Burman  []  ( Ledamot )
Karin Ekenger  []  ( Ledamot )
Hans Eklind  []  ( Ledamot )
Sören Gunnarsson  []  ( Ledamot )
Marianne Hörding  []  ( Ledamot )
Anders Josephsson  []  ( Ledamot )
Björn Kaaling  []  ( Ledamot )
Ingalill Landquist  []  ( Ledamot )
Lena Larsson  []  ( Ledamot )
Roger Mörtvik  []  ( Ledamot )
Martin Nilsson  []  ( Ledamot )
Iréne Nilsson  []  ( Ledamot )
Karl Pfeifer  []  ( Ledamot )
Karin Pilsäter  []  ( Ledamot )
Lennart Sjösten  []  ( Ledamot )
Karl-Olof Stenqvist  []  ( Ledamot )
Marie-Louise Strömgren  []  ( Ledamot )
Marie Sällström  []  ( Ledamot )
Görel Thurdin  []  ( Ledamot )
Bo Barrefelt  []  ( Expert )
Christer Eriksson  []  ( Expert )
Tony Malmborg  []  ( Expert )
Bertil Segerfalk  []  ( Expert )
Inga Åkerlund  []  ( Expert )
Claes Stråth  []  ( Huvudsekreterare )
Per Ewaldsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

1995 års Arbetstidskommitté (A 1995:02)


Beteckning : A 1995:02
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-13
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:6.
Lokal : Vasagatan 8-10, Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 08-405 10 00.
0

Sammansättning


Ordförande : Bjurling, Laila, fr.o.m. 1996-03-24 t.o.m. 1996-09-30
Ordförande : Messing, Ulrica, fr.o.m. 1995-01-26 t.o.m. 1996-03-23
Ledamot : Ankarberg, Acko, fr.o.m. 1996-08-23 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Anderberg, Christel, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Annerstedt, Ylva, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-04-14
Ledamot : Bjurling, Laila, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-03-23
Ledamot : Borglund, Bertil, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Burman, Ingrid, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Ekenger, Karin, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-05-02
Ledamot : Eklind, Hans, fr.o.m. 1996-03-09 t.o.m. 1996-08-22
Ledamot : Gunnarsson, Sören, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Hörding, Marianne, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Josephsson, Anders, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-03-08
Ledamot : Kaaling, Björn, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Landquist, Ingalill, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Larsson, Lena, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Mörtvik, Roger, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-04-14
Ledamot : Nilsson, Martin, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Nilsson, Iréne, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Pfeifer, Karl, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Pilsäter, Karin, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Sjösten, Lennart, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Stenqvist, Karl-Olof, fr.o.m. 1995-05-03 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Strömgren, Marie-Louise, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Sällström, Marie, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Ledamot : Thurdin, Görel, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-12-31
Expert : Barrefelt, Bo, fr.o.m. 1995-10-02 t.o.m. 1996-09-30
Expert : Eriksson, Christer, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-10-01
Expert : Malmborg, Tony, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Expert : Segerfalk, Bertil, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Expert : Åkerlund, Inga, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-09-30
Huvudsekreterare : Stråth, Claes, fr.o.m. 1995-02-27 t.o.m. 1996-11-08
Sekreterare : Ewaldsson, Per, fr.o.m. 1995-04-18 t.o.m. 1996-10-31
Pihl, Marita, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-06-30
Sjögren, Fredrik, fr.o.m. 1996-04-09 t.o.m. 1996-11-03
Karlsson, Karin, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1996-10-21

Rapporter

SOU 1995:92EG:s arbetsdirektiv och dess
konsekvenser för det senaste regelsystemet
- delbetänkande
SOU 1996:145Arbetstid – längd, förläggning
och inflytande – slutbetänkande.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman