Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Årsarkiv:

Arbetsdomstolens domar 2008

( 57 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan » Gå direkt till listan )

Antal refererade avgöranden per år sedan 1993

Genomsnitt : 55 st. per år
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med skiljaktig mening 2008 : 12,3% ( 7 / 57 st. )

Andel avgöranden med skiljaktig mening per år sedan 1993

Genomsnitt : 17,4%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med tillfälliga ersättare 2008 : 47,4% ( 27 / 57 st. )

Andel avgöranden med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Genomsnitt : 49,1%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel överklagade mål 2008 : 15,8% ( 9 / 57 st. )

Andel överklagade mål per år sedan 1993

Genomsnitt : 22,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Ändringsfrekvens 2008 : 55,6% ( 5 / 9 st. )

 

Ändringsfrekvens per år sedan 1993

Genomsnitt : 54,7%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter 2008 : 42,7%

Andel kvinnliga ledamöter per år sedan 1993

Genomsnitt : 35,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med kvinnlig majoritet 2008 : 33,3% ( 19 / 55 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden sedan 1993 : 22,3%

Antal enkönade sammansättningar 2008 : Bara män : 2 st. | Bara kvinnor : 0 st.

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande 2008 : 3 st.

Antal ogiltigförklaringar per år sedan 1993

Genomsnitt : 4,5 st.
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader 2008 : 1 157 855 kr (i AD 2008 nr 91)

Utdömda rättegångskostnader i alla direktstämda mål 2008 totalt : 7 918 584 kr

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande 2008 : 188 538 kr | Median : 153 269 kr

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Underinstanser 2008 :

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Ordföranden i Arbetsdomstolen 2008 ( 4 st.  3  1  ) (antal refererade avgöranden)
Ledamöter i Arbetsdomstolen 2008
89 st.
34  (38%)
55  (62%)
Vice ordföranden
16 st.
(35%)
10  (65%)
”Tredje män”
11 st.
(48%)
(52%)
Arbetsgivarledamöter
28 st.
(20%)
20  (80%)
Arbetstagarledamöter
29 st.
10  (48%)
19  (52%)
Ordinarie ledamöter
24 st.
12  (50%)
12  (50%)
Tillfälliga ersättare
12 st.
(17%)
10  (83%)
Skiljaktiga ledamöter
12 st.
(36%)
(64%)
Sekreterare i Arbetsdomstolen 2008
15 st.
12  (91%)
(9%)
Parter i Arbetsdomstolen 2008
119 st.
Privata sektorn : 47 avgöranden ( 82% )
Kommunala sektorn : 5 avgöranden ( 9% )
Statliga sektorn : 5 avgöranden ( 9% )
Ombud i Arbetsdomstolen 2008
76 st.
24  (19%)
52  (41%.)

Arbetsrättslig litteratur 2008 ( 115 st. )

Guro Ottersen, Lavlønnskonkurranse ved organisering av arbeidstakere som foretak i Arbeidsrett 2008 s. 21–52

Stein Evju, Sosialpakt og arbeidskamp – Arbeidskampretten efter Europarådets sosiale charter i FJFT 2008 s. 174–196

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Stein Evju, Laval and Viking Line at a first glance i FJFT 2008 s. 454–464

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Esmeralda Balode-Buraka, ECJ on Laval and Viking Line – the Latvian interpretation i FJFT 2008 s. 477–479

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Sofia Murhem, Swedish Trade Unions and European Sector-Level Industrial Relations – Goals and Strategies i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 105–117

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

John Kristian Spångberg, Rettsvirkninger av urettmessige kontrolltiltak i arbeidslivet i Arbeidsrett 2008 s. 171–183

Marie-Ange Moreau, Toward a New Approach of Corporate Restructurings – Consequences for Social Actors i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 119–134

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Stein Evju, The right to strike in Norwegian labour law – An insider-outsider perspective i Arbeidsrett 2008 s. 79–94

Anteckningar :
Jämför Helga Aune i Arbeidsrett 2009 s. 165 och Stein Evju i och Arbeidsrett 2009 s. 235.

Stein Evju, A European Social Model? Experience from the Scandinavian Countries i Zeitschrift für ausländishes und internationales Arbeits- und Sozialrect (ZIAS) 2008 s. 240–255

Are Stenvik, Anmälan av Mia Carlsson, Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, 2008 i TfR 2008 s. 598–613

Anmälan av :
Mia Carlsson, Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, 2008.

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Kan kollektivavtalen förbli nationella? i Vems ordning och reda? – Framtidens kollektivavtal och fackligt samarbete – Agoras årsbok 2007 (red. Anna Thoursie och Tomas Abrahamsson), 2008, s. 134–149

Förlag : Agora, Stockholm.

Norbert Reich, Free Movement v. Social Rights in an Enlarged Union – the Laval and Viking Cases before the ECJ i German Law Journal 2008 s. 125–161

Jonas Malmberg och Claes-Mikael Jonsson, National Industrial Relations v. Private International Law – A Swedish Perspective i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 217–236

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Michael Berner och Michael Møllegaard Jessen, Sagsbehandlingsfejl i personalesager – Fremtidsperspektiver i lyset af den seneste højesteretspraksis i Juristen 2008 s. 233–240

Martin Engen, Arbeidsavtalens stilling i offentlig gjeldsforhandling og konkurs i Arbeidsrett og arbeidsliv 2008 s. 241–302

Taco van Peijpe, If Vaxholm Were in Holland – Interest Conflicts and EU Labour Law in a Comparative Perspective i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 193–216

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Roger Petersson, Europakonventionen och ”rätten” att få en anställning i FT 2008 s. 349–357

Norbert Reich, Fundamental Freedoms v. Fundamental Rights – did Viking get it wrong? i Europarättslig tidskrift 2008 s. 851–873

Katri Linna, Etnisk ligebehandling på arbejdspladsen i Forhandlingene ved Det 38. nordiske Juristmøde i København, 21.-23. august 2008, 2008, s. 281–290

Ole Hasselbalch, Arbejdsprocesret – sagshåndtering, forhandling og retsafgørelse, 2008

Förlag : Thomson, København.

Lars Viklund, Hur är det bevänt med yttrandefriheten i arbetslivet? i Advokaten 2008 nr 1 s. 32–33

Tron Sundet, Anmälan av Thomas Benson, Arbeidsrettsboka, 2008 i Arbeidsrett 2008 s. 114–120

Anmälan av :
Thomas Benson, Arbeidsrettsboka, 2008.

Esa Lonka, Rätten till arbetsstrid och den fria rörligheten i FJFT 2008 s. 484–488

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Ronnie Eklund, Tore Sigeman och Laura Carlson, Swedish Labour and Employment Law – Cases and Materials, 2008

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ronnie Eklund, A Swedish Perspective on Laval i Comparative Labor Law & Policy Journal 2008 s. 551–571

Ronnie Eklund, EG-domstolen i ett nyliberalt hörn i Lag & Avtal 2008 nr 5 s. 32–34

Lars Hartzell och Tommy Iseskog, Anställningsavtalet – En handbok, andra upplagan 2008

Förlag : Talentum fakta, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2002.

Jonas Malmberg och Tore Sigeman, Industrial Actions and EU Economic Freedoms – The Autonomous Collective Bargaining Model Curtailed by the European Court of Justice i Common Market Law Review 2008 s. 1115–1146

Lars-Göran Malmberg, Kör- och vilotid vid vägtransport – arbetsrätt eller förvaltningsrätt i Festskrift till Hans-Heinrich Vogel (red. Christina Moëll, Vilhelm Persson och Henrik Wenander), 2008

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Örjan Edström, Giddens, rätten och stridsåtgärderna i Vaxholm i Rätten, välfärden och marknaden [ Rapporter och texter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 3 ] (red. Ruth Mannelqvist och Therese Enarsson), 2008, s. 15–31

Förlag : Umeå universitet.

Sara Stendahl, De allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen – Rättssäkerheten och innehållet i den individuella handlingsplanen i FT 2008 s. 535–554

Annika Berg, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 164 ], 2008

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Örjan Edström i EU & Arbetsrätt 2009 nr 1 s. 7–8.

Stein Evju, Utstasjonering og sosial dumping – et skandinavisk perspektiv i Arbeidsrett 2008 s. 1–20

Örjan Edström, The Free Movement of Services and the Right to Industrial Action in Swedish Law – in the Light of the Laval Case i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 169–191

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Stein Evju, Labour Courts and Collective Agreements – The Nordic Model i Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008 s. 429–437

Mia Rönnmar, Information, Consultation and Worker Participation – An Aspect of EU Industrial Relations from the Swedish Point of View i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 15–39

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Mia Rönnmar, Introduction – EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Conflict, Interplay or Harmony? i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Catherine Barnard, Employment Rights, Free Movement under the EC Treaty and the Services Directive i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 137–168

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Ruth Mannelqvist, Arbetsförmåga i sjukförsäkringen – Lagstiftarens motiv i FT 2008 s. 509–533

Stein Evju, Imperative law, derogation and collective agreements i Festschrift für Rolf Birk zum siebzigsten Geburtstag (red. Horst Konzen, Sebastian Krebber, Thomas Raab, Barbara Veit och Bernd Waas), 2008, s. 61–76

Förlag : Mohr Siebeck, Tübingen.

Lars Sydolf och Lars Gellner, Swedish Labour Law – Svensk Arbetsrätt, 2008

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Kim Egegaard, Ansatte tvinges til dyre voldgifter i Advokaten (dk) 2008 nr 9 s. 24–25

Kyrre Eggen, Ansattes ytringsfrihed i Forhandlingene ved Det 38. nordiske Juristmøde i København, 21.-23. august 2008, 2008, s. 507–522

Catharina Calleman, En motsättning mellan två principer om likabehandling? – Om rätten att välja personlig assistent i Socialvetenskaplig tidskrift 2008 s. 295–314

Catharina Calleman, En flexibel arbetsrätt inom personlig assistans? i SvJT 2008 s. 484–498

Ole Hasselbalch, Domstole eller fagretlig behandling? – Lønmodtageres stilling efter arbejdsretsloven af 2008 – Skriften på væggen i UfR B 2008 s. 165–173

Sanna Wolk, Arbetstagares uppfinningar och kollektivavtals utfyllande verkan i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2008 s. 4–11

Hege Brækhus, Likelønn og likestilling i familien i Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum [ Det juridiske fakultets skriftserie Vol. 114 ] (red. Thomas Eeg), 2008, s. 47–73

Förlag : Jussformidlingen, Bergen.

Anne Hellum och Kirsten Ketscher, Diskriminerings- og likestillingsrett, 2008

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Polonca Koncar, EU v. National Industrial Relations – The Slovenian Perspective i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 41–53

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Jonas Christoffersen, Indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i UfR B 2008 s. 17–22

Lars Gellner, Laval-domen – En välkommen dom i FJFT 2008 s. 489–491

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Ruth Nielsen, Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser – Viking-, Laval- og Rüffert-sagerne i Arbeidsrett 2008 s. 61–78

Ruth Nielsen, EU-domstolens afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerne i Arbejdsretligt Tidsskrift 2008

Reinhold Fahlbeck, Employee Participation in Sweden – Union Paradise and Employer Hell or …? [ Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Vol. 165 ], 2008

Anteckningar :
Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Nr 165.

Henning Jakhelln, Arbeidsforholdets stilling ved virksomhetsoverdragelse fra konkursbo – En studie i krysningsfeltet mellom kontinuitetshensyn og opphørshensyn med særlig henblikk på adgangen til å avtale prøvetid i Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum [ Det juridiske fakultets skriftserie Vol. 114 ] (red. Thomas Eeg), 2008, s. 141–197

Förlag : Jussformidlingen, Bergen.

Sören Öman, Ökat juristinflytande i Arbetsdomstolen i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för april 2008.

Sören Öman, Skyddet för företagshemligheter i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för november 2008.

Anders von Koskull, Kravet på likabehandling då kollektivavtalsparter utestänger anställda från avtalet i FJFT 2008 s. 291–315

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Kent Källström, Uppförandekoder och deras rättsliga betydelse i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för februari 2008.

Tore Sigeman, Grundlagsskydd för facklig stridsrätt – Några svenska erfarenheter i FJFT 2008 s. 156–173

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Ida Ørbeck Totland, Kan arbeidsgiver nå, i større grad enn tidligere, gjøre endringer i de ansattes arbeidsoppgaver? – Om grunnpregstandardens utvikling i norsk rett i Arbeidsrett 2008 s. 154–170

Sanna Wolk, Compensation of Employed Inventors in Sweden i World Intellectual Property Report (BNA) 2008 nr 1 s. 32–36

Tore Sigeman, Lavaldomen sätter spärr mot social protektionism i Lag & Avtal 2008 nr 1 s. 34–35

Jens Kristiansen, Laval, Viking og den danske model i Juristen 2008 s. 79–90

Kurt Weltzien, Allmenngjøring av allmenngjøringsvedtak uten at vilkårene for allmenngjøring er oppfylt i Arbeidsrett 2008 s. 53–60

Tron Dalheim, Tonje Urdal Sand och Anders Østre, Sjømannsrett, 2008

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Tron Dalheim, Anders Østre och Tonje Urdal Sand, Sjømannsloven og NIS-loven i Arbeidsrett 2008 s. 95–113

Wiweka Warnling-Nerep, Rätt till domstolsprövning – särskilt avseende ”gynnande offentlig rätt” som anställningsärenden i Festskrift till Hans-Heinrich Vogel (red. Christina Moëll, Vilhelm Persson och Henrik Wenander), 2008, s. 485–502

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Kent Källström, Laval-utredningen och Lex Britannia i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för maj 2008.

Dagmar Schiek, Transnational Collective Labour Agreements in Europe and at European Level – Further Readings of Article 139 EC i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 83–103

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Niklas Bruun, Arbejdsmarkedskonflikter og den fri bevægelighed i Forhandlingene ved Det 38. nordiske Juristmøde i København, 21.-23. august 2008, 2008, s. 291–312

Cecilie Carlstedt, Fleksibilitet i arbeidsforhold : Arbeidsgivers instruksjons- og endringsadgang i etablerte arbeidsforhold i Arbeidsrett og arbeidsliv 2008 s. 89–231

Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare i ljuset av Laval och Rüffert – Rapport till Facken inom industrin 2008‑06‑04, 2008

Jens Schovsbo, Universitetsansattes immaterialrettigheder – Fra irrationelle professorprivilegier til irrationelle universitetsprivilegier? i TfR 2008 s. 271–288

Christer Lundh, Arbetsmarknadens karteller – Nya perspektiv på det svenska kollektivavtalssystemets historia, 2008

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Utarbetad i samarbete med Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

Karl-Göran Algotsson, Grundläggande rättigheter eller handelshinder? – Den svenska debatten om EU, föreningsfriheten och rätten till fackliga stridsåtgärder [ Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala Vol. 174 ], 2008

Förlag : Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.

Karin Almgren, Något om arbetet i Statens ansvarsnämnd i Festskrift till Johan Hirschfeldt (red. Sten Heckscher och Anders Eka), 2008

Förlag : Iustus, Uppsala.

Niklas Bruun, EU-domstolen och arbetstagares rätt till fackliga stridsåtgärder på EU:s inre marknad i FJFT 2008 s. 465–476

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar, EU, sysselsättningsstrategin och flexicurity i Festskrift till Hans-Heinrich Vogel (red. Christina Moëll, Vilhelm Persson och Henrik Wenander), 2008, s. 409–426

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Sølvi Veen, Illojal rekruttering i Arbeidsrett og arbeidsliv 2008 s. 60–88

Kent Källström, Ny diskrimineringslagstiftning i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för september 2008.

Niklas Bruun, ILO och stridsåtgärder i FJFT 2008 s. 197–207

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Staffan Ingmanson, Direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och dess genomförande i svensk rätt i Europarättslig tidskrift 2008 s. 113–148

Jenny Julén Votinius, Normkonflikter i regleringen om arbetstagares föräldraskap i Retfærd 2008 nr 123 s. 102–131

Kirsten Weber Olsen, Karen Ryder och Anne Cathrine Tjellesen, Ferieloven, andra upplagan 2008

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 2001 av Kirsten Weber Olsen och Karen Ryder med titeln: Ferieloven med kommentarer.

Pia Justesen, Handicap og diskrimination på arbejdsmarkedet i UfR B 2008 s. 302–310

Nick Wailes, Are National Industrial Relations Regimes Becoming Institutionally Incomplete? i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 3–14

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Per Norberg, Vaxholmsmålet – har den svenska arbetsrättsliga modellen skadats och i hur stor grad? i Europarättslig tidskrift 2008 s. 517–533

Arvid Andersen och Søren Narv Pedersen, Dårlig retssikkerhed i lov om jobklausuler i Advokaten (dk) 2008 nr 7 s. 44–46

Sanna Wolk, Arbetstagares immaterialrätter – Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden, andra upplagan 2008

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Niklas Bruun i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 7 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2006.

Tore Sigeman, Fackliga stridsåtgärder mot gästande tjänsteföretag – EG-rätten förtydligad i SvJT 2008 s. 553–570

Henning Jakhelln, Arbeidsforholdets stilling ved virksomhetsoverdragelse fra konkursbo – En studie i krysningsfeltet mellom kontinuitetshensyn og opphørshensyn med særlig henblikk på adgangen til å avtale prøvetid i Arbeidsrett 2008 s. 188–230

Linde Rudolph Greisen, Handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven i Juristen 2008 s. 173–176

Victoria van der Lagen, Rusmiddeltesting i arbeidsforhold – arbeidsgivers adgang og skranker i Arbeidsrett og arbeidsliv 2008 s. 1–59

Kerstin Ahlberg, Regulating Temporary Agency Work – On the Interplay between EU-Level, National Level and Different Industrial Relations Traditions i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 57–82

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Per Skedinger, Effekter av anställningsskydd – Vad säger forskningen?, 2008

Förlag : SNS förlag, Stockholm.

Henrik Karl Nielsen, Voldgiftsklausuler i individuelle ansættelseskontrakter i UfR B 2008 s. 295–302

Mia Carlsson, Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, 2008

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Are Stenvik i JT 2008–09 s. 386–391.
Are Stenvik i TfR 2008 s. 598–613.

Mona Bråten, Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet? [ Fafo-rapport Vol. 34 ], 2008

Förlag : Fafo, Oslo.

Anteckningar :
Fafo-rapport 2008:34.

Annamaria Westregård, Arbetsgivarens ökade ansvar för sjuklön och rehabilitering kontra arbetstagarnas integritet – Går det att förena? [ IFAU Rapport Vol. 18 ], 2008

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2008:11.

Dan Holke, Domen i Laval-målet ur ett fackligt perspektiv i FJFT 2008 s. 492

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Per Gunnar Edebalk, Staten, arbetsmarknadens parter och arbetslöshetsersättningarna 1945–1975 [ Working paper serien Vol. 1 ], 2008

Förlag : Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Kerstin Ahlberg, Vad är ”bestämmelser som rör ordre public”? En kommentar till domen i målet C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg i Europarättslig tidskrift 2008 s. 1059–1065

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens mål C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg.

Sanna Wolk, Anställda uppfinnares ersättningsrätt i Festskrift till Marianne Levin (red. Antonina Bakardjieva Engelbrekt), 2008, s. 713–730

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Göran Söderlöf och Tor Nitzelius, Sjukvårdens arbetsmiljö – praktiska typfall i hälso- och sjukvården, 2008

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Kerstin Ahlberg, Brian Bercusson, Niklas Bruun, Haris Kountouros, Christophe Vigneau och Loredana Zappalà, Transnational Labour Regulation – A Case Study of Temporary Agency Work, 2008

Förlag : Lang, Bruxelles.

Ole Hasselbalch, Tidsbegrænset ansættelse, andra upplagan 2008

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i UfR B 2004 s. 18–19 (1:a uppl.).
Henrik Karl Nielsen i Tidsskrift for arbejdsliv 2004 s. (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2003.

Torben Broberg, Nye EU-afgørelser kan påvirke det danske arbejdsmarked i Advokaten (dk) 2008 nr 3 s. 42–44

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens domar i Viking Line- och Laval-målen.

Liina Carr, Nordic and Baltic perspectives on the judgements from the ECJ in Laval and Viking Line i FJFT 2008 s. 480–483

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Carin Ulander-Wänman, Företrädesrätt till återanställning, 2008

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Stein Evju i EU & Arbetsrätt 2009 nr 2 s. 8.
Stein Evju i TfR 2009 s. 699–724.

Erik Danhard, Juridiken vid rekrytering i Ny Juridik 2008 nr 3 s. 34–125

Suzanne Wennberg, Har företagsledare ett straffrättsligt principalansvar? i Festskrift till Lars Heuman (red. Jan Kleineman, Peter Westberg och Stephan Carlsson), 2008, s. 563 ff.

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anders Kruse, Fackliga stridsåtgärder och den fria rörligheten i EU i Europarättslig tidskrift 2008 s. 187–206

Henning Jakhelln, Innsatspersonell og yrkesskadedekning. I hvilken utstrekning er innsatspersonell dekket av yrkesskadetrygden og yrkesskadeforsikringen? i Arbeidsrett 2008 s. 123–153

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2008 ( 57 st. )

Prejudikat : AD 2008 nr 110 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan han fick vetskap om att ledighetsansökningarna inte hade godkänts använde han en del av den ansökta ledighetstiden för sitt fackliga arbete. Arbetsgivaren utfärdade sedan en skriftlig erinran mot den facklige förtroendemannen för olovlig frånvaro under de tider som han inte hade beviljats ledighet. Fråga om arbetsgivaren genom att tilldela den facklige förtroendemannen denna erinran har gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning och brott mot förtroendemannalagen. Fråga även om betydelsen av att arbetstagarorganisationen utnyttjat sin rätt till tolkningsföreträde och då särskilt betydelsen av att detta åberopats först sedan den facklige förtroendemannen redan varit ledig en del av den omstridda ledighetstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 110

Lagrum : 7 § och 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 3 §, 6 § och 9 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Autoliv Mekan Aktiebolag & Industrifacket Metall & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Hans Lindberg & Robert Sjunnebo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Kent Johansson, Maria Hansson och Lars-Erik Klason. Enhälligt.
Sekreterare : Anne Lillieroth

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt bestämmelse i kollektivavtal får, när särskilda skäl föreligger, allmän övertid tas ut med visst antal timmar per kalenderår. Vid Aktiebolaget Svensk Bilprovning uppstår varje år ett särskilt stort behov av kontrollbesiktningar under våren och försommaren. Fråga om det i en sådan situation har förelegat särskilda skäl för att ta ut övertid. Dessutom fråga huruvida en del av arbetstagarsidans skadeståndstalan inte har omfattats av parternas tvisteförhandlingar och därför ska avvisas.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 109

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svensk Bilprovning & Almega Tjänsteförbunden & Unionen

Ombud : Martin Wästfelt & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Gunilla Upmark, Björn Müntzing, Gunnar Göthberg, Inger Efraimsson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2008 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivares brev till en facklig förtroendeman med bl.a. kritiska uttalanden om dennes agerande i en viss fråga som gällt skyddsarbetet på arbetsplatsen utgör föreningsrättskränkning, brott mot förtroendemannalagen och en otillåten disciplinär åtgärd.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 107

Lagrum : 8 § och 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 3 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & SCA Timber Aktiebolag & Skogs- och Träfacket

Ombud : Andreas Edenman & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Christer Måhl, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Björne

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 106 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivaren, en kommun, kan anses ha förmått arbetstagaren, som efter viss tids sjukskrivning inte längre erhållit sjukpenning, att frånträda sin anställning på grund av att kommunen varit passiv och inte vidtagit tillräckliga rehabiliteringsåtgärder och om arbetstagarens frånträdande är att jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens sida, dvs. en s.k. framtvingad eller provocerad uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 106

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : B.N. & Malmö kommun

Ombud : Anders Kron & Ulf Kjerulff

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Inger Andersson, Christer Måhl, Håkan Torngren och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Wik

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 104 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett sakförsäkringsbolag genom att i enskilda anställningsavtal träffa överenskommelse om rörlig lön har brutit mot gällande kollektivavtal. Även fråga om storlek på allmänt skadestånd för medgivna kollektivavtalsbrott avseende arbetstid och semester.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 104

Parter ( Privata sektorn ) : Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation & FTF – Facket för försäkring och finans & Tennant Försäkringsaktiebolag

Ombud : Anneli Ohlsson Anderbjörk & Sven Rosqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Peter Syrén (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Britt Angleryd, Kerstin Brodowsky, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Bo Almgren och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Marie-Louise Collin

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation återkallar sin talan sedan Arbetsdomstolen meddelat en mellandom i målet som gått organisationen emot. Arbetsgivarparterna har ingen erinran mot återkallelsen, men begär ersättning för sina rättegångskostnader. Fråga om domstolen i denna situation kan förordna att vardera partssidan ska bära sina rättegångskostnader med hänsynstagande till sådana omständigheter som ligger till grund för den särskilda kvittningsregeln i 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 102

Lagrum : 18 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740) | 5 kap. 2 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Metsä Tissue Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Ombud : Andreas Edenman & Robert Sjunnebo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Cathrine Lilja Hansson och Kristina Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 101 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid tingsrätten mot sin arbetsgivare. Fråga om avvisning av talan på grund av att arbetstagaren inte har följt förhandlingsordningen i kollektivavtalet KHA 94.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 101

Lagrum : 4 kap. 7 §, 5 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Göteborgs kyrkliga samfällighet med firma Gravsköt & S.L.

Ombud : Jonas Lindblad & Tommy Petrov

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Björn Müntzing och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carin Häckter

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt yrkat att deras käromål ska handläggas gemensamt enligt 2 kap. 1 § tredje stycket arbetstvistlagen. Arbetsdomstolen har funnit att det inte förelegat tillräckliga skäl för att ens inledningsvis handlägga målen gemensamt och genom att utfärda stämning inhämta motpartens inställning i kumulationsfrågan. Medlemmarnas talan har på deras begäran hänvisats till behörig tingsrätt.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 100

Lagrum : 2 kap. 1 § och 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Å.J. & E.L. & L.A. & Marcus Assistans Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Annika Ewerblad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Cathrine Lilja Hansson (referent) och Lars Johan Eklund. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Wik

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 98 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagares fackliga organisation och en arbetsgivare har efter förhandlingar avtalat att arbetstagarens anställning hos arbetsgivaren skulle upphöra den 31 december 2007 på grund av arbetsbrist. Enligt avtalet är arbetstagaren fram tills anställningen avslutats arbetsbefriad ”utan avräkning”. Tvisten gäller om arbetstagaren har rätt till lön och semesterersättning under hela uppsägningstiden och således även sedan hon den 8 oktober 2007 hade tillträtt en anställning hos en annan arbetsgivare.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 98

Lagrum : 12 § och 13 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Lerums Tennis Aktiebolag & Unionen

Ombud : Susanne Forssman & Ulf Lundman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Per Sundberg, Gunilla Upmark, Peter Ander (skiljaktig), Anders Sandgren (skiljaktig), Lars E. Rabenius och Britt-Marie Häggström.
Sekreterare : Carin Häckter

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 97 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare har haft rätt att lägga ut semester för visstidsanställda musikalartister, s.k. pjäsanställda, under speluppehåll. Även fråga om de pjäsanställda diskriminerats på grund av att de innehaft visstidsanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 97

Lagrum : 4 §, 8 §, 10 § och 12 § semesterlagen (1977:480) | 3 § och 4 § lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Parter ( Privata sektorn ) : GöteborgsOperan Aktiebolag & Svensk Scenkonst & Teaterförbundet – Fackförbundet för scen och media

Ombud : Erik Danhard & Thomas Nyh

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulrika Stenbeck Gustavson, Britt Angleryd, Kerstin Brodowsky, Anders Sandgren, Bo Almgren och Britt-Marie Häggström. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Björne

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2008 nr 96 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett personligt avtal om premielön är det en förutsättning för premielönen att arbetstagaren är anställd den 31 december 2006 och att uppsägningstid inte löper vid den tidpunkten. Sedan arbetstagaren sagt upp sig för att påbörja annan anställning uppkommer tvist om tillämpning av överenskommelsen genom att parterna har skilda uppfattningar om tidpunkten för arbetstagarens uppsägning. Arbetsdomstolen har funnit att arbetsgivaren hade fog för sin uppfattning att arbetstagaren sagt upp sig vid den tidpunkt som arbetsgivarparterna gjort gällande och att arbetstagaren inte visat att han vidtagit åtgärder för att undanröja ett eventuellt missförstånd.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 96

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivarföreningen KFO & Handelsanställdas förbund & Konsum Nord ek. för.

Ombud : Ellinor Gudmundsson & Lisa Westerlund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Eva Plogeus, Jan Nordin, Anders Hagman, Anders Tiderman och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 92 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En lektor vid en högskola har genom avtal utsetts att vara prefekt. Uppdraget gällde tills vidare, dock längst under två år, med en ömsesidig uppsägningstid om två månader. Uppdraget avsåg 75 procent av heltid. Avtalet innebar bl.a. att lektorn uppbar ett visst tillägg utöver lektorslönen avseende uppgiften att vara prefekt. Sedan högskolan sagt upp avtalet har uppkommit fråga om lektorn innehaft en särskild anställning som prefekt och därmed blivit skild från denna anställning genom uppsägning. Arbetsdomstolen har funnit att det inte var fråga om en särskild anställning samt att anställningsskyddslagen inte varit tillämplig på den uppsägning av avtalet som högskolan gjorde.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 92

Lagrum : 7 §, 8 §, 9 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : G.E. & Staten genom Södertörns högskola

Ombud : Anders Stening & Gustaf Dyrssen & Kerstin Koorti

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Christer Måhl, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Ronny Wenngren och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Emma Görnerup Cardell

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 91 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning av två arbetsförmedlare. Arbetsförmedlingen har gjort gällande att arbetstagarna grovt åsidosatt sina åligganden i anställningen genom ett oacceptabelt förhållningssätt, uppträdande och beteende på arbetsplatsen, mot kollegor och arbetssökande och att de misskött ärendehanteringen samt att den ena arbetstagaren brutit mot tystnadsplikten. Frågor om arbetstagarna fått möjlighet att rätta sitt beteende och om arbetsgivaren fullföljt sin omplaceringsskyldighet. Arbetsdomstolen har funnit att det inte ens förelegat saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 91

Lagrum : 7 §, 9 §, 18 § och 19 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Arbetsförmedlingen

Ombud : Åsa Erlandsson & Ellinor Gudmundsson & Robert Sjunnebo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Lars Johan Eklund, Christer Måhl, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Ulf Perbeck, Lennart Olovsson och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Wik

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 90 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en behandlingsassistent som installerat ett eget larm på arbetsplatsen och som enligt arbetsgivaren under sin tjänstgöring nattetid har äventyrat säkerheten på arbetsplatsen genom att sova, planerat att sova eller genom att han legat på en madrass med belysningen släckt och persiennerna mot avdelningen nerdragna.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 90

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Facket för Service och Kommunikation (SEKO) & Staten genom Statens Institutionsstyrelse

Ombud : Anneli Hoffstedt & Anneli Ohlsson Anderbjörk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare; skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Inger Efraimsson.
Sekreterare : Emma Görnerup Cardell

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 81 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen huruvida en person har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren och därmed blivit berättigad till företrädesrätt till återanställning. Fortlöpande eller s.k. intermittent anställning?

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 81

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & R.H-M.

Ombud : Claes Sandberg & Ulf Kjerulff

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Håkan Torngren och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 77 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett skyddsombud beslöt att med stöd av 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen stoppa ett elinstallationsarbete som enligt skyddsombudets uppfattning skulle innebära en omedelbar och allvarlig fara för en arbetstagares liv eller hälsa. Beslutet att stoppa arbetet fattades utan att skyddsombudet först försökte vända sig till arbetsgivaren för att få till stånd en rättelse trots att detta inte var omöjligt av tidsskäl. Arbetsgivaren beslöt senare under dagen, trots skyddsombudets ingripande och utan att avvakta ställningstagande från Arbetsmiljöverket, att arbetstagaren skulle utföra arbetet. Fråga om arbetsgivaren har hindrat skyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter och därmed ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot skyddsombudet.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 77

Lagrum : 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen (1977:1160)

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Midroc Electro Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Agneta Bern & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman, Göran Trogen, Inger Mattsson Kasserud, Anders Tiderman och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Maria Vereide Dahlberg

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 76 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare i samband med ett bolagsförvärv brutit mot reglerna om förhandlings- och informationsskyldighet i 11 och 19 §§ medbestämmandelagen. Påståenden bl.a. om att förhandling skett på fel nivå och utan att arbetstagarorganisationen varit företrädd på rätt sätt vid förhandlingen.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 76

Lagrum : 11 § och 19 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Bravida Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & VVS Företagen

Ombud : Sven Erfors & Tommy Larsson (2)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Lars Johan Eklund, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Karl Olof Stenqvist, Maria Hansson och Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Helene Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 75 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om skyldigheten för ett svenskt dotterföretag i en internationell koncern att enligt lagen om europeiska företagsråd lämna ut vissa uppgifter till det tyska dotterföretaget i koncernen.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 75

Lagrum : 13 § lagen (1996:359) om europeiska företagsråd

Parter ( Privata sektorn ) : Kuehne & Nagel Aktiebolag & Kühne & Nagel AG & Co. KG

Ombud : Claes Broman & Henrik Fagö & Mats Hesselrud

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Gunilla Upmark, Gunnar Göthberg, Håkan Torngren, Maria Hansson och Britt-Marie Häggström. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 71 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt 21 § 6 mom Transportavtalet är arbetsgivaren skyldig att på i förväg gjord framställning från Svenska Transportarbetareförbundet, då anledning därtill föreligger, förete avlöningslistor, arbetstidskort, arbetstidsschema samt andra handlingar, som organisationen behöver för att tillvarata arbetstagarnas gemensamma intressen i förhållande till arbetsgivaren. Fråga om omständigheterna i ett visst fall varit sådana att ”anledning” i avtalets mening förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 71

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet & V-B Transport Aktiebolag

Ombud : Eva Glückman & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Inger Andersson, Inga Jerkeman, Björn Müntzing, Anders Sandgren, Anders Tiderman och Gunnar Ericson. Enhälligt.
Sekreterare : Maria Vereide Dahlberg

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Samhall har sagt upp en anvisad arbetstagare på grund av olovlig frånvaro från arbetet. Arbetstagaren hade vid flera tillfällen under cirka ett års tid deltagit i högskolestudier under arbetstid. Fråga om arbetsgivaren, genom en överenskommelse mellan arbetstagaren och dennes arbetsledare, hade godkänt frånvaron och, då denna fråga besvarats nekande, om arbetstagarens agerande utgjort ett sådant kontraktsbrott som enligt allmänna avtalsrättsliga principer berättigat Samhall att säga upp anställningsavtalet. I målet är även fråga om skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 68

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Samhallförbundet & Samhall Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Anneli Ohlsson Anderbjörk & Mia Fransson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Håkan Lundquist, Ingrid Lyberg, Bengt Huldt, Anders Hagman, Ronny Wenngren och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Carin Häckter

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 66 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning av utbetald sjukpension enligt kollektivavtal. Målet har överlämnats till Arbetsdomstolen varvid även den arbetstagarorganisation som motparten är medlem i har stämts in. Det är ostridigt mellan parterna att förhandlingskravet enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen inte är uppfyllt. Fråga om invändningen om processhinder framställts i rätt tid. Även fråga om rättegångskostnadernas fördelning.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 66

Lagrum : 4 kap. 7 § och 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 18 kap. 1 §, 3 §, 5 § och 8 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Statliga sektorn ) : B.J. & Staten genom Statens pensionsverk & Vårdförbundet

Ombud : Anne Alfredson & Mikael Sjöberg & Staffan Berglund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Cathrine Lilja Hansson (referent) och Kristina Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 64 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett hotells byte av städentreprenör inneburit en övergång av verksamhet mellan den gamla och den nya entreprenören.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 64

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd | Artikel 1 och artikel 3 i rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning och skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Ekonomistäd i Jönköping Aktiebolag & Hotell- och restaurangfacket

Ombud : Bo Villner & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Håkan Lundquist, Mårten Holmström, Gunnar Göthberg, Håkan Torngren, Anders Tiderman och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Kristine Skår

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 63 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En systemadministratör har omplacerats till arbete som vaktmästare. Fråga dels om arbetstagaren enligt sitt anställningsavtal varit skyldig att tjänstgöra som vaktmästare, dels om arbetsgivaren genom omplaceringen skilt arbetstagaren från hans anställning och – när den senare frågan besvarats nekande – om beslutet om omplacering kan underkastas rättslig prövning. Även fråga om föreningsrättskränkning och brott mot 3, 4 och 5 §§ förtroendemannalagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 63

Lagrum : 7 §, 8 §, 18 §, 19 §, 22 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 § och 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 3 §, 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Nya Wermlands-Tidningens Aktiebolag & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Unionen

Ombud : Bo Villner & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Håkan Lundquist, Christer Måhl, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Britt-Marie Häggström. Enhälligt.
Sekreterare : Carin Häckter

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 62 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare har gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning i samband med att det klarlagts att vissa fackligt organiserade arbetstagare avsåg att delta i en politisk strejk. Påståenden bl.a. om att arbetsgivaren med hot försökt förmå organisationens medlemmar att avstå från att delta i strejken. Arbetsdomstolen har funnit att omständigheterna varit sådana att arbetsgivarens agerande, som grundat sig på en i god tro framförd uppfattning om strejkens lovlighet och konsekvenserna av ett deltagande, inte är att bedöma som en föreningsrättskränkning. – Även fråga om brott mot tidsfristen i 16 § andra stycket medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 62

Lagrum : 8 § och 16 § andra stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Göteborgs Industriarbetarsyndikat av Sveriges Arbetares Centralorganisation & Teknikarbetsgivarna & Volvo Lastvagnar Aktiebolag

Ombud : Anders Weihe & Johan Larsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Peter Syrén (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Berndt Molin, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Ylva Tengblad, Ella Niia och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Maria Vereide Dahlberg

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 61 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Efter verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen tillämpade den nya arbetsgivaren under ett år efter övergången lönevillkoren i det kollektivavtal som överlåtaren var bunden av. Dessa villkor innebar för vissa av arbetstagarna sämre förmåner än de villkor som gällde enligt det kollektivavtal för verksamheten i fråga som den nya arbetsgivaren var bunden av. Fråga om förfarandet utgjort kollektivavtalsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 61

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 27 § och 28 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | Artikel 3 i rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Hotell- och restaurangfacket & LSG Sky Chefs Sverige Aktiebolag

Ombud : Eva Glückman & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Håkan Lundquist, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Elisabeth Bjar, Sven-Olof Arbestål (f.d. förhandlingschefen i Facket för Service och Kommunikation (SEKO); tillfällig ersättare) och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Helene Lindström

Dela :