: : : : :

Arbetsdomstolens domarVårdförbundet SHSTF

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

Vårdförbundet SHSTF
Aktiv som part 1995–1997 ( 5 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 5 st. )

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 3 st.

Vårdförbundet SHSTF har varit part vid refererade avgöranden med :
28 ledamöter ♀ 9 ♂ 19
5 sekreterare ♀ 2 ♂ 3
6 parter

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Vårdförbundet SHSTF som part sedan 1993 ( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en landstingsanställd sjuksköterska som på grund av en s.k. pisksnärtskada har nedsatt arbetsförmåga. Arbetsdomstolen finner att landstinget inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att försöka omplacera sjuksköterskan.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 73

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Norrbottens läns landsting & Vårdförbundet SHSTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Örjan Härneskog

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagares egen uppsägning av ett anställningsavtal är ogiltig enligt 33 § avtalslagen och om den skall lämnas utan avseende enligt 36 § samma lag.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 68

Lagrum : 33 § och 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Älvsborg & Vårdförbundet SHSTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Margit Strandberg, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Gunnar Ericson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

1995 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 152 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning under åberopande av arbetsbrist. Skedde uppsägningen i själva verket av personliga skäl? Hade arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 152

Lagrum : 7 § första stycket och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Privatvårdens Arbetsgivarförbund & Praktikertjänst Aktiebolag & Vårdförbundet SHSTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Henrik Sahlin, Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 133 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en avdelningsföreståndare som arbetat vid en vårdcentral avstängts från arbetet i strid mot kollektivavtal och senare avskedats utan laga grund eller i vart fall förflyttats i strid mot avtalet genom att omplaceras till en tjänst som sjuksköterska.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 133

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Vårdförbundet SHSTF & Västerbottens läns landsting

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Bo Jangenäs, Lars Ahlvarsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 112 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I kollektivavtal rörande lön och allmänna anställningsvillkor m.m. på det kommunala området (ÖLA) ingår Allmänna Bestämmelser (AB). Enligt dessa bestämmelser utges kompensation för övertidsarbete i form av ledighet eller kontant ersättning. Har arbetsgivaren eller den enskilda arbetstagaren rätt att välja kompensationsform?

I domen berörs frågan om en valrätt för arbetsgivaren kan grundas på arbetsledningsrätten.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 112

Parter ( Kommunala sektorn ) : Göteborgs kommun & Vårdförbundet SHSTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Lennart Grudevall, Birgitta Brånedal-Sund, Thore Ziethén och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :