: : : : :

Arbetsdomstolens domarKarin Hellmont

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Juristledamot | Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Karin Hellmont
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2004–2006 ( 24 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Karin Hellmont har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
79 ledamöter ♀ 32 ♂ 47
70 parter
42 ombud ♀ 12 ♂ 30

Karin Hellmont har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Carina Gunnarsson ( 12 st. ), Michaël Koch ( 8 st. ) och Inga Åkerlund ( 4 st. ) varit ordförande

Karin Hellmont
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
6 st.2004–2017
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande5 st.( varav 3 st. som tillfällig ersättare )
Juristledamot1 st. 

2 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 16,7% ( 1 / 6 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 50,0% ( 3 / 6 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 66,7% ( 2 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Mora tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Mora tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Karin Hellmont har dömt refererade avgöranden med :
26 ledamöter ♀ 13 ♂ 13
5 sekreterare ♀ 3 ♂ 2
15 parter
13 ombud ♀ 2 ♂ 11

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2004-01-152006-08-132 år 6 mån 30 dgr
Ersättare för vice ordförande2013-10-104 år 6 mån 14 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 7 år 1 månad och 11 dagar hittills.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tre avgöranden ( 50,0% av alla refererade avgöranden med Karin Hellmont sedan 1993 ), första gången den 15 mars 2006 och senast den 14 april 2010.
Titlar för Karin Hellmont som tillfällig ersättare : Revisionssekreterare i Högsta domstolen & F.d. hovrättsassessor & Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i ett avgörande.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Karin Hellmont som vice ordförande sedan 1993 ( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2017 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2017 nr 4 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har utfört arbete under cirka två och att halvt år på en restaurang. Arbetstagaren har gjort gällande att han inte fått någon lön utbetald, medan arbetsgivaren menar att han betalat lön kontant till arbetstagaren. En fråga rör därmed om arbetsgivaren kunnat styrka att kontant betalning skett. Därutöver bl.a. frågor om när arbetet påbörjades och vilken lön som avtalats.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 4

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : M.T. & S.S. med uppgiven firma Rodis Restaurang & Pizzeria

Ombud : Carl Adam Åhnberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Karin Hellmont, Christer Måhl, Charlott Richardson, Helena Linde, Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Rättssekreterare : Tobias Bergkvist

Dela :

2016 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2016 nr 52 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal när det inte betalat full lön till en pilot som förklarats tillfälligt inte få flyga i avvaktan på utredning och slutligt beslut om att återkalla trafikflygarcertifikat. Även fråga om det förelegat en praxis på bolaget som ger piloten rätt till lön i den aktuella situationen.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 52

Lagrum : 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Svensk Pilotförening & Svenska FlygBranschen & TUIfly Nordic AB

Ombud : Jan Bergman & Tommy Larsson (2)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Karin Hellmont, Berndt Molin, Charlott Richardson, Elisabeth Ankarcrona, Annette Carnhede och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Märta Lindberg

Dela :

2010 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 27 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag med verksamhet inom området IT-säkerhet yrkade vid tingsrätten att en tidigare arbetstagare hos bolaget skulle åläggas förbud att bedriva viss verksamhet som konkurrerade med bolagets. Fråga om det yrkade konkurrensförbudet hade stöd i arbetstagarens anställningsavtal och inte var oskäligt samt om arbetstagaren brutit mot det och orsakat bolaget skada. Även fråga om arbetstagaren obehörigen utnyttjat bolagets företagshemligheter.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 27

Lagrum : 1 § och 7 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter | 38 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : M.F. & Optinet Data Aktiebolag

Ombud : Anna Rosell & Magnus Wiktorsson & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Hellmont (revisionssekreteraren i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Britt Angleryd, Rolf Hugert, Rigmor von Zweigbergk, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Britt-Marie Häggström. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2009 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2009 nr 10 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag och en lokal fackklubb träffade ett antal kollektivavtal avseende inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag. Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att överskrida i kollektivavtalen överenskomna antal inhyrda personer. Även fråga om partsställningen i målet.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 10

Lagrum : 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket Metalls klubb vid Pininfarina Sverige Aktiebolag & Pininfarina Sverige Aktiebolag & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Agneta Bern & Hans Lindberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Hellmont (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Britt Angleryd, Göran Trogen, Claes Frankhammar, Ella Niia och Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Helene Lindström

Dela :

2006 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 34 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett byggföretag gjort sig skyldigt till brott mot en ackordsöverenskommelse och mot regler i byggnadsavtalet genom att anlita underentreprenörer för arbeten som omfattades av ackordsöverenskommelsen.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 34

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier & Wäst-Bygg Aktiebolag

Ombud : Gustav Herrlin & Mats Borgström & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Hellmont (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingrid Lyberg, Claes Frankhammar, Jan Nordin, Hans Wahlström (f.d. förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :