Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Årsarkiv:

Arbetsdomstolens domar 2016

( 41 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan » Gå direkt till listan )

Antal refererade avgöranden per år sedan 1993

Genomsnitt : 56 st. per år
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med skiljaktig mening 2016 : 7,3% ( 3 / 41 st. )

Andel avgöranden med skiljaktig mening per år sedan 1993

Genomsnitt : 17,2%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med tillfälliga ersättare 2016 : 34,1% ( 14 / 41 st. )

Andel avgöranden med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Genomsnitt : 48,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel överklagade mål 2016 : 24,4% ( 10 / 41 st. )

Andel överklagade mål per år sedan 1993

Genomsnitt : 23,3%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Ändringsfrekvens 2016 : 90,0% ( 9 / 10 st. )

 

Ändringsfrekvens per år sedan 1993

Genomsnitt : 56,1%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter 2016 : 37,6%

Andel kvinnliga ledamöter per år sedan 1993

Genomsnitt : 35,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med kvinnlig majoritet 2016 : 22,0% ( 9 / 41 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden sedan 1993 : 22,3%

Antal enkönade sammansättningar 2016 : Bara män : 2 st. | Bara kvinnor : 0 st.

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande 2016 : 1 st.

Antal ogiltigförklaringar per år sedan 1993

Genomsnitt : 4,5 st.
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader 2016 : 1 698 731 kr (i AD 2016 nr 55)

Utdömda rättegångskostnader i alla direktstämda mål 2016 totalt : 6 912 527 kr

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande 2016 : 276 501 kr | Median : 191 106 kr

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Genomsnittlig domstid 2016 : 65 dagar ( ca 9 veckor ) efter huvudförhandlingen | Median : 69 dagar ( ca 10 veckor ) | Längst : 105 dagar (ca 15 veckor) | Kortast : 40 dagar (ca 6 veckor)

Genomsnitt för alla refererade avgöranden som föregåtts av huvudförhandling sedan 2016 : 62 dagar ( ca 9 veckor ) | Längst : 427 dagar (ca 61 veckor) | Kortast : 20 dagar (ca 3 veckor)

Underinstanser 2016 :

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Ordföranden i Arbetsdomstolen 2016 ( 4 st.  2  2  ) (antal refererade avgöranden)

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden 2016 per ordförande

Sammanlagt 48 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden 2016 ( 48 / 31 = 1,5 per refererat avgörande efter huvudförhandling )

Uppgifterna om huvud­för­hand­lings­dagar är inte helt tillförlitliga. Bara inför 31 (av totalt 41) refererade avgöranden 2016 var det en huvudförhandling.

Ledamöter i Arbetsdomstolen 2016
74 st.
31  (42%)
43  (58%)
Vice ordföranden
11 st.
(37%)
(63%)
”Tredje män”
9 st.
(24%)
(76%)
Arbetsgivarledamöter
22 st.
10  (48%)
12  (52%)
Arbetstagarledamöter
26 st.
10  (35%)
16  (65%)
Ordinarie ledamöter
30 st.
15  (50%)
15  (50%)
Tillfälliga ersättare
6 st.
(14%)
(86%)
Skiljaktiga ledamöter
4 st.
(75%)
(25%)
Sekreterare i Arbetsdomstolen 2016
12 st.
(68%)
(32%)
Parter i Arbetsdomstolen 2016
85 st.
Privata sektorn : 31 avgöranden ( 76% )
Kommunala sektorn : 3 avgöranden ( 7% )
Statliga sektorn : 7 avgöranden ( 17% )
Ombud i Arbetsdomstolen 2016
79 st.
31  (29%)
48  (45%.)

» Förarbeten om arbetsrätt 2016 ( 20 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2016 ( 150 st. )

Örjan Edström, The Nordic Industrial Relations Model – Surviving the Impact from European Law? i Globalization, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 95–112

Förlag : Iustus, Uppsala.

Elisheva Barak-Ussoskin, Class Action and Collective Agreement – Can They Coexist? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 48–59

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Tor Nitzelius och Göran Söderlöf, Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall, tredje upplagan 2016

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
Tidigare uppl. med titeln: Omsorgernas arbetsmiljö – praktiska typfall i omsorgerna, vården och socialtjänsten.

Niels Waage, Arbejdsretsloven med kommentarer, tredje upplagan 2016

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1995 s. 240 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1994, 2:a uppl. 1997.

Mikael Hansson, Industrial Acions and the Proportionality Principle in Swedish Law i Globalization, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 53–72

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jacob Falsner, Den europæiserede vikar – Arbejdsretlige problemstillinger vedrørende vikarer – for brugervirksomheder, vikarbureauer og vikarer, 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2015.

Erling Hjelmeng, The concept of an ”undertaking” – On the bordeborde between labour law and competition law i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 316–326

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Susanne Fransson, Preventionspåslag och upprättelseersättning – Nya konstruktioner av ersättning i diskrimineringstvister i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 224–234

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Kristine Nergaard, Arbeidstakersidens organisasjonsstruktur i et historisk perspektiv i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 451–461

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Sören Öman, Entreprenörsansvar för löner i byggbranschen i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Expertkommentar för augusti 2016.

Camilla Pauli, Lönevillkor i offentlig upphandling i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2016 s. 151–164

Sören Öman, Allmän visstidsanställning ska lättare övergå till tillsvidareanställning i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Expertkommentar för januari 2016.

Mikael Hansson, Industrial Actions and the Proportionality Principle in Swedish Law i Globalisation, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 53–72

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ole Hasselbalch, Skjulte overenskomstklausuler i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 287–295

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Bengt Domeij, Från anställd till konkurrent – Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler, 2016

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anmäld av :
Sören Öman i JT 2016–17 s. 745–747.

Natalie Videbæk Munkholm, Loyalitet i arbejdsretlige relationer, 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i EU & Arbetsrätt 2017 nr 1–2 s. 11.
Palle Bo Madsen i UfR B 2016 s. 378.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2015.

Henning Jakhelln, Stortingets rolle ved hovedtarifoppgjør i staten – Om funksjonsfordelingen mellom Stortinget og Konge etter Grunnlov og tjenstetvistlov i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 339–355

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Bernard Johann Mulder, Intressant läsning om europeiserat arbetstagarinflytande i EU & arbetsrätt 2016 nr 3–4 s. 11

Anmälan av :
Erik Sjödin; Ett europeiserat arbetstagarinflytande – En rättslig studie av inflytandedinflytande genomförande i Sverige, 2015.

Jon Erik Dølvik, Petra Herzfeld Olsson, Jonas Malmberg och Erik Sjödin, EU och gränsöverskridande arbete – mer än bara utstationering i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 141–152

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Per Johan Eckerberg, Fyra utredningar och ett brev – svårigheterna med att reglera tjänstepensionsföretag i Ny Juridik 2016 nr 2 s. 35–52

Zvone Vodovnik, International Labour Law as a Source of Value for Managers – The ILO Case i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 696–707

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Torben Vistisen, Opsigelse af sideordnede kollektive aftaler i Juristen 2016 s. 252–259

Mia Carlsson, I arbetet i Bertil Bengtsson 90 år (red. Mia Carlsson, Severin Blomstrand, Dag Mattson, Anna Skarhed och Sven Unger), 2016, s. 79 ff.

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
Också publicerad i Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VIII, red. Kelly Chen och Mårten Schultz, 2017 s. 75–108.

Nils Storeng, Tom H. Beck och Arve Due Lund, Arbeidslivets spilleregler, fjärde upplagan 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Tron Sundet i Arbeidsrett 2004 s. 147–155 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1: uppl. 2003, 2:a uppl. 2011, 3:e uppl. 2014.
Del I: Bærebjelker og grunnprinsipper i arbeidsretten. Del II: Endringer i arbeidsforholdet – stillingsvernsreglene. Del III: Samspillet mellom partene i arbeidsforholdet.

Per Gunnar Edebalk, Arbetsgivarna och arbetsskadeförsäkringen – En historik i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 83–100

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Harry Salonaho, Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer, 2015 i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 113–116

Anmälan av :
Harry Salonaho, Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer, 2015.

Montse Sole, Employee’s right to information and consultation: A risky right? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 613–623

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Gerd Engelsrud, Tidsbegrenset midlertidig ansettelse på generelt grunnlag i Arbeidsrett 2016 s. 91–103

Vincenzo Pietrogiovanni, The System of Sources of a Globalised Labour Law i Globalization, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 241–262

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ruth Nielsen, Dansk arbejdsret, tredje upplagan 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 2008, 2:a uppl. 2012.
1:a uppl. av Ruth Nielsen och Lynn M. Rosenberry. Fr.o.m. 2:a uppl. av enbart Ruth Nielsen.

Nana Wesley Hansen, Statslige arbejdsgivere mellem politik og voluntarisme i Danmark og Sverige i Den Danske Model set udefra (red. Trine Pernille Larsen och Anna Ilsøe), 2016, s. 323–344

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Frank Bayreuther, Transfer of Undertakings in the Field of Public Passenger Transport Services i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 60–67

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Bernard Johann Mulder, Anmälan av Erik Sjödin, Ett europeiserat arbetstagarinflytande – en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige i TfR 2016 s. 469–476

Anmälan av :
Erik Sjödin, Ett europeiserat arbetstagarinflytande – en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige.

Anne Trebilcock, Advisory services on labour law reform; Opportunities and challenges i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 677–686

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Marie Nesvik, Domsmyndighet i saker om arbiedsforhold på ambassader i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 462–472

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Carin Ulander-Wänman, Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring? i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 68–82

Terese Smith Ulseth, Lojalitetsplikt i tariffretten i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 687–695

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jens Paulsen, Ansættelsesklausuler i UfR B 2016 s. 175–184

Nicolay Skarning, Ledende eller særlig uavhengig stilling, 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Lars Lunning och Gudmund Toijer, Anställningsskydd – En lagkommentar, elfte upplagan 2016

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Boel Flodgren i Lag & Avtal 1980 nr 5 s. 24 (jämför Lag & Avtal 1980 nr 6 s. 37 och Lag & Avtal 1980 nr 7 s. 32) (4:e uppl.).
Tom Johansson i Lag & Avtal 1984 nr 9 s. 33–34 (6:e uppl.).
Hans Stark i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 33 (8:e uppl.).
Jonas Alberg i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7 (8:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1974, 2:a uppl. 1975, 3:e uppl. 1977, 4:e uppl. 1979, 5:e uppl. 1982, 6:e uppl. 1984, 7:e uppl. 1989, 8:e uppl. 2002, 9:e uppl. 2006, 10:e uppl. 2010.
Supplement till 7:e uppl. 1992 & 1993.
1–7 uppl. av enbart Lars Lunning utg. av Publica.
Något varierande undertitlar mellan upplagorna.

Ove André Vanebo, Innsyn i arbeidstakers e-postkasse m.v. i Arbeidsrett 2016 s. 104–126

Andreas van den Heuvel, Litt om lønns- og arbeidsvilkår for utleide og utstatsjonerte arbeidstakere i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 306–315

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Tonia Novitz, Multi-level collective bargaining – Connections with legal framework? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 495–505

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Lars Åhnberg, Rehabansvar – Lagregler, kommentarer, rättsfall, sjunde upplagan 2016

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2005, 3:e uppl. 2006, 4:e uppl. 2007, 5:e uppl. 2008, 6:e uppl. 2011.

Jens Kristiansen, På vej mod et fælleseuropæisk arbejdstagerbegreb? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 389–398

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Tore Lunde, Arbeidsgivar sitt ”særlige behov for vern mot konkurranse” i Tidsskrift for forretningsjus 2016 s. 252–278

Lucy Vickers, Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace, andra upplagan 2016

Förlag : Hart, Oxford.

Anteckningar :
1:a uppl. 2008.

Kristin Alsos och Line Eldring, Minstelønn i Norge og Europa: Status og aalternative løsninger i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 36–47

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Morten Langer och Sara Baldus, Konkurrence- og kundeklausuler, femte upplagan 2016

Förlag : Thomson, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1998 s. 266–267 (1:a uppl.).
Ruth Nielsen i UfR B 2000 s. 338 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1997, 2:a uppl. 1999, 3:e uppl. 2006, 4:e uppl. 2010.
1:a uppl. av Morten Langer och Morten Lau Smith. 2:a uppl. av Morten Langer under medverkan av Yvonne Frederiksen och Morten Lau Smith. 3:e uppl. av Morten Langer under medverkan av Yvonne Frederiksen. 4:e uppl. 2010 av Morten Langer och Morten Phister Ritter.

Ronnie Eklund, ”Privitaziation” of Swedish labour and employment law in the public sector and its impact on public servants – The long and the short of it i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 162–177

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Stein Evju, Labor Court of Sweden – Arbetsdomstolen, Fonnship, Dom nr 70/15, 2015‑11‑25 Mål nr A 14/02, A 39/02, A 53/03 och A 137/03 (AD 2015 No. 70), 25 November 2015 i International Labor Rights Case Law 2016 s. 335–351

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2015 nr 70.

Anne Hellum, Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk – Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett i Festskrift til Aslak Syse 70 år – Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. (red. Reidun Førde, Morten Kjelland och Ulf Stridbeck), 2016, s. 191–214

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Lars Svenning Andersen, Lise Lauridsen, Morten Ulrich, Lars Lindencrone Petersen, Mads Krarup och Bjarke Vejby, Funktionærret, femte upplagan 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i Juristen 1995 s. 236–238 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1993, 2:a uppl. 1998 (nytryck 2001 och 2002), 3:e uppl. 2010, 4:e uppl. 2011.
1–3 uppl. av enbart Lars Svenning Andersen.

Atle Sønsteli Johansen, Politisk demonstrasjonsstreik – I norsk og internasjonal rett i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 356–366

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Petra Herzfeld Olsson och Catharina Calleman, Moves towards Increased Workforce Fragmentation among Labour Immigrants i Globalization, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 161–183

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kerstin Ahlberg, Arbetsrättsliga villkor i offentliga kontrakt – Vad är möjligt och vad är lämpligt? i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2016 nr 1 s. 65–79

Reingard Zimmer, The Impact of CETA and TTIP on Social Standards i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 752–764

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jens Kristiansen, Den Danske Model – Er det historiske fundament ved at smuldre? i Den Danske Model set udefra (red. Trine Pernille Larsen och Anna Ilsøe), 2016, s. 179–188

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Kristoffer Sällfors, Krav på tjänstepensioner och försäkringar i offentlig upphandling – om likabehandlingsprincipens betydelse för utstationeringsdirektivets begränsningar i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2016 s. 393–402

Jan Fougner, Arbeidsgivers frie skjønn – Arbeidsgivers styringsrett og domstolskontroll i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 211–223

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Kristian Pedersen och Erik Olsson, Offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal – en uppdatering om det pågående lagstiftningsarbetet i Ny Juridik 2016 nr 4 s. 7–18

Hanna Pettersson och Niklas Selberg, Abnormal Justice and Globalised Labour Markets – Thinking Labour Law with Judy Fudge i Globalization, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 263 ff.

Förlag : Iustus, Uppsala.

Carin Ulander-Wänman och Josefina Blom, The Evolution of Fixed-term Employment in Swedish Legislation – What Can We Learn from History? i Globalization, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 209–224

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sören Öman, Kameraövervakning på arbetsplatser i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Expertkommentar för januari 2016.

Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar, Age Discrimination Law and Social Partners and Collective Bargaining i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 506–521

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Erik Sjödin, Recension av publikationen Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv av Henrik Malm Lindberg, Nils Karlsson och Johanna Grönbäck i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 108–112

Anmälan av :
Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv av Henrik Malm Lindberg, Nils Karlsson och Johanna Grönbäck.

Tine Eidsvaag, Midlertidig ansettelse på ”generelt” grunnlag i EØS-rettslig belysning i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 153–161

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Klaus Lörcher, The increasing authority of the European Convention on Human Rights in relation to the European Social Charter i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 420–429

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Petra Herzfeld Olsson, Possible Shielding Effects of Article 27 on Workers’ Rights to Information and Consultation in the EU Charter of Fundamental Rights i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2016 s. 251–273

Jon Søberg Gisle, Lars Skrytøen og vi andre – Om didissens og nøytralitet i Arbeidsretten i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 244–254

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Julie Piil Lorentzen, Virksomhetsoverdragelse og tariffavtalte lønns- og arbeidsvilkår i Arbeidsrett 2016 s. 137–180

Christopher Hansteen, Tariffhopping – Begrensninger og muligheter i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 277–286

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Lasse Gommerud Våg, Avgrensing av utvelgelseskretsen ved nedbemanning – noen merknader til nyere rettspraksis i Arbeidsrett 2016 s. 208–221

Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar, Age Discrimination and Labour Law in a Comparative Perspective i Globalization, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 113–138

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stephen Adler, Judicial Independence of Labour Court and Social Networks: Are They Compatible? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 13–23

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Kavot Zillén, Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet – En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård, 2016

Förlag : Uppsala universitet, Juridiska institutionen, Uppsala.

Sören Öman, Avskedande av statsanställda på grund av brott i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 765–773

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Annamaria Westregård, The Notion of ’employee’ in Swedish and European Union Law – An Exercise in Harmony or Disharmony? i Globalization, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 185–206

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mette Klingsten, Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse, andra upplagan 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 2003 s. 129 (1:a uppl.).
Mona Næss i Arbeidsrett 2017 s. 153–157 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2002.

Birgitta Nyström, Europarådets Sociala Stadga och den nordiska arbetsmarknadsmodellen i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 522–532

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Ruth Nielsen, Arbejdsretlige aspekter af udbud i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 484–494

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Birthe Eriksen, Arbeidstakers rett til å varsle om ”kritikkverdige forhold” etter arbeidsmiljøloven § 2–4(1), 2016

Förlag : Universitetet i Bergen, Bergen.

Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidsgiverbegrepet – En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter, 2016

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Anmäld av :
Jan Fougner i TfR 2017 s. 282–292 (svar av Marianne Jenum Hotvedt i TfR 2017 s. 389–393).
Birgitta Nyström i EU & arbetsrätt 2016 nr 2 s. 8.

Anteckningar :
Själva avhandling utkom 2015 som Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet nr 84, Universitetet i Oslo.

Reinhold Fahlbeck, The Significance of Regligion for Swedish Labour Law and Social Legislation i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 211–223

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Matti Mikkola, Collective labour rights as human rights i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 430–441

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Clarence Crafoord, Rättighetskränkningar på arbetsmarknaden i Bertil Bengtsson 90 år (red. Mia Carlsson, Severin Blomstrand, Dag Mattson, Anna Skarhed och Sven Unger), 2016

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Morten Rosenmeier, Ophavsretten til undervisningsmateriale – Nogle danske erfaringer i Liber Amicorum Jan Rosén (red. Gunnar Karnell, Annette Kur, Per Jonas Nordell, Daniel Westman, Johan Axhamn och Stephan Carlsson), 2016, s. 545–557

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos och Pål Nygaard, I arbeidsfredens tjeneste – Arbeidsretten gjennom 100 år, 2016

Förlag : Pax, Oslo.

Judy Fudge, Labour Rights as Human Rights and the Role of Constitutional Courts: Lessons from Canada i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 235–243

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Csilla Kollonay Lehoczky, The clash between individual rights and ”public interest” in age discrimination in the CEE countries i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 399–410

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jørgen Boe, Claus Juel Hansen och Jens Lund Mosbek, Direktørkontrakten – Rettigheder, pligter, ansvar, åttonde upplagan 2016

Förlag : Karnov Group, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 1982, 2:a uppl. 1983, ny uppl. 1992, 3:e uppl. 1998 4:e uppl. 2000, 5:e uppl. 2004, 6:e uppl. 2009, 7:e uppl. 2012.
1–2 uppl. av Jørgen Boe och Søren Nielsen. Ny uppl. 1992 och 3–4 uppl. av enbart Jørgen Boe. 5–6 uppl. av Jørgen Boe och Claus Juel Hansen.
1–2 uppl. med titeln: Direktørkontrakten. Ny uppl. 1992 med titeln: Direktørkontrakten – Direktørens rettigheder, pligter og ansvar.

Bernard Johann Mulder, Komparativ skiss över reglerna vid verksamhetsövergång i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 442–450

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Åsa Örnberg, Rättsliga förutsättningar att dela på rektorsuppgiften i grund- och gymnasieskola i FT 2016 s. 141–157

Birthe Eriksen, Arbeidstakers varslingsrett – Et verktøy for eierstyring og selskapsledelse? i Kritisk Juss 2016 s. 39–50

Andrea Iossa, Collective Bargaining in a Globalised World – a Multi-dimensional Picture i Globalization, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 25–52

Förlag : Iustus, Uppsala.

Tron Løkken Sundet, Kjetil Drolsum Sandnes och Anne-Beth Meidell Engan, Tariffavtaletolkning, 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Georg Frick, Arbetsrätt – Handbok för chefer, fjärde upplagan 2016

Förlag : Frick Publishing, Lidingö.

Anteckningar :
1:a uppl. 2007, 2:a uppl. 2009, 3:e uppl. 2012.
1–2 uppl. utg. av Konsultförlaget. 3:e uppl. utg. av Liber.

Vibeke Blaker Strand, Nedsatt funksjonsevne som diskrimineringsgrunnlag drøye ti år etter fremleggelsen av NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet i Festskrift til Aslak Syse 70 år – Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. (red. Reidun Førde, Morten Kjelland och Ulf Stridbeck), 2016, s. 449–468

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Manfred Weiss, The Crucial Role of Courts in German Labour Law i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 730–739

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Erik Sinander, Kan man styra tvistelösning i internationella anställningsavtal? i SvJT 2016 s. 173–190

Alex Borch, Einar Engh, Else Bugge Fougner, Amund Fougner, Harald Hjort, Claude A. Lenth, Marie Nesvik och Camilla Selman, Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold (red. Alex Borch), 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Tron Løkken Sundet, Noen merknader om domsmyndighet og anke i tariffretten i Arbeidsrett 2016 s. 181–207

Marta Otto, The Right to Privacy in Employment – A Comparative Analysis, 2016

Förlag : Hart.

Anmäld av :
Petra Herzfeld Olsson i EU & arbetsrätt 2017 nr 4 s. 8.

Jens Paulsen, Ansættelsesklausuler, 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Henrik Karl Nielsen i UfR B 2016 s. 237.

Tron Løkken Sundet, Domsskrivning i Arbeidsretten i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 635–645

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Achim Seifert, The social dimension of the European Convention on Human Rights i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 591–600

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Ingeborg Moen Borgerud, Arbeidsrett – Særlig om omstilling i offentlig sektor, tredje upplagan 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anteckningar :
1:a uppl. 2007, 2:a uppl. 2012.

Maria Edith Lindholm Gausdal, Rass Holdgaard och Katrine Tørsløv Thorup, Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter i Advokaten (dk) 2016 nr 1 s. 34–37

Ole Hasselbalch, Lærebog i ansættelsesret & personalejura, femte upplagan 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i UfR B 2005 s. 185–186 (1:a uppl.).
Jan Fougner i TfR 2004 s. 613–617 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2007, 3:e uppl. 2010, 4:e uppl. 2012.

Carin Ulander-Wänman, Swedish Collective Agreements and Employers’Willingness to Hire and Retain Older Workers in Employment i Nordic Journal of Working Life Studies 2016 s. 61–79

Kurt Weltzien, Er ”boikott” som arbeidskampmiddel vernet av ILO-konvensjon nr. 87? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 740–751

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jeremias Prassl, A fork in the road for freedom of contract in EU law: Joint cases C-680/15 and C-681/15 Asklepios i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 544–553

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Henrik Karl Nielsen, Dansk arbejdsret frem til 2025 i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2016 s. 7–24

Eberhard Stüber, Mål om diskriminering – Nya perspektiv på begreppet fingerad arbetsbrist i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 624–634

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Sara Hovi, Diskrimineringsersättningens funktioner – ett ersättningsrättsligt teoriperspektiv i Juridisk Publikation 2016 s. 227–253

Andrzej Świątkowski, Social Dialogue: Information and Consultation in EU Labour Law i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 646–656

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Henrik Karl Nielsen, Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter efter Regio Post GmbH & Co. KG i UfR B 2016 s. 80–90

Melanie Regine Hack, Taking age equality seriously – The example of mandatory retirement – A comparative legal analysis between Norway and Germany in light of Council Directive 2000/78/EC, 2016

Förlag : Nomos.

Anmäld av :
Ann Numhauser-Henning i EU & Arbetsrätt 2017 nr 1–2 s. 12.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2015, Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet nr 85.

Bjørn Eriksen, Opplysninger fra anonyme kilder som dokumentasjon i en oppsigelsessak i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 178–184

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Angelica Ericsson, The Many (Mis)readings of the Laval Case i Europarättslig tidskrift 2016 s. 113–126

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom i Laval-målet.

Sören Öman, AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning, 2016

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Transparens. likabehandling och kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling – En svårlöst ekvation i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 24–35

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Finn Schwarz, Erik Wendelboe Christiansen och Maria Schmiegelow, Ansættelsesklausulloven – Konkurrenceklausuler, kundeklausuler og kombinerede klausuler, 2016

Förlag : Pejus, Hellerup.

Anmäld av :
Henrik Karl Nielsen i UfR B 2017 s. 48–49.

Marek Pliszkiewicz, The Social Dialogue Council in Poland i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 533–543

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Nils-Bertil Morgell, Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti i Insolvensrättslig tidskrift 2016 nr 2 s. 22–28

Jan Fougner, Eli Aasheim, Marit B. Frogner, Tron Løkken Sundet, Camilla Schøyen Borge, Julie Piil Lorentzen och Trond Erik Solheim, Omstilling og nedbemanning, tredje upplagan 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Magnus Aarbakke i TfR 2003 s. 438–442 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2003, 2:a uppl. 2011.
1–2 uppl. av Jan Fougner, Eli Aasheim, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Espen Bergh och Tron Sundet.

Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – Styringsrett og arbeidsplikt, andra upplagan 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i Arbeidsrett og arbeidsliv 2007 s. 303–309 (1:a uppl.).
Ole Hasselbalch i TfR 2007 s. 797–801 (1:a uppl.).
Stein Evju i Nytt i privatretten 2007 nr 3 s. 3–4 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2007. Själva avhandlingen utkom 2006.

Stein Owe, Arbeidsmiljøloven § 15–5 og styringsrettsoverskridelser i Arbeidsrett 2016 s. 222–230

Bengt Domeij, Konkurrensförbud vid företagsöverlåtelser och Alfa Quality Moving-målet i Festskrift till Lars Pehrson (red. Ulf Bernitz, Jan Kleineman, Jori Munukka och Jessika van der Sluijs), 2016, s. 113–126

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Stein Owe, Særregler for arbeidsrettslige tvister og ved begjæring om konkurs fra arbeidstaker i Arbeidsrett 2016 s. 127–136

Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidsgiveransvar i formidlingsøkonomien? Tilfellet Uber i Lov og Rett 2016 s. 484–503

Bengt Domeij, Databasskydd och företagshemligheter i Liber Amicorum Jan Rosén (red. Gunnar Karnell, Annette Kur, Per Jonas Nordell, Daniel Westman, Johan Axhamn och Stephan Carlsson), 2016, s. 241–268

Marianne Jenum Hotvedt, Utfordringene i formidlingsøkonomien: Arbeidsgiverplikter for Uber i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 327–338

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Einar Prytz, The Relationship between Swedish Regulation of Woring Hours and the EU Working Hours Directive i Globalization, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 225–240

Förlag : Iustus, Uppsala.

Guiseppe Casale, International Labour Law: The Role of the ILO i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 109–118

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jens Petter Berg och Dag Flater Hwang, Kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser i det offentlige – Innhold og utfordringer i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 68–77

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Filip Dorssemont, The right to collective action under the European Social Charter revisited i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 129–140

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Birgitta Nyström, The European Social Charter and Labour Rights in Times of Crisis i Globalization, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 73–94

Förlag : Iustus, Uppsala.

Laura Carlson, Addressing Unlawful Discrimination – The Swedish Journey i Globalization, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 139–160

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mikael Ruukel, Obeståndsrätt och lönefordringar – En vägledning genom löneindrivningsprocessen, 2016

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Ole Hasselbalch, Condictio indebiti i ansættelseskontrakter i Juristen 2016 s. 106–109

Jakob Wahl, Saksforberedelse og prosedyre for Arbeidsretten i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 719–729

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Henrik Karl Nielsen, Individuel håndhævelse af implementeringsimplementering til EU-direktiver i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 473–483

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Elisabeth Dolva Sandøy, Stillingsvernet ved virksomhetsoverdragelse etter skipsarbeidsloven i Arbeidsrett 2016 s. 1–90

Mette Søsted, Begrebet ”virksomhedsoverdragelse” ifølge virksomhedsoverdragelseslovens § 1 i lyset af seneste praksis i UfR B 2016 s. 52–62

Niklas Selberg, Att genomdriva arbetsrätten i gränsöverskridande situationer i EU & arbetsrätt 2016 nr 3–4 s. 11

Anmälan av :
Miriam Kullmann, Enforcement of Labour Law in Cross-Border Situations, 2015.

Trygve Bergsåker, Renter på lønnskrav i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 78–87

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Erik Danhard, Två arbetsrättsliga bagateller i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2016 nr 53.
Expertkommentar för november 2016.

Erik Danhard, Företagshemlighetslagen i nytt ljus i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2015 nr 39 och AD 2015 nr 35.
Expertkommentar för september 2016.

Tarjei Thorkildsen, Ny arbeidsgiveres forhold til tariffavtalte pensjonsordninger ved virksomhetsoverdragelse i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 667–676

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2016 ( 41 st. )

Prejudikat : AD 2016 nr 76 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om staten har fullgjort sin skyldighet att förhandla enligt 11 § medbestämmandelagen i samband med ombildningen av 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen till en sammanhållen myndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 76

Lagrum : 11 kap. 6 § och 12 kap. 5 § regeringsformen (1974:152) | 5 a § och 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 §, 11 §, 12 §, 15 § och 60 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 1 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | Förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal m.m. | 3 § anställningsförordningen (1994:373) | 1 §, 4 §, 5 § och 23 § myndighetsförordningen (2007:515)

Parter ( Statliga sektorn ) : OFR/P genom Polisförbundet & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Annett Olofsson & Hanna Schmidt & Hedda Mann

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Dag Ekman, Christer Måhl, Charlott Richardson, Staffan Löwenborg, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Marie Lifvendahl

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 75 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation genomförde en utbildning i form av en tvådagars lagbaskonferens. Vid konferensen deltog ett antal lagbasar, anställda hos två bolag, som var utsedda fackliga förtroendemän. Därutöver deltog ytterligare en anställd i ett av bolagen som var facklig förtroendeman, men som inte var lagbas. Arbetsgivarna hade förklarat att de avsåg att bevilja ledighet, men utan betalning. Efter att lagbaskonferensen hade genomförts lade arbetstagarorganisationen tolkningsföreträden enligt 9 § förtroendemannalagen om att namngivna arbetstagare hos vart och ett av bolagen hade rätt till betald ledighet för sitt deltagande i konferensen. Bland dem som fanns uppräknade i tolkningsföreträdena fanns fem arbetstagare som inte hade deltagit i konferensen och tre som enbart deltagit en av de två dagarna samt en person som inte längre var anställd i det angivna bolaget.

Tvist har uppstått mellan parterna om deltagande i lagbaskonferensen berättigade till betald ledighet enligt förtroendemannalagen och om de lagda tolkningsföreträdena var felaktiga samt i så fall om förbundet insett eller borde ha insett felaktigheterna. Den huvudsakliga tvistefrågan har avsett om lagbasarna, tillika fackliga förtroendemän, haft rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner enligt 6 och 7 §§ förtroendemannalagen för att delta i lagbaskonferensen, dvs. om ledighet för att delta i konferensen har varit erforderlig och av skälig omfattning samt om konferensens innehåll avsett verksamhet på de fackliga förtroendemännens egna arbetsplatser. Även fråga om den fastställelsetalan som arbetsgivarorganisationen fört varit tillåten.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 75

Lagrum : 1 §, 6 §, 7 §, 9 § och 10 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Annett Olofsson & Erik Danhard

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Peter Syrén, Christer Måhl, Gabriella Forssell, Johanna Torstensson, Ronny Wenngren och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Rättssekreterare : Tobias Bergkvist

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Att Statens överklagandenämnd efter överklagande beslutar att undanröja en statlig myndighets anställningsbeslut innebär inte att ett redan ingånget anställningsavtal upphör eller att anställningsmyndigheten får avsluta den påbörjade anställningen utan att följa anställningsskyddslagen. Statens överklagandenämnds beslut utgör inte heller saklig grund för uppsägning av arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 74

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Försäkringskassan

Ombud : Brita Hybbinette & Carl Durling & Per-Olof Persson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Susanne Sundberg, Kurt Eriksson, Åsa Kjellberg Kahn, Johanna Torstensson, Ronny Wenngren och Paul Lidehäll. Enhälligt.
Rättssekreterare : Peter Edin

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 73 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En biträdande jurist har väckt talan mot sin tidigare arbetsgivare med krav på semestersättning och allmänt skadestånd på grund av brott mot semesterlagen. Fråga om det avtalats mellan parterna att semesterlön skulle ingå i provisionslönen.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 73

Lagrum : 26 §, 28 §, 30 § och 32 § semesterlagen (1977:480)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Advokatfirman Salmi & Partners AB & M.R.

Ombud : Arne de Lange & Elisabet Håkansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Cecilia Tallkvist, Per Ewaldsson, Charlott Richardson, Peter Brodd, Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Peter Edin

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder i form av arbetsnedläggelse samt blockad mot nya anställningar och uppdrag med arbete avseende offentligt musikaliskt framförande av artister och musiker i de lokaler där TV-programmet IDOL repeteras, spelas in och sänds. Arbetsgivaren har gjort en fredspliktsinvändning och anfört att fredsplikt råder bl.a. eftersom de varslade stridsåtgärderna strider mot artikel 56 i Fördraget om Europeiska unionen. Arbetstagarorganisationen har, med anledning av arbetsgivarens fredspliktsinvändning, väckt talan i Arbetsdomstolen och begärt en prövning, även interimistiskt, av de varslade stridsåtgärdernas tillåtlighet.

Arbetsdomstolen har, för tiden till dess att tvisten slutligt avgjorts eller annat förordnas, förklarat att förbundet är rättsligt oförhindrat att vidta stridsåtgärder i enlighet med utfärdat varsel. Arbetsdomstolen har samtidigt avslagit en begäran från bolaget om att domstolen, innan den tar ställning i den interimistiska frågan, ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 70

Lagrum : 2 kap. 14 § regeringsformen (1974:152)

Parter ( Privata sektorn ) : FremantleMedia Sverige AB & Svenska Musikerförbundet

Ombud : Anders Elmér & Erik Grahn & Helene Hillerström Miksche & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Katarina Novák, Staffan Löwenborg, Staffan Holmertz, Lars P Merkel. Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 69 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

I en arbetsbristsituation blev ett antal arbetstagare i en butik erbjudna fortsatt anställning, men med ett lägre arbetstidsmått från ett visst datum. Arbetstagarna skrev på anställningsbevisen, men antecknade på dessa att detta skedde ”under protest”. Arbetstagarna började därefter att arbeta enligt de nya arbetstidsmåtten från och med angivet datum. Den huvudsakliga tvistefrågan har avsett om det varit fråga om ensidiga rättshandlingar från arbetsgivarens sida att från och med angivet datum genomdriva förändringarna av arbetstagarnas sysselsättningsgrad och om arbetstagarna därmed ska anses ha blivit uppsagda av arbetsgivaren, och i så fall om bolaget brutit mot turordningsreglerna och reglerna om uppsägningstid och uppsägningslön enligt anställningsskyddslagen.

Arbetsdomstolen har funnit att de erbjudanden som lämnats om sänkt sysselsättningsgrad varit erbjudanden om annat arbete enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen och att dessa accepterats av arbetstagarna trots att de godkänt de nya villkoren ”under protest”. Arbetsdomstolen har funnit att arbetstagarna i det aktuella fallet inte kan anses ha blivit uppsagda.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 69

Lagrum : 7 §, 12 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivarföreningen KFO & Coop Butiker & Stormarknader AB & Handelsanställdas förbund

Ombud : Olov Östensson & Sussanne Lundberg & Sven Rosqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Håkan Lundquist, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Nikki Vagnér, Ewa Edström (skiljaktig) och Elisabeth Mohlkert.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 65 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det finns förutsättningar för att genom ett interimistiskt förordnande, enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken, förplikta en arbetsgivare att till en uppsagd arbetstagare betala lön under uppsägningstid och pågående tvist om uppsägningens giltighet. Arbetsdomstolen har funnit att arbetstagares intresse av att få lönen betald i rätt tid, även om arbetstagaren visar sannolika skäl för sin fordran, inte är så starkt att det finns skäl att förordna om yrkad säkerhetsåtgärd.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 65

Lagrum : 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740) | 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : LogCare Logistics AB & T.N.

Ombud : Fredrik Larsson & Martina Slorach & Stefan Flemström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Jonas Malmberg och Tobias Bergkvist. Enhälligt.
Rättssekreterare : Tobias Bergkvist

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 63 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En barnskötare har varit frånvarande från arbetet eftersom hon inte ansett sig kunna ta sig till arbetet på grund av hot mot familjen. Fråga om hon avslutat anställningen själv eller om arbetsgivaren avskedat eller sagt upp henne samt om det funnits skäl för avskedande eller uppsägning till följd av att hennes frånvaro. Även fråga om arbetsgivaren ska åläggas att betala allmänt skadestånd för överträdelse av bl.a. föreskrifterna i 19, 20 och 30 §§ anställningsskyddslagen då denne utgick från att barnskötaren själv avslutat anställningen (s.k. konsekvensskadestånd). Därutöver fråga bl.a. om bolaget brutit mot viss förhandlingsskyldighet.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 63

Lagrum : 18 § och 30 § lagen (1982:80) anställningsskydd | 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 9 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteföretagen & Förskolsteamet Helianthus Aktiebolag & Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation OFFC

Ombud : Shahrokh Razavi & Ulrika Karner

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Karl Olof Stenqvist, Gösta Rehnstam, Ewa Edström och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Rättssekreterare : Marie Lifvendahl

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 61 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En barnskötare hos en kommun, som varit medlem i både en kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation och en arbetstagarorganisation utan kollektivavtal, har med sin arbetsgivare ingått en överenskommelse om arbetsbefrielse och sedan träffat ett avtal om att hennes anställning ska upphöra. Bland annat frågor om kommunen brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt 13 § första stycket medbestämmandelagen eller vid möten med barnskötaren gjort sig skyldig till åtgärd som inneburit en föreningsrättskränkning enligt 8 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 61

Lagrum : 3 §, 8 §, 11 § och 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Haninge kommun & Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation OFFC

Ombud : Shahrokh Razavi & Tomas Björck

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Susanne Sundberg, Kurt Eriksson, Jan-Peter Duker, Johanna Torstensson, Ronny Wenngren och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.
Rättssekreterare : Per Fabricius

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag har, enligt avtal med Försvarsmakten, tillhandahållit flygplatsbrandmän för flygplatsräddningstjänsten vid en flygplats som drivs av Försvarsmakten. När avtalet löpte ut ersatte Försvarsmakten bolagets flygplatsbrandmän med egen personal. Fråga om det skett en övergång av verksamhet enligt 6 b § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 59

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd | Artikel 1.1 b i rådets direktiv 2001/23/EG

Parter ( Statliga sektorn ) : Seko Service- och kommunikationsfacket & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Ellinor Gudmundsson & Katarina Hellner & Lisa Nyström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Peter Syrén, Kurt Eriksson, Åsa Kjellberg Kahn, Johanna Torstensson, Torbjörn Johansson och Lars P Merkel. Enhälligt.
Rättssekreterare : Per Fabricius

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 58 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som blivit uppsagd har yrkat bl.a. lön för tid då han inte utfört arbete och grundat sin talan på sitt anställningsavtal och en överenskommelse om arbetsbefrielse. Fråga om preskriptionsbestämmelserna i anställningsskyddslagen är tillämpliga.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 58

Lagrum : 12 §, 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.J. & Kuusakoski Sverige AB

Ombud : Patrik Lai & Ulf Mellqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Elisabeth Ankarcrona och Gerald Lindberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Per Fabricius

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 56 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en bagare genom bl.a. kommentarer av sexuell natur utsatt ett kassabiträde för sexuella trakasserier i strid med diskrimineringslagen. Även fråga om bagaren har företrätt arbetsgivaren i den mening som avses i 2 kap. 1 § tredje stycket diskrimineringslagen. Vidare fråga om det på arbetsplatsen förekommit sådana grova sexuella skämt som kränkt kassabiträdets värdighet och utgjort sexuella trakasserier.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 56

Lagrum : 1 kap. 4 § p. 4, 2 kap. 1 § samt 5 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567)

Parter ( Privata sektorn ) : Diskrimineringsombudsmannen & Nya Möllers Bageri & Konditori AB

Ombud : Anna Rosenmüller Nordlander & Gunnar Björkdal & Johanna Nilsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Karl Olof Stenqvist och Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Diskrimineringssammansättning ]
Rättssekreterare : Sandra Lundgren

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalsbrott. Ett irländskt byggbolag, som är bundet av byggavtalet, har betalat sina arbetstagare lön med fördelningstalet 0,88. Arbetstagarna hade varken yrkesbevis eller erkännandeintyg, vilket enligt byggavtalets ordalydelse är en förutsättning för att få lön enligt fördelningstalet 1,0. Arbetstagarna var inte medlemmar i Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Fråga om byggavtalet ska tolkas – eller jämkas – med beaktande av EU-rätten på så sätt att lön med fördelningstalet 1,0 ska betalas trots avsaknad av yrkesbevis och erkännandeintyg och om förbundet till följd av en sådan tolkning – eller jämkning – har rätt till allmänt skadestånd med en direkt eller analog tillämpning av medbestämmandelagen för det påstådda brottet mot byggavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 55

Parter ( Privata sektorn ) : ICDS Constructors Ltd & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Annett Olofsson & Ellinor Gudmundsson & Gunnar Blomberg & Karin Bernmar

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Elisabeth Ankarcrona, Ari Kirvesniemi, Gerald Lindberg och Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 54 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivares yttranden vid ett personalmöte utgjort en föreningsrättskränkande åtgärd.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 54

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 2 kap. 1 § regeringsformen (1974:152)

Parter ( Privata sektorn ) : Quattro Vidcom Aktiebolag & Unionen

Ombud : Anders Kinntorph & Lisa Melin

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Karl Olof Stenqvist, Göran Söderlöf, Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Rättssekreterare : Marie Lifvendahl

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 53 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har erbjudit en arbetstagare, som drabbats av arbetsbrist, omplacering till annan ledig befattning med lägre månadslön. Har arbetstagaren under en uppsägningstid haft rätt att få behålla sin tidigare, högre lön?

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 53

Lagrum : 7 §, 11 § och 12 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & DHL Freight (Sweden) AB & Unionen

Ombud : Ellinor Gudmundsson & Tina Nordenbrink

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Håkan Lundquist, Folke K. Larsson, Elisabeth Ankarcrona, Staffan Löwenborg, Ronny Wenngren och Margareta Zandén. Enhälligt.
Rättssekreterare : Sandra Lundgren

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 52 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal när det inte betalat full lön till en pilot som förklarats tillfälligt inte få flyga i avvaktan på utredning och slutligt beslut om att återkalla trafikflygarcertifikat. Även fråga om det förelegat en praxis på bolaget som ger piloten rätt till lön i den aktuella situationen.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 52

Lagrum : 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Svensk Pilotförening & Svenska FlygBranschen & TUIfly Nordic AB

Ombud : Jan Bergman & Tommy Larsson (2)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Karin Hellmont, Berndt Molin, Charlott Richardson, Elisabeth Ankarcrona, Annette Carnhede och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Märta Lindberg

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. I Kollektivavtal, allmänna villkor och löner, Bransch Äldreomsorg mellan Föreningen Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet samt tre tjänstemannaförbund finns en bestämmelse om att antalet semesterdagar överenskommes individuellt och utgör minst 25 semesterdagar per år. Har överenskommelse inte träffats om annat utgör, enligt bestämmelsen, antalet semesterdagar från och med det år medarbetaren fyller 40 år 31 dagar och från och med det år medarbetaren fyller 50 år 32 dagar. Fråga om ett bolags förfarande att på grund av med arbetstagare som fyllt 40 år träffade anställningsavtal med bestämmelser om 25 semesterdagar per år inte ge dem flera semesterdagar än så strider mot kollektivavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 49

Parter ( Privata sektorn ) : Din Hemservice i Norr AB i konkurs & Föreningen Vårdföretagarna & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Maria Fridolin & Mia Fransson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulla Erlandsson, Folke K. Larsson, Elisabeth Ankarcrona, Lars Josefsson, Ronny Wenngren och Sten-Ove Niklasson (f.d. vice ordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 48 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning av en anställd i ett äldreboende.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 48

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Kropp och själ med omtanke i Helsingborg Aktiebolag & Z.B.

Ombud : Lars Bäckström & Torbjörn Olsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Dag Ekman, Berndt Molin, Karl Olof Stenqvist, Staffan Löwenborg, Malin Ackholt (skiljaktig) och Margareta Zandén.
Rättssekreterare : Marie Lifvendahl

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 47 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning förelegat. Tvisten rör huvudsakligen om det är visat att en arbetstagare vid sex tillfällen har levererat dubbla leveranser av öl om vardera ca 1 000 liter till kunder trots att arbetstagaren ostridigt har makulerat den ena av två ordrar och om arbetstagaren vid ett tillfälle levererat 1 000 liter öl utan att upprätta en order, vilket fått till följd att kunderna inte fakturerats den levererade ölen.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 47

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Carlsberg Supply Company Sverige AB & Livsmedelsarbetareförbundet & Livsmedelsföretagen

Ombud : Anne Alfredson & Kristine Skår

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Bengt Huldt, Göran Söderlöf, Ewa Edström och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Rättssekreterare : Tobias Bergkvist

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 44 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Bestämmelsen i 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen om s.k. kvittning av rättegångskostnader är inte tillämplig när Arbetsdomstolen avgör ett mål om ett beslut av tingsrätt som överklagats särskilt.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 44

Lagrum : 5 kap. 2 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 18 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Apollo Travel Group AB & K.M.

Ombud : Anders Unnebäck & Jens Tillqvist & Jonas Lindskog & Stefan Flemström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Peter Syrén, Kurt Eriksson, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Ronny Wenngren och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 41 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare sades upp från sin anställning på grund av arbetsbrist, trots att det vid uppsägningstillfället fanns andra lediga befattningar som arbetstagaren var kvalificerad för. Parterna är ense om att uppsägningen inte var sakligt grundad eftersom arbetsgivaren inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Tvisten avser storleken på det allmänna skadestånd som ska utgå till arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 41

Lagrum : 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Coop Butiker & Stormarknader AB & S.V.

Ombud : Richard Olsson & Sven Rosqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Håkan Lundquist, Folke K. Larsson, Elisabeth Ankarcrona, Staffan Löwenborg, Ronny Wenngren och Margareta Zandén. Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 40 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En mäklare vid ett fastighetsmäklarföretag har ändrat i företagets internregister genom att ange sitt eget namn på objekt som rätteligen tillhörde kollegor. Mäklaren gjorde det trots att han visste att det var otillåtet och i syfte att tillskansa sig själv ekonomisk vinning på en kollegas bekostnad. Efteråt har mäklaren försökt dölja sina ändringar. Fastighetsmäklarföretaget hade laga grund för att avskeda mäklaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 40

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.F. Förvaltning AB & H.G.

Ombud : Jens Tillqvist & Jonas Lindskog & Rolf Greger Höglund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Gabriella Forssell, Johanna Torstensson, Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Rättssekreterare : Märta Lindberg

Dela :