Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Årsarkiv:

Arbetsdomstolens domar 2010

( 62 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan » Gå direkt till listan )

Antal refererade avgöranden per år sedan 1993

Genomsnitt : 57 st. per år
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med skiljaktig mening 2010 : 8,1% ( 5 / 62 st. )

Andel avgöranden med skiljaktig mening per år sedan 1993

Genomsnitt : 17,5%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med tillfälliga ersättare 2010 : 51,6% ( 32 / 62 st. )

Andel avgöranden med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Genomsnitt : 49,2%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel överklagade mål 2010 : 19,4% ( 12 / 62 st. )

Andel överklagade mål per år sedan 1993

Genomsnitt : 22,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Ändringsfrekvens 2010 : 58,3% ( 7 / 12 st. )

 

Ändringsfrekvens per år sedan 1993

Genomsnitt : 54,4%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter 2010 : 46,8%

Andel kvinnliga ledamöter per år sedan 1993

Genomsnitt : 35,8%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med kvinnlig majoritet 2010 : 38,7% ( 24 / 60 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden sedan 1993 : 22,2%

Antal enkönade sammansättningar 2010 : Bara män : 2 st. | Bara kvinnor : 0 st.

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande 2010 : 5 st.

Antal ogiltigförklaringar per år sedan 1993

Genomsnitt : 4,6 st.
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader 2010 : 1 352 158 kr (i AD 2010 nr 28)

Utdömda rättegångskostnader i alla direktstämda mål 2010 totalt : 11 067 893 kr

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande 2010 : 245 953 kr | Median : 171 353 kr

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Underinstanser 2010 :

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Ordföranden i Arbetsdomstolen 2010 ( 4 st.  3  1  ) (antal refererade avgöranden)
Ledamöter i Arbetsdomstolen 2010
100 st.
43  (43%)
57  (57%)
Vice ordföranden
18 st.
10  (43%)
(57%)
”Tredje män”
12 st.
(43%)
(57%)
Arbetsgivarledamöter
29 st.
(27%)
22  (73%)
Arbetstagarledamöter
34 st.
15  (54%)
19  (46%)
Ordinarie ledamöter
27 st.
12  (44%)
15  (56%)
Tillfälliga ersättare
18 st.
(51%)
10  (49%)
Skiljaktiga ledamöter
8 st.
(13%)
(88%)
Sekreterare i Arbetsdomstolen 2010
10 st.
(47%)
(53%)
Parter i Arbetsdomstolen 2010
125 st.
Privata sektorn : 48 avgöranden ( 77% )
Kommunala sektorn : 6 avgöranden ( 10% )
Statliga sektorn : 8 avgöranden ( 13% )
Ombud i Arbetsdomstolen 2010
115 st.
42  (29%)
73  (50%.)

Arbetsrättslig litteratur 2010 ( 94 st. )

Jonas Malmberg, Övergång av och till pension – Något om pensionsrättigheter vid övergång av verksamhet i Festskrift till Torgny Håstad (red. Göran Lambertz, Stefan Lindskog och Mikael Möller), 2010, s. 519–527

Förlag : Iustus, Uppsala.

Susanne Fransson, Berättigad och positiv särbehandling undantag från likabehandlingsprincipen i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 217–243

Förlag : Iustus, Uppsala.

Örjan Edström, Kollektivavtal, fri rörlighet och konkurrensrätt – exemplet storsjöavtalet och bemanningsanställda i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 151–168

Förlag : Iustus, Uppsala.

Maria Steinberg, Arbetsmiljörätt – kan det va’ nå’t? i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 565–585

Förlag : Iustus, Uppsala.

Tore Sigeman, Domarrollen i Arbetsdomstolen – Tal till en jubilerande domstol i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 551–564

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Malmberg, Diskriminering och principalansvar i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 397–417

Förlag : Iustus, Uppsala.

Oddvar Lindbekk, Etterbetaling og passivitet i tariffretten i Arbeidsrett og arbeidsliv 2010 s. 199–293

Tore Lunde, Anmälan av Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett, 2010 i TfR 2010 s. 861–865

Anmälan av :
Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett, 2010.

Mathias Sylwan, Upplyftande besked om sociala hänsyn, upphandling och EU-rätten i EU & arbetsrätt 2010 nr 2 s. 7–8

Anmälan av :
Kerstin Ahlberg & Niklas Bruun; Upphandling och arbete i EU, 2010.

Niklas Selberg, Anmälan av Mikael Hansson, Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse, 2010 i Retfærd 2010 nr 131 s. 122–128

Anmälan av :
Mikael Hansson, Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse, 2010.

Ruth Nielsen, Civilretlige diskriminationsforbud, 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2010 s. 420.

Simen Smeby Lium och Kjersti Borgen, Omstillingslova snaue tre år etter ikrafttredelsen – et overblikk og en oppfordring til lovgiver i Arbeidsrett 2010 s. 142–158

Ole Hasselbalch, Ansættelsebevisloven med kommentarer, tredje upplagan 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1998 s. 374 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1998, 2:a uppl. 2002.

Sven Lindvall, Ideellt arbete kontra lönearbete – vad gäller i det arbetsrättsliga gränslandet? i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 349–373

Förlag : Iustus, Uppsala.

Martin Agell, Lavalfallet – Den svenska arbetsmarknadsmodellen vid vägs ände i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 11–29

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Malmberg, Posting Post Laval – International and National Responses [ Uppsala Center for Labor Studies Working Paper Vol. 5 ], 2010

Anteckningar :
Uppsala Center for Labor Studies Working Paper 2010:5.

Laura Carlson, The Metamorphosis of Swedish Discrimination Law i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 85–109

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Malmberg, Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? – Ett diskussionsunderlag [ Uppsala Faculty of Law Working Paper Vol. 2 ], 2010

Anteckningar :
Uppsala Faculty of Law Working Paper 2010:2.

Martin Gräs Lind, Fagforeningers kontrol af virksomheders løn- og arbejdsvilkår i UfR B 2010 s. 1–9

Jonas Malmberg, Vad handlar arbetsrättslig reglering om? – En essä om arbetsrättens uppgifter [ Uppsala Faculty of Law Working Paper Vol. 9 ], 2010

Anteckningar :
Uppsala Faculty of Law Working Paper 2010:9.

Anders Kruse, Arbetsdomstolens dom i Laval – lojal tillämpning av EG-rätten eller vågad egen tillverkning? i Europarättslig tidskrift 2010 s. 381–388

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2009 nr 89.

Lena Maier Söderberg, I mötet mellan EG-rätt och individuell lönesättning i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 375–396

Förlag : Iustus, Uppsala.

Carin Ulander-Wänman, Flexibel arbetskraft och rättens flexibilitet i SvJT 2010 s. 797–806

Reinhold Fahlbeck, Lavalutredningen – En annan åsikt i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 187–197

Förlag : Iustus, Uppsala.

Erik Danhard, Domar som aldrig borde ha meddelats i Blendow Lexnova 2010

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2009 nr 40 och AD 2010 nr 27.
Expertkommentar för maj 2010.

Nicolay Skarning, Permitteringsadgangen i bedrifter uten tariffavtale og tillitsvalgte i Arbeidsrett 2010 s. 159–170

Maria Topholm Skarum och Anne Mortensen, Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb i UfR B 2010 s. 115–123

Birthe Taraldset, Arbeidsrett – eller eierstyring og selskapsledelse? i Arbeidsrett 2010 s. 66–74

Tarjei Thorkildsen och Tonje H. Drevland, Arbeidsgivers styringsrett – en ”restkompetanse”? i Arbeidsrett 2010 s. 30–48

Christel Søreide, Fireårsregelen ved innleie av arbeidskraft i Arbeidsrett 2010 s. 75–81

Sophie Thörne och Göran Söderlöf, Yttrandefrihet på den landstings- och primärkommunala sektorn – ur ett arbetsrättsligt perspektiv i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 587–608

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Ebbeson, Miljörätt och arbetsmiljörätt – ”same, same, but different” i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 135–150

Förlag : Iustus, Uppsala.

Erik Danhard, Tid för arbete – En betraktelse över en kontraktuell fråga i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 111–133

Förlag : Iustus, Uppsala.

Michaël Koch, Arbetsdomstolen – verksamhet i utveckling i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 341–347

Förlag : Iustus, Uppsala.

Asbjørn Kjønstad, Mer om ros og ris i vitenskapen – Duplikk til Stein Evjus innlegg i Arbeidsrett 2009 s. 240 flg. i Arbeidsrett 2010 s. 82–86

Christian Kjølaas, Personvern i arbeidsforhold, 2010

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Carin Ulander-Wänman, Flexicurity och utvecklingsavtalet [ IFAU Rapport Vol. 19 ], 2010

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2010:19.

Svante Nycander, Sist in först ut – LAS och den svenska modellen, 2010

Förlag : SNS förlag, Stockholm.

Ruth Nielsen, Employment and ICT Law i ICT Legal Issues [ Scandinavian Studies in Law Vol. 56 ], 2010, s. 59–74

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Jeppe Høyer Jørgensen, Ansattes konkurrencehandlinger – Loyalitetspligt og markedsføringslovens §§ 1 og 19, 2010

Förlag : Thomson Reuters.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2011 s. 19.

Per Gunnar Edebalk, Arbetsgivarna, sjukförsäkringen och sjuklönen – en historik i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2010 s. 27–39

Snorre Andreas Kehler och Bo Lauritzen, Tabsbegrænsningspligt i ansættelsesforhold i Juristen 2010 s. 16–22

Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett, 2010

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Tore Lunde i TfR 2010 s. 861–865.
Jens Schovsbo i Lov og Rett 2011 s. 503–506.

Stefan Flemström, Martina Slorach och Sara Strandberg, Livsstilsförpliktelser i anställningsavtalet i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 199–215

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ann Numhauser-Henning, Åldersdiskriminering och några anställningsskyddsrelaterade frågor i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 439–473

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stein Evju, Arbeidsrett – Utvalgte artikler 2001–2010, 2010

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Stein Evju, Application by Domestic Courts of the European Social Charter i Nordic Journal of Human Rights 2010 s. 401–421

Stein Evju, ”Konkurrerende” tariffavtaler i Arbeidsrett 2010 s. 105–141

Ruth Nielsen, Den retlige regulering af handicapdiskrimination i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 419–437

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stein Evju, Styringsrett og restkompetanse i Arbeidsrett 2010 s. 49–65

Tonje Forså Aas, Forholdet mellom avtalerett og arbeidsrett ved inngåelse og opphør av arbeidsavtaler – utvalgte problemstillinger i Arbeidsrett og arbeidsliv 2010 s. 1–121

Stein Evju, Kollektiv autonomi, ”den nordiske modell” og dens fremtid i Arbeidsrett 2010 s. 1–29

Stein Evju, Suaviter in modo, fortiter in re? Nihilo nihil – Duplikk til Asbjørn Kjønstad i Arbeidsrett 2010 s. 87–103

Christer Lundh, Spelets regler – Institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850–2010, andra upplagan 2010

Förlag : SNS förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2002 med titeln: Spelets regler – Institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850–2000.

Lars Viklund, Om ”den medborgerliga yttrandefriheten” för privatanställda i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 641–654

Förlag : Iustus, Uppsala.

Lotti Ryberg-Welander, Anmälan av Mia Rönnmar (ed), EU Industrial Relations and Interdisciplinary perspectives, 2008 i Retfærd 2010 nr 128 s. 105–111

Anmälan av :
Mia Rönnmar (ed), EU Industrial Relations and Interdisciplinary perspectives, 2008.

Oluf Emborg och Peer Schaumburg-Müller, Offentlig arbejdsret, andra upplagan 2010

Förlag : Thomson Reuters, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1999 s. 114 (1:a uppl.).
Ole Hasselbalch i UfR B 2011 s. 83–84 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1998.

Anders Weihe, Undanträngande av kollektivavtal och stridsrätt – hur skall Arbetsdomstolens praxis förstås? i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 609–626

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mats Glavå, Kunskapssamhället, facket och den svenska modellen – reflektioner kring ett lönesänkningsavtal i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 245–253

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sören Öman, Anställda i särskilt arbetsgivarbolag följer med när koncernbolag utan anställda överlåts i EU & arbetsrätt 2010 nr 4 s. 8

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 21 oktober 2010 i mål C-242/09 (Albron).

Sören Öman, Åtgärder med anledning av EU-domstolens dom i Laval-målet i Blendow Lexnova 2010

Anteckningar :
Expertkommentar för april 2010.

Sören Öman, Dom från EU-domstolen om kollektivavtalsreglerade försäkringar för offentligt anställda i Blendow Lexnova 2010

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 15 juli 2010 i mål C-271/08.
Expertkommentar för november 2010.

Johan Schelin, Sjöarbetsrätten – Från skyddslagstiftning till näringslagstiftning i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 515–527

Förlag : Iustus, Uppsala.

Niklas Bruun, Ny arkitektur i ”arbetsrättens finrum”? i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 69–84

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kurt Weltzien, Finnes det et liv etter døden? i Arbeidsrett 2010 s. 180–188

Dan Holke och Claes-Mikael Jonsson, Negativ och positiv integration på den kollektiva arbetsrättens område – tankar och reflektioner med anledning av fyra domar från EG-domstolen i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 311–339

Förlag : Iustus, Uppsala.

Michael Gotthardt, Arbetstagarens rätt att motsätta sig företagsövergång enligt tysk och svensk rätt i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 255–265

Förlag : Iustus, Uppsala.

Annamaria Westregård, Sjukpenningregler i ett arbetsrättsligt perspektiv i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 627–640

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mona Bråten, Kontroll og overvåking i arbeidslivet [ Fafo-rapport Vol. 46 ], 2010

Förlag : Fafo, Oslo.

Anteckningar :
Fafo-rapport 2010:46.

Michael Gøtze, Arbejdsgiveres brug af straffeattester i Juristen 2010 s. 144–152

Niels Waage, Arbejdsretten gennem 100 år. Band 1: Den faste voldgiftsret 1910–1963, 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anniken Astrup, Kravet til sammenhengende ansettelse i relasjon til oppsigelsesfristens lengde i Arbeidsrett 2010 s. 171–179

Ronney Hagelberg, Avtal i avsaknad av partsvilja i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 267–281

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mia Rönnmar, The Regulation of Temporary Work in Sweden and the Impact of the (2008/104/EC) Directive i European Labour Law Journal 2010 s. 422–429

Sanna Wolk, Community Intellectual Property Law and Ownership in Employment Relationships i Information & Communication Technology – Legal Issues [ Scandinavian Studies in Law Vol. 56 ], 2010, s. 419–426

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Annika Blekemo, En verksamhet är en verksamhet är en verksamhet – En stilla betraktelse över verksamhetsbegreppets utveckling inom svensk arbetsrätt i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 55–67

Förlag : Iustus, Uppsala.

Roger Blanpain, Specificity of Sports – The Lisbon Reform Treaty i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 47–53

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ole Hasselbalch, Arbejdsbetinget stress i arbejdsretlig belysning, 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Vicki Paskalia, Arbetslös eller arbetssökande? Om rätten till arbetslöshetsersättning i svensk rätt och EG-rätt i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 475–494

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mikaela Björkholm, Fri rörlighet i Europa ur ett sjöarbetsrättsligt perspektiv – En analys av sjömannens och redarens grundläggande friheter, 2010

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Mia Rönnmar, Det svenska arbetsmarknadssystemet i teori och praktik i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 495–514

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anna Bjering och Erik Sjöman, Arbetsrättslig förhandlings- och informationsskyldighet vid offentligt uppköpserbjudande i SvJT 2010 s. 563–572

Rolf Birk, Unilateral Modifications of Employment Terms – Some Comparative Remarks regarding German, Swedish and English Employment Law i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 31–45

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Upphandling och arbete i EU [ Sieps Vol. 3 ], 2010

Förlag : Sieps, Stockholm.

Anmäld av :
Mathias Sylwan i EU & arbetsrätt 2010 nr 2 s. 7–8.

Anteckningar :
Sieps 2010:3.

Ole Hasselbalch, Arbejdsbetinget stress i arbejdsretlig belysning i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 283–309

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sören Öman, Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 655–669

Förlag : Iustus, Uppsala.

Morten Broberg, Sygdom giver ret til ny ferie i Advokaten (dk) 2010 nr 5 s. 20–22

Birgitta Nyström, Efterlängtad bok om svensk internationell arbetsrätt i EU & arbetsrätt 2010 nr 2 s. 7

Anmälan av :
Torsten Seth; Svensk internationell arbetsrätt, 2009.

Lone L. Hansen, Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion, 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2011 nr 2 s. 7.
Peter Arnt Nielsen i UfR B 2011 s. 8–59.

Silvana Sciarra, Transnational and European Ways Forward for Collective Bargaining i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 529–549

Förlag : Iustus, Uppsala.

Rune Bård Hansen, Arbeidsmiljøkriminalitet – Håndbok i etterforskning og påtalebehandling av brudd på sikkerhetsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven [ Økokrims skriftserie Vol. 19 ], 2010

Förlag : Økokrim, Oslo.

Anmäld av :
Henning Jakhelln & Mårten Faret i Lov og Rett 2013 s. 575–577.

Martin Jetlund, Arbeidstakernes tilhørighet ved overdragelse av del av virksomhet i Arbeidsrett og arbeidsliv 2010 s. 295–363

Mikael Hansson, Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 114 ], 2010

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Mia Rönnmar i JT 2010–11 s. 518–525.
Niklas Selberg i Retfærd 2010 s. 122–128.

Sandra Friberg, Kränkningsersättning – Skadestånd för kränkning genom brott [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 116 ], 2010

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Avsnitt 9 Ersättning för kränkningar som inte är brottsliga (s. 443 ff.).

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2010 ( 62 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 96 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare inom anläggningsbranschen har med ett antal arbetstagare träffat överenskommelser, enligt vilken arbetstagaren åtar sig bl.a. att inarbeta tid med fem timmar i veckan under 25 veckor. Överenskommelserna innebar i allt väsentligt att arbetstagaren arbetade utöver den ordinarie arbetstiden under vår, sommar och höst och hade kortare arbetstid under vintern. Överenskommelserna har ansetts strida mot bestämmelserna om arbetstid i anläggningsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 96

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier & TRANAB Markbyggnad Aktiebolag

Ombud : Gunnar Blomberg & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Berndt Molin, Claes Frankhammar, Åsa Kjellberg Kahn, Ronny Wenngren och Lennart Olovsson (f.d. utredaren i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har varit anställd som paketerare på ett företag verksamt inom livsmedelsbranschen. I målet uppkommer i huvudsak följande frågor:

1. Har arbetstagaren blivit avskedad från en tillsvidareanställning?

2. Eller har arbetstagaren i strid mot livsmedelsavtalet haft tidsbegränsade anställningar hos bolaget under mer än sammanlagt tolv månader?

3. Har bolaget brutit mot livsmedelsavtalet genom att underlåta att utge lön och andra ersättningar till arbetstagaren?

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 95

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bosphorus Aktiebolag & Livsmedelsarbetareförbundet

Ombud : Henric Ask & Johan Linder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Kurt Eriksson, Bengt Huldt, Anders Hagman, Per Bardh och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Länsisyrjä

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 94 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en statlig arbetsgivare brutit mot turordningsreglerna i avtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 94

Parter ( Statliga sektorn ) : Saco-S genom Jusek & Staten genom Skatteverket

Ombud : Magnus Bäckström & Robert Lakatos

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Lars Dirke, Inga Jerkeman, Håkan Torngren, Gösta Rehnstam, Inger Efraimsson och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Niklas Berthelson

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 91 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en 62-årig kvinna har utsatts för dels könsdiskriminering och åldersdiskriminering genom att hon inte kallats till anställningsintervju, dels åldersdiskriminering genom att hon inte har erbjudits anställning som jobbcoach.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 91

Lagrum : 2 kap. 1 §, 5 kap. 1 § och 6 kap. 3 § diskrimineringslagen (2008:567)

Parter ( Statliga sektorn ) : Diskrimineringsombudsmannen & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Cecilia Landolf Hjort & Gunnar Bergström & Therese Östmark

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Hans Blyme, Anna Heinstedt, Rigmor von Zweigbergk och Margareta Zandén. Enhälligt.
[ Diskrimineringssammansättning ]
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 90 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En säljare av konsulttjänster, som ingick i arbetsgivarens ledningsgrupp, uppgav för en av arbetsgivarens kunder att han hade blivit uppsagd. Han överförde senare ett stort antal dokument från bolagets server till sin privata e–postadress och raderade vissa av bolagets dokument. Fråga huruvida arbetstagaren genom sitt handlande åsidosatte sin lojalitetsplikt på sådant sätt att det har förelegat laga grund för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 90

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Neva Marknadsteknisk Service Aktiebolag (tidigare Condesign – Nevo Aktiebolag) & Unionen

Ombud : Lars Bäckström & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Bengt Huldt, Håkan Torngren, Anders Tiderman (f.d. avtalssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carin Häckter

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 89 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har till en arbetstagare betalat ut semesterlön löpande tillsammans med månadslönen i stället för i samband med semesterledigheten. Fråga om arbetsgivaren har brutit mot semesterlagen och ådragit sig skyldighet att till arbetstagaren betala allmänt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 89

Lagrum : 26 § och 32 § semesterlagen (1977:480)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.S. & Toda Aktiebolag i konkurs

Ombud : Albert Malmberg & Fredrik Hagby

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Björn Müntzing och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen om det har skett en övergång av verksamhet vid ett entreprenörsbyte.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 88

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : InfoCare Service Aktiebolag & IT & Telekomföretagen & Unionen

Ombud : Lars Bäckström & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Lars Johan Eklund, Kurt Eriksson, Håkan Torngren och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Per Lindblom

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 87 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare är enligt transportavtalet skyldig att till den lokala fackliga organisationen insända kopia av upprättat anställningsbevis i samband med att anställningsavtal träffas. En arbetsgivare har underlåtit att tillämpa bestämmelsen och har därvid anfört att detta skulle strida mot personuppgiftslagen. Fråga huruvida arbetsgivarens underlåtenhet har inneburit ett brott mot transportavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 87

Lagrum : 5 §, 5 a § och 10 § personuppgiftslagen (1998:204)

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & DHL Express (Sweden) Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Pia Schöldström & Robert Sjunnebo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulrika Stenbeck Gustavson, Inga Jerkeman, Lars Josefsson (skiljaktig), Kent Johansson (skiljaktig), Håkan Löfgren och Margareta Öhberg.
Sekreterare : Carin Häckter

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 84 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett flygbolag har träffat en lokal överenskommelse om s.k. lönefrysning med pilotföreningen vid bolaget. Som villkor för lönefrysningen angavs i överenskommelsen att bolaget även skulle frysa lönen för viss övrig personal i bolaget. Fråga om bolaget har brutit mot detta villkor genom att höja lönen för bolagets flygtekniker och därför är skyldigt att också höja piloternas löner. Även fråga om otillåten taleändring.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 84

Lagrum : 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : Avia Express Sweden Aktiebolag & Flygarbetsgivarna & Svensk Pilotförening & Svensk Pilotförenings Aviasektion

Ombud : Björn Liberg & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Marianne Jenryd, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Björn Müntzing, Inger Efraimsson och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Julia Damerau Malmström

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 83 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat att uppsägningen ska ogiltigförklaras varefter tvist bl.a. har uppstått om anställningsskyddslagen varit tillämplig på anställningen. Arbetsgivaren har framställt yrkande om interimistiskt förordnande om att anställningen ska upphöra. Fråga om tillämpligheten av 34 § anställningsskyddslagen och 15 kap. 3 § rättegångsbalken.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 83

Lagrum : 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : International Copyright Enterprise Services Aktiebolag & S.B.

Ombud : Jenny Larse & Mikael Nelson & Ulf Forsgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Cathrine Lilja Hansson (referent) och Per Lindblom. Enhälligt.
Sekreterare : Niklas Berthelson

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare utsatts för vissa åtgärder och uttalanden av sin arbetsgivare och om arbetsgivaren därigenom gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 82

Lagrum : 8 § lagen (1976:508) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Sparköp i Varberg Aktiebolag & Svensk Handel

Ombud : Bo Villner & Dennis Lager

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Marianne Lishajko (revisionssekreteraren i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Kurt Eriksson, Gabriella Forssell, Håkan Torngren, Ronny Wenngren och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Niklas Berthelson

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2010 nr 81 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det har varit berättigat att skilja en bergsarbetare från anställningen genom avskedande eller uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 81

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Jämtlands Bergarbeten Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ombud : Anders Elmér & Caroline Lagergréen & Johan Sundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Mårten Holmström, Karl Olof Stenqvist, Elisabeth Bjar, Birgitta Widén (f.d. förbundssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Carin Häckter

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som efter avslutad sjukskrivning har velat återgå i arbete har nekats detta av arbetsgivaren. Arbetstagaren har sedermera sagts upp med hänsyn till att han, enligt arbetsgivaren, på grund av sitt hälsotillstånd inte kunde utföra arbete av någon betydelse. På grund av sin inställning i fråga om arbetstagarens arbetsförmågan har, med undantag för en viss begränsad tidsperiod, arbetsgivaren inte betalat ut någon lön för tiden efter uppsägningen. Fråga dels om det har förelegat saklig grund för uppsägning, dels om arbetstagaren har avstängts från arbetet utan att det har funnits särskilda skäl för åtgärden.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 79

Lagrum : 7 § och 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svensk Bilprovning & Almega Tjänsteförbunden & Unionen

Ombud : Elisabet Ohlsson & Lars Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Berndt Molin, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Ronny Wenngren och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hos ett bolag omfattades av det bonusprogram för långsiktig bonus som gällde för vissa arbetstagare i bolagets ledningsgrupp. Rätten till bonus förutsatte att bolagets ackumulerade s.k. OEAD-resultat för vissa verksamhetsår översteg bolagets affärsplan på visst angivet sätt. Fråga om förutsättningarna för arbetstagarens rätt till långsiktig bonus varit uppfyllda och då främst om innebörden i bonusavtalets OEAD-begrepp. Fråga även om arbetstagarens rätt till årlig individuell bonus och om bolaget hade saklig grund för att säga upp arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 74

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Civilekonomernas Riksförbund & IST International Software Technology Aktiebolag & IT & Telekomföretagen

Ombud : Anders Björnsson & Björn-Erik Björck & Dennis Westermark

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Jan Nordin, Anders Hagman, Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Niklas Berthelson

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag, som bedrev verksamhet vid två driftsenheter, träffade avtal med förbundets klubbar vid driftsenheterna om att införa en ny lönemodell. Sedan arbetet med lönemodellen blivit försenat har bolaget vid två tillfällen betalat ut engångsbelopp till förbundets medlemmar vid driftsenheterna. Fråga om de utbetalade beloppen är semesterlönegrundande.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 73

Parter ( Privata sektorn ) : Industri och KemiGruppen & Industrifacket Metall & Preem Aktiebolag

Ombud : Henric Ask & Pia Wiséen Wernblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Britt Angleryd, Charlott Richardson, Björn Müntzing, Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Birgitta Kihlberg (f.d. förbundsordföranden i Hotell och Restaurang Facket; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Marie-Louise Collin

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 72 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad alternativt om arbetsgivaren brutit mot reglerna om företrädesrätt till återanställning och därvid huvudsakligen fråga om huruvida det funnits en ledig anställning vid eller efter uppsägningstidpunkten.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 72

Lagrum : 7 § och 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : KMT Precision Grinding Aktiebolag & Sveriges Ingenjörer & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Helène Robson & Per Dalekant

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Hans Blyme, Berndt Molin, Ari Kirvesniemi, Staffan Löwenborg, Birgitta Widén (f.d. förbundssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Gunilla Runnquist. Enhälligt.
Sekreterare : Niklas Berthelson

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2010 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sex arbetstagare har varit anställda på ett biluthyrningsföretag. De har haft blandade tjänster, innebärande att de utfört både arbete med bilvård och administrativt arbete. Arbetsgivaren har för samtliga arbetstagare tillämpat tjänstemannaavtalet på området. Arbetsgivaren har även hyrt in personal från bemanningsföretag. I målet uppkommer i huvudsak följande frågor:

1. Har bolaget begått kollektivavtalsbrott genom att inte tillämpa bilvårdsavtalet på de aktuella arbetstagarna?

2. Är bolaget i så fall också skyldigt att utge ersättning till arbetstagarna för övertid avseende beredskap?

3. Har bolaget enligt arbetstagarnas enskilda anställningsavtal skyldighet att utge ersättning till dem för övertid avseende uteblivna måltidsraster?

4. Har bolaget åsidosatt sin förhandlingsskyldighet enligt 11 och 38 §§ medbestämmandelagen innan bolaget beslutade att hyra in personal för arbete som faller under bilvårdsavtalet?

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 69

Lagrum : 11 § och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : A.C. & Almega Tjänsteföretagen & E.F. & First Rent A Car Aktiebolag & J.A. & L.P. & N.L. & Svenska Transportarbetareförbundet & T.E.

Ombud : Annett Olofsson & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Gustav Herrlin (arbetsrättschefen i Sveriges Byggindustrier; tillfällig ersättare), Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Länsisyrjä

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 68 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om avvisning av stämningsansökan.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 68

Lagrum : 42 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Göteborgs universitet & I.N.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inga Åkerlund (referent) och Pontus Woxner. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 67 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om lagval och tillämpning av artikel 6.2 i Romkonventionen. Tre tyska lastbilschaufförer har varit anställda hos ett svenskt bolag med verksamhetsställe i Malmö. De har utfört sitt arbete som lastbilschaufförer i ett flertal länder i Europa. Arbetstagarna sades upp från sina anställningar och frågan är om svensk eller tysk rätt ska tillämpas i anställningstvisterna.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 67

Lagrum : Lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.W. & J.D. & R.K. & T.J:s Åkeri i Lund Aktiebolag

Ombud : Alexandra Lyckman & Jan Lindblad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Cathrine Lilja Hansson (referent) och Lars Johan Eklund. Enhälligt.
Sekreterare : Julia Damerau Malmström

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 63 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Vid ett bolag träffades avtal med två arbetstagare om långsiktig bonus baserad på bolagets OEAD-resultat. Fråga om villkoren för rätt till bonus varit uppfyllda och därvid hur avtalens OEAD-begrepp ska tolkas och vilket beräkningsunderlag som ska användas. Därutöver fråga om en av arbetstagarna har rätt till årlig individuell bonus.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 63

Parter ( Privata sektorn ) : IST International Software Technology Aktiebolag & IT & Telekomföretagen & Unionen

Ombud : Dennis Westermark & Frida Wennberg & Jakob Broman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Ingrid Lyberg, Peter Ander, Gustav Herrlin (arbetsrättschefen i Sveriges Byggindustrier; tillfällig ersättare), Inger Efraimsson och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Marie-Louise Collin

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 62 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning på grund av bl.a. samarbetsproblem samt skäl för avstängning av en distriktssköterska.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 62

Lagrum : 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Stockholms läns landsting & Vårdförbundet

Ombud : Erik Danhard & Gunnar Bergström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Peter Syrén, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Inger Mattsson Kasserud, Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 61 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett bussbolag övertog som ny entreprenör driften av viss kollektivtrafikverksamhet och provanställde därvid flera av de busschaufförer som var anställda hos den tidigare entreprenören, bl.a. två arbetstagare som arbetat som busschaufförer i regionen under lång tid. Fråga om provanställningarna avseende dessa två arbetstagare varit otillåtna på den grunden att de inneburit ett kringgående av anställningsskyddslagens huvudregel om tillsvidareanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 61

Lagrum : 6 § och 36 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bussarbetsgivarna & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Vänersborgs Linjetrafik Aktiebolag

Ombud : Anne Alfredson & Björn Egerlund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Kerstin G Andersson, Kerstin Brodowsky, Elisabeth Bjar, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Julia Damerau Malmström

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en arbetstagare som varit inblandad i ett tillbud på arbetsplatsen och en arbetsplatsolycka.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 59

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Mondi Dynäs Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Ombud : Andreas Edenman & Kajsa Fällström Isaksson & Robert Sjunnebo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gösta Ihrfelt, Berndt Molin, Kerstin Brodowsky, Anders Hagman, Birgitta Widén och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Marie-Louise Collin

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 58 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida kravet på förhandling enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen varit uppfyllt i ett fall där parterna ostridigt inte har hållit central förhandling enligt gällande förhandlingsordning.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 58

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : DFDS Tor Line Aktiebolag & Sjöfartens Arbetsgivareförbund & Svenska Hamnarbetarförbundet

Ombud : Björn Liberg & Ulf Holmberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Claes Frankhammar och Lennart Olovsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 57 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat grund för avskedande. Påståenden bl.a. om att arbetstagaren uttalat ett dödshot mot en kollega.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 57

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : IMO Aktiebolag & Snapphanebygdens Fackförening & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Erik Karlsson & Helena Edman & Victor Herrera

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Rigmor von Zweigbergk, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Per Lindblom

Dela :