: : : : :

Carina Gunnarsson

( 4 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ordförande | Vice ordförande ]

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Carina Gunnarsson – Antal arbetsrättsliga förarbeten per år sedan 2010

Genomsnittet är 1,0 arbetsrättsliga förarbeten per år.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Carina Gunnarsson
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
207 st.1 st.0,5%1995–2015
FunktionAntal avgöranden
Ordförande193 st. 
Vice ordförande8 st.( varav 3 st. som tillfällig ersättare )
Juristledamot6 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 15,9% ( 33 / 207 st. )
[ i 1 / 33 fall ( 3,0% ) har Carina Gunnarsson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 16,4% ( 34 / 207 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 55,9% ( 19 / 34 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 20 st. ) : Attunda tingsrätt | Linköpings tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Varbergs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Vänersborgs tingsrätt | Malmö tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Solna tingsrätt | Nacka tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Borås tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Ångermanlands tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Huddinge tingsrätt | Skellefteå tingsrätt | Falu tingsrätt | Umeå tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 15 st. ( senaste gången 2015-03-11, för 3 år 2 mån 10 dgr sedan )

Carina Gunnarsson har dömt refererade avgöranden med :
197 ledamöter ♀ 81 ♂ 116
49 sekreterare ♀ 31 ♂ 18
370 parter
228 ombud ♀ 80 ♂ 148

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Carina Gunnarsson
( 47 st. ♀ 15 ♂ 32 vid 62 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Notarie1982-06-011982-12-317 mån
Sekreterare1984-01-161987-10-043 år 8 mån 19 dgr
Ersättare för vice ordförande1996-11-211998-06-301 år 7 mån 10 dgr
Ordförande1998-07-012015-08-3117 år 2 mån
Förordnad i sammanlagt 23 år och 29 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tre avgöranden ( 1,4% av alla refererade avgöranden med Carina Gunnarsson sedan 1993 ), första gången den 13 december 1995 och senast den 11 december 1996.
Titel för Carina Gunnarsson som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i sex avgöranden.

Carina Gunnarsson
Har varit ledamot i en tingsrätt (Stockholms tingsrätt) i överklagat mål i Arbetsdomstolen 1993 (1 refererat avgörande) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )


Warning: Division by zero in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/archive.php on line 5838

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : nan%

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Carina Gunnarsson som medverkande ( 4 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2017 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd
SOU 2017:41

Omslaget till SOU 2017:41

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:41

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Carina Gunnarsson

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2016:01)

» SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, m.m.

» Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Dir. 2016:4 Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade

Utredningen föreslår följande.

  • Inom verksamhet som bedrivs som interregional, regional och lokal kollektivtrafik ska stärkt meddelarskydd enligt meddelarskyddslagen införas.
  • Viss särskild kollektivtrafik ska omfattas av meddelarskyddslagens tillämpningsområde. Det är fråga om särskilda persontransporter inom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Särskild kollektivtrafik i form av sjukresor ska dock inte omfattas av lagen.
  • De utgångspunkter och definitioner som framgår av meddelarskyddslagen
    ska gälla även för de nya verksamheter som läggs till.
  • Även om det kan finnas skäl för att införa stärkt meddelarskydd även i andra verksamheter är de negativa konsekvenserna av ett sådant förslag så stora att ytterligare områden inte bör tillföras lagen.

Läs mer

Dela :

2016 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade
Dir. 2016:4

Omslaget till dir. 2016:4

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2016:4

Ordförande / Utredare : Carina Gunnarsson

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2016:01)

Redovisas senast: 2017-05-02

» SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, m.m.

» Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd

En särskild utredare ska föreslå hur ett stärkt meddelarskydd kan införas för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade.

I uppdraget ingår bl.a. att

  • analysera vilka verksamheter som bör omfattas av ett stärkt meddelarskydd och hur dessa verksamheter ska avgränsas,
  • överväga vilka kategorier av personer som deltar i en verksamhet som bör ges ett stärkt meddelarskydd,
  • beakta det förslag som lämnats i betänkandet SOU 2013:79, förslagets remissutfall och det följande lagstiftningsarbetet samt
  • beakta nationell och internationell rättsutveckling i övrigt på såväl området för meddelarskydd som angränsande rättsområden.

Läs mer

Dela :

2014 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
SOU 2014:55

Omslaget till SOU 2014:55

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:55

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Eskil Wadensjö Carina Gunnarsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:01)

» Dir. 2013:1 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning

» Dir. 2013:114 Tilläggsdirektiv till Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01)

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp har företrädesrätt till återanställning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller LAS. Undersökningen ska avse såväl privat som offentlig sektor. I uppdraget har också ingått att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom arbetsgivares beslut att hyra in arbetskraft istället för att återanställa. Läs mer

Dela :

2013 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
Dir. 2013:1

Omslaget till dir. 2013:1

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:1

Ordförande / Utredare : Eskil Wadensjö Carina Gunnarsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:01)

Redovisas senast: 2014-07-18

» Dir. 2013:114 Tilläggsdirektiv till Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01)

» SOU 2014:55 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning

En särskild utredare ska undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp har företrädesrätt till återanställning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Syftet med undersökningen är att belysa om, och i sådant fall hur, företrädesrätten påverkas. Läs mer

Dela :