Hem: Teman: Tema Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt: Medverkanden i utredning:

Carina Gunnarsson

( 4 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ordförande | Vice ordförande | Ledamot i underinstans ]

Sök kontaktuppgifter till Carina Gunnarsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Carina Gunnarsson – Antal arbetsrättsliga förarbeten per år sedan 2010

Genomsnittet är 1,0 arbetsrättsliga förarbeten per år.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Carina Gunnarsson
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
214 st. 1 st. 0,5% 1995–2021
Funktion Antal avgöranden
Ordförande 193 st.  
Vice ordförande 15 st. ( varav 10 st. som tillfällig ersättare )
Juristledamot 6 st.  

12 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 15,9% ( 34 / 214 st. )
[ i 1 / 34 fall ( 2,9% ) har Carina Gunnarsson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål: 17,8% ( 38 / 214 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 57,9% ( 22 / 38 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,8%

Underinstanser ( 20 st. ) : Linköpings tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Attunda tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Varbergs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Vänersborgs tingsrätt | Malmö tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Solna tingsrätt | Nacka tingsrätt | Borås tingsrätt | Ångermanlands tingsrätt | Huddinge tingsrätt | Skellefteå tingsrätt | Falu tingsrätt | Umeå tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 17 st. ( senaste gången 2021-12-15, för 2 år 5 mån 29 dgr sedan )

Carina Gunnarsson har dömt refererade avgöranden med :
207 ledamöter ♀ 85 ♂ 122
52 sekreterare ♀ 33 ♂ 19
386 parter
247 ombud ♀ 87 ♂ 160

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Carina Gunnarsson
( 48 st. ♀ 16 ♂ 32 vid 64 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Notarie1982-06-011982-12-317 mån
Sekre­terare1984-01-161987-10-043 år 8 mån 19 dgr
Er­sättare för vice ord­förande1996-11-211998-06-301 år 7 mån 10 dgr
Ord­förande1998-07-012015-08-3117 år 2 mån
Förordnad i sammanlagt 23 år och 29 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tio avgöranden ( 4,7% av alla refererade avgöranden med Carina Gunnarsson sedan 1993 ), första gången den 13 december 1995 och senast den 15 december 2021.
Titlar för Carina Gunnarsson som tillfällig ersättare : F.d. generaldirektör i Medlingsinstitutet & Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i sex avgöranden.

Carina Gunnarsson
Har varit ledamot i en tingsrätt (Stockholms tingsrätt) i överklagat mål i Arbetsdomstolen 1993 (1 refererat avgörande) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Carina Gunnarsson som medverkande ( 4 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2017 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd
SOU 2017:41

Omslaget till SOU 2017:41

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:41

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Carina Gunnarsson

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2016:01)

» SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, mm [ pdf |Paragraftecken ]

» Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2016:4 Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen föreslår följande.

  • Inom verksamhet som bedrivs som interregional, regional och lokal kollektivtrafik ska stärkt meddelarskydd enligt meddelarskyddslagen införas.
  • Viss särskild kollektivtrafik ska omfattas av meddelarskyddslagens tillämpningsområde. Det är fråga om särskilda persontransporter inom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Särskild kollektivtrafik i form av sjukresor ska dock inte omfattas av lagen.
  • De utgångspunkter och definitioner som framgår av meddelarskyddslagen
    ska gälla även för de nya verksamheter som läggs till.
  • Även om det kan finnas skäl för att införa stärkt meddelarskydd även i andra verksamheter är de negativa konsekvenserna av ett sådant förslag så stora att ytterligare områden inte bör tillföras lagen.

Läs mer

Dela :

2016 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade
Dir. 2016:4

Omslaget till dir. 2016:4

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2016:4

Ordförande / Utredare : Carina Gunnarsson

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2016:01)

Redovisas senast: 2017-05-02

» SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, mm [ pdf |Paragraftecken ]

» Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska föreslå hur ett stärkt meddelarskydd kan införas för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade.

I uppdraget ingår bl.a. att

  • analysera vilka verksamheter som bör omfattas av ett stärkt meddelarskydd och hur dessa verksamheter ska avgränsas,
  • överväga vilka kategorier av personer som deltar i en verksamhet som bör ges ett stärkt meddelarskydd,
  • beakta det förslag som lämnats i betänkandet SOU 2013:79, förslagets remissutfall och det följande lagstiftningsarbetet samt
  • beakta nationell och internationell rättsutveckling i övrigt på såväl området för meddelarskydd som angränsande rättsområden.

Läs mer

Dela :

2014 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
SOU 2014:55

Omslaget till SOU 2014:55

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:55

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Eskil Wadensjö Carina Gunnarsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:01)

» Dir. 2013:1 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning

» Dir. 2013:114 Tilläggsdirektiv till Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp har företrädesrätt till återanställning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller LAS. Undersökningen ska avse såväl privat som offentlig sektor. I uppdraget har också ingått att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom arbetsgivares beslut att hyra in arbetskraft istället för att återanställa. Läs mer

Dela :

2013 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
Dir. 2013:1

Omslaget till dir. 2013:1

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:1

Ordförande / Utredare : Eskil Wadensjö Carina Gunnarsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:01)

Redovisas senast: 2014-07-18

» Dir. 2013:114 Tilläggsdirektiv till Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01)

» SOU 2014:55 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning

En särskild utredare ska undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp har företrädesrätt till återanställning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Syftet med undersökningen är att belysa om, och i sådant fall hur, företrädesrätten påverkas. Läs mer

Dela :