Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierande (Ju 2016:01)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierande (Ju 2016:01) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 19 st. ♀ 13 ♂ 6 ) :

Carina Gunnarsson  []  ( Särskild utredare )
Katarina Berglund Siegbahn  []  ( Expert )
Ola Brinnen  []  ( Expert )
Tove Carlén  []  ( Expert )
Lisa Englund Krafft  []  ( Expert )
Viktora Juzovitskaja  []  ( Expert )
Magnus Lundberg  []  ( Expert )
Sofie Rehnström  []  ( Expert )
Louise Hamilton  []  ( Ledamot )
Per-Ingvar Johnsson  []  ( Ledamot )
Mirjam Katzin  []  ( Ledamot )
Dag Klackenberg  []  ( Ledamot )
Martina Lind  []  ( Ledamot )
Veronica Lindholm  []  ( Ledamot )
Tuve Skånberg  []  ( Ledamot )
Robert Stenkvist  []  ( Ledamot )
Inger Andersson  []  ( Sekreterare )
Sophia Nottehed  []  ( Sekreterare )
Lise-Lotte Argulander  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierande (Ju 2016:01)


Beteckning : Ju 2016:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-01-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:4
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Gunnarsson, Carina, fr.o.m. 2016-01-21 t.o.m. 2017-05-23
Expert : Argulander, Liselotte, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert : Berglund Siegbahn, Katarina, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2016-09-11
Expert : Brinnen, Ola, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert : Carlén, Tove, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert : Englund Krafft, Lisa, fr.o.m. 2016-09-12 t.o.m. 2017-05-23
Expert : Juzovitskaja, Viktora, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert : Lundberg, Magnus, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert : Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Hamilton, Louise, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Johnsson, Per-Ingvar, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Katzin, Mirjam, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Klackenberg, Dag, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Lind, Martina, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Lindholm, Veronica, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Skånberg, Tuve, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Stenkvist, Robert, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Sekreterare : Andersson, Inger, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-06-10
Sekreterare : Nottehed, Sophia, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-05-01

Rapporter

SOU 2017:41Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman