Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarIntermittent anställning

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Arbetsdomstolens egna sökord
( som är mindre konsekventa än sökorden ovan )

Allmän visstidsanställningAnställningAnställningen och dess upphörande (4–6 §§)Anställnings ingåendeAnställningsavtalAnställningsbevisAnställningsblockadAnställningsformAnställningsförhållandeAnställningsintervjuAnställningsmyndighetAnställningsperiodAnställningsrättAnställningsskyddAnställningsskyddslagenAnställningsskyddslagens tillämplighet m m (1–3 §§)AnställningsstoppAnställningstidAnställningsvillkorAutomatisk övergång av anställningAvbrytande av tidsbegränsad anställning med omedelbar verkanBehovsanställningBeräkning av anställningstidBibehållna anställningsförmånerDeltidsanställningFråga om anställnings upphörandeFrånträdande av anställningFullmaktsanställningFöreträdesrätt till återanställningFöreträdesrätt till återanställning (25–27 §§)Hävning av anställningsavtalInbyggd provanställningIntermittent visstidsanställningLagen om offentlig anställningLedig anställningNyanställningsblockadOffentlig anställningOmreglering av anställningsvillkorOmvandling till tillsvidareanställningOmvandlingsregeln i anställningsskyddslagenProgramanställningProjektanställningProvanställningSamband med anställningSkilts från anställningenSäkerhetsklassad anställningSäsonganställningSäsongsanställningTidsbegränsad anställningTidsbegränsade anställningarTillsvidareanställningUpphörande av anställningUpplösning av ett anställningsavtalVisstidsanställningÄndring av anställningsformÅteranställningÅteranställningsgarantiÖverenskommen visstidsanställningÖvergång av anställning

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 0,0% ( 0 / 2 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om intermittent anställning sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2019 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2019 nr 8 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen när två hamnarbetare sades upp på grund av arbetsbrist. Därvid frågor om de enligt 3 § samma lag haft rätt att tillgodoräkna sig anställningstid i visstidsanställningar (behovsanställning/s.k. intermittent anställning) hos tidigare arbetsgivare, vars verksamheter övergått till den nuvarande arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2019 nr 8

Lagrum : 3 §, 6 b § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Logent Ports & Terminals AB & Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Hamnar

Ombud : Anders Karlsson & Jan Bergman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Charlott Richardson, Ken Johnsson, Carina Lindberg och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2008 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2008 nr 81 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen huruvida en person har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren och därmed blivit berättigad till företrädesrätt till återanställning. Fortlöpande eller s.k. intermittent anställning?

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 81

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & R.H-M.

Ombud : Claes Sandberg & Ulf Kjerulff

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Håkan Torngren och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :