: : : : :

Arbetsdomstolens domarYstads kommun På Wikipedia

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Ystads kommun
Aktiv som part 1994 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Ystads kommun som part sedan 1993 ( 1 st. )

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 9 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ogiltigförklaring av en kommuns avskedanden av tre arbetstagare vid ett sjukhem, vilka av kommunen ansågs dels ha brustit i insikt om vad som har varit väsentligt i vårdarbetet och dels åsidosatt sina centrala åligganden.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 9

Lagrum : 18 § och 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Ystads kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Eliason, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lennart Aspegren (skiljaktig), Göte Larsson och Stig Ahlin.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :