: : : : :

Arbetsdomstolens domarUppsala Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

Uppsala Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC
Aktiv som part 1998–2011 ( 3 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 3 st. )

Uppsala Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC har varit part vid refererade avgöranden med :
19 ledamöter ♀ 9 ♂ 10
3 sekreterare ♀ 2 ♂ 1
4 parter
5 ombud ♀ 1 ♂ 4

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Uppsala Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC som part sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2011 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2011 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har begärt förhandling med en arbetsgivare, ett bolag. Fråga om bolaget har gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran, dels genom att inte medverka till en förhandling inom två veckor, dels genom att inte medverka till sakliga förhandlingar. Även fråga om bolaget haft rätt att frånträda förhandlingen.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 46

Lagrum : 34 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740) | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 10 §, 15 § och 16 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Björkskogs Industrier AB & Uppsala Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ombud : Bo Roger Nordström & John Nordmark & Susanne Ytterholm

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Håkan Torngren, Ella Niia och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Svanström

Dela :

2006 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation påkallade förhandling med ett bolag och påstod därvid att en av organisationens medlemmar oriktigt hade blivit skild från sin tillsvidareanställning hos bolaget. Bolaget, som avböjde att förhandla, har gjort gällande att medlemmen aldrig varit anställd hos bolaget utan endast arbetssökande och att det därför inte haft skyldighet att förhandla. Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 115

Lagrum : 10 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Boländerna i Uppsala Kommanditbolag & Uppsala Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ombud : Jan Åldemo & John Norder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Peter Syrén (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Per Winberg och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 153 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen uppfyllts.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 153

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Falck Security Aktiebolag & Uppsala Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Margit Strandberg, Peter Jeppsson, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :