: : : : :

Arbetsdomstolens domarVallviks Bruk Aktiebolag

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Vallviks Bruk Aktiebolag
Aktiv som part 2006 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Vallviks Bruk Aktiebolag som part sedan 1993 ( 1 st. )

2006 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 87 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare inom massa- och pappersindustrin har i samband med en omorganisation tillskapat en befattning benämnd kvalitetsingenjör. Fråga om huruvida kvalitetsingenjörens arbetsuppgifter omfattas av tjänstemannaavtal eller arbetaravtal.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 87

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Sif & Vallviks Bruk Aktiebolag

Ombud : Andreas Edenman & Ulf Åkesson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Inga Jerkeman, Göran Trogen, Tomas Weis (jur. kand. i Sveriges Byggindustrier; tillfällig ersättare), Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :