Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Tillämpad lagstiftning:

Arbetsdomstolens domarLagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Förarbeten till lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och ändringar i lagen

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: prop. 1960:17 med förslag till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 1LU 1960:41 och 1960:43; rskr 1960:406
Ändring, SFS 1961:347
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1970:488
Rubrik: Lag (1970:488) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 1, 10, 43, 44, 63, 65 §§
Ikraft: 1970‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1969:618, 1LU 1970:44, rskr 263
Ändring, SFS 1971:886
Omfattning: ändr. 59 §
Ändring, SFS 1973:363
Omfattning: ändr. 8, 9, 19, 21, 24, 25, 39, 45–49, 58, 60, 61 §§; ny 24 a §
Ändring, SFS 1976:192
Rubrik: Lag (1976:192) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: upph. 29 §; ändr. 45, 47, 69 §§
Ändring, SFS 1978:488
Rubrik: Lag (1978:488) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 12, 18, 22, 45, 46, 48, 49, 51, 62 §§; nya 22 a-22 c §§
Ändring, SFS 1980:610
Rubrik: Lag (1980:610) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 49 §; ny 15 a §
Förarbeten: prop. 1979/80:132 om ändring i upphovsrättslagen (1960:729), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:LU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:402
Ändring, SFS 1982:284
Rubrik: Lag (1982:284) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 53, 55, 57, 59 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:152 om skärpta åtgärder mot upphovsrättsintrång [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:LU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:299
Ändring, SFS 1982:1059
Rubrik: Lag (1982:1059) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 23 §
Ändring, SFS 1986:367
Rubrik: Lag (1986:367) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 22, 45–49, 58, 61 §§; ny 22 d §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1426
Rubrik: Lag (1986:1426) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1987‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:49 om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:65
Ändring, SFS 1987:800
Rubrik: Lag (1987:800) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 41, 42 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1989:396
Rubrik: Lag (1989:396) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 1, 11, 23, 24, 27 §§; nya 40 a §, rubr. närmast före 40 a §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:85 om upphovsrätt och datorer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:289
Ändring, SFS 1991:1073
Rubrik: Lag (1991:1073) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 22 a §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:149 om radio- och TV-frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU39, rskr 1990/91:370
Ändring, SFS 1992:1687
Rubrik: Lag (1992:1687) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 1, 11, 23, 27, 40 a, 53 §§, rubr. närmast före 40 a §; nya 11 a, 11 b, 57 a §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 391L0250 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:1007
Rubrik: Lag (1993:1007) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: upph. 11 a, 11 b, 15 a, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 24 a §§; ändr. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 46, 47, 48, 49, 58 §§; nya 26 a-26 i §§, rubr. närmast före 11–13, 15–23, 25, 26, 26 c, 26 d, 26 g, 26 i
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1008
Rubrik: Lag (1993:1008) om ändring i lagen (1992:1687) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1687
Ändring, SFS 1993:1213
Rubrik: Lag (1993:1213) om ändring i lagen (1993:1007) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1993:1007
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 19 § tredje meningen i 1993:1007
Ändring, SFS 1994:190
Rubrik: Lag (1994:190) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 1, 10, 16, 26 b, 26 d, 26 e, 58, 61, 62 §§; ny 49 a §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:233
Rubrik: Lag (1994:233) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 53, 57 §§; ny 53 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:447
Rubrik: Lag (1995:447) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 19, 26 d, 26 f, 45, 46, 47, 48, 49 a, 57, 61 §§, nya 52 a, 61 a §§, rubr. närmast före 45, 46, 47, 48, 49, 49 a §§
Ikraft: 1995‑06‑01 överg.best.
CELEX-nr: 392L0100 [ pdf ] 393L0083 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1273
Rubrik: Lag (1995:1273) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 43, 44, 45, 46, 60, 62 §§; nya 2 a kap, 44 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 393L0098 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1274
Rubrik: Lag (1995:1274) om ändring i lagen (1995:447) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: upph. 6 p övergångsbest. till 1995:447 delvis
Ikraft: 1996‑01‑01
CELEX-nr: 393L0098 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:846
Rubrik: Lag (1996:846) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 53 a §
Ikraft: 1996‑12‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1997:309
Rubrik: Lag (1997:309) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 45 §; ny 29 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:790
Rubrik: Lag (1997:790) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 12, 19, 21, 26 b, 26 g, 49, 53, 61 §§, rubr. närmast före 26 g §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:111, bet. 1997/98:LU2 Rättsligt skydd för databaser, m.m., rskr. 1997/98:24, EGTL77/96 s20
CELEX-nr: 396L0009 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:1454
Rubrik: Lag (1998:1454) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 57 §, rubr. närmast före 53 §; nya 56 a, 56 b, 56 c, 56 d, 56 e, 56 f, 56 g, 56 h §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1552
Rubrik: Lag (1998:1552) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 45, 46, 60, 61 §§, rubr. till 2 a kap. rubr. närmast före 26 j §; ny 26 k §, rubr. närmast före 26 k §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:156 Kassettersättning (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:LU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:22
Ändring, SFS 2000:92
Rubrik: Lag (2000:92) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 9, 26, 26 a §§
Ikraft: 2000‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:665
Rubrik: Lag (2000:665) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 16, 26 e §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2005:359
Rubrik: Lag (2005:359) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; nuvarande 13, 26 d, 26 f, 26 i betecknas 42 c, 42 e, 42 f, 42 a §§; ändr. 2, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 k, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 49 a, 54, 58, 59, de nya 42 a, 42 c, 42 e, 42 f §§, rubr. närmast före 12, 16, 17, 30, 47 §§, rubr. närmast före 13, 26 i §§ sätts närmast före 42 c, 42 a §§; nya 11 a, 20 a, 26 l, 26 m, 42 b, 42 d, 52 b, 52 c, 52 d, 52 e, 52 f, 52 g, 52 h, 57 b §§, rubr. närmast före 11 a, 14, 20 a, 42 b, 42 d, 42 e, 42 f, 52 b, 52 d, 52 f, 52 g, 52 h §§, nya kapitelrubr. närmast före rubr. före 42 a, 52 b §§
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. bet. 2004/05:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 2004/05:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (1,91 MB; 118 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 2004/05:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:247, EGTL167/2001 s10
CELEX-nr: 32001L0029 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:360
Rubrik: Lag (2005:360) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: nuvarande 53 a § betecknas 53 b §; ändr. 53 §, nya 53 b §, 55 §; ny 53 a §
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:237, 2004/05:247, EGTL167/2001 s10
CELEX-nr: 32001L0029 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:757
Rubrik: Lag (2005:757) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 49 a §
Ikraft: 2005‑12‑01
Förarbeten: bet. 2005/06:LU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:9 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:680
Rubrik: Lag (2006:680) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 56 g, 56 f §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:521
Rubrik: Lag (2007:521) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: upph. 26 j §, rubr. närmast före 26 j §; ändr. 49 a, 60, 61 §§; nya 26 n, 26 o, 26 p §§, rubr. närmast före 26 n §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32001L0084 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:1416
Rubrik: Lag (2008:1416) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 16, 26 e §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:109
Rubrik: Lag (2009:109) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 53 b, 54, 55, 56, 56 a, 56 b §§; nya 53 c, 53 d, 53 e, 53 f, 53 g, 53 h §§
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:406
Rubrik: Lag (2009:406) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2010:697
Rubrik: Lag (2010:697) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 49 §; nya 25 a, 48 a §§
Ikraft: 2010‑08‑01
Förarbeten: prop. 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:KU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:331 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL95/2010 s1–24
CELEX-nr: 32010L0013 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1206
Rubrik: Lag (2010:1206) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 26 n §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:94
Rubrik: Lag (2011:94) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 42 a, 45, 46, 48, 49, 49 a §§; ny 42 g §, rubr. närmast före 42 g §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2013:691
Rubrik: Lag (2013:691) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: upph. rubr. närmast före 42 f, 42 g §§; ändr. 16, 21, 26 m, 26 p, 42 a, 42 b, 42 d, 42 e, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 49 a, 58 §§, rubr. närmast före 42 b, 42 c, 42 d, 42 e, 48 §§; nya 42 h, 45 a, 45 b, 45 c, 45 d §§, rubr. närmast före 42 h §
Ikraft: 2013‑11‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32011L0077 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:884
Rubrik: Lag (2014:884) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 45, 46, 48, 49, 49 a, 58 §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 16 d §§, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2014‑10‑29
Förarbeten: prop. 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:NU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:363 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL299/2012 s5, EUTL101/2013 s51
CELEX-nr: 32012L0028 [ pdf ], 32012L0028 [ pdf ]R(01)
Ändring, SFS 2015:661
Rubrik: Lag (2015:661) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 26 e §, rubr. närmast före 26 e §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:190
Rubrik: Lag (2016:190) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 53 b, 53 e, 56 b, 58 §§
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:371
Rubrik: Lag (2016:371) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 16 d §
Ikraft: 2016‑06‑01
Ändring, SFS 2016:979
Rubrik: Lag (2016:979) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 26 m, 26 p, 45 b §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:323
Rubrik: Lag (2017:323) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 16, 17, 21, 42 d §§, rubr. närmast före 16, 17, 42 d §§
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:272
Rubrik: Lag (2018:272) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 53 d, 53 g §§
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:604
Rubrik: Lag (2018:604) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 26 p §; ny 26 q §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1099
Rubrik: Lag (2018:1099) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: nuvarande 17 § betecknas 17 e §; ändr. den nya 17 e §, 26 k, 45, 46, 48, 49, 49 a, 52 f §§; nya 17, 17 a, 17 b, 7 c, 17 d, 17 f §§
Ikraft: 2018‑10‑11 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 20,0% ( 1 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 40,0% ( 2 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk sedan 1993 ( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2019 ( 2 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2019 nr 53 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En illustratör har enligt huvudsakligen muntliga uppdragsavtal varit uppdragstagare hos ett bolag för att på olika sätt arbeta med illustrationer till ett visst koncept, med början 2005. Illustratören anställdes därefter av bolaget 2014 för att på heltid arbeta med illustrationer till konceptet. Parterna är överens om att illustratören, i sitt arbete som uppdragstagare och arbetstagare hos bolaget, gjort upphovsrättsligt skyddade prestationer som ingår i vissa produkter. Fråga om bolaget har förvärvat rätten att på vissa sätt förfoga över dessa prestationer, inklusive rätt att ändra och vidarelicensiera.

» Läs hela rättsfallet AD 2019 nr 53

Lagrum : 27 § och 28 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Parter ( Privata sektorn ) : Hatten Education AB & Medieföretagen & O.S. & Unionen

Ombud : Claes Lood & Katarina Strömholm & Magnus Tonell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Anna Middelman, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt, Staffan Löwenborg, Ella Niia (f.d. förbundsordföranden i Hotell- och restaurangfacket; tillfällig ersättare) och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.
Rättssekreterare : Leo Nilsson Nannini

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2019 nr 52 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om behörig domstol. Ett bolag har inkommit till Arbetsdomstolen med en ansökan om att domstolen, med stöd av 56 a § upphovsrättslagen, ska besluta om intrångsundersökning hos tre före detta arbetstagare i deras respektive bostad. Bolaget är bundet av kollektivavtal genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation, men organisationen har förklarat att den inte avser att föra bolagets talan i Arbetsdomstolen såvitt avser frågan om intrångsundersökning. Arbetsdomstolen har funnit att varken Arbetsdomstolen eller Patent- och marknadsdomstolen är behörig domstol och att ansökan, som avser en arbetstvist, ska hänvisas till den tingsrätt som är behörig enligt de allmänna reglerna om laga domstol i 10 kap. rättegångsbalken.

» Läs hela rättsfallet AD 2019 nr 52

Lagrum : 2 kap. 1 §, 2 § och 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 56 a § och 58 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Parter ( Privata sektorn ) : A.E.R. AB & C.C. & J.K. & T.G.

Ombud : Johan Molin & Magdalena Berg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, referent, Sören Öman och Pontus Bromander. Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2017 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2017 nr 12 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, företag och därefter sagt upp sig. I det nya företaget har de använt sig av den tidigare arbetsgivarens databaser avseende vissa kontaktuppgifter. Fråga om arbetstagarna och det nya företaget brutit mot upphovsrättslagen och mot företagshemlighetslagen. Även fråga om arbetstagarna brutit mot lojalitetsplikten i anställningsförhållandet. Fråga också om beräkning av ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 12

Lagrum : 1 §, 2 §, 49 §, 53 b §, 54 § och 57 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk | 7 §, 8 §, 9 § och 11 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter | 1 kap. 1 § och 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) | 3 § lagen (1985:206) om viten | 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) | 35 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.Y. & eVero AB & Qualitative and Quantitative Fieldwork Service (QQFS) AB & U.K.G.

Ombud : Charlotte Forssander & Mikael Karlsson & Yohanna Öhrnegård

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Karl Olof Stenqvist (skiljaktig), Göran Söderlöf, Ronny Wenngren och Annette Carnhede.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2015 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2015 nr 39 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har sagt upp sig och tagit anställning hos en konkurrent. Innan arbetstagaren slutade sin anställning överförde han väsentliga delar av arbetsgivarens kunddatabas till filer som sparades bl.a. på arbetstagarens personliga dator. Fråga bl.a. om kunddatabasen utgjort ett upphovsrättsligt skyddat verk eller omfattades av det s.k. katalogskyddet enligt 49 § upphovsrättslagen. Även fråga om arbetstagaren brutit mot företagshemlighetslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 39

Lagrum : 1 § och 49 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk | 7 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter | Direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : EVRY Business Applications AB & M.K. & Xperitus AB

Ombud : Catharina Bratt & Emma Fredberg & Håkan Sjöström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 87 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida musiker inom Försvarsmakten till arbetsgivaren har överlåtit sina s.k. närstående rättigheter enligt 45 § upphovsrättslagen avseende videoinspelning av ett framträdande där musikerna medverkade.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 87

Lagrum : 45 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Parter ( Statliga sektorn ) : Försvarsförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Gunnar Jonason & Mattias Erdös & Staffan Michelson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Claes-Göran Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Charlott Richardson, Ola Bengtson, Stina Nilsen och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Kvarnsjö

Dela :