Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetBet. 2010/11:SfU4 Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetBet. 2010/11:SfU4 Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken ( 199 sidor )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Hur riksdagen förhöll sig till utskottets förslag framgår av riksdagsskrivelse :

Omslaget till förarbetetRskr. 2010/11:7 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Texten i riksdagsskrivelsen :

RiksdagsskrivelseRiksdagsskrivelse

2010/11:7

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2010/11:SfU4 Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 november 2010Per Westerberg

Ulf Christoffersson
Omslaget till bet. 2010/11:SfU4

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2020-03-14 av Sören Öman