Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 2009/10:222 Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 2009/10:222 Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken ( Socialdepartementet; 232 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 32 st. ):

Omslaget till prop. 2009/10:222

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman