: : : : :

Arbetsdomstolens domarÖrjan Härneskog

( 7 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Örjan Härneskog
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1996–1997 ( 4 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Örjan Härneskog har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
20 ledamöter ♀ 7 ♂ 13
10 parter

Örjan Härneskog har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 3 st. ) och Nina Pripp ( 1 st. ) varit ordförande

Örjan Härneskog
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
7 st.2001–2009

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 14,3% ( 1 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 7 st. )

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2002-04-17, för 16 år 2 mån 1 dag sedan )

Örjan Härneskog har dömt refererade avgöranden med :
31 ledamöter ♀ 14 ♂ 17
7 sekreterare ♀ 6 ♂ 1
17 parter
13 ombud ♀ 1 ♂ 12

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1990-03-051991-05-261 år 2 mån 22 dgr
Sekreterare1996-09-161998-12-312 år 3 mån 16 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 år 6 månader och 5 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i sju avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Örjan Härneskog sedan 1993 ), första gången den 7 februari 2001 och senast den 14 januari 2009.
Titel för Örjan Härneskog som tillfällig ersättare : F.d. hovrättsassessor.

Örjan Härneskog
Har varit ledamot i en tingsrätt (Solna tingsrätt) i överklagade mål i Arbetsdomstolen 2011–2016 (2 refererade avgöranden) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Örjan Härneskog som vice ordförande sedan 1993 ( 7 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2009 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2009 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att i förhandlingsunderlaget vid lönerevisionsförhandlingar avidentifiera löneuppgifter m.m. avseende de arbetstagare som inte var med i den kollektivavtalsslutande organisationen. Även fråga om bolaget genom att uppmana ett antal av arbetstagarorganisationens medlemmar, att besvara om de var fackligt anslutna, om de ville att deras fackliga organisation skulle förhandla för dem eller om de ville att deras fackliga organisation skulle ha rätt att se deras individuella lön har gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning och brott mot förtroendemannalagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 3

Lagrum : 8 § och 54 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 3 § och 10 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Kraft Foods Sverige Aktiebolag & Livsmedelsföretagen & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avd. 10

Ombud : Anders Nordström & Bo Villner

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Örjan Härneskog (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Kerstin G Andersson, Charlott Richardson, Rolf Hugert, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Inger Öhrn Karlsson (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Wik

Dela :

2006 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 10 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetsplats var försatt i blockad av SEKO. På arbetsplatsen arbetade arbetstagare som var medlemmar i Byggnadsarbetareförbundet. Arbetstagarna lade ned arbetet. Arbetsdomstolen finner att oavsett om arbetstagarna hade en rätt att stå neutrala i konflikten eller ej utgjorde avdelningens uppmaning att lägga ned arbetet en stridsåtgärd och att eftersom något beslut om sympatiåtgärd ej hade fattats var stridsåtgärden olovlig. Även fråga om förbundet bl.a. genom vissa uttalanden från förbundets sida var jämte avdelningen ansvarig för den vidtagna olovliga stridsåtgärden.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 10

Lagrum : 41 §, 42 §, 54 § och 61 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 1 & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Ola Brinnen & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Örjan Härneskog (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Britt Angleryd, Claes Frankhammar, Anders Hagman, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Kajsa Nordström

Dela :

2003 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en tillämpning av ett kollektivavtalsvillkor av innebörd att rätt till föräldralön i samband med födelse av eget barn endast föreligger under en period om ca tre månader räknat från barnets födelse innebär indirekt diskriminering av män.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 74

Lagrum : 16 §, 17 § och 23 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ombud : Anders Weihe & Bo Villner

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Örjan Härneskog (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Olof Nordenfelt, Rolf Hugert, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 57 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § första stycket arbetstvistlagen uppfyllts i en situation då partsställningen vid den lokala förhandlingen inte var i överensstämmelse med vad som anges i den mellan parterna gällande förhandlingsordningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 57

Lagrum : 4 kap. 7 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Mats Borgström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Örjan Härneskog (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Olof Nordenfelt, Rolf Hugert, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

2002 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 51 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en busschaufför som vägrat att medverka vid genomförandet av ett oannonserat drogtest, som busschauffören ostridigt varit skyldig att underkasta sig.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 51

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bussarbetsgivarna & Busslink i Sverige Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Håkan Torén & Johan Linder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Örjan Härneskog (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén, Ola Bengtson, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lars-Erik Klason. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 33 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en kommun har haft rätt att avskeda en chaufför som i sin anställning har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Betydelsen av den omständigheten att arbetstagaren vid tidpunkten för händelsen led av ett alkoholberoende av sjukdomskaraktär.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 33

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Uppsala kommun

Ombud : Bo Ericson & Johanna Read Hilmarsdottir

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Örjan Härneskog (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Mats Holmgren, Anders Hagman, Stina Nilsen (skiljaktig) och Henry Sjöström (skiljaktig).
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I ett lokalt kollektivavtal har föreskrivits att ett personligt lönetillägg skall utgå till medlemmar i den avtalsslutande organisationen. Fråga om två arbetstagare är berättigade till detta tillägg även sedan de lämnat denna organisation och blivit medlemmar i en annan organisation samt om arbetsgivaren gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning genom att inte längre betala ut lönetillägget till dem.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 9

Lagrum : 8 § och 26 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Pågen Aktiebolag & Sveriges Bageriförbund & Sydfack Eslöv Lund

Ombud : John Norder & Per Helgesson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Örjan Härneskog (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Bengt Huldt, Ulf Perbeck, Maud Jansson och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :