Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredning (A 1997:02) förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredning (A 1997:02) förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 5 ♂ 9 ) :

Cathrine Lilja  []  ( Expert )
Anita Linder  []  ( Expert )
Örjan Härneskog  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredning (A 1997:02) förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning


Beteckning : A 1997:02
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-09
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:7.
Lokal :
0

Sammansättning


Andnor, Berit, fr.o.m. 1997-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Lilja, Cathrine, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Linder, Anita, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1997-11-30
Andersson, Håkan, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Danielsson, Karl, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Emanuelsson, Lena, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Gellner, Lars, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Karlix, Lennart, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Lindkvist, Lars-Håkan, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Ogenborg, Eva, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Spira, Heinz, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Uhlin, Sam, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Sekreterare : Härneskog, Örjan, fr.o.m. 1997-05-05 t.o.m. 1997-12-12

Rapporter

SOU 1997:175Förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av sexuell läggning.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman