: : : : :

Arbetsdomstolens domarVästerås Stiftssamfällighet

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Västerås Stiftssamfällighet
Aktiv som part 1993 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Västerås tingsrätt

Underinstans : Västerås tingsrätt

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Västerås Stiftssamfällighet som part sedan 1993 ( 1 st. )

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 122 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en 1:e stiftsjägmästare efter beslut av stiftsstyrelsen fått sitt anställningsförhållande i så väsentlig grad försämrat att han därigenom fick anses avskedad.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 122

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.B. & Västerås Stiftssamfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Siv Kimbré, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Göran Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :