: : : : :

Arbetsdomstolens domarGöran Karlstedt

( 12 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande ]

Göran Karlstedt
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
12 st.1993–1997

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 25,0% ( 3 / 12 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 16,7% ( 2 / 12 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 50,0% ( 1 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Handens tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Handens tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1997-12-10, för 20 år 4 mån 14 dgr sedan )

Göran Karlstedt har dömt refererade avgöranden med :
47 ledamöter ♀ 15 ♂ 32
10 sekreterare ♀ 7 ♂ 3
27 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Göran Karlstedt
( 5 st. ♀ 1 ♂ 4 vid 5 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1982-03-011986-03-024 år 2 dgr
Ersättare för vice ordförande1992-07-011998-06-306 år
Förordnad i sammanlagt 10 år och 1 dag.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Göran Karlstedt som vice ordförande per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,4 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Göran Karlstedt som vice ordförande per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Göran Karlstedt som vice ordförande sedan 1993 ( 12 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1997 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 145 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett arbetstagare har enligt arbetsgivaren visat en allvarlig och långvarig misskötsamhet i sin anställning genom bl.a. olovlig frånvaro. Arbetstagaren lider ostridigt av kronisk alkoholism. Fråga bl.a. om arbetstagaren har underlåtit att medverka till sin egen rehabilitering på sådant sätt att arbetsgivaren har haft saklig grund för uppsägning av anställningsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 145

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ersta Diakonisällskap & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Göran Karlstedt, Siv Kimbré, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Malmqvist

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avräkning från ekonomiskt skadestånd med ersättningsbelopp av skilda slag.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 130

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & AmuGruppen Öst Aktiebolag & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Göran Karlstedt, Karin Isacsson, Leif Haglund, Gun Lombach, Jörgen Andersson, Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 52 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare har brustit i uppfyllandet av de krav som kan ställas när det gäller arbetsanpassning och rehabilitering av en anställd som drabbats av en arbetsskada. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivarens åtgärd att säga upp den anställde var sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 52

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Boliden Mineral Aktiebolag & Gruvornas Arbetsgivareförbund & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Göran Karlstedt, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren (skiljaktig), Ola Bengtson, Gunnar Ericson och Margareta Zandén.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 41 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om partsställningen i tvist angående ett beslut om att en domkyrkokaplan skall utföra arbetsuppgifter som komminister.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 41

Lagrum : 4 kap. 7 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 34 kap. 1 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Kyrkans Personalförbund & Uppsala domkapitel

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Göran Karlstedt, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Anders Hagman, Inger Karlsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

1996 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare genom att åsidosätta sitt rehabiliteringsansvar mot en anställd föranlett den anställde att själv säga upp sig från anställningen samt om arbetsgivarens vägran att godta den anställdes återtagande av uppsägningen strider mot god sed på arbetsmarknaden eller om uppsägningen under de förhållanden som är för handen skall lämnas utan avseende med tillämpning av bestämmelserna i 33 eller 36 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 109

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 33 §, 36 § och 39 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket & Plastal-ZCP Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Göran Karlstedt, Christer Måhl, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 99 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en stadsarkitekt, som innehade ett visstidsförordnande, med anledning av vissa åtgärder med en av arbetsgivaren leasad bil.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 99

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : ArkitektFörbundet & Bodens kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 91 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare beordrades att utföra övertidsarbete en söndag då arbetstagaren annars skulle ha varit ledig. Övertidsarbetet den dagen påbörjades men avbröts på grund av en skada som arbetstagaren tidigare ådragit sig. Fråga om söndagen eller den påföljande måndagen utgör karensdag enligt sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 91

Lagrum : 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Grafiska Fackförbundet & Grafiska Företagens Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Palle Landin, Mats Holmgren, Tage Persson, Göte Larsson (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig).
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare brutit mot studieledighetslagen genom att inte antingen uppskjuta eller bevilja en ansökan om studieledighet m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 69

Lagrum : 1 §, 8 § och 9 § lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Generaltullstyrelsen & TULL-KUST

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Siv Kimbré, Mats Holmgren, Ulf Perbeck, Göte Larsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

1994 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 137 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en kommun sagt upp en förskollärare som genom ett flertal tidsbegränsade förordnanden omplacerats till arbetsuppgifter utanför barnomsorgen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 137

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : C.S. & Haninge kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Göran Karlstedt, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Thore Ziethén och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetsledare som enligt arbetsgivaren visat oförmåga att rätta sig efter föreskrifter om arbetets utförande.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 95

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Industritjänstemannaförbundet & Tetus Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Hans Holmberg, Marika Fröberg, Birgitta Kihlberg och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 1 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en uppsägning av en arbetstagare berott på arbetsbrist eller på arbetstagarens personliga förhållanden.

Att arbetsgivaren vid en uppsägning på grund av arbetsbrist åsidosatt turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen genom att göra den felaktiga bedömningen att arbetstagaren saknade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete hos arbetsgivaren, medför inte att uppsägningen kan ogiltigförklaras. Uttalanden om förhållandet mellan bestämmelsen om omplacering i 7 § andra stycket anställningsskyddslagen och turordningsreglerna i 22 § samma lag.

Enligt 41 § första stycket anställningsskyddslagen skall den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk som grundar sig på bestämmelserna i lagen underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs. Lämnas inte underrättelse inom den angivna tiden, har parten enligt 42 § förlorat sin talan på grund av preskription. En arbetstagare har väckt talan mot arbetsgivaren med anledning av en uppsägning och därvid yrkat ogiltigförklaring av uppsägningen samt allmänt skadestånd under åberopande av att uppsägningen hade skett av s.k. personliga skäl och att saklig grund för denna inte hade förelegat. Vid sammanträde för muntlig förberedelse i det målet har arbetstagaren underrättat arbetsgivarens rättegångsombud om att arbetstagaren avsåg att alternativt kräva skadestånd för att bolaget genom uppsägningen brutit mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Arbetstagaren anses därmed ha – med enligt 41 § första stycket anställningsskyddslagen preskriptionsavbrytande verkan – underrättat arbetsgivaren om sistnämnda skadeståndsanspråk.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 1

Lagrum : 7 § andra stycket, 22 §, 34 § första stycket, 41 § första stycket samt 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Olson & Wright & B.W.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Göran Karlstedt, Annika Baude, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 71 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Enligt 6 § sjuklönelagen utgör beräkningsunderlaget för sjuklön (sjuklöneunderlaget) den lön och andra anställningsförmåner som en arbetstagare gått miste om tillföljd av nedsättningen i arbetsförmågan under sjuklöneperioden. Fråga huruvida i sjuklöneunderlaget för en arbetstagare skall inräknas sådan lön för helgdag (helglön), som arbetstagaren enligt kollektivavtal ostridigt gått miste om på grund av sjukfrånvaro på de dagar som enligt kollektivavtalet utgör kvalifikationsdagar för rätten till helglön.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 71

Lagrum : 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Göran Karlstedt, Siv Kimbré, Lennart Hörnlund, Lennart Aspegren, Åke Wänman och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :