: : : : :

Arbetsdomstolens domarUppsala domkapitel

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

Uppsala domkapitel
Aktiv som part 1994–1997 ( 2 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Uppsala tingsrätt

Underinstans : Uppsala tingsrätt

Uppsala domkapitel har varit part vid refererade avgöranden med :
13 ledamöter ♀ 3 ♂ 10
2 sekreterare ♀ 2 ♂ 0
2 parter

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Uppsala domkapitel som part sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 41 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om partsställningen i tvist angående ett beslut om att en domkyrkokaplan skall utföra arbetsuppgifter som komminister.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 41

Lagrum : 4 kap. 7 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 34 kap. 1 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Kyrkans Personalförbund & Uppsala domkapitel

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Göran Karlstedt, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Anders Hagman, Inger Karlsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 52 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det funnits skäl för att avskeda en präst som dömts för misshandel av en tonårig dotter.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 52

Lagrum : 35 kap. 20 § kyrkolagen (1992:300) | 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : O.D. & Uppsala domkapitel

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp (skiljaktig), Kjerstin Nordborg (skiljaktig), Ingemar Källberg, Torkel Unge, Ola Bengtson (skiljaktig), Alf Karlsson och Lennart Andersson.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :