: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnders Hagman

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

[ Arbetsgivarledamot ]

Anders Hagman
Aktivitet som arbetsgivarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
133 st.8 st.6,0%1993–2013

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 16,5% ( 22 / 133 st. )
[ i 8 / 22 fall ( 36,4% ) har Anders Hagman själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 17,3% ( 23 / 133 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 65,2% ( 15 / 23 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 13 st. ) : Stockholms tingsrätt | Kristianstads tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Alingsås tingsrätt | Umeå tingsrätt | Borås tingsrätt | Nacka tingsrätt | Malmö tingsrätt | Norrköpings tingsrätt | Skellefteå tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Solna tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 17 st. ( senaste gången 2013-06-19, för 4 år 11 mån 2 dgr sedan )

Anders Hagman har dömt refererade avgöranden med :
167 ledamöter ♀ 59 ♂ 108
63 sekreterare ♀ 44 ♂ 19
236 parter
149 ombud ♀ 42 ♂ 107

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Anders Hagman
( 44 st. ♀ 16 ♂ 28 vid 63 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetsgivarledamot1983-07-011986-06-303 år
Arbetsgivarledamot1986-07-012013-06-3027 år
Förordnad i sammanlagt 30 år.

Utsedd efter förslag av Landstingsförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där Anders Hagman haft särskilt yttrande sedan 1993 ( 1 st. )

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 122 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetsgivare sökt träffa överenskommelse med en arbetstagare om sänkning av dennes lön men arbetstagaren inte gått med på den föreslagna överenskommelsen, säger arbetsgivaren upp arbetstagaren under åberopande av arbetsbrist. Tvist huruvida uppsägningen varit förenlig med anställningsskyddslagen eller ej.

Fråga huruvida uppsägningen med hänsyn till omständigheterna skall anses ha utgjort en uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av förhållanden som varit hänförliga till arbetstagaren personligen (personliga skäl). Då det senare finnes vara fallet, fråga huruvida uppsägningen varit sakligt grundad eller ej.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 122

Lagrum : 7 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : RTB Rörtekniska Byrån Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson (särskilt yttrande), Anders Hagman (särskilt yttrande), Thore Ziethén och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :